Po spustení nástroja Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool sa zobrazí chyba

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 891717 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

ÚVOD

Po spustení nástroja Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool sa zobrazí hlásenie oznamujúce, že počas kontroly sa našli chyby. Vy ste presmerovaní na tento článok.

Poznámka Niektoré z týchto chýb sú informačné hlásenia alebo menej závažné problémy a nemusia vyžadovať ďalšiu akciu. Zlyhania označené v denníku ako Upozornenie sú menej vážne ako zlyhania, ktoré sú označené ako Chyba.

Všeobecné informácie o tomto nástroji nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

890830 Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool umožňuje odstránenie niektorých typov rozšíreného nebezpečného softvéru z počítačov so systémom Windows 2000, Windows XP alebo Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)


Príčinu chybového hlásenia určíte pomocou nasledovných krokov:
 1. Nájdite a otvorte súbor denníka nástroja Malicious Software Removal Tool (Mrt.log). Súbor denníka sa obyčajne nachádza v priečinku %windir%\debug vášho počítača. %windir% odkazuje na umiestnenie priečinku systému Windows. Tento súbor denníka je dostupný iba v anglickom jazyku.
 2. Po otvorení súboru vyhľadajte najnovšiu položku denníka. Táto položka je obyčajne poslednou položkou v súbore denníka. Posúvaním nadol sa dostanete na koniec súboru, kde položku nájdete.
 3. Porovnajte chybu v súbore denníka s chybou, ktorá je v tabuľke sekcie Ďalšie informácie. Niektoré chybové hlásenia môžu obsahovať kód chyby systému Windows. Ďalšie informácie o týchto kódoch chýb nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms681381.aspx

