Alatka ?Upravlja? ure?ajima? ne funkcioni?e nakon instalacije operativnog sistema Windows XP sa servisnim paketom 2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 893249 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Naznaka
Hitna ispravka opisana u ovom ?lanku zamenjena je hitnom ispravkom 914450. Za vi?e informacija o hitnoj ispravci 914450 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
914450 Nijedan ure?aj nije prikazan u alatki ?Upravlja? ure?ajima? kada instalirate bezbednosnu ispravku 905749 na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows XP sa servisnim paketom 2 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Ako je problem u tome ?to se Apple iPod ne pojavljuje u alatki ?Upravlja? ure?ajima?, a drugi ure?aji se pojavljuju, ovaj ?lanak ne re?ava va? problem. Umesto toga, posetite slede?u Apple Web lokaciju:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=61711
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada instalirate Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2) na ra?unar sa operativnim sistemom Windows XP, prozor alatke ?Upravlja? ure?ajima? je prazan ili neki ure?aji vi?e nisu prikazani. Ako su prikazani neki ure?aji i uklonite jedan od njih, iz alatke ?Upravlja? ure?ajima? bi?e uklonjeni svi ure?aji.

RE?ENJE

Podr?ana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ova hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema. Ova hitna ispravka mo?da ?e se dodatno testirati. Zbog toga, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, pri vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate zaseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom hitnom ispravkom. Da biste dobili ?itavu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali zaseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zbog toga ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Preduslovi

Ne postoje nikakvi obavezni preduslovi.

Zahtev za ponovno pokretanje

Kada primenite ovu hitnu ispravku, ne morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka je zamenjena hitnom ispravkom 914450. Za vi?e informacija o hitnoj ispravci 914450 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
914450 Nijedan ure?aj nije prikazan u alatki ?Upravlja? ure?ajima? kada instalirate bezbednosnu ispravku 905749 na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows XP sa servisnim paketom 2 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Informacije o datoteci

Verzija ove vru?e zakrpe na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji se nalaze u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka su prikazani u Koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
DateTimeVersionSizeFile name
29-Apr-200500:015.1.2600.26665,120Fixccs.exe

STATUS

Microsoft potvr?uje da je to problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na".

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 893249 - Poslednji pregled: 25. novembar 2008. - Revizija: 3.1
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbresolve kbwinxppresp3fix kbwinxpsp2fix kbfix kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver kbqfe KB893249

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com