การตรวจไม่พบอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับฮับ USB 2.0 ใน Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ Windows Server 2003 รุ่น x64

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 892050 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Universal Serial Bus (USB) ใหม่กับฮับ USB 2.0 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ตรวจไม่พบอุปกรณ์ USB ดังกล่าว อาการนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่คอมพิวเตอร์เรียกใช้ระบบปฏิบัติการใดๆ ต่อไปนี้
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack (SP1)
 • Microsoft Windows Server 2003 รุ่น x64
นอกจากนี้ อุปกรณ์ USB อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่แล้วจะหยุดทำงาน และคุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้ตรวจพบอุปกรณ์ USB

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมควบคุม USB 2.0 ของ Microsoft ทำให้เกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับข้อกำหนด Enhanced Host Controller Interface (EHCI)

การแก้ไข

ข้อมูลการแก้ไขด่วนสำหรับ Windows XP

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

การใช้การแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องติดตั้ง Windows XP SP2

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การแก้ไขด่วนนี้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่การแก้ไขด่วน

การแก้ไขด่วนนี้จะไม่แทนที่การแก้ไขด่วนใดๆ

ข้อมูลแฟ้ม

การแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม
  --------------------------------------------------------------
  31-มี.ค.-2548 01:13 5.1.2600.2644   27,008 Usbehci.sys
  25-ก.พ.-2548 03:53 6.1.22.4     371,936 Updspapi.dll

ข้อมูล Service Pack สำหรับ Windows Server 2003

การแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
889100 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows Server 2003

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนจำเป็นต้องมีการติดตั้งWindows Server 2003 SP1 บนเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x64 ไม่มีรายการใดๆ ที่จำเป็นต้องมีก่อน

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การแก้ไขด่วนนี้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่การแก้ไขด่วน

การแก้ไขด่วนนี้จะไม่แทนที่การแก้ไขด่วนใดๆ

ข้อมูลแฟ้ม

การแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม

เวอร์ชันสำหรับ Windows Server 2003, Itanium

  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม แพลตฟอร์ม
  -------------------------------------------------------------------------
  26-เม.ย.-2548 17:11 5.2.3790.2429   89,856 Usbehci.sys
  26-เม.ย.-2548 17:11 6.1.22.4     639,712 Updspapi.dll  IA-64


Windows Server 2003 รุ่น x64

  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม
  --------------------------------------------------------------
  26-เม.ย.-2548 17:11 5.2.3790.2429   44,160 Usbehci.sys
  26-เม.ย.-2548 17:11 6.1.22.4     462,560 Updspapi.dllWindows Server 2003 รุ่น 32 บิต

  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม
  --------------------------------------------------------------
  26-เม.ย.-2548 03:43 5.2.3790.2429   27,520 Usbehci.sys
  5-มี.ค.-2548 01:30 6.1.22.4     371,936 Updspapi.dll
สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Windows Server 2003 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐาน ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 892050 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2551 - Revision: 4.5
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbresolve kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbhotfixserver kbpubtypekc kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug KB892050

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com