คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อรันเครื่องมือ Microsoft Windows Malicious Software Removal

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 891717 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

หลังจากคุณรันเครื่องมือ Microsoft Windows Malicious Software Removal คุณได้รับข้อความที่เน้นว่าพบข้อผิดพลาดระหว่างการสแกน และคุณถูกนำมายังบทความนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ ความผิดพลาดบางส่วนเหล่านี้เป็นการให้ข้อมูลหรือปัญหาเล็กน้อยและอาจไม่ต้องการการทำงานเพิ่มเติมใดๆ โดยการระบุเฉพาะ ความผิดพลาดที่ได้รับการทำเครื่องหมายเป็น การเตือน ในล็อก มีความสำคัญน้อยกว่าความล้มเหลวอื่นๆ ที่ได้รับการทำเครื่องหมายเป็น ข้อผิดพลาด

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ ดูบทความต่อไปนี้ของ Microsoft Knowledge Base:

890830 เครื่องมือ Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool ช่วยลบซอฟต์แวร์เฉพาะ และป้องกันซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายจากคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


กาหาสาเหตุว่าเหตุใดคุณจึงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
  1. ค้นหาและเปิดล็อกไฟล์ Malicious Software Removal Tool (Mrt.log) ปกติล็อกไฟล์จะอยู่ในโฟลเดอร์ %windir%\debug ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ %windir% อ้างถึงตำแหน่งของโฟลเดอร์ Windows ของคุณ ล็อกไฟล์นี้มีเฉพาะในภาษาอังกฤษ
  2. หลังจากคุณเปิดไฟล์ ค้นหารายการล่าสุดในล็อกไฟล์ รายการนี้มักจะเป็นรายการสุดท้ายในล็อกไฟล์ คุณต้องเลื่อนลงไปยังส่วนท้ายสุดของล็อกไฟล์เพื่อค้นหารายการนี้
  3. จับคู่ความผิดพลาดในล็อกไฟล์กับข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ที่ได้รับการแสดงไว้ในตารางในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางส่วนอาจมีการแจ้งรหัสแจ้งข้อผิดพลาดของ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสแจ้งข้อผิดพลาดเหล่านี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
    http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms681381.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ข้อผิดพลาดสาเหตุการแก้ไข
ไม่สามารถระบุโปรเซสหน่วยความจำได้เครื่องมือไม่สามารถสแกนโปรเซสใดๆ ได้ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำน้อยหรือมีปัญหาร้ายแรงอื่น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเรียกใช้ tool ใหม่
ไม่สามารถเริ่มการสแกนหน่วยความจำได้เครื่องมือไม่สามารถสแกนโปรเซสใดๆ ได้ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำน้อยหรือมีปัญหาร้ายแรงอื่น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเรียกใช้ tool ใหม่
ไม่สามารถประมวลผลไฟล์รูปภาพเครื่องมือไม่สามารถสแกนโปรเซสได้ ข้อผิดพลาดนี้ปกติจะเกิดจากกระบวนการที่เพิ่งเริ่มหรือชัทดาวน์รันเครื่องมืออีกครั้ง รออย่างน้อยอีกห้านาทีหลังจากรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์และก่อนจะรันโปรแกรมอื่นๆ
ไม่สามารถสแกนโปรเซสได้เครื่องมือนี้ไม่สามารถสแกนโปรเซสได้เนื่องจากรีซอร์สของระบบไม่เพียงพอปิดบางโปรแกรม แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถหยุดโปรเซสได้เครื่องมือนี้ไม่สามารถหยุดโปรเซสที่ได้รับการระบุว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตราย ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเฉพาะหากคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายเท่านั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ รันเครื่องมืออีกครั้งแล้วสแกนระบบได้โปรแกรมป้องกันไวรัส
ไม่สามารถลบโปรเซสได้เครื่องมือนี้ไม่สามารถลบโปรเซสที่ได้รับการระบุว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายได้ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเฉพาะหากคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายเท่านั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ รันเครื่องมืออีกครั้งแล้วสแกนระบบได้โปรแกรมป้องกันไวรัส
