เหตุการณ์ของเว็บใน ASP.NET 2.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 893664 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อมูลรุ่นเบต้า
บทความนี้กล่าวถึงเบต้าของ Microsoft ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลในบทความนี้ให้ไว้เป็น- และเป็นการปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ไม่มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางมีพร้อมใช้งานจาก Microsoft สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่น Beta นี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับการสนับสนุน สำหรับรุ่น beta ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับรุ่นทดลองใช้ แฟ้มผลิตภัณฑ์ หรือตรวจสอบตำแหน่งของเว็บที่คุณดาวน์โหลด นำออกใช้
คอลัมน์เสียงสนับสนุน ASP.NET
เมื่อต้องการกำหนดคอลัมน์นี้เป็นความต้องการของคุณ เราเชิญคุณสามารถส่งความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณสนใจ และได้รับการตัดสินค้าจากคลังที่คุณต้องการดูจัดการในอนาคตบทความในฐานความรู้และคอลัมน์เสียงสนับสนุน คุณสามารถส่งความคิดและคำติชมของคุณ โดยใช้การ ขอดังกล่าว แบบฟอร์ม นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงไปยังแบบฟอร์มที่ด้านล่างของคอลัมน์นี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ยินดีต้อนรับสู่คอลัมน์เสียงสนับสนุน ASP.NET ชื่อของฉันอยู่ Jerry Orman ฉันทำงานกับ Microsoft เกิน 5 ปี และมีใช้ส่วนใหญ่ของฉัน เวลาที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเว็บเช่น FrontPage และใหม่ เทคโนโลยีของ SharePoint ฉันได้ใช้ในการทำงานกับ ASP.NET เป็นปีสุดท้ายคำ วิศวกรฝ่ายสนับสนุน

เดือนนี้ในคอลัมน์สนับสนุนเสียง ฉันกำลังนำไป เพื่ออธิบายคุณลักษณะเหตุการณ์เว็บใหม่มีให้ในรุ่นมาถึง ASP.NET 2.0

ลักษณะการทำงานของเหตุการณ์ของเว็บใน ASP.NET 2.0

บริการใหม่สำคัญที่มีให้ใน ASP.NET 2.0 เป็นเว็บ คุณลักษณะเหตุการณ์โดยความสมบูรณ์ของการตรวจสอบระบบ ด้วยการปรับเปลี่ยนนี้ แฟ้ม Web.config คุณสามารถใช้ความสมบูรณ์ของการตรวจสอบระบบการล็อกไม่จัดการ ข้อยกเว้น ฟอร์มหมดอายุ ตั๋วการรับรองความถูกต้อง และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณต้องการ เข้าสู่ระบบในแอพลิเคชันของคุณ คอลัมน์นี้จะขอให้คุณเริ่มต้นใช้งานการใช้เว็บ เหตุการณ์ลักษณะพิเศษ และจะแสดงตัวอย่างของวิธีการใช้งานต่าง ๆ ผู้ให้บริการใน ASP.NET 2.0

เข้าสู่ระบบได้ โดยการกำหนดกฎ ที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ มีตัวให้บริการ กฎนี้กำหนดชนิดของเหตุการณ์ ซึ่งจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการ เหตุการณ์พื้นฐานต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับคุณ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
WebBaseEventคลาสเหตุการณ์พื้นฐานสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมด ประกอบด้วยการ จำเป็นต้องใช้คุณสมบัติสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดเช่นรหัสเหตุการณ์ รหัสรายละเอียดของเหตุการณ์ การ วันและเวลาเหตุการณ์ถูกยกขึ้น ลำดับหมายเลข ข้อความแสดงเหตุการณ์ และ รายละเอียดของเหตุการณ์นั้น
WebManagementEventเหตุการณ์พื้นฐานคลาสสำหรับเหตุการณ์การจัดการ เช่น อายุการใช้งานของแอพลิเคชัน ร้องขอ ข้อผิดพลาด และเหตุการณ์การตรวจสอบ
WebHeartbeatEventเหตุการณ์สร้างขึ้น โดยแอพลิเคชันในแบบประจำ ช่วงการจับข้อมูลสถานะขณะใช้งานจริงที่เป็นประโยชน์
WebAuditEventการคลาสพื้นฐานสำหรับการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบเหตุการณ์ ซึ่งจะถูกใช้ เมื่อต้องการทำเครื่องหมายเงื่อนไขเช่นความล้มเหลวของการอนุญาต ความล้มเหลวในการถอดรหัสลับเป็นต้น
WebRequestEventคลาสพื้นฐานสำหรับเหตุการณ์ร้องขอรายละเอียดทั้งหมด
WebBaseErrorEventการคลาสพื้นฐานสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดที่บ่งชี้ถึงข้อผิดพลาด เงื่อนไข
ชนิดของผู้ให้บริการที่พร้อมใช้งานช่วยให้คุณสามารถส่งผลลัพธ์ของเหตุการณ์ การ Event Viewer, SQL Server, Windows Management Instrumentation (WMI), และ อีเมล์ การค้นหา pre-configured และแม็ปเหตุการณ์ลดจำนวน จำเป็นต้องได้รับผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เข้าสู่ระบบทำงาน

