คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Generic Host Process" หลังจากที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ หรือชื่อไฟล์เอกสารแนบ DBCS ไม่ปรากฏในข้อความอีเม Rich Text

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 894391 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อสังเกต
มีแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย902400. การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจาก Windows Update (http://update.microsoft.com). ถ้าคุณยังคงประสบปัญหาที่คล้ายกับที่อธิบายในบทความนี้ อาจมีปัญหาอื่นนอกเหนือจากปัญหาที่อธิบายในบทความนี้ "ปัญหาที่คล้ายกันและวิธีแก้ปัญหา"ส่วนประกอบด้วยบทความเพิ่มเติมที่แก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาที่คล้ายกัน
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หากคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 873333 (MS05-012), คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้หลังจากที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์:
  Host Process ทั่วไปสำหรับบริการ Win32 ข้อผิดพลาด
  หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะใน Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • ชื่อแฟ้มจะไม่แสดงอยู่ในข้อความอีเมล์ที่มีแฟ้มสิ่งที่แนบเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • ชื่อแฟ้มประกอบด้วยอักขระไบต์คู่ (DBCS) ของชุดอักขระ
  • ชื่อแฟ้มมีความยาวเกินกว่า 42 อักขระ
  หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดรูปแบบข้อความอีเม Rich Text เท่านั้น
 • โปรแกรมประยุกต์ที่ดำเนินอินเทอร์เฟซการตรวจแก้จุดบกพร่อง IMallocSpy อาจพบความเสียหายฮีปหลังจากที่คุณติดตั้งการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุง 873333สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  894194โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้อินเทอร์เฟซการตรวจแก้จุดบกพร่อง IMallocSpy อาจพบความเสียหายฮีปหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 873333
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย MS05-012 ที่นำออกใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
873333ms05-012: ช่องโหว่ใน OLE และ COM อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว สำหรับ Windows XP SP2, Generic Host Process สามารถอาจเกิดข้อผิดพลาดบนระบบใดเมื่อไหร่ก็ แม้ว่าคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดหลังจากเริ่มต้นระบบล่าง ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นในระหว่างการปิดระบบก่อนหน้านี้ เนื่องจากลักษณะของปัญหานี้กว้าง ความโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ทำการพร้อมใช้งานผ่านทาง Windows Update และแจกจ่ายไปยังผู้ใช้ที่มีการปรับปรุงอัตโนมัติที่เปิดใช้งานเพื่อกำจัดปัญหานี้ในระบบของ Windows XP SP2 สำหรับ Windows XP SP2 คุณอาจพบหนึ่งครั้งล่าสุด Generic Host Process ข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มระบบใหม่หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อยู่จากการปิดระบบก่อนหน้านี้ก่อนที่การติดตั้งเวอร์ชันใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับ Microsoft Windows Server 2003 และ Microsoft Windows 2000 โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะมุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ Windows ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจากตำแหน่งต่อไป

Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 86 enu.exe WindowsServer2003 KB894391 x

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003-KB894391-ia64-enu.exe

Windows XP, 32-bit versions

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 86 WindowsXP KB894391 x

หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถูกทำให้พร้อมใช้งานผ่านทาง Windows Update และแจกจ่ายไปยังผู้ใช้ที่มีการเปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ

windows XP รุ่น 64 บิต (Itanium)

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsXP-KB894391-ia64-ENU.exe

Windows 2000:

