ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 9

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 895200 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงการ COM + บักที่คงอยู่ในชุด Windows XP post-Service Pack 2 (SP2) COM + Hotfix Rollup รวม 9 แต่ละแพคเกจประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่นำออกใช้ในการรุ่นก่อนหน้า Windows XP post-Service Pack 2 (SP2) COM + ยกเลิกคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

นอกจากนี้ยังมีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ในแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ รับการบันทึกปัญหาเหล่านี้ได้ไม่ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่ก่อนหน้านี้เป็น:
 • เมื่อคุณเรียกใช้การxa_openฟังก์ชันในกระบวนการไคลเอ็นต์ในการเปิดการเชื่อมต่อ XA หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้น ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อ Microsoft แจกจ่ายธุรกรรม Coordinator (DTC) ไม่ได้ออนไลน์
 • เมื่อคุณเรียกใช้การxa_commitฟังก์ชันในกระบวนการไคลเอ็นต์การดำเนินการส่ง หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้น ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการระบุอัตราแลกเปลี่ยน (XID) ไม่ถูกต้อง
 • ปิดระบบการคอมโพเนนต์ NonRoot COM + ทำให้ธุรกรรมที่จะสิ้นสุดก่อนที่การหมดเวลาของ Tx หมดอายุ
 • กระบวนการxa_rollbackการเรียกฟังก์ชันไม่เสมอส่งเมื่อคุณทำการย้อนกลับกับเซิร์ฟเวอร์ Oracle เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ Microsoft SQL Server
 • เมื่อคุณพยายามเรียก โปรแกรมแบบระยะไกลประยุกต์ COM + เหตุการณ์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: DCOM
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 10016
  คำอธิบาย::
  การตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะของโปรแกรมประยุกต์ไม่ให้สิทธิ์ในการเปิดใช้งานเฉพาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ COM ด้วย CLSID {clsid} ให้กับผู้ใช้ระบบsid (sid). สิทธิ์การรักษาความปลอดภัยนี้สามารถถูกปรับเปลี่ยนโดยใช้เครื่องมือการจัดการบริการคอมโพเนนต์

 • บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP SP2 ที่มีการติดตั้ง เมื่อคุณพยายามที่จะเข้าถึงคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่กำลังเรียกใช้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) โดยทางโปรแกรม โดยใช้ IIS COM API คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการของ IIS ระยะไกล เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถสร้างสถานีที่มีความปลอดภัยการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย md_error_secure_channel_failure 800cc806l-2146646010
 • คุณพบหน่วยความจำรั่วในนั้นrpcss ! RegisterAuthInfoIfNecessaryดำเนินการถ้าไม่มีการลงทะเบียนบริการ Microsoft ระยะไกลกระบวนงานเรียก Server Service (RPCSS) ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ COM ที่เฉพาะ

  หมายเหตุ:ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นใน Microsoft Windows XP ฝัง ใน Microsoft Windows XP ฝัง คุณสามารถสร้างรูปภาพโดยไม่ต้องการใช้บริการ RPCSS
 • การเรียก COM (C0000005) การละเมิดการเข้าถึง unhandled อาจทำให้เกิดการCoUninitializeฟังก์ชันจะถูกเรียกซ้ำ ๆ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น โปรแกรมประยุกต์ COM + หยุดการตอบสนอง (แฮง), และการใช้งาน CPU สูงที่เกิดขึ้น
 • ถ้าคุณติดต่อนั้นขายทิ้งเมธอดบนคอมโพเนนต์ให้บริการในขณะที่ส่วนประกอบที่อยู่ในสถานะที่ธุรกรรม การ ComException (CONTEXT_E_ABORTING) คือ thrown เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  วิธีการเรียก บนส่วน COM + ประกอบที่มีธุรกรรมที่มีอยู่แล้วยกเลิก หรือในระหว่างกระบวน การยกเลิกทำให้คุณ 8004e003-2147164157
 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows XP SP2-ฐานมีชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยอักขระที่ multibyte และคุณลองทำธุรกรรมที่มีการแจกจ่ายที่ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: COM +
  รหัสเหตุการณ์: 4863
  คำอธิบาย::
  transactionmanager-> GetWhereabouts ล้มเหลว ถ้ามีการแจกจ่าย Coordinator ทรานแซคชันได้มีการกำหนดค่าให้ใช้โฮสต์ระยะไกลเพื่อพิกัดธุรกรรม มีแนวโน้มว่าโฮสต์ระยะไกลไม่สามารถติดต่อ คุณสามารถกำหนดค่า MSDTC ใช้ coordinator เฉพาะ โดยการคลิกปุ่มแถบเครื่องมือ MSDTC ในสแนปอิน MMC ของบริการคอมโพเนนต์ เนื่องจากอีก การดำเนินถูกไม่ในขณะนี้ กระบวนการเซิร์ฟเวอร์ได้รับการยกเลิก รหัสแอพลิเคชันของเซิร์ฟเวอร์: { 02D4B3F1-FD88-11 D 1 960 D-00805FC79235 } ID อินสแตนซ์ Application Server: ชื่อแอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ {914FC2C1-5A8B-452D-913D-C847292B6E36 }: รหัสข้อผิดพลาดของแอพลิเคชันระบบ = 0x8007007a: พื้นที่ของข้อมูลส่งผ่านไปยังการเรียกระบบมีขนาดเล็กเกินไป COM + Internals ข้อมูลบริการ: แฟ้ม: d:\qxp_slp\com\com1x\src\comsvcs\txprop\dtcinfo.cpp บรรทัด: รุ่นของแฟ้ม Comsvcs.dll 164: ENU 2001.12.4414.258 shp

  นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของระบบ:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
  รหัสเหตุการณ์: 7031
  คำอธิบาย::
  โปรแกรมประยุกต์ระบบ COM + หยุดการทำงานอย่างไม่คาดคิด คุณได้ดำเนินการนี้เวลาที่ 1 การดำเนินการแก้ไขต่อไปนี้จะได้รับใน 1000 มิลลิวินาที: เริ่มใหม่บริการ

 • เมื่อคุณเรียกใช้การCoEnterServiceDomainฟังก์ชันในบริบทที่รวมคชันที่ยกเลิก โครงสร้างพื้นฐานการบริการโดยไม่มีคอมโพเนนต์ (SWC) ถูกปล่อยในสถานะไม่สามารถกู้คืน และไม่สอดคล้องกัน เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่มีบริบทวัตถุ MTS 8004E004 CONTEXT_E_NOCONTEXT-2147164156
 • เมื่อ Microsoft แจกจ่ายธุรกรรม Coordinator (DTC) ถูกปิดใช้งานเมื่อเริ่มต้น คุณไม่สามารถใช้การกำหนดค่า DCOM เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ เมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ การคุณสมบัติตัวเลือกไม่พร้อมใช้งาน
 • A COM+ application stops responding at startup because a deadlock occurs with the Service Control Manager (SCM). This problem occurs when the COM+ application does not have dependencies set up for either the COM+ System Application or the Distributed Transaction Coordinator (DTC).
 • You may experience heap corruption in RPCSS when a low-memory condition or an out-of-memory condition exists.
 • If you call theGetClipboardDatafunction to retrieve the contents of the clipboard, and the clipboard uses the OwnerLink data format, the function returns null.
 • COM+ operations and DTC operations may take a long time to run during the commit phase of a transaction.
 • A memory leak may occur in Ole32.dll when you use a proxy dynamic link library or a stub dynamic link library.
 • This hotfix rollup package adds the COMBND_SERVER_LOCALITY option for theIRpcOptions::QueryWindows Management Instrumentation (WMI) method. WMI uses this option to determine whether a WMI connection is local or remote.
 • COM and DCOM object activation through a session moniker fails in a remote console session in Windows XP.
The following issues are also fixed in this hotfix rollup package. These issues are documented in Microsoft Knowledge Base articles.
 • ปัญหา 1
  312960Cannot set a fixed endpoint for a COM+ application
 • ปัญหา 2
  819978Replication tools fail when a COM+ application proxy is installed on the source computer
 • ปัญหา 3
  819575Access violation may occur in CoDisconnectObject

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hotfix rollup package information

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้แพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Microsoft Windows XP ที่ติดตั้ง SP2สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows XP โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP


ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ใด ๆ ที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยการเปิดใช้งาน

