Čísla, které jsou odděleny pomlčkou jsou zobrazeny v obráceném pořadí při jejich zadání ve formuláři jazyka Visual Basic na počítače se systémem Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 894087 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Zvažte následující scénář. Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 5 (SP5) spustíte v počítači se systémem Microsoft Windows XP. Použijete RichTextBox ovládací prvek ve formuláři jazyka Visual Basic pro hebrejštinu jazyk zadávání textu zprava doleva. Dále zadáte dvě čísla oddělená pomlčkou v ovládacím prvku RichTextBox. Však po zadání těchto dvou čísel zprava doleva, čísla jsou zobrazena v obráceném pořadí. Například když zadáte telefonní číslo 052 3968456 v ovládacím prvku RichTextBox, čísla jsou zobrazena jako 3968456-052.

Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix k dispozici od společnosti Microsoft. Tato oprava hotfix je však určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu hotfix použijte pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud je přísně neohrožuje tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je oddíl "K dispozici oprava Hotfix stahování" v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base. Pokud v této části se nezobrazí, obraťte se na služby Microsoft a podporu získat opravu hotfix.

Poznámka: Pokud vyskytnout další problémy nebo řešení potíží je vyžadován, pravděpodobně budete muset vytvořit požadavek na samostatnou službu. Výdaje na podporu se obvykle týkají dalších otázek a problémů, které se netýkají této zvláštní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služby Microsoft a podpora nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Poznámka: "K dispozici oprava Hotfix stahování" formulář zobrazí jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, je to, protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.Po instalaci této opravy hotfix, je nutné nakonfigurovat ovládacího prvku RichTextBox rozpoznat očekávané chování hebrejština jazyk textu. Chcete-li to provést, použijte následující kód jazyka Visual Basic:
Const WM_USER As Long = &H400
 
Const EM_SETBIDIOPTIONS As Long = WM_USER + 200
Const EM_GETBIDIOPTIONS As Long = WM_USER + 201
 
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByRef lParam As Any) As Long
 
Private Type BIDIOPTIONS
  cbSize As Long
  wMask As Integer
  wEffects As Integer
End Type
 
Private Sub RichTextBox1_Click()
  Dim RetVal As Long
  Dim wMsg As Long
  Dim bidi As BIDIOPTIONS
    
  wMsg = EM_SETBIDIOPTIONS
  ' H40 : Mask and effect settings to obtain this behavior.
  bidi.wEffects = &H40
  bidi.wMask = &H40
  
  RetVal = SendMessage(RichTextBox1.hwnd, wMsg, 0, bidi)
  
End Sub

Požadavky

Chcete-li tuto opravu hotfix nainstalujte do počítače s procesory Itanium verzi systému Windows XP, musíte mít nainstalován systém Windows XP Service Pack 1 (SP1). Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix verzi x 86 systému Windows XP, musíte mít systém Windows XP Service Pack 1 (SP1) nebo instalaci systému Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix, musíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souboru

Anglická verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo vyšší atributy souborů), jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy těchto souborů jsou uvedeny v koordinovaný světový čas (UTC). Při zobrazení informací o souboru, bude převedena na na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a UTC časem kartě časové pásmo v položce datum a čas v Ovládacích panelech.
Windows XP x 86
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Riched20.dll5.30.23.1224424,96028. Února 200515: 20x 86SP1SP1QFE
Riched20.dll5.30.23.1225432,12828. Února 200515: 16x 86AKTUALIZACE SP2SP2QFE
Windows XP, verze pro procesory Itanium
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Riched20.dll5.30.23.12241,443,32828. Února 200501: 50.IA-64SP1SP1QFE
Wriched20.dll5.30.23.1224424,96028. Února 200501: 50.x 86SP1WOW

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části „ platí.

Další informace

Další informace o standardní terminologii používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft naleznete následující článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 894087 - Poslední aktualizace: 29. srpna 2007 - Revize: 2.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbmt kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbwinxpsp2fix kbwinxpsp1fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB894087 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:894087

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com