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 86 Windows2000 KB894391 x

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Microsoft Windows Server 2003, รุ่น 32 บิต
  Date     Time  Version    Size    File name   Folder
  ------------------------------------------------------------------
  20-Feb-2005 00:16 5.2.3790.275 1,192,448 Ole32.dll   RTMQFE
  20-Feb-2005 00:16 5.2.3790.275   72,192 Olecli32.dll RTMQFE   
  20-Feb-2005 00:16 5.2.3790.275   36,352 Olecnv32.dll RTMQFE
  16-Mar-2004 03:17 5.2.3790.141   26,112 Rpcproxy.dll RTMQFE
  16-Mar-2004 03:17 5.2.3790.141  659,968 Rpcrt4.dll  RTMQFE
  20-Feb-2005 00:16 5.2.3790.275  294,912 Rpcss.dll   RTMQFE
  20-Feb-2005 00:06 5.2.3790.275 1,192,448 Ole32.dll   RTMGDR 
  20-Feb-2005 00:06 5.2.3790.275   72,192 Olecli32.dll RTMGDR
  20-Feb-2005 00:06 5.2.3790.275   36,352 Olecnv32.dll RTMGDR
  16-Mar-2004 03:09 5.2.3790.137   26,112 Rpcproxy.dll RTMGDR
  16-Mar-2004 03:09 5.2.3790.137  660,992 Rpcrt4.dll  RTMGDR
  20-Feb-2005 00:06 5.2.3790.275  294,400 Rpcss.dll   RTMGDR
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
  Date     Time  Version    Size    File name   CPU  Folder
  -----------------------------------------------------------------------------
  19-Feb-2005 22:16 5.2.3790.275 3,578,880 Ole32.dll   IA-64 RTMQFE
  19-Feb-2005 22:16 5.2.3790.275  223,744 Olecli32.dll  IA-64 RTMQFE
  19-Feb-2005 22:16 5.2.3790.275   89,088 Olecnv32.dll  IA-64 RTMQFE
  31-Mar-2004 01:25 5.2.3790.141   73,216 Rpcproxy.dll  IA-64 RTMQFE
  31-Mar-2004 01:25 5.2.3790.141 2,150,400 Rpcrt4.dll   IA-64 RTMQFE
  19-Feb-2005 22:16 5.2.3790.275  688,640 Rpcss.dll   IA-64 RTMQFE
  19-Feb-2005 22:16 5.2.3790.275 1,192,448 Wole32.dll   x86  RTMQFE\WOW
  19-Feb-2005 22:16 5.2.3790.275   72,192 Wolecli32.dll x86  RTMQFE\WOW
  19-Feb-2005 22:16 5.2.3790.275   36,352 Wolecnv32.dll x86  RTMQFE\WOW
  31-Mar-2004 01:26 5.2.3790.141   26,112 Wrpcproxy.dll x86  RTMQFE\WOW
  31-Mar-2004 01:26 5.2.3790.141  544,256 Wrpcrt4.dll  x86  RTMQFE\WOW
  19-Feb-2005 22:06 5.2.3790.275 3,577,856 Ole32.dll   IA-64 RTMGDR
  19-Feb-2005 22:06 5.2.3790.275  223,744 Olecli32.dll  IA-64 RTMGDR
  19-Feb-2005 22:06 5.2.3790.275   89,088 Olecnv32.dll  IA-64 RTMGDR
  31-Mar-2004 01:29 5.2.3790.137   73,216 Rpcproxy.dll  IA-64 RTMGDR
  31-Mar-2004 01:29 5.2.3790.137 2,140,160 Rpcrt4.dll   IA-64 RTMGDR
  19-Feb-2005 22:06 5.2.3790.275  687,616 Rpcss.dll   IA-64 RTMGDR
  19-Feb-2005 22:06 5.2.3790.275 1,192,448 Wole32.dll   x86  RTMGDR\WOW
  19-Feb-2005 22:06 5.2.3790.275   72,192 Wolecli32.dll x86  RTMGDR\WOW
  19-Feb-2005 22:06 5.2.3790.275   36,352 Wolecnv32.dll x86  RTMGDR\WOW
  31-Mar-2004 01:29 5.2.3790.137   26,112 Wrpcproxy.dll x86  RTMGDR\WOW
  31-Mar-2004 01:29 5.2.3790.137  542,208 Wrpcrt4.dll  x86  RTMGDR\WOW
หมายเหตุ:เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 โปรแกรมติดตั้งตรวจสอบเพื่อดูว่า อย่างน้อยหนึ่งแฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ได้ก่อนหน้านี้ถูกปรับปรุง โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft ถ้าคุณได้ติดตั้ง hotfix เพื่อปรับปรุงแฟ้มได้รับผลกระทบ ก่อนหน้านี้โปรแกรมติดตั้งคัดลอกแฟ้ม RTMQFE ไปยังคอมพิวเตอร์ มิฉะนั้น โปรแกรมติดตั้งสำเนา RTMGDR ไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น
Windows XP, 32-bit versions
  Date     Time  Version    Size    File name   Folder
  -------------------------------------------------------------------
  28-Apr-2005 19:33 5.1.2600.1675 1,190,400 Ole32.dll   SP1QFE
  28-Apr-2005 19:33 5.1.2600.1675   68,608 Olecli32.dll  SP1QFE 
  28-Apr-2005 19:33 5.1.2600.1675   35,328 Olecnv32.dll  SP1QFE
  06-Mar-2004 02:16 5.1.2600.1361  535,552 Rpcrt4.dll   SP1QFE
  28-Apr-2005 19:33 5.1.2600.1675  275,456 Rpcss.dll   SP1QFE
  28-Apr-2005 18:35 5.1.2600.2665 1,286,144 Ole32.dll   SP2QFE 
  28-Apr-2005 19:35 5.1.2600.2665   74,752 Olecli32.dll  SP2QFE
  28-Apr-2005 19:35 5.1.2600.2665   37,376 Olecnv32.dll  SP2QFE
  28-Apr-2005 19:35 5.1.2600.2665  396,288 Rpcss.dll   SP2QFE
  28-Apr-2005 19:31 5.1.2600.2665 1,285,120 Ole32.dll   SP2GDR
  28-Apr-2005 19:31 5.1.2600.2665   74,752 Olecli32.dll  SP2GDR
  28-Apr-2005 19:31 5.1.2600.2665   37,888 Olecnv32.dll  SP2GDR
  28-Apr-2005 19:31 5.1.2600.2665  395,776 Rpcss.dll   SP2GDR
windows XP รุ่น 64 บิต (Itanium)
  Date     Time  Version    Size    File name    CPU
  --------------------------------------------------------------------
  28-Apr-2005 18:30 5.1.2600.1675 4,356,608 Ole32.dll    IA-64
  28-Apr-2005 18:30 5.1.2600.1675  241,152 Olecli32.dll   IA-64
  28-Apr-2005 18:30 5.1.2600.1675   97,280 Olecnv32.dll   IA-64
  06-Mar-2004 01:07 5.1.2600.1361 2,317,824 Rpcrt4.dll    IA-64
  28-Apr-2005 18:30 5.1.2600.1675  784,896 Rpcss.dll    IA-64
  28-Apr-2005 18:33 5.1.2600.1675 1,190,400 Wole32.dll    x86
  28-Apr-2005 18:33 5.1.2600.1675   68,608 Wolecli32.dll  x86
  28-Apr-2005 18:33 5.1.2600.1675   35,328 Wolecnv32.dll  x86
  06-Mar-2004 01:16 5.1.2600.1361  509,440 Wrpcrt4.dll   X86
หมายเหตุWindows XP และรุ่น 2003 Edition Microsoft Windows XP Professional 64-บิต (Itanium) ของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะรวมอยู่เป็นแพคเกจจากสองโหมด แพคเกจจากสองโหมดเหล่านี้ประกอบด้วยแฟ้มรุ่นเดิมของ Windows XP Service Pack 1 (SP1) และแฟ้มสำหรับ Windows XP SP2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
328848คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงจากสองโหมดสำหรับ Windows XP
เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 หรือ Edition Windows XP Professional 64 บิต (Itanium) 2003 โปรแกรมติดตั้งที่ตรวจสอบเพื่อดูว่า อย่างน้อยหนึ่งแฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ได้ก่อนหน้านี้ถูกปรับปรุง โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft

ถ้าคุณได้ติดตั้ง hotfix เพื่อปรับปรุงแฟ้มได้รับผลกระทบ ก่อนหน้านี้มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิด ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ:
 • Windows XP SP2
  โปรแกรมติดตั้งคัดลอกแฟ้ม SP2QFE ไปยังคอมพิวเตอร์
 • windows XP Professional 64-บิต Edition (Itanium) 2003
  โปรแกรมติดตั้งคัดลอกแฟ้ม RTMQFE ไปยังคอมพิวเตอร์
ถ้าคุณไม่ได้ติดไว้ก่อนหน้านี้ตั้ง hotfix เพื่อปรับปรุงแฟ้มได้รับผลกระทบ มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิด ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ:
 • Windows XP SP2
  โปรแกรมติดตั้งคัดลอกแฟ้ม SP2GDR ไปยังคอมพิวเตอร์
 • windows XP Professional 64-บิต Edition (Itanium) 2003
  โปรแกรมติดตั้งคัดลอกแฟ้ม RTMGDR ไปยังคอมพิวเตอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824994คำอธิบายของเนื้อหาของแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows XP Service Pack 2 และ Windows Server 2003
Windows 2000:
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  11-May-2005 05:55 5.0.2195.7034   957,712 Ole32.dll    
  11-May-2005 05:55 5.0.2195.7009   69,392 Olecli32.dll   
  19-Feb-2005 23:13 5.0.2195.7034   36,624 Olecnv32.dll   
  11-Mar-2004 20:29 5.0.2195.6904   449,808 Rpcrt4.dll    
  19-Feb-2005 23:13 5.0.2195.7034   212,240 Rpcss.dll    

