การทำให้ windows Server 2003 SP1 WOW64 ความเข้ากันได้สำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บ 32 บิตใน IIS 6.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 895976 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ในผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" คุณสามารถกำหนดค่า Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0 เพื่อเริ่มกระบวนการของผู้ปฏิบัติการแบบ 32 บิต (W3wp.exe) กระบวนการของผู้ปฏิบัติการแบบ 32 บิตทำให้ WOW64 ความเข้ากันได้สำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บ 32 บิตบนเซิร์ฟเวอร์ที่รัน Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต ความเข้ากันได้ WOW64 นี้สำหรับโปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บ 32 บิตช่วยให้ DLLs 32 บิตเช่น DLLs ตัวกรอง ISAPI และ DLLs ส่วนขยาย ISAPI โหลดในขั้นตอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในรุ่น 64 บิตของ Windows Server 2003 ที่มี SP1 ติดตั้ง IIS เริ่มกระบวนการของผู้ปฏิบัติการแบบ 32 บิตหรือกระบวนการของผู้ปฏิบัติการ 64 บิต ตามที่ค่าในคุณสมบัติ metabase ดังต่อไปนี้:
w3svc/AppPools/Enable32bitAppOnWin64
เมื่อค่าสำหรับการEnable32bitAppOnWin64คุณสมบัติเป็น 0 หรือเมื่อคุณสมบัติหายไป IIS 6.0 เริ่มต้นกระบวนการของผู้ปฏิบัติการ 64 บิต ถ้าการEnable32bitAppOnWin64คุณสมบัติมีอยู่ และมีค่าเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ 0, IIS 6.0 จะเริ่มต้นกระบวนการของผู้ปฏิบัติการแบบ 32 บิต

iis 6.0 ยังไม่สามารถทำให้แน่ใจว่า DLLs ตัวกรอง ISAPI และ DLLs ส่วนขยาย ISAPI กำหนดสามารถจริงโหลดระหว่างกระบวนการของผู้ปฏิบัติงาน คุณต้องมั่นใจว่า DLLs ISAPI 32 บิตเท่านั้นมีการกำหนดค่าให้โหลดระหว่างกระบวนการของผู้ปฏิบัติการแบบ 32 บิต หรือมีการกำหนดค่าเฉพาะ 64 บิต ISAPI DLLs โหลดระหว่างกระบวนการของผู้ปฏิบัติการ 64 บิต

ถ้าคุณได้กำหนดค่า DLL ตัวกรอง ISAPI 32 บิตโหลดระหว่างกระบวนการของผู้ปฏิบัติการ 64 บิต หรือ ถ้าคุณได้กำหนดค่า DLL ตัวกรอง ISAPI 64 บิตเพื่อโหลดระหว่างกระบวนการของผู้ปฏิบัติการแบบ 32 บิต ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อาจถูกเขียนไปยังล็อกแอพลิเคชัน:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: W3SVC-WP
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 2268

คำอธิบาย::
Could not load all ISAPI filters for site/service. Therefore startup aborted.
ข้อมูล: 0000: c1 00 00 00
ถ้าคุณได้กำหนดค่า DLL ส่วนขยาย ISAPI 32 บิตโหลดระหว่างกระบวนการของผู้ปฏิบัติการ 64 บิต หรือถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิก DLL ส่วนขยาย ISAPI 64 บิตเพื่อโหลดระหว่างกระบวนการของผู้ปฏิบัติการแบบ 32 บิต คุณอาจได้รับการตอบสนองข้อผิดพลาด 500 ที่ประกอบด้วยข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
%1 ไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์ Win32 ที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ควรให้ คุณใช้ดีบักแบบ 32 บิตการแก้ไขปัญหาโปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บ 32 บิต หรือ ใช้ดีบักแบบ 64 บิตการแก้ไขปัญหาโปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บ 64 บิต ข้อมูลแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลอาจไม่ถูกต้องถ้าคุณใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • คุณสามารถใช้ดีบักแบบ 64 บิตเพื่อตรวจแก้จุดบกพร่องกระบวนการแบบ 32 บิตหรือโปรแกรมประยุกต์
 • คุณสามารถใช้ดีบักแบบ 32 บิตในการตรวจแก้จุดบกพร่องกระบวนการแบบ 64 บิตหรือโปรแกรมประยุกต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 895976 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbconfig kbtshoot kbinfo kbmt KB895976 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:895976

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com