ASP.NET 2.0 ใช้เหตุการณ์ เข้าสู่ผู้ให้บริการออกแบบครั้งเพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่ขึ้นอยู่กับโดเมนโปรแกรมประยุกต์เริ่มต้น และไม่หยุดการทำงาน รวมทั้งการเข้าสู่ระบบใด ๆ จัดการข้อยกเว้น ซึ่งช่วยให้ครอบคลุม บางสถานการณ์พื้นฐาน ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ที่แอพลิเคชันของคุณ throws ข้อผิดข้อยกเว้นผู้ใช้ แต่ไม่บันทึกข้อผิดพลาด และคุณไม่สามารถ สร้างขึ้นมาได้ ด้วยค่าเริ่มต้นแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของกฎ คุณจะสามารถรวบรวมข้อมูล ข้อมูลข้อยกเว้นและกองซ้อนเพื่อรับทราบถึงชนิดของข้อผิดพลาด เกิดขึ้น หรือ ถ้าโปรแกรมประยุกต์ของคุณจะสูญเสียสถานะเซสชัน คุณสามารถค้นหาในตัว แฟ้มบันทึกเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบ ว่าโดเมนของแอพลิเคชันจะกลับ และสาเหตุ โดเมนของแอพลิเคชันหยุดอยู่ตั้งแต่แรก

นอกจากนี้ สุขภาพ การตรวจสอบระบบจะขยายได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดเหตุการณ์ของเว็บเอง ไฟไหม้ดังกล่าวภายในแอพลิเคชันของคุณ และจากนั้น กำหนดกฎเพื่อส่งเหตุการณ์ ข้อมูลไปยังผู้ให้บริการเช่นอีเมลของคุณหรือไม่ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย instrumentation ของคุณไปความสมบูรณ์ของผู้ให้บริการการตรวจสอบ เป็นอย่างอื่น คุณไม่สามารถดำเนินเหตุการณ์แต่ละครั้งจะประมวลผลใบสั่ง และตั้งค่ากฎที่ ส่งแต่ละเหตุการณ์ไปยังฐานข้อมูล SQL Server นอกจากนี้คุณไม่ไฟไหม้เหตุการณ์เมื่อ ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบหลายครั้งในแถว และตั้งค่าเหตุการณ์ที่จะใช้ใน ผู้ให้บริการการอีเมลใช้

การตั้งค่าคอนฟิกสำหรับผู้ให้บริการเริ่มต้น และเหตุการณ์จะถูกเก็บไว้ในแฟ้ม Web.config สากล แฟ้ม Web.config สากล เก็บทั้งหมดบนเว็บค่าที่ถูกเก็บอยู่ในแฟ้ม Machine.config ใน ASP.NET 1 x แฟ้ม Web.config สากลอยู่ในตัวอย่างต่อไปนี้ ไดเรกทอรี:
%windir%\Microsoft.Net\Framework\v2.0.*\config\Web.config
ส่วน<healthMonitoring>ของแฟ้ม Web.config สากล แสดงการตั้งค่าการกำหนดค่าเริ่มต้น คุณสามารถแทนที่ค่าเหล่านี้สามารถตั้งค่า หรือ การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าของคุณเอง ด้วยการใช้แบบ<healthMonitoring> ส่วนในแฟ้ม Web.config สำหรับแอพลิเคชันของคุณ

ที่ ประกอบด้วย<healthMonitoring>ส่วนของแฟ้ม Web.config สากล รายการต่อไปนี้: </healthMonitoring></healthMonitoring></healthMonitoring>
 • ผู้ให้บริการ ประกอบด้วยผู้ให้บริการในการตั้งค่าสำหรับ Event Viewer, WMI และ SQL เซิร์ฟเวอร์
 • eventMappings ประกอบด้วยการแม็ปสำหรับคลา WebBase หลากหลาย คุณสามารถขยาย รายการนี้ถ้าคุณสร้างคลาสเหตุการณ์ของคุณเอง การสร้างคลาสเหตุการณ์ของคุณเอง ช่วยให้คุณยกตัวอย่างส่วนประกอบผ่านผู้ให้บริการที่คุณส่งข้อมูลไป สำหรับ ตัวอย่าง คุณสามารถกำหนดค่าข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ SQL ขณะส่งเหตุการณ์ที่กำหนดเองของคุณเองกับอีเมล
 • กฎ EventMappings เชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการ
 • การกำหนดบัฟเฟอร์ ใช้กับผู้ให้บริการ SQL Server และอีเมลเพื่อกำหนดความถี่ เมื่อต้องการล้างเหตุการณ์ไปยังผู้ให้บริการ
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างรหัสจากแฟ้ม Web.config สากล
<healthMonitoring>

	<!-- Event Log Provider being added. -->
	<providers>
   		<add name="EventLogProvider" type="System.Web.Management.EventLogWebEventProvider,System.Web,Version=2.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />
	</providers>


	<!-- Event mapping provides a friendly name to the events based on the WebBaseErrorEvent class. -->

	<eventMappings>
			<add name="All Errors" type="System.Web.Management.WebBaseErrorEvent,System.Web,Version=2.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"
						startEventCode="0" endEventCode="2147483647" />
	</eventMappings>


	<!-- Rule tying the "All Errors" event mapping to the EventLog Provider. -->
	<rules>
   		<add name="All Errors Default" eventName="All Errors" provider="EventLogProvider"
						profile="Default" minInstances="1" maxLimit="Infinite" minInterval="00:01:00"
						custom="" />
	</rules>

</healthMonitoring>

ตัวอย่างของผู้ให้บริการ

ตัวอย่างของผู้ให้บริการนี้ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้:
 • แฟ้ม ViewEvents.aspx – ทริกเกอร์เหตุการณ์MyEventเว็บแบบกำหนดเองในเหตุการณ์คลิกที่ปุ่ม Page_Load และแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ มีการ GridView ที่ใช้การเชื่อมต่อฐานข้อมูลในการ แฟ้ม Web.config เมื่อต้องการแสดงรายการเหตุการณ์เข้าสู่ระบบ SQL Server

