การแก้ไข: Internet Explorer 6 อาจหยุดตอบสนอง และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณลบองค์ประกอบ HTML จากเว็บเพจแบบไดนามิก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 896156
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

Microsoft Internet Explorer 6 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณเอาองค์ประกอบ HTML ที่ประกอบด้วยการเลือกปัจจุบันของข้อความจากเว็บเพจ แบบไดนามิก
 • เว็บเพจที่ประกอบด้วยเฟรมเซตแบบ
 • ตัวชี้เมาส์อยู่นอก Internet Explorer 6 หน้าต่าง
นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
Internet Explorer พบปัญหาและจำเป็นต้องปิดโปรแกรม
เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงเพื่อดูข้อมูลในรายงานข้อผิดพลาด คุณอาจได้รับข้อความแสดงลายเซ็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
AppName: iexplore.exe
ModName: mshtml.dll
คุณพบปัญหานี้เมื่อมีการติดตั้ง Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Microsoft Windows XP:
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98
คุณอาจยังพบปัญหานี้เมื่อมีการติดตั้ง Internet Explorer 6 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 (SP2) ได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Mshtmled.dll จัดการจำนวนการอ้างอิงภายในการให้บริการวัตถุที่เลือกเป็นอย่างไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
Internet Explorer 6 การติดตั้ง SP2 สำหรับ Windows XP QFE ชุด
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  19-Mar-2005 22:08 6.0.2900.2636 448,512 Mshtmled.dll
Internet Explorer 6 การติดตั้ง SP2 สำหรับ Windows XP GDR ชุด
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  19-Mar-2005 22:08 6.0.2900.2636 448,512 Mshtmled.dll
Internet Explorer 6 SP1 สำหรับ Windows XP และแพคเกจ QFE 2000 ของ Windows
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  24-Mar-2005 18:28 6.0.2800.1502 434,688 Mshtmled.dll
Internet Explorer 6 SP1 สำหรับ Windows XP และแพคเกจ GDR 2000 ของ Windows
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  24-Mar-2005 17:32 6.0.2800.1501 434,688 Mshtmled.dll
Internet Explorer 6 SP1 สำหรับ Windows Millennium Edition และ Windows 98
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  24-Mar-2005 17:32 6.0.2800.1501 434,688 Mshtmled.dll
Windows Server 2003
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  07-Apr-2006 03:15 6.0.3790.514   454,144 Mshtmled.dll   
windows Server 2003 Service Pack 1
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  07-Apr-2006 03:28 6.0.3790.2677   465,920 Mshtmled.dll   

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 896156 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbfix kbbug kbhotfixserver kbmt KB896156 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:896156

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com