โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้อินเทอร์เฟซการตรวจแก้จุดบกพร่อง IMallocSpy อาจพบความเสียหายฮีปหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 873333

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 894194 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 873333 ฮีปของคอมโพเนนต์อาจจะเสียหายเมื่อคุณใช้รูปแบบวัตถุคอมโพเนนต์ (COM) โปรแกรมประยุกต์โปรแกรมเฟซ (APIs)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคอมโพเนนต์ CoRegisterMallocSpy ที่ใช้ในการลงทะเบียนอินเทอร์เฟซการตรวจแก้จุดบกพร่อง IMallocSpy เมื่อตัวชี้ที่ไม่ได้ชี้ไปจุดเริ่มต้นของบล็อกฮีป ถูกส่งกลับไปฮีป ท็อปฮีปที่เสียหาย

เส้นทางบางอย่างที่ใช้ COM APIs เรียกวิธี IMallocSpy::PreAlloc และ IMallocSpy::PostAlloc โดยไม่มีการเรียกวิธีฟรีที่สอดคล้องกัน ถ้ามีสร้างปรับเปลี่ยนตัวชี้ใน PostAlloc ตัวชี้ไปที่ส่งคืนการท็อปฮีปจะไม่ถูกต้อง ดังนั้น ฮีปจึงเสียหาย

การแก้ไข

Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Microsoft Windows 2003 (ia64)
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  07-Feb-2005 12:02 5.2.3790.266  3,578,880 Ole32.dll    IA64
  07-Feb-2005 12:02 5.2.3790.266   223,744 Olecli32.dll   IA64
  07-Feb-2005 12:02 5.2.3790.266    89,088 Olecnv32.dll   IA64
  30-Mar-2004 11:25 5.2.3790.141    73,216 Rpcproxy.dll   IA64
  30-Mar-2004 11:25 5.2.3790.141  2,150,400 Rpcrt4.dll    IA64
  07-Feb-2005 12:02 5.2.3790.266   688,640 Rpcss.dll    IA64
  07-Feb-2005 12:04 5.2.3790.266  1,192,448 Wole32.dll    X86
  07-Feb-2005 12:04 5.2.3790.266    72,192 Wolecli32.dll  X86
  07-Feb-2005 12:04 5.2.3790.266    36,352 Wolecnv32.dll  X86
  30-Mar-2004 11:26 5.2.3790.141    26,112 Wrpcproxy.dll  X86
  30-Mar-2004 11:26 5.2.3790.141   544,256 Wrpcrt4.dll   X86                    
Microsoft Windows 2003 (x86)
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  08-Feb-2005 04:04 5.2.3790.266  1,192,448 Ole32.dll    
  08-Feb-2005 04:04 5.2.3790.266    72,192 Olecli32.dll   
  08-Feb-2005 04:04 5.2.3790.266    36,352 Olecnv32.dll   
  16-Mar-2004 03:17 5.2.3790.141    26,112 Rpcproxy.dll   
  16-Mar-2004 03:17 5.2.3790.141   659,968 Rpcrt4.dll    
  08-Feb-2005 04:04 5.2.3790.266   294,912 Rpcss.dll                       

Windows XP:

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
การ Pack Microsoft Windows XP Service 1 (ia64)
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  04-Feb-2005 10:45 5.1.2600.1619  4,353,024 Ole32.dll    IA64
  04-Feb-2005 10:45 5.1.2600.1612   241,152 Olecli32.dll   IA64
  04-Feb-2005 10:45 5.1.2600.1619   97,280 Olecnv32.dll   IA64
  05-Mar-2004 10:07 5.1.2600.1361  2,317,824 Rpcrt4.dll    IA64
  04-Feb-2005 10:45 5.1.2600.1619   785,920 Rpcss.dll    IA64
  04-Feb-2005 10:48 5.1.2600.1619  1,258,496 Wole32.dll    X86
  04-Feb-2005 10:48 5.1.2600.1612   68,608 Wolecli32.dll  X86
  04-Feb-2005 10:48 5.1.2600.1619   35,328 Wolecnv32.dll  X86
  05-Mar-2004 10:16 5.1.2600.1361   509,440 Wrpcrt4.dll   X86                     
Microsoft Windows XP Service Pack 1 (x 86)
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  05-Feb-2005 02:47 5.1.2600.1619  1,258,496 Ole32.dll    
  05-Feb-2005 02:47 5.1.2600.1612   68,608 Olecli32.dll   
  05-Feb-2005 02:47 5.1.2600.1619   35,328 Olecnv32.dll   
  06-Mar-2004 02:16 5.1.2600.1361   535,552 Rpcrt4.dll    
  05-Feb-2005 02:47 5.1.2600.1619   284,672 Rpcss.dll                       
Microsoft Windows XP Service Pack 2 (x 86)
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  05-Feb-2005 02:51 5.1.2600.2606  1,284,608 Ole32.dll    
  05-Feb-2005 02:51 5.1.2600.2573   74,752 Olecli32.dll   
  05-Feb-2005 02:51 5.1.2600.2606   37,376 Olecnv32.dll   
  05-Feb-2005 02:51 5.1.2600.2606   395,776 Rpcss.dll                         

Windows 2000:

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Microsoft Windows 2000
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  06-Feb-2005 13:45 5.0.2195.7028   957,712 Ole32.dll    
  06-Feb-2005 13:45 5.0.2195.7009   69,392 Olecli32.dll   
  06-Feb-2005 13:45 5.0.2195.7028   36,624 Olecnv32.dll   
  06-Feb-2005 13:45 5.0.2195.7020   437,008 Rpcrt4.dll    
  06-Feb-2005 13:45 5.0.2195.7028   212,240 Rpcss.dll                      
หมายเหตุ:: โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ต้องใช้ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

IMallocSpy ช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการจัดสรรหน่วยความจำ ตรวจพบหน่วยความจำ leaks และหน่วยความจำล้มเหลวในการเรียกวิธี IMalloc จำลอง เนื่องจาก IMallocSpy อินเทอร์เฟซการตรวจแก้จุดบกพร่อง การใช้ภายนอกสภาพแวดล้อมการพัฒนาเป็น unlikely มีผล ดังนั้น ปัญหานี้เป็นหลักกับนักพัฒนาที่ใช้ IMallocSpy เพื่อดีบักการปันส่วนการท็อปฮีปโปรแกรมเหล่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMallocSpy แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms887813.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุง 873333 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
873333ms05-012: ช่องโหว่ใน OLE และ COM อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 894194 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbtshoot kbprb kbsecurity kbmt KB894194 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:894194

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com