  ให้แน่ใจว่า สายอักขระตั้งค่าคอนฟิกในแฟ้ม Web.config เพื่อชี้ไปยังฐานข้อมูลของคุณASPNETDB
 • แฟ้ม Web.config – มีทั้งหมดต่าง ๆ ผู้ให้บริการและกฎที่ตั้งค่าคอนฟิก และ commented ออก สำหรับกฎคุณต้องการทดสอบ แล้วเรียกดู เพ Default.aspx และ ViewEvent.aspx เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ในลักษณะ ดังนั้น
 • แฟ้ม MyEvent.cs – อยู่ในโฟลเดอร์ App_Data ซึ่งจะใช้ในการ เพ ViewEvents.aspx จะปล่อยเหตุการณ์กำหนดเอง
 • แฟ้ม Default.aspx – แสดงเป็น System.NullReferenceException เมื่อต้องการดูสิ่งที่สร้าง ล็อกข้อยกเว้น
 • แฟ้ม EmailTemplateTest.aspx – ใช้สำหรับตัวอย่าง TemplateemailProvider แฟ้มรหัสข้างหลัง สำหรับแฟ้ม EmailTemplateTest.aspx มีบรรทัดของรหัส คุณสามารถสำหรับ ซึ่ง จะทำให้เพจเพื่ออยู่นอกกระบวนข้อยกเว้น

วิธีการเก็บเหตุการณ์ใน Event Viewer

ดังที่ฉันกล่าว ผู้ให้บริการสำหรับการบันทึกล็อกเหตุการณ์ในการ ตัวแสดงเหตุการณ์ถูกกำหนดค่าสำหรับคุณในแฟ้ม Web.config สากล โดยค่าเริ่มต้น เหตุการณ์ทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับWebBaseErrorEventและWebFailureAuditEventเข้าสู่ระบบ คุณสามารถเพิ่มกฎการเพิ่มเติมเมื่อต้องการล็อกเพิ่มเติม ข้อมูลลงในบันทึกเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด (เช่นทุกเหตุการณ์ตามWebBaseEvent), คุณสามารถเพิ่มกฎต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม Web.config ของคุณ:
<healthMonitoring>
	<rules>
		<add name="All Events" eventName="All Events" provider="EventLogProvider" profile="Critical" />
	</rules>
</healthMonitoring>
กฎนี้จะเชื่อมโยงการแมปเหตุการณ์เหตุการณ์ทั้งหมดไปยังผู้ให้บริการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ทั้ง eventMapping และ ผู้ให้บริการจะรวมอยู่ในแฟ้ม Web.config สากล จากนั้นคุณสามารถใช้การ เพ ViewEvents.aspx จะทำให้เกิดเหตุการณ์สร้างขึ้น โดยการเรียกดูเพจ ที่ หน้าจะดำเนินการเหตุการณ์กำหนดเองMyEventในเหตุการณ์Page_Load และปุ่มคลิกนอกจากนี้

เมื่อต้องการดูชนิดของข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น เรียกดู เพ Default.aspx ซึ่งจะอยู่นอกกระบวนข้อยกเว้นที่System.NullReferenceExceptionและเหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกล็อกในเหตุการณ์ ตัวแสดง:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งของเหตุการณ์: ASP.NET 2.0.50601.0
ประเภทเหตุการณ์: เว็บเหตุการณ์
รหัสเหตุการณ์: 1311
วันที่: 8/16/2005
เวลา: 9:37:44 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย
รหัสเหตุการณ์: 3005
ข้อความเหตุการณ์: ข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้เกิดขึ้น
เวลาของเหตุการณ์: 8/16/2005 9:37:44 PM
เวลาของเหตุการณ์ (UTC): 8/17/2005 2:37:44 AM
ID เหตุการณ์: 88838b4e73cf4a0d9a36ac737ff9d1a0
ลำดับเหตุการณ์: 39
เกิดเหตุการณ์: 1
รหัสรายละเอียดเหตุการณ์: 0
ข้อมูลของโปรแกรมประยุกต์: โดเมนของแอพลิเคชัน: 2-d047d537-127687190240098660
เชื่อถือระดับ: เต็ม
แอพลิเคชันเสมือน เส้นทาง: /WebSite3
เส้นทางของโปรแกรมประยุกต์: มีอยู่จริง เส้นทาง
ชื่อเครื่องจักร: คอมพิวเตอร์ ชื่อ
การประมวลผลข้อมูล: กระบวนการ ID: 3776
ชื่อของกระบวนการ: WebDev.WebServer.EXE
ชื่อบัญชี: โด
ข้อมูลข้อยกเว้น: ชนิดของข้อยกเว้น: NullReferenceException
ข้อความแสดงข้อยกเว้น: วัตถุการอ้างอิง ไม่ได้ตั้งค่าไปยังอินสแตนซ์ของวัตถุ
ขอข้อมูล: URL ที่ร้องขอ: http://localhost:1698/WebSite3/Default.aspx
เส้นทางการร้องขอ: /WebSite3/Default.aspx
ผู้ใช้ที่อยู่โฮสต์: 127.0.0.1
ผู้ใช้: โด
มีการรับรองความถูกต้อง: จริง
ชนิดการรับรองความถูกต้อง: NTLM
เธรด ชื่อบัญชี: โด
ข้อมูลกลุ่มหัวข้อ:
ID ของเธรด: 8
เธรด ชื่อบัญชี: โด
ถูกปลอม: เท็จ

สืบค้นกลับการกองซ้อน: ที่ _Default.Page_Load (ผู้ส่งวัตถุ อี EventArgs) ใน c:\Documents และ Settings\user\Desktop\WebEvents\WebSite3\WebSite3\Default.aspx.cs:line 15
ใน System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller (IntPtr fp วัตถุ o, t วัตถุอี EventArgs)
ที่ System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback (ผู้ส่งวัตถุ อี EventArgs)
ใน System.Web.UI.Control.OnLoad (EventArgs e) ที่ System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
ที่ (บูลีน includeStagesBeforeAsyncPoint, System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain IncludeStagesAfterAsyncPoint บูลีน)

