ความต้องการพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์สำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 892807 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้กล่าวถึงพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) บนคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft Windows Server 2003 ทำงานอยู่แล้ว

ตารางต่อไปนี้แสดงความต้องการพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์สำหรับ Windows Server 2003 SP1:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ถ้าคุณติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 จากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในเครือข่ายถ้าคุณติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 จากแผ่นซีดี Windows Server 2003 SP1
เซอร์วิสแพ็ค140 เมกะไบต์ (MB)140 เมกะไบต์
แฟ้มเซอร์วิสแพ็คที่เก็บไว้20 เมกะไบต์ (แฟ้มจะอยู่ในโฟลเดอร์ %windir%\Servicepackfiles\Servicepackcache)650 เมกะไบต์ (แฟ้มจะอยู่ในโฟลเดอร์ %windir%\Servicepackfiles)
พื้นที่ทำงาน350 เมกะไบต์475 เมกะไบต์
แฟ้มที่ลบ Windows Server 2003 SP1270 เมกะไบต์270 เมกะไบต์
พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดที่ต้องการ430 เมกะไบต์825 เมกะไบต์
การใช้งานสูงสุดระหว่างการติดตั้ง780 เมกะไบต์1,340 เมกะไบต์
ในตารางนี้ รายการ "พื้นที่ทำงาน" หมายถึงพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการสำหรับแฟ้มที่ใช้งานเฉพาะระหว่างกระบวนการติดตั้ง ความต้องการพื้นที่ว่างที่ทำงานเป็นความต้องการชั่วคราว และไม่ถือเป็นความต้องการพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์โดยรวม

ในตารางนี้รายการ "แฟ้มที่ลบ Windows Server 2003 SP1" หมายถึงพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ที่ใช้สำหรับการเก็บแฟ้มและการตั้งค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค คุณสามารถสำรองแฟ้มระหว่างการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คได้โดยอัตโนมัติ แฟ้มเหล่านี้จะต้องใช้ถ้าคุณต้องการลบเซอร์วิสแพ็คในภายหลัง

นอกจากนี้คุณต้องมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 30 เมกะไบต์สำหรับพาร์ติชันระบบที่เป็นพาร์ติชันแรก พาร์ติชันหลักพาร์ติชันแรกเป็นโวลุ่มของดิสก์ที่มีแฟ้มเฉพาะของฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้น Windows ตัวอย่างเช่น พาร์ติชันระบบหลักประกอบด้วยแฟ้ม Ntldr, Boot.ini และ Ntdetect.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการระบบสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 โปรดเข้าสู่เว็บเพจต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/DE723537-50FB-4A23-B09C-163EC1629D361033.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 892807 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2550 - Revision: 2.2
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Keywords: 
kbhowto kbinfo KB892807

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com