ไม่สามารถเปิด service control manager ได้เครื่องมือไม่สามารถสแกนเซอร์วิสใดๆ ได้ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำน้อยหรือมีปัญหาร้ายแรงอื่น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถระบุเซอร์วิสได้เครื่องมือไม่สามารถสแกนเซอร์วิสใดๆ ได้ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำน้อยหรือมีปัญหาร้ายแรงอื่น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถสืบค้นค่าคอนฟิกสำหรับเซอร์วิสได้เครื่องมือไม่สามารถสแกนเซอร์วิสได้ ข้อผิดพลาดนี้มักจะเกิดขึ้นเพราะเซอร์วิสเพิ่งถูกสร้างขึ้นหรือลบไปรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถสืบค้นสถานะสำหรับเซอร์วิสได้เครื่องมือไม่สามารถสแกนเซอร์วิสได้ ข้อผิดพลาดนี้มักจะเกิดขึ้นเพราะเซอร์วิสเพิ่งถูกสร้างขึ้นหรือลบไปรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถเปิดเซอร์วิสได้เครื่องมือไม่สามารถสแกนเซอร์วิสได้ ข้อผิดพลาดนี้มักจะเกิดขึ้นเพราะเซอร์วิสเพิ่งถูกสร้างขึ้นหรือลบไปรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถลบเซอร์วิสได้เครื่องมือนี้ไม่สามารถลบเซอร์วิสที่ได้รับการระบุว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตราย ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเฉพาะหากคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายเท่านั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ รันเครื่องมืออีกครั้งแล้วสแกนระบบได้โปรแกรมป้องกันไวรัส
ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลรีจิสตรีคีย์ได้เครื่องมือไม่สามารถสแกนรีจิสตรีคีย์ได้ ข้อผิดพลาดนี้ปกติจะเป็นปัญหาเล็กน้อยรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถโหลดรีจิสตรีคีย์ได้เครื่องมือไม่สามารถสแกนรีจิสตรีคีย์ได้ ข้อผิดพลาดนี้ปกติจะเป็นปัญหาเล็กน้อยรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถยกเลิกการโหลดรีจิสตรีคีย์ได้เครื่องมือไม่สามารถเปิดการเข้าใช้งานรีจิสตรีคีย์ได้ ข้อผิดพลาดนี้ปกติจะเป็นปัญหาเล็กน้อยรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถเปิดรีจิสตรีคีย์ได้เครื่องมือไม่สามารถสแกนรีจิสตรีคีย์ได้ ข้อผิดพลาดนี้ปกติจะเป็นปัญหาเล็กน้อยรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถระบุรีจิสตรีคีย์ได้เครื่องมือไม่สามารถสแกนรีจิสตรีคีย์ได้ ข้อผิดพลาดนี้ปกติจะเป็นปัญหาเล็กน้อยรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถแยกรีจิสตรีคีย์ได้เครื่องมือไม่สามารถสแกนรีจิสตรีคีย์ได้ ข้อผิดพลาดนี้ปกติจะเป็นปัญหาเล็กน้อยรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถระบุค่ารีจิสตรีคีย์ได้เครื่องมือไม่สามารถสแกนค่ารีจิสตรีคีย์ได้ ข้อผิดพลาดนี้ปกติจะเป็นปัญหาเล็กน้อยรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถสืบค้นค่ารีจิสตรีได้เครื่องมือไม่สามารถสแกนค่ารีจิสตรีคีย์ได้ ข้อผิดพลาดนี้ปกติจะเป็นปัญหาเล็กน้อยรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถได้ snapshot ของรันคีย์ข้อผิดพลาดนี้ปกติจะเกิดขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่มีรายการในรันคีย์ของรีจิสตรีรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ คุณสามารถปฏิเสธข้อผิดพลาดนี้ได้
ไม่สามารถลบรีจิสตรีคีย์ได้เครื่องมือไม่สามารถลบรีจิสตรีคีย์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายได้ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเฉพาะหากคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายเท่านั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ รันเครื่องมืออีกครั้งแล้วสแกนระบบได้โปรแกรมป้องกันไวรัส
ไม่สามารถลบค่ารีจิสตรีคีย์ได้เครื่องมือไม่สามารถลบค่ารีจิสตรีคีย์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายได้ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเฉพาะหากคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายเท่านั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ รันเครื่องมืออีกครั้งแล้วสแกนระบบได้โปรแกรมป้องกันไวรัส