รายละเอียดของเหตุการณ์ที่กำหนดเอง: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียด ดู Help and Support Center ที่ http://support.microsoft.com

บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดลงในบันทึกเหตุการณ์ สร้างเหตุการณ์ที่ให้ข้อมูลด้วย เหตุการณ์ต่อไปนี้แสดง URL การตรวจสอบทั่วไปสำหรับการร้องขอเพจ:

เหตุการณ์ ชนิด: ข้อมูล
แหล่งของเหตุการณ์: ASP.NET 2.0.50601.0
ประเภทเหตุการณ์: เว็บ เหตุการณ์
รหัสเหตุการณ์: 1314
วัน: 8/16/2005
เวลา: 11:04:44 PM
ผู้ใช้: N/A
คอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์ ชื่อ
คำอธิบาย
รหัสเหตุการณ์: 4003
ข้อความเหตุการณ์: URL ตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำขอ
เวลาของเหตุการณ์: 8/16/2005 11:04:44 PM
เวลาของเหตุการณ์ (UTC): 8/17/2005 4:04:44 AM
ID เหตุการณ์: fec3d73fba0247eaba425e5ccfada18e
ลำดับเหตุการณ์: 2
เกิดเหตุการณ์: 1
รหัสรายละเอียดเหตุการณ์: 0
ข้อมูลของโปรแกรมประยุกต์:
โดเมนของแอพลิเคชัน: d047d537-1-127687250829701433
เชื่อถือระดับ: เต็ม
แอพลิเคชันเสมือน เส้นทาง: /WebSite3
เส้นทางของโปรแกรมประยุกต์: C:\Documents และ Settings\user\Desktop\WebEvents\WebSite3\WebSite3\
ชื่อเครื่องจักร: ชื่อคอมพิวเตอร์
ประมวลผลข้อมูล:
กระบวนการ รหัส: 2292
ชื่อกระบวนการ: WebDev.WebServer.EXE
ชื่อบัญชี: โด
ข้อมูลที่ร้องขอ:
URL ที่ร้องขอ: http://localhost:2087/WebSite3/Default.aspx
เส้นทางการร้องขอ: /WebSite3/Default.aspx
ผู้ใช้ที่อยู่โฮสต์: 127.0.0.1
ผู้ใช้: โด
มีการรับรองความถูกต้อง: จริง
ชนิดการรับรองความถูกต้อง: NTLM
เธรด ชื่อบัญชี: โด

รายละเอียดของเหตุการณ์ที่กำหนดเอง:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียด ดู Help and Support Center ที่ http://support.microsoft.com

วิธีการเก็บเหตุการณ์กับ SQL Server

วิธีนี้ใช้ASPNETDBฐาน ซึ่งจะถูกสร้างขึ้น โดยใช้เครื่องมือ Aspnet_regsql.exe ที่ ผู้ให้บริการเริ่มต้นใช้ LocalSqlServer สายการเชื่อมต่อ ซึ่งใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตัว ฐานข้อมูลสำหรับแฟ้มในโฟลเดอร์ App_data หรืออินสแตนซ์ SQLExpress เฉพาะของ เซิร์ฟเวอร์ SQL ทั้งสายอักขระการเชื่อมต่อ LocalSqlServer และ SqlProvider มี ตั้งค่าคอนฟิกในแฟ้ม Web.config สากล

การ LocalSqlServer สายอักขระการเชื่อมต่อในแฟ้ม Web.config สากลมีลักษณะดังนี้:
<connectionStrings>
	<add name="LocalSqlServer" connectionString="data source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=SSPI;AttachDBFilename=|DataDirectory|aspnetdb.mdf;User Instance=true" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
ถ้าคุณต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์ SQL Server อื่น คุณจำเป็นต้องใช้ใน เครื่องมือ Aspnet_regsql.exe ซึ่งสามารถพบได้ในตัว โฟลเดอร์ %windir%\Microsoft.Net\Framework\v2.0.*\Aspnet_regsql.exe ใช้ปุ่ม เครื่องมือ Aspnet_regsql.exe เพื่อสร้างฐานข้อมูลASPNETDBแบบกำหนดเองบนเซิร์ฟเวอร์ SQL Server แล้วเพิ่มสายอักขระการเชื่อมต่อ การ.config ของโปรแกรมประยุกต์ของคุณโปรแกรมประยุกต์แฟ้ม และเพิ่มตัวให้บริการ โดยใช้ใหม่แล้ว สายอักขระการเชื่อมต่อ หลังจากที่คุณได้สร้างฐานข้อมูลASPNETDBคุณจำเป็นต้องตั้งค่ากฎการเชื่อมโยงผิด eventMapping ไป sqlProvider