สถานะ

มีแก้ไขปัญหานี้ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย902400.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณได้รับการจำกัดบัญชีผู้ใช้ ซึ่งเป็นบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ผู้ดูแลระบบ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ รายงานข้อผิดพลาดแต่ละถูกบันทึกไว้ และไม่ส่งออกไปจนกว่าผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ในการดูแลล็อกใน เนื่องจากปัญหานี้ ของคุณอาจได้รับรายงานข้อผิดพลาดของ Windows หลายหลังจากที่คุณได้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขสำหรับข้อผิดพลาด Generic Host Process หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คลิกส่งรายงานข้อผิดพลาดสำหรับแต่ละรายงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐาน ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ปัญหาที่คล้ายกันและวิธีแก้ปัญหา

ถ้าคุณยังคงประสบปัญหาที่คล้ายกับที่อธิบายในบทความนี้ อาจมีปัญหาอื่นนอกเหนือจากปัญหาที่อธิบายในบทความนี้ ที่นี่คือรายการของบทความต่าง ๆ ที่กล่าวถึงปัญหาที่คล้ายกัน คุณสามารถตรวจสอบบทความเหล่านี้เพื่อพยายามแก้ปัญหา:
821690ข้อความข้อผิดพลาดของการประมวลผลGeneric Host และปรากฏไอคอน Flashlight
931852ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP และพยายามดาวน์โหลดการปรับปรุงของ Windows
939273คุณไม่สามารถปรับใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003
932762กระบวนการบริการโฮสต์อาจหยุดโดยไม่คาดคิดใน Windows Server 2003
910666กระบวนการ Svchost.exe อาจหยุดโดยไม่คาดคิดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003
894538เมื่อมีการให้บริการการรับรองความถูกต้องของอินเทอร์เน็ตได้รับแอตทริบิวต์ที่ไม่รู้จักในแพคเก็ต เซิร์ฟเวอร์บริการพิสูจน์ตัวจริงของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ Windows Server 2003 หยุดการตอบสนอง
927385คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากการปรับปรุงอัตโนมัติที่ทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP และคุณอาจไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมใด ๆ หลังจากที่คุณปิดการ "svchost.exe - ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน" การกล่องโต้ตอบข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ถ้าการเหล่านี้บทความไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหา หรือหาก คุณพบอาการที่แตกต่างจากที่บทความนี้อธิบาย คุณอาจต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com
จากนั้นพิมพ์ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายของปัญหาในการบริการการค้นหา (KB)เขตข้อมูล: หรือ ถ้าคุณต้องใช้ คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/contactus/

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 894391 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
Keywords: 
kbresolve atdownload kbcomservices kbattachments kbqfe kbfix kbprb kbmt KB894391 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:894391

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com