DALSIE INFORMACIE

Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
ChybaPríčinaRiešenie
Nepodarilo sa zistiť procesy pamäteNástroj nedokáže skontrolovať žiadne procesy. Príčinou chyby môže byť nedostatok voľnej pamäte alebo iný závažný problém.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa inicializovať kontrolu pamäteNástroj nedokáže skontrolovať žiadne procesy. Príčinou chyby môže byť nedostatok voľnej pamäte alebo iný závažný problém.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa získať súbor bitovej kópie procesuNástroj nedokáže skontrolovať proces. Táto chyba je obyčajne spôsobená procesom, ktorý bol nedávno spustený alebo ukončený.Znovu spustite nástroj. Počkajte aspoň päť minút po reštarte počítača, skôr ako spustíte iné programy.
Nepodarilo sa skontrolovať procesNástroj nedokáže skontrolovať proces, pretože k dispozícii nie je dostatok systémových prostriedkov.Zatvorte niektoré programy a potom nástroj znovu spustite.
Nepodarilo sa odstaviť procesNástroj nedokáže odstaviť proces, ktorý bol označený ako nebezpečný softvér. Táto chyba sa vyskytuje iba v prípade, že na počítači je nebezpečný softvér.Reštartujte počítač, znovu spustite nástroj a skontrolujte systém antivírusovým programom.
Nepodarilo sa ukončiť procesNástroj nedokáže odstrániť proces, ktorý bol označený ako nebezpečný softvér. Táto chyba sa vyskytuje iba v prípade, že na počítači je nebezpečný softvér.Reštartujte počítač, znovu spustite nástroj a skontrolujte systém antivírusovým programom.
Nepodarilo sa otvoriť Správcu ovládania službyNástroj nedokáže skontrolovať žiadne služby. Príčinou chyby môže byť nedostatok voľnej pamäte alebo iný závažný problém.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa zistiť stav služiebNástroj nedokáže skontrolovať žiadne služby. Príčinou chyby môže byť nedostatok voľnej pamäte alebo iný závažný problém.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa vytvoriť dotaz na konfiguráciu pre službuNástroj nedokáže skontrolovať službu. Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje preto, že služba bola nedávno vytvorená alebo odstránená.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa vytvoriť dotaz na stav službyNástroj nedokáže skontrolovať službu. Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje preto, že služba bola nedávno vytvorená alebo odstránená.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa otvoriť službuNástroj nedokáže skontrolovať službu. Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje preto, že služba bola nedávno vytvorená alebo odstránená.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa odstrániť službuNástroj nedokáže odstrániť službu, ktorá bola označená ako nebezpečný softvér. Táto chyba sa vyskytuje iba v prípade, že na počítači je nebezpečný softvér.Reštartujte počítač, znovu spustite nástroj a skontrolujte systém antivírusovým programom.
Nepodarilo sa vytvoriť dotaz na informácie o kľúči databázy RegistryNástroj nedokáže skontrolovať kľúč databázy Registry. Táto chyba je obyčajne menej závažným problémom.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa načítať kľúč databázy RegistryNástroj nedokáže skontrolovať kľúč databázy Registry. Táto chyba je obyčajne menej závažným problémom.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Z pamäte sa nepodarilo uvoľniť kľúč databázy RegistryNástroj nedokázal vydať prístup ku kľúču databázy Registry. Táto chyba je obyčajne menej závažným problémom.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa otvoriť kľúč databázy RegistryNástroj nedokáže skontrolovať kľúč databázy Registry. Táto chyba je obyčajne menej závažným problémom.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa zistiť kľúče databázy RegistryNástroj nedokáže skontrolovať kľúč databázy Registry. Táto chyba je obyčajne menej závažným problémom.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa analyzovať kľúče databázy RegistryNástroj nedokáže skontrolovať kľúč databázy Registry. Táto chyba je obyčajne menej závažným problémom.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa zistiť hodnotu databázy RegistryNástroj nedokáže skontrolovať hodnotu databázy Registry. Táto chyba je obyčajne menej závažným problémom.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Zlyhalo vytvorenie dotazu na hodnotu databázy RegistryNástroj nedokáže skontrolovať hodnotu databázy Registry. Táto chyba je obyčajne menej závažným problémom.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa vytvoriť snímku spustených kľúčovTáto chyba sa obyčajne vyskytuje preto, že počítač nemá žiadne položky v jednom alebo viacerých spustených kľúčoch databázy Registry. Túto chybu môžete ignorovať.
Nepodarilo sa odstrániť kľúč databázy RegistryNástroj nedokáže odstrániť kľúč databázy Registry, ktorý je priradený k nebezpečnému softvéru. Táto chyba sa vyskytuje iba v prípade, že na počítači je nebezpečný softvér.Reštartujte počítač, znovu spustite nástroj a skontrolujte systém antivírusovým programom.
Nepodarilo sa odstrániť hodnotu databázy RegistryNástroj nedokáže odstrániť hodnotu databázy Registry, ktorá je priradená k nebezpečnému softvéru. Táto chyba sa vyskytuje iba v prípade, že na počítači je nebezpečný softvér.Reštartujte počítač, znovu spustite nástroj a skontrolujte systém antivírusovým programom.
Nepodarilo sa nastaviť hodnotu databázy RegistryNástroj nedokáže nastaviť hodnotu databázy Registry, ktorá je priradená k nebezpečnému softvéru. Táto chyba sa vyskytuje iba v prípade, že na počítači je nebezpečný softvér.Reštartujte počítač, znovu spustite nástroj a skontrolujte systém antivírusovým programom.
Nepodarilo sa načítať logické jednotkyNástroj nedokáže vytvoriť zoznam jednotiek. Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa skontrolovať súborNástroj nedokáže skontrolovať súbor, pretože k dispozícii nie je dostatok systémových prostriedkov.Zatvorte niektoré programy a potom nástroj znovu spustite.
Nepodarilo sa nájsť súboryNástroj nedokáže skontrolovať niektorú množinu súborov.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa presunúť súborNástroj nedokáže odstrániť súbor alebo ho označiť na odstránenie po ďalšom reštarte. Táto chyba sa môže vyskytnúť, pretože súbor je umiestnený v zdieľanom sieťovom priečinku, ktorý je určený iba na čítanie. V takom prípade je táto chyba očakávaná.Túto chybu môžete pravdepodobne ignorovať. Skontrolujte však, či je chyba očakávaná tak, že overíte umiestnenie súboru.
Nepodarilo sa nastaviť atribúty súboruNástroj nedokáže vykonať operáciu odstránenia. Táto chyba sa vyskytuje iba v prípade, že na počítači je nebezpečný softvér.Skontrolujte počítač antivírusovým programom.
Nepodarilo sa skopírovať súborNástroj nedokáže vykonať operáciu odstránenia. Táto chyba sa vyskytuje iba v prípade, že na počítači je nebezpečný softvér.Skontrolujte počítač antivírusovým programom.
Nepodarilo sa vytvoriť súborNástroj nedokáže vykonať operáciu odstránenia. Táto chyba sa vyskytuje iba v prípade, že na počítači je nebezpečný softvér.Skontrolujte počítač antivírusovým programom.
Nepodarilo sa odstrániť súborNástroj nedokáže vykonať operáciu odstránenia. Táto chyba sa vyskytuje iba v prípade, že na počítači je nebezpečný softvér.Skontrolujte počítač antivírusovým programom.
Nepodarilo sa zapisovať do súboruNástroj nedokáže vykonať operáciu odstránenia. Táto chyba sa vyskytuje iba v prípade, že na počítači je nebezpečný softvér.Skontrolujte počítač antivírusovým programom.
Nepodarilo sa rozšíriť reťazec prostrediaNástroj nedokáže rozšíriť premennú prostredia. Táto chyba je obyčajne menej závažným problémom.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj.
Nepodarilo sa načítať profily používateľovNástroj nedokáže načítať množinu kľúčov databázy Registry na kontrolu.Reštartujte počítač a znovu spustite nástroj. Ak chyba pretrváva a používate systém Windows 2000, budete asi musieť zväčšiť veľkosť databázy Registry.
Nepodarilo sa vyhradiť pamäťNástroj nemá dostatok prostriedkov na dokončenie operácie. Táto chyba sa vyskytuje iba v prípade, že na počítači je nebezpečný softvér.Zatvorte niektoré programy a potom nástroj znovu spustite. Ak chyba pretrváva, reštartujte počítač a potom skontrolujte počítač antivírusovým programom.

Vlastnosti

ID článku: 891717 - Posledná kontrola: 8. januára 2007 - Revízia: 5.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbhowtomaster KB891717

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com