หมายเลขบทความ (Article ID): 893803 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft Windows Installer เป็นส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ ซึ่งใช้เป็นรากฐานของการติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐาน ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สามารถกำหนดการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ให้ใช้ Windows Installer ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ บำรุงรักษาและถอนการติดตั้งได้ทันทีและง่ายดาย

ReleaseOperation System
Windows Installer 3.1Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
Windows XP
Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows Server 2003
Windows Installer 3.1 v2
was released with
Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Windows Installer 4.5Windows Server 2008, 32-bit editions
Windows Server 2008, 64-bit editions
Windows Server 2008, Itanium-based editions
Windows Vista
Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows XP Service Pack 3 (SP3)
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
Windows Installer 5.0
was released with
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows 7
Windows 8

วิธีขอรับ Windows Installer 3.1 v2

ก่อนดาวน์โหลดส่วนประกอบแบบแจกจ่ายได้ คุณต้องตรวจสอบว่าคุณกำลังทำงานกับ Windows Server 2003 หรือ Windows XP รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต

ผลการตรวจสอบรุ่นอัตโนมัติ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 32s

คุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 32e


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 64s

คุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 64e
หมายเหตุ หากผลการตรวจสอบอัตโนมัติไม่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
827218 วิธีตรวจสอบระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิตบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด installer สำหรับทุกเวอร์ชันของ Windows ยกเว้นเวอร์ชัน 64 บิตของ Windows Server 2003 หรือเวอร์ชัน 64 บิตของ Windows XP

คุณสามารถดาวน์โหลดแฟ้มต่อไปนี้ได้จาก Microsoft Download Center:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) เดี๋ยวนี้

วันที่ออก: 12 พฤษภาคม 2005

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดที่มีบริการ ณ วันที่มีการติดประกาศแฟ้มนั้น แฟ้มดังกล่าวถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ การปรับปรุงเฉพาะไบนารีสำหรับแฟ้ม Msi.dll เท่านั้น หมายเลขเวอร์ชันคือ 3.1.4000.2435 ไบนารีอื่นๆ ทั้งหมดของแพคเกจ Windows Installer 3.1 (v2) ยังคงเดิมและเป็นเวอร์ชัน 3.1.4000.1823

ดาวน์โหลด installer สำหรับเวอร์ชัน 64 บิตของ Windows Server 2003 หรือ 64 บิตของ Windows XP

ส่วนประกอบที่แจกจ่ายต่อได้นี้ใช้สำหรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 32 บิต เท่านั้น คุณไม่สามารถติดตั้งส่วนประกอบนี้บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP เวอร์ชัน 64 บิต

คุณสามารถติดตั้ง Windows Installer 3.0 redistributable บน Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) และบน Windows Server 2003 เวอร์ชันรีลีส Windows Installer 3.1 รวมอยู่กับ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)

คุณไม่สามารถติดตั้งส่วนประกอบที่แจกจ่ายต่อนี้บน Windows Server 2003 SP1 เวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต หากต้องการปรับปรุง Windows Server 2003 SP1 เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต หรือปรับปรุง Windows XP เวอร์ชัน 64 บิต ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base หมายเลข 898715 แทนแพคเกจในบทความหมายเลข 893803 (v2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer 3.1 (v2) GDR ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
898715 การปรับปรุง Windows Installer 3.1 มีให้ดาวน์โหลดสำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 1 และสำหรับ Windows XP 64 บิต
ประวัติรีลีส:
 • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 เวอร์ชัน 1.0 (11 เมษายน 2005)
 • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 เวอร์ชัน 2.0 (12 พฤษภาคม 2005)
  Windows Installer 3.1 (v2) แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base ต่อไปนี้:
  898628Windows Installer ไม่ตอบสนองหลังจากปรับรุ่นเป็น Windows Installer 3.1
หมายเลขเวอร์ชันคือ 3.1.4000.2435 ไบนารีอื่นทั้งหมดของแพคเกจ Windows Installer 3.1 (v2) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นรุ่น 3.1.4000.1823

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติใหม่ใน Windows Installer 3.1

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • การปรับปรุงคุณสมบัติ TargetRTMProperty ใหม่เพิ่มเติม:ขณะนี้แฟ้มโปรแกรมแก้ไขจะเน้นทั้งรีลีสแรกและเซอร์วิสแพคล่าสุดที่อยู่ในระบบ
 • New MsiSetExternalUIRecord API ใหม่:ขณะนี้แพคเกจที่ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ภายนอกสามารถรับข้อความเป็นบันทึกแทนการรับข้อความเป็นสตริง
 • คุณสมบัติ x64 และ Msix64 ใหม่:ขณะนี้แพคเกจสามารถใช้คุณสมบัติ x64 และ Msix64 เพื่อระบุการสนับสนุนระบบปฏิบัติการตามตัวประมวลผล x64
 • MsiNotifySidChange API ใหม่:คุณสามารถใช้ API นี้เพื่อปรับรุ่นการกำหนดค่า Windows Installer ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรหัสความปลอดภัย (SID) ของผู้ใช้
 • ขณะนี้มี Flyweight patching ให้เลือกใช้งาน: Windows Installer 3.0 เปิดตัวฟังก์ชัน "flyweight patching" ใหม่ ตามค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันนี้เปิดใช้งานสำหรับโปรแกรมแก้ไขทั้งหมด ขณะนี้ Windows Installer 3.1 จะปิดใช้งานฟังก์ชันนี้เว้นแต่ว่าคุณจะเปิดใช้ฟังก์ชันนี้โดยเฉพาะ โดยตั้งค่าคุณสมบัติ OptimizedInstallMode ในตาราง MsiPatchMetaData
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน Windows Installer 3.1