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกฐานข้อมูลกำหนดเอง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างฐานข้อมูลASPNETDB
  1. เรียกใช้ aspnet_regsql.exe –W และทีละตัว ตัวช่วยสร้าง
  2. เรียกใช้คำสั่งเพื่อนโดยอัตโนมัติ: Aspnet_regsql –A w –S เซิร์ฟเวอร์ SQL -E.
 2. เพิ่มสายอักขระการเชื่อมต่อที่ชี้ไปยังฐานข้อมูล ดังนั้น ว่า จะมีลักษณะดังนี้:
  <connectionStrings>
  	<add name="MYASPNETDB" connectionString="Server=<SQL Instance>;Integrated Security=SSPI;Database=aspnetdb"/>
  </connectionStrings>
 3. เพิ่มตัวให้บริการการใช้สายอักขระการเชื่อมต่อ MYASPNETDB ดังนั้น ว่า จะมีลักษณะดังนี้:
  <healthMonitoring>
  	<providers>
  		<add name="MySqlWebEventProvider" type="System.Web.Management.SqlWebEventProvider" connectionStringName="MYASPNETDB" maxEventDetailsLength="1073741823" buffer="false"/>
  	</providers>
  </healthMonitoring>
ว่าคุณสามารถใช้ค่าเริ่มต้น SqlProvider หรือกำหนดค่าของคุณเอง ผู้ให้บริการ คุณจำเป็นต้องเพิ่มการเชื่อมโยงผู้ให้บริการที่ มีการแมปเหตุการณ์กฎ ที่ กฎต่อไปนี้เชื่อมโยงผู้ให้บริการใหม่ที่คุณสร้างไว้ข้างต้นเพื่อแมปเหตุการณ์เหตุการณ์ทั้งหมด กฎนี้จะล็อกเหตุการณ์ทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับWebBaseEventและส่งไปยัง MySqlWebEventProvider ที่จะใช้ในการ สายอักขระการเชื่อมต่อ MYASPNETDB รหัสต่อไปนี้เพิ่มกฎการเชื่อมโยงนี้ ผู้ให้บริการ มีการแมปเหตุการณ์:
<healthMonitoring>
	<rules>
		<add name="All Events" eventName="All Events" provider="MySqlWebEventProvider" profile="Critical"/>
	</rules>
</healthMonitoring>
ถ้า คุณต้องการเพียง ส่งข้อผิดพลาดกับ SQL Server คุณไม่สามารถเพิ่มคำ กฎต่อไปนี้:
<add name="All Errors" eventName="All Errors" provider="MySqlWebEventProvider" profile="Critical"/>

วิธีการส่งต่อเหตุการณ์ไปยัง WMI

คุณสามารถส่งต่อเหตุการณ์การ WMI มีตัวให้บริการ WMI ตั้งค่าคอนฟิกสำหรับคุณในแฟ้ม Web.config ทั้งหมด โดยค่าเริ่มต้น

ที่ ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้เพิ่มกฎเพื่อส่งต่อเหตุการณ์ไปยัง WMI:
<providers>
	<add name="WmiWebEventProvider" type="System.Web.Management.WmiWebEventProvider,System.Web,Version=2.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />
</providers>
คุณจะต้องเพิ่มกฎจะเชื่อมโยงการ eventMapping การ ผู้ให้บริการ และนอกจากนี้โปรแกรมประยุกต์ฟัง WMI เพื่อฟังสำหรับเหตุการณ์นี้ ที่ ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้เพิ่มกฎการเชื่อมโยงตัวให้บริการ WMI การแมปเหตุการณ์เหตุการณ์ทั้งหมด:
<rules>
	<add name="All Events" eventName="All Events" provider="WmiWebEventProvider" profile="Critical" />
</rules>
โปรแกรมประยุกต์คอนโซลอย่าง SampleASPNET ใช้วัตถุManagementEventWatcherเมื่อต้องการตรวจสอบสำหรับเหตุการณ์ และแสดงในคอนโซล หน้าต่าง
เมื่อต้องการใช้ SampleASPNET ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดใช้ SampleASPNET.exe
 2. เรียกดูเพ ViewEvents.aspx เมื่อคุณทำ คุณจะเห็น เหตุการณ์ที่แสดงรายการอยู่ในแอพลิเคชันของคอนโซล
 3. คลิก ล็อกเหตุการณ์ Button_Click. หน้า จะลงรายการบัญชีกลับ และคุณจะเห็นยัง มีล็อกเหตุการณ์เพิ่มเติม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893664
หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังตรวจสอบเหตุการณ์บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล การรับฟัง โปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นเพื่อเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเป็นบัญชีผู้ใช้ admin เข้าถึง

วิธีการส่งต่อเหตุการณ์กับอีเมล

คุณสามารถส่งต่อเหตุการณ์กับอีเมล วิธีนี้จะช่วยให้คุณได้รับ ข้อมูลเกี่ยวกับแอพลิเคชันของคุณได้โดยตรงในของคุณ (อาจจะล้น) กล่องขาเข้า ควรระวังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กฎคุณแมปไปยังผู้ให้บริการอีเมลของคุณ เป็น คุณสามารถโดยไม่ได้ตั้งใจส่งด้วยตัวเองจำนวนมากข้อมูลที่อาจจะดีกว่า เหมาะสำหรับ SQL Server หรือแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

มีอีเมลที่สอง ผู้ให้บริการ SimpleMailWebEventProvider และ TemplatedMailWebEventProvider แต่ละ มีการกำหนดค่าคุณลักษณะเดียว ด้วยข้อยกเว้น "ต้นแบบ" และ แอตทริบิวต์ "detailedTemplateErrors" ซึ่งพร้อมใช้งานบนเฉพาะ TemplatedMailWebEventProvider

หมายเหตุ ผู้ให้บริการอีเมเหล่านี้ไม่ถูกกำหนดค่าไว้สำหรับคุณ คุณจะ จำเป็นต้องเพิ่มลงในแฟ้ม Web.config ของคุณ

ความแตกต่างหลักระหว่าง ผู้ให้บริการอีเมลทั้งสองเหล่านี้คือ SimpleMailWebEventProvider ส่งอีเมล์ใน แม่แบบทั่วไปที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มแฟ้ม Web.config ตัวอย่าง ผู้ให้บริการอีเมนี้มาลงในรายการของผู้ให้บริการการจัดโครงแบบโดยใช้ต่อไปนี้ กฎ:
<add name="mySimple-mailWebEventProvider" type="System.Web.Management.Simple-mailWebEventProvider"
to="e-mail@foo.com" from="e-mail@foo.com" maxMessagesPerNotification="1" maxEventsPerMessage="10"
buffer="true" bufferMode="Critical Notification"
subjectPrefix="Web Events"/>
มีเพิ่มกฎต่อไปนี้เมื่อต้องการใช้ตัวให้บริการอีเมลของการแมปเหตุการณ์เหตุการณ์ทั้งหมด:
<add name="All Events" eventName="All Events" provider="mySimple-mailWebEventProvider" profile="Critical"/>
ข้อความอีเมล์แจ้งเตือนจะคล้ายกับต่อไปนี้:
หัวเรื่อง: การแจ้งเตือนเหตุการณ์ 12, part 1: เว็บ เหตุการณ์ EventsMicrosoft.Samples.WebEvents.MyEvent ได้รับใน / WebSite3

** ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ **
---------------
โดเมนของแอพลิเคชัน: d047d537-9-127687218865923053 เชื่อถือระดับ: เส้นทางเสมือนแอพลิเคชันแบบเต็ม: เส้นทางของแอพลิเคชัน WebSite3: C:\Documents and Settings\user\Desktop\WebEvents\WebSite3\WebSite3\ เครื่องจักร ชื่อ:<computer name="">

** เหตุการณ์ **
---------------
เหตุการณ์ รหัส: 100010
ข้อความเหตุการณ์: Button1_Click
เวลาของเหตุการณ์: 8/16/2005 10:12:52 PM
เวลาของเหตุการณ์ (UTC): 8/17/2005 3:12:52 AM
ID เหตุการณ์: ลำดับเหตุการณ์ 6e5cd252d6114a9e98687598dc6b5d50: เกิดเหตุการณ์ 12: เหตุการณ์ที่ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับรหัส: 0

เหตุการณ์ที่กำหนดเอง รายละเอียด:

---------------</computer>
ต่อไปนี้เป็นข้อความอีเมล์แจ้งเตือน ข้อความที่แสดงข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้:
หัวเรื่อง: การแจ้งเตือนเหตุการณ์ 7 ช่วงที่ 1: เว็บ เหตุการณ์ EventsSystem.Web.Management.WebRequestErrorEvent ได้รับใน / WebSite3

** ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ **
---------------
โดเมนของแอพลิเคชัน: d047d537-5-127687293149504903 เชื่อถือระดับ: เส้นทางเสมือนแอพลิเคชันแบบเต็ม: เส้นทางของแอพลิเคชัน WebSite3: C:\Documents and Settings\user\Desktop\WebEvents\WebSite3\WebSite3\ เครื่องจักร ชื่อ:<computer name="">

** เหตุการณ์ **
---------------
เหตุการณ์ รหัส: 3005
ข้อความเหตุการณ์: ข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้เกิดขึ้น
เหตุการณ์ เวลา: 8/17/2005 12:17:37 AM
เวลาของเหตุการณ์ (UTC): 8/17/2005 5:17:37 AM
ID เหตุการณ์: ลำดับเหตุการณ์ 14b7f24102e140bbbae302d80e5a5f36: เหตุการณ์ที่ 7 เหตุการณ์: เหตุการณ์ที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับรหัส: 0

ประมวลผลข้อมูล:
กระบวนการ รหัส: 2292
ชื่อกระบวนการ: WebDev.WebServer.EXE
ชื่อบัญชี: โด

ข้อมูลข้อยกเว้น:
ชนิดของข้อยกเว้น: System.NullReferenceException
ข้อความแสดงข้อยกเว้น: การอ้างอิงวัตถุไม่ได้ตั้งค่า ไปยังอินสแตนซ์ของวัตถุ

ข้อมูลที่ร้องขอ:
URL ที่ร้องขอ: http://localhost:2087/WebSite3/Default.aspx
เส้นทางการร้องขอ: /WebSite3/Default.aspx
ผู้ใช้ที่อยู่โฮสต์: 127.0.0.1
ผู้ใช้: โด
มีการรับรองความถูกต้อง: จริง
ชนิดการรับรองความถูกต้อง: NTLM
เธรด ชื่อบัญชี: โด

ข้อมูลกลุ่มหัวข้อ:
ID ของเธรด: 7
เธรดชื่อบัญชี: โด
ถูกปลอม: เท็จ
กองซ้อน สืบค้นกลับ: ที่ _Default.Page_Load (ผู้ส่งวัตถุ อี EventArgs) ใน c:\Documents และ Settings\user\Desktop\WebEvents\WebSite3\WebSite3\Default.aspx.cs:line 15
ใน System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller (IntPtr fp วัตถุ o, t วัตถุอี EventArgs)
ที่ System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback (ผู้ส่งวัตถุ อี EventArgs)
ใน System.Web.UI.Control.OnLoad (EventArgs e) ที่ System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
ที่ (บูลีน includeStagesBeforeAsyncPoint, System.WebUI.Page.ProcessRequestMain IncludeStagesAfterAsyncPoint บูลีน)</computer>
TemplatedMailWebEventProvider อนุญาตให้คุณระบุในเพจที่ ASPX เป็นเท็มเพล--เดานั้นคุณตัว-- ที่ เอาพุตของเพ ASPX ถูกใช้ในเนื้อความของอีเมล ช่วยให้คุณสามารถ กำหนดลักษณะที่ปรากฏของข้อมูลคุณได้รับ

แอพลิเคชันตัวอย่าง ใช้รหัสดังต่อไปนี้เพื่อเพิ่ม TemplatedMailWebEventProvider Web.config แฟ้ม และระบุเพ EmailTemplateTest.aspx เป็นแม่แบบ (การ วนรอบหน้า EmailTemplateTest.aspx ถึงเหตุการณ์มีอยู่ในบัฟเฟอร์ และแสดงแฟ้มเหล่านั้นในตาราง)
<add name="myTemplatedMailWebEventProvider" type="System.Web.Management.TemplatedMailWebEventProvider"
to="e-mail@foo.com" from="e-mail@foo.com " buffer="true"
bufferMode="Critical Notification" maxMessagesPerNotification="10" maxEventsPerMessage="10"
template="e-mailTemplateTest.aspx" detailedTemplateErrors="false" />
ข้อความอีเมล์แจ้งเตือนจะคล้ายกับต่อไปนี้:
หัวเรื่อง: การแจ้งเตือนเหตุการณ์ 3 ช่วง 1:10 เหตุการณ์ที่ได้รับใน / WebSite3