ไม่สามารถกำหนดค่ารีจิสตรีคีย์ได้เครื่องมือไม่สามารถรีเซ็ตค่ารีจิสตรีคีย์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายได้ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเฉพาะหากคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายเท่านั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ รันเครื่องมืออีกครั้งแล้วสแกนระบบได้โปรแกรมป้องกันไวรัส
ไม่สามารถได้ข้อมูลของไดรฟ์ลอจิคัลได้เครื่องมือไม่สามารถระบุรายชื่อของไดรฟ์ได้ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถสแกนไฟล์ได้เครื่องมือนี้ไม่สามารถสแกนไฟล์ได้เนื่องจากรีซอร์สของระบบไม่เพียงพอปิดบางโปรแกรม แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถค้นหาไฟล์ได้เครื่องมือนี้ไม่สามารถสแกนไฟล์บางชุดได้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถย้ายไฟล์ได้เครื่องมือนี้ไม่สามารถลบไฟล์หรือทำเครื่องหมายสำหรับการลบหลังจากการรีสตาร์ทครั้งถัดไป ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากไฟล์อยู่ในส่วนใช้ร่วมกันของเครือข่ายที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ในกรณีนี้ จะเกิดข้อผิดพลาดนี้ได้คุณสามารถปฏิเสธข้อผิดพลาดนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ตรวจดูให้แน่ใจว่าจะเกิดข้อผิดพลาดโดยตรวจสอบตำแหน่งของไฟล์
ไม่สามารถกำหนดแอททริบิวของไฟล์ได้เครื่องมือไม่สามารถทำการลบได้ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเฉพาะหากคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายเท่านั้นสแกนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส
ไม่สามารถคัดลอกไฟล์ได้เครื่องมือไม่สามารถทำการลบได้ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเฉพาะหากคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายเท่านั้นสแกนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส
ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้เครื่องมือไม่สามารถทำการลบได้ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเฉพาะหากคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายเท่านั้นสแกนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส
ไม่สามารถลบไฟล์ได้เครื่องมือไม่สามารถทำการลบได้ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเฉพาะหากคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายเท่านั้นสแกนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส
ไม่สามารถเขียนไปยังไฟล์ได้เครื่องมือไม่สามารถทำการลบได้ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเฉพาะหากคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายเท่านั้นสแกนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส
ไม่สามารถขยายสตริงสภาวะแวดล้อมการทำงานได้เครื่องมือไม่สามารขยายตัวแปรสภาวะแวดล้อมได้ ข้อผิดพลาดนี้ปกติจะเป็นปัญหาเล็กน้อยรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง
ไม่สามารถโหลดโปรไฟล์ผู้ใช้ได้เครื่องมือนี้ไม่สามารถโหลดชุดของรีจิสตรีคีย์เพื่อสแกนได้เริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดอยู่ และคุณใช้ Windows 2000 คุณอาจต้องเพิ่มขนาดรีจิสตรี
ไม่สามารถระบุหน่วยความจำได้เครื่องมือนี้ไม่มีทรัพยากรมากพอสำหรับการทำงาน ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเฉพาะหากคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายเท่านั้นปิดบางโปรแกรม แล้วรันเครื่องมืออีกครั้ง หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดนี้อยู่ ให้เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วสแกนคอมพิวเตอร์ด้วยผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 891717 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 พฤษภาคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbhowtomaster KB891717

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com