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

แพคเกจนี้ยกเลิกการแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Windows XP, 32-bit versions
  Date     Time  Version     Size    File name
  ------------------------------------------------------------
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55  225,280 Catsrv.dll
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55  584,192 Catsrvut.dll
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55  110,080 Clbcatex.dll
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55  499,712 Clbcatq.dll
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55   64,000 Colbact.dll
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55  187,904 Comadmin.dll
  09-Mar-2005 00:13 2001.12.4414.55   8,192 Comrepl.exe
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 1,180,160 Comsvcs.dll
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55  499,200 Comuid.dll
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55  227,328 Es.dll
  09-Mar-2005 00:13 2001.12.4414.55   6,656 Migregdb.exe
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55  368,128 Msdtcprx.dll
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55  978,432 Msdtctm.dll
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55  150,528 Msdtcuiu.dll
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55   64,512 Mtxclu.dll
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55   83,456 Mtxoci.dll
  09-Mar-2005 17:24 5.1.2600.1639  1,190,400 Ole32.dll
  06-Mar-2004 02:16 5.1.2600.1361   535,552 Rpcrt4.dll
  09-Mar-2005 17:24 5.1.2600.1639   275,456 Rpcss.dll
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55   97,280 Txflog.dll
  09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55   11,776 Xolehlp.dll
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30  229,888 Catsrv.dll
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30  627,712 Catsrvut.dll
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30  110,080 Clbcatex.dll
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30  501,248 Clbcatq.dll
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30   62,464 Colbact.dll
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30  195,584 Comadmin.dll
  08-Mar-2005 01:29 2001.12.4414.30   9,728 Comrepl.exe
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 1,250,816 Comsvcs.dll
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30  540,160 Comuid.dll
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30  243,200 Es.dll
  08-Mar-2005 01:29 2001.12.4414.30   7,680 Migregdb.exe
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30  425,472 Msdtcprx.dll
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30  948,736 Msdtctm.dll
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30  161,280 Msdtcuiu.dll
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30   66,560 Mtxclu.dll
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30   91,136 Mtxoci.dll
  09-Mar-2005 16:18 5.1.2600.2626  1,285,632 Ole32.dll
  09-Mar-2005 17:18 5.1.2600.2626   396,288 Rpcss.dll
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30  101,376 Txflog.dll
  09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30   11,776 Xolehlp.dll
  25-Feb-2005 03:53 6.1.22.4      371,936 Updspapi.dll
windows XP รุ่น 64 บิต (IA 64)
  Date     Time  Version     Size    File name   Platform
  ----------------------------------------------------------------------
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54  695,808 Catsrv.dll  IA-64
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 2,127,360 Catsrvut.dll IA-64
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54  360,960 Clbcatex.dll IA-64
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 1,554,432 Clbcatq.dll  IA-64
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54  202,752 Colbact.dll  IA-64
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54  478,720 Comadmin.dll IA-64
  02-Feb-2005 16:57 2001.12.4414.54   20,992 Comrepl.exe  IA-64
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 3,594,752 Comsvcs.dll  IA-64
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 1,817,600 Comuid.dll  IA-64
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54  742,912 Es.dll    IA-64
  02-Feb-2005 16:57 2001.12.4414.54   12,800 Migregdb.exe IA-64
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 1,512,960 Msdtcprx.dll IA-64
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 3,484,160 Msdtctm.dll  IA-64
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54  513,024 Msdtcuiu.dll IA-64
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54  194,048 Mtxclu.dll  IA-64
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54  286,720 Mtxoci.dll  IA-64
  09-Mar-2005 16:25 5.1.2600.1639  4,356,608 Ole32.dll   IA-64
  06-Mar-2004 01:07 5.1.2600.1361  2,317,824 Rpcrt4.dll  IA-64
  09-Mar-2005 16:25 5.1.2600.1639   784,896 Rpcss.dll   IA-64
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54  346,112 Txflog.dll  IA-64
  09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54   27,136 Xolehlp.dll  IA-64
  09-Mar-2005 16:24 2001.12.4414.55  227,328 Wes.dll    X86
  09-Mar-2005 16:24 2001.12.4414.55   64,512 Wmtxclu.dll  X86
  09-Mar-2005 16:24 5.1.2600.1639  1,190,400 Wole32.dll  X86
  06-Mar-2004 01:16 5.1.2600.1361   509,440 Wrpcrt4.dll  X86
  09-Mar-2005 16:24 2001.12.4414.55   97,280 Wtxflog.dll  X86
  25-Feb-2005 02:50 6.1.22.4      639,712 Updspapi.dll IA-64
หมายเหตุ:แพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ แพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 895200 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft COM+ 1.5 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Embedded
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixrollup kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbprb kbhotfixserver kbqfe kbmt KB895200 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:895200

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com