เหตุการณ์แหล่งเวลารายละเอียดรหัสรหัสข้อความ
4 System.Web.Security.UrlAuthorizationModule 8/17/2005 12:40:45 AM 4003 0 URL ตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำขอ
4 8/17/2005 12:40:45 AM 4004 0 ตรวจสอบแฟ้มเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำขอ
ASP 7ViewEvents_aspx 8/17/2005 12:40:45 AM 100010 0 กำลังโหลดเพจตัวอย่าง webevent
8 ASPViewEvents_aspx 8/17/2005 12:40:45 AM 100010 0 Button1_Click
5 SystemWeb.Security.UrlAuthorizationModule 8/17/2005 12:40:45 AM 4003 0 URL ตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำขอ
5 8/17/2005 12:40:45 AM 4004 0 ตรวจสอบแฟ้มเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำขอ
ASP 9ViewEvents_aspx 8/17/2005 12:40:45 AM 100010 0 กำลังโหลดเพจตัวอย่าง webevent
10 ASPViewEvents_aspx 8/17/2005 12:40:45 AM 100010 0 Button1_Click
6 System.Web.Security.UrlAuthorizationModule 8/17/2005 12:40:46 AM 4003 0 URL ตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำขอ
6 8/17/2005 12:40:46 AM 4004 0 ตรวจสอบแฟ้มเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำขอ
ในทั้งสองกรณี ถ้าการ แอตทริบิวต์บัฟเฟอร์เป็นเท็จ อีเมล์จะประกอบด้วยเหตุการณ์เดียวเท่านั้น ด้วย การกำหนดบัฟเฟอร์การตั้งค่าเป็น true คุณยังต้องระบุ bufferMode ซึ่งบ่งชี้ วิธีความถี่ในการล้างบัฟเฟอร์ มีบาง bufferModes เริ่มต้นในแบบสากล แฟ้ม Web.config

ถ้า detailedTemplateErrors = "true" ข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้แม่แบบจะถูกส่งไปในเนื้อความของคำ อีเมล์ ถ้า detailedTemplateErrors = "false" ข้อผิดพลาดทั่วไปจะส่ง

A รายละเอียดข้อผิดพลาดที่ส่ง โดย EmailTemplateTest.aspx มีลักษณะดังนี้:
ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ใน ' / WebSite3' แอพลิเคชัน

การไม่สามารถจัดการได้ ข้อยกเว้นเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการของเพจแม่แบบที่ใช้ในการสร้าง แจ้งให้ทราบเหตุการณ์นี้ เหตุการณ์ 1 ที่ส่วนหนึ่งของข้อความนี้ได้ ถูกยกเลิก

คำอธิบาย: ข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้เกิดขึ้นในระหว่าง การประมวลผลการร้องขอเว็บปัจจุบัน กรุณาตรวจสอบการสืบค้นกลับการกองซ้อนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและที่มาในการ รหัส

รายละเอียดข้อยกเว้น: System.Web.HttpException: can สถานะเซสชัน จะใช้เฉพาะ เมื่อ enableSessionState ถูกตั้งค่าเป็น true อย่างใดอย่างหนึ่งในการตั้งค่าคอนฟิก แฟ้มหรือ ในคำสั่งหน้า กรุณานอกจากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า System.Web.SessionStateModule หรือโมดูสถานะเซสชันแบบกำหนดเองจะรวมอยู่ใน การ<configuration>\<system.web>\<httpModules>ส่วนในการ ตั้งค่าคอนฟิกแอพลิเคชัน

แฟ้มต้นฉบับ: c:\Documents และ Settings\user\Desktop\WebEvents\WebSite3\WebSite3\e-mailTemplateTest.aspx.cs บรรทัด: 17

การติดตามสแต็ค: [HttpException (0x80004005): สถานะเซสชันสามารถ จะใช้เฉพาะ เมื่อ enableSessionState ถูกตั้งค่าเป็น true อย่างใดอย่างหนึ่งในการตั้งค่าคอนฟิก แฟ้มหรือ ในคำสั่งหน้า กรุณานอกจากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า System.Web.SessionStateModule หรือโมดูสถานะเซสชันแบบกำหนดเองจะรวมอยู่ใน การ<configuration>\<system.web>\<httpModules>ส่วนในการ กำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์]
System.Web.UI.Page.get_Session() +146
e-mailTemplateTest.Page_Load(Object sender, EventArgs e) ใน c:\Documents และ Settings\user\Desktop\WebEvents\WebSite3\WebSite3\e-mailTemplateTest.aspx.cs:17
System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller (IntPtr fp วัตถุ o, t วัตถุอี EventArgs) +13
System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback (ผู้ส่งวัตถุ EventArgs e) +45
System.Web.UI.Control.OnLoad (EventArgs e) +80
SystemWeb.UI.Control.LoadRecursive() +49
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain (บูลีน includeStagesBeforeAsyncPoint, includeStagesAfterAsyncPoint บูลีน) +3749