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • ขณะนี้ Windows Installer บันทึกอักขระค่านัล ("[~]") ถูกต้องเมื่อใช้อักขระในตัวทำเครื่องหมายค่ารีจิสทรีหรือในการระบุการขึ้นต่อบริการ
 • ขณะนี้ ฟังก์ชัน MsiGetFileHash ทำงานได้ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ไม่มีเวอร์ชันขนาดใหญ่ แฟ้มเหล่านี้อาจมีขนาดประมาณ 2 GB
 • คุณสมบัติ MediaSrcProp ของโปรแกรมแก้ไขถูกตั้งค่าไปที่เริ่มแรกเมื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไข คุณสมบัติ MediaSrcProp ถูกตั้งค่าไปที่ตำแหน่งโปรแกรมแก้ไขที่แคชสำหรับธุรกรรมที่ตามมา
 • ขณะนี้ แถบความคืบหน้าทำงานถูกต้องแม้ว่าแพคเกจจะติดตั้งแฟ้มขนาดใหญ่กว่า 2GB
 • การแก้ไขส่วนประกอบแยกอิสระใช้งานได้แล้ว
 • ข้อมูลเป้าหมายสำหรับการกำหนดเองจะไม่ถูกบันทึก เมื่อไม่สามารถกำหนดเองได้ในกรณีที่การกำหนดเองถูกทำเครื่องหมายซ่อนเป้าหมาย
 • ข้อผิดพลาด 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND) จะแสดงขึ้นแม้ว่าจะใช้โปรแกรมแก้ไข Windows Installer 2.0-style เพียงโปรแกรมเดียวเท่านั้น
 • การใช้โปรแกรมแก้ไข Windows Installer 2.0 ทั้งแฟ้มที่มีแฟ้มร่วมไม่ต้องเข้าถึงสื่อต้นฉบับอีกต่อไป
 • ขณะนี้ Windows Installer 3.1 จะติดตั้งแพคเกจปรับปรุงเพิ่มเติม หากมีโปรแกรมแก้ไขที่ล้าสมัยหรือแทนที่
 • ขณะนี้ Windows Installer 3.1 สนับสนุนการใช้โปรแกรมแก้ไขสำหรับแพคเกจที่มีแฟ้มจำนวนมาก (คอลัมน์ลำดับของตารางแฟ้มแสดงค่าที่มากกว่า 32767)
 • ขณะนี้ Windows Installer 3.1 ส่งข้อความ INSTALLSTART_ACTIONSTART สำหรับทุกการดำเนินการ
 • ใน Windows Installer 3.0 และเวอร์ชันก่อนหน้านี้ หากคุณใช้โปรแกรมแก้ไขหลักหลายโปรแกรม บางครั้งอาจทำให้การติดตั้งที่ตามมาล้มเหลว ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว
 • ตัวจัดลำดับโปรแกรมแก้ไขจะไม่ปฏิเสธโปรแกรมแก้ไขที่ใช้ได้ในระหว่างการแก้ไขภาพโดยผู้ดูแลระบบ
 • Windows Installer 3.1 จะไม่ข้ามการกำหนดสคริปต์เองที่ถูกทำเครื่องหมายอะซิงโครนัสไว้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน Windows Installer 3.1 (v2)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • Windows Installer จะไม่หยุดทำงานเมื่อ installer พยายามปรับปรุงแฟ้มที่ถูกป้องกันโดยคุณสมบัติ Windows File Protection
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การแก้ไขปัญหา

หากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา Windows installer ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
907749 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพื้นฐานสำหรับ Windows Installer
886630 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ Windows Installer ใน Windows XP
823116 คุณได้รับข้อผิดพลาด 1913 เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมบน Windows XP
314852 วิธีเปิดใช้งาน Windows Installer ขณะเข้าสู่ระบบ Windows XP
หากคุณประสบปัญหาขณะติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft หรือบริษัทอื่น ให้ดูปัญหาการติดตั้งที่ทราบในแฟ้ม readme ของโปรแกรมประยุกต์ คุณสามารถค้นหาบทความใน Microsoft Knowledge Base โดยเจาะจงตามโปรแกรมประยุกต์ของคุณได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
897026 การดำเนินการของ AppSearch จะตัดทอนค่า REG_MULTI_SZ ที่มีค่านัลใน Windows Installer
897027 ข้อความอาจถูกบันทึกไว้ในบันทึกกิจกรรมเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Installer 3.0 redistributable บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Installer เวอร์ชันล่าสุด
894439 คำอธิบาย flyweight patching ใน Microsoft Windows Installer 3.0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn.microsoft.com/th-th/library/aa372866.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 893803 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ตุลาคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Installer 3.1
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbresolve kbinfo KB893803

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com