วิธีการระบุการตรวจสอบสำหรับเขตข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการระบุหน้าข้อผิดพลาดการตรวจสอบสำหรับฟอร์ม ใน FrontPage 2003 ในนิพจน์เว็บ และ SharePoint Designer 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 891816 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการระบุการตรวจสอบสำหรับเขตข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการระบุหน้าข้อผิดพลาดการตรวจสอบสำหรับฟอร์ม ใน เว็บนิพจน์ของ Microsoft ใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007 และ Microsoft Office FrontPage 2003

หมายเหตุ:ตัวอย่างในบทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบแบบกล่องข้อความเขตข้อมูล: อย่างไรก็ตาม สามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้สำหรับชนิดของเขตข้อมูลในแบบฟอร์มอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการระบุการตรวจสอบสำหรับเขตข้อมูลในแบบฟอร์ม ใน เว็บของนิพจน์ หรือ SharePoint Designer 2007

เมื่อต้องการระบุการตรวจสอบสำหรับเขตข้อมูลในแบบฟอร์ม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดเว็บไซต์ของคุณ
 2. ในออกแบบมุมมอง คลิกเพื่อเพิ่มจุดแทรกลงในเพจ
 3. ในการTookboxงานบานหน้าต่าง คลิกขวาการป้อนข้อมูล (ข้อความ)ภายใต้ตัวควบคุมฟอร์มแล้ว คลิกแทรก.
 4. คลิกขวากล่องข้อความ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติเขตข้อมูลฟอร์ม.
 5. ในการคุณสมบัติกล่องข้อความกล่องโต้ตอบ คลิกตรวจสอบ.
 6. ในการการตรวจสอบกล่องข้อความกล่องโต้ตอบกล่อง เลือกชนิดของการตรวจสอบที่คุณต้องการ ให้ใช้กระบวนการที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลสำหรับฟิลด์ เลือกนั้นที่ต้องการกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้ความยาวข้อมูล.
 7. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการการตรวจสอบกล่องข้อความกล่องโต้ตอบ
 8. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการคุณสมบัติกล่องข้อความกล่องโต้ตอบ

วิธีการระบุหน้าข้อผิดพลาดการตรวจสอบสำหรับฟอร์ม ในนิพจน์เว็บ และ SharePoint Designer 2007

ตรวจสอบจะกระทำ โดย JavaScript บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ถ้า JavaScript ถูกปิดใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ URL ที่ระบุไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

เมื่อต้องการระบุหน้าข้อผิดพลาดการตรวจสอบสำหรับฟอร์ม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดเว็บไซต์ของคุณ
 2. เปิดเว็บเพจที่ประกอบด้วยฟอร์มของคุณ
 3. คลิกขวาที่รูปแบบ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ ของ ฟอร์ม.
 4. ในการคุณสมบัติ ของ ฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกตัวเลือก.
 5. คลิกการหน้าการยืนยันแท็บ
 6. ในการURL ของเพจที่ใช้แสดงความล้มเหลวในการตรวจสอบ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):ข้อความกล่อง พิมพ์ URL ไปยังเพข้อผิดพลาดการตรวจสอบที่คุณต้องการให้แสดงขึ้น

  หมายเหตุ:ขั้นตอนนี้อนุมานว่า คุณได้สร้างเพจที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่คุณต้องการให้แสดง ถ้าคุณไม่ได้ระบุ URL ในขั้นตอนนี้ เว็บนิพจน์หรือ SharePoint Designer 2007 แสดงข้อผิดพลาดในหน้าเริ่มต้น
 7. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการการบันทึกผลลัพธ์กล่องโต้ตอบ
 8. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการคุณสมบัติ ของ ฟอร์มกล่องโต้ตอบ

วิธีการระบุการตรวจสอบสำหรับเขตข้อมูลในแบบฟอร์มใน FrontPage 2003

เมื่อต้องการระบุการตรวจสอบสำหรับเขตข้อมูลในแบบฟอร์ม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดเว็บไซต์ของคุณ
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่.
 3. ในการใหม่งานบานหน้าต่าง คลิกเพจว่าง.
 4. ในการแทรกเมนู ให้ชี้ไปที่แบบฟอร์มแล้ว คลิกกล่องข้อความ.
 5. คลิกขวากล่องข้อความ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติเขตข้อมูลฟอร์ม.
 6. ในการคุณสมบัติกล่องข้อความกล่องโต้ตอบ คลิกตรวจสอบ.
 7. ในการการตรวจสอบกล่องข้อความกล่องโต้ตอบกล่อง เลือกชนิดของการตรวจสอบที่คุณต้องการ ให้ใช้กระบวนการที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลสำหรับฟิลด์ เลือกนั้นที่ต้องการกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้ความยาวข้อมูล.
 8. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการการตรวจสอบกล่องข้อความกล่องโต้ตอบ
 9. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการคุณสมบัติกล่องข้อความกล่องโต้ตอบ

วิธีการระบุหน้าข้อผิดพลาดการตรวจสอบสำหรับฟอร์มใน FrontPage 2003

ตรวจสอบจะกระทำ โดย JavaScript บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ถ้า JavaScript ถูกปิดใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ URL ที่ระบุไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

เมื่อต้องการระบุหน้าข้อผิดพลาดการตรวจสอบสำหรับฟอร์ม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดเว็บไซต์ของคุณ
 2. เปิดเว็บเพจที่ประกอบด้วยฟอร์มของคุณ
 3. คลิกขวาที่รูปแบบ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ ของ ฟอร์ม.
 4. ในการคุณสมบัติ ของ ฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกตัวเลือก.
 5. คลิกการหน้าการยืนยันแท็บ
 6. ในการURL ของเพจที่ใช้แสดงความล้มเหลวในการตรวจสอบ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):ข้อความกล่อง พิมพ์ URL ไปยังเพข้อผิดพลาดการตรวจสอบที่คุณต้องการให้แสดงขึ้น

  หมายเหตุ:ขั้นตอนนี้อนุมานว่า คุณได้สร้างเพจที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่คุณต้องการให้แสดง ถ้าคุณไม่ได้ระบุ URL ในขั้นตอนนี้ FrontPage 2003 แสดงข้อผิดพลาดในหน้าเริ่มต้น
 7. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการการบันทึกผลลัพธ์กล่องโต้ตอบ
 8. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการคุณสมบัติ ของ ฟอร์มกล่องโต้ตอบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 891816 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Expression Web
Keywords: 
kbforms kbhowto kbmt KB891816 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:891816

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com