[HttpUnhandledException (0x80004005): ข้อยกเว้นของชนิด มี 'System.Web.HttpUnhandledException' ส่งงาน]
System.Web.UI.Page.HandleError (ยกเว้นอี) +929
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain (บูลีน includeStagesBeforeAsyncPoint, includeStagesAfterAsyncPoint บูลีน) +7864
System.Web.UI.Page.ProcessRequest (บูลีน includeStagesBeforeAsyncPoint, includeStagesAfterAsyncPoint บูลีน) +229
System.Web.UI.Page.ProcessRequest() +12
System.Web.UI.Page.ProcessRequest (HttpContext บริบท) +80
(ตัวจัดการ IHttpHandler, System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal เขียน TextWriter, preserveForm บูลีน'เส้นทาง VirtualPath, VirtualPath filePath สตริ physPath ข้อผิดพลาดข้อยกเว้น สตริ queryStringOverride) +1012

[HttpException (0x80004005): ข้อผิดพลาดกำลังใช้ลูกขอ / WebSite3/อี-mailTemplateTest.aspx]
System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal (IHttpHandler ตัวจัดการ ผู้เขียน TextWriter, preserveForm บูลีน เส้น ทาง VirtualPath, VirtualPath filePath สตริ physPath ข้อผิดพลาดข้อยกเว้น สตริ queryStringOverride) +1525
System.Web.HttpServerUtility.Execute (เส้นทางสาย การจัดการข้อความ TextWriter PreserveForm บูลีน) +754
System.Web.HttpServerUtility.ExecuteLocalRequestAndCaptureResponse (สายอักขระ เส้นทาง ผู้เขียน TextWriter, ErrorFormatterGenerator errorFormatterGenerator) +249</httpModules></system.web></configuration></httpModules></system.web></configuration>
ถ้าแอตทริบิวต์เป็นเท็จ และไม่มีข้อผิดพลาด คุณจะเท่านั้น ได้รับข้อผิดพลาดทั่วไปข้อความ ซึ่งมีลักษณะดังนี้:
เซิร์ฟเวอร์ ข้อผิดพลาดใน ' / WebSite3' แอพลิเคชัน

เกิดข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้ ในระหว่างการดำเนินการของหน้าต้นแบบที่ใช้ในการสร้างเหตุการณ์นี้ การแจ้งเตือน เหตุการณ์ 8 ที่มีส่วนของข้อความนี้ได้ ถูกยกเลิก

คำอธิบาย: การตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบันป้องกันการ รายละเอียดข้อยกเว้นให้ถูกรวมอยู่ในข้อความนี้ เพิ่มคำ " detailedTemplateErrors = true " คุณลักษณะการกำหนดค่าผู้ให้บริการการเปิดใช้งาน รายละเอียดข้อยกเว้นที่จะรายงาน
หมายเหตุ สำหรับแอตทริบิวต์การกำหนดบัฟเฟอร์เกี่ยวกับ ล้างทุกผลลัพธ์ในการ การแจ้งเตือน ถ้าล้างประกอบด้วยเหตุการณ์เพิ่มเติมมากกว่าที่อนุญาตให้maxEventsPerMessageการแจ้งให้ทราบจะแบ่งเป็นค่าหลายอีเมล์ แต่จะมีทั้งหมดยังคงถือเป็นการแจ้งเตือนเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น การ ล้างสร้างเหตุการณ์ 13 แต่maxEventsPerMessageช่วยให้ห้าเท่านั้น คุณจะได้รับอีเมลที่สาม: สองรายการแรก อีเมลที่จะแต่ละประกอบด้วยห้าเหตุการณ์ และอีเมล์ที่สามจะประกอบด้วยสามบรรทัด เหตุการณ์

ถ้ามีอีเมล์เพิ่มเติมมากกว่าที่อนุญาตให้maxMessagesPerNotificationเหตุการณ์บางอย่างจะถูกข้ามไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่า maxMessagesPerNotification สองและคุณใช้แบบเดียวกันกับmaxEventsPerMessageเป็นข้างต้น คุณจะได้รับอีเมลที่สองเท่านั้น เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ จะเป็นบนที่สาม จะถูกข้ามอีเมล์ Drops หรือการตัดคำของใด ๆ การแจ้งให้ทราบจะจดไว้ในอีเมล์หนึ่งสำหรับตัวให้บริการจดหมายอย่างง่าย ด้านบนของอีเมล์จะแสดงต่อไปนี้:
** คำเตือน **
---------------
เหตุการณ์ 10 ที่เหลืออยู่สำหรับสิ่งนี้ รอบระยะเวลาการแจ้งเตือนจะถูกละทิ้งเนื่องจากหมายเลขสูงสุดของข้อความ อนุญาตต่อแจ้งเตือนเกิน (รหัสคำเตือน: 101)
หลังจากคุณ มีการควบคุมรูปแบบของอีเมล์สำหรับตัวให้บริการ templated คุณได้ เมื่อต้องการตรวจสอบ drops/ตัด ด้วยตัวคุณเอง และกำหนดว่าจะรวมที่ใน อีเมล์

หมายเหตุ ผู้ให้บริการจดหมายใช้ System.Net.Mail ดังนั้นคุณจำเป็นต้องตั้งค่าคอนฟิก System.Net.Mail ในแฟ้ม Web.config ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งค่า ASP.NET แวะไปเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้ ไซต์:
healthMonitoring องค์ประกอบ (Schema ตั้งค่า ASP.NET)
http://msdn2.microsoft.com/library/2fwh2ss9(en-us,vs.80).aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความสมบูรณ์ใน ASP.NET 2.0 ไซต์เว็บต่อไปนี้ของ Microsoft:
วิธีการใช้การตรวจสอบความสมบูรณ์ใน ASP.NET 2.0
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms998306.aspx
ตามที่ได้รับการเสมอ ความรู้สึกฟรีเพื่อส่งความคิดเห็นบนหัวข้อที่คุณต้องจัดการในอนาคตคอลัมน์ หรือ ใน Knowledge Base โดยใช้แบบ ขอดังกล่าว แบบฟอร์ม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 893664 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 2.0
Keywords: 
kbhowto kbasp kbmt KB893664 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:893664
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com