ระบบ Windows Media Digital Rights Management อาจไม่ทำงานหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 891664 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ระบบ Microsoft Windows Media Digital Rights Management (DRM) อาจไม่ทำงานหากคุณเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ คุณอาจไม่สามารถเล่นเนื้อหาที่มีการป้องกันได้ เนื้อหาที่มีการป้องกันได้แก่เนื้อหาเช่น เพลงที่คุณซื้อหรือดาวน์โหลดมาจากร้านค้าออนไลน์

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้:
ใบอนุญาตให้ใช้งานในการเล่นสื่อที่เป็นแพคเกจไม่ถูกต้อง
C00D277F - ข้อผิดพลาดของการรักษาความปลอดภัยที่เก็บ คืนค่าใบอนุญาตให้ใช้งานของคุณจากสำเนาสำรองก่อนหน้า แล้วลองใหม่อีกครั้ง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากระบบ Windows Media DRM เก็บรักษาข้อมูลตามการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ หากมีการเปลี่ยนคอมโพเนนต์บางอย่าง Windows Media DRM อาจไม่ทำงานเนื่องจากระบบมองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นความพยายามในการย้ายเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:
 • คุณเพิ่งเปลี่ยนคอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์ เช่น CPU หรือแผงวงจรหลัก
 • คุณแก้ไขการตั้งค่าโปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS) ซึ่งมีผลต่อคอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์ เช่น การปิดใช้งานไฮเปอร์เธรดดิ้งของ CPU
 • คุณย้ายฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่อง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้คืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์เดิม หรือการตั้งค่า BIOS เดิม การคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ถ้าคุณแก้ไขปัญหา DRM ด้วยการคืนค่าการกำหนดค่าของฮาร์ดแวร์หรือการตั้งค่า BIOS และคุณมีแผนที่จะเปลี่ยนคอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์ในอนาคต ให้ทำตามขั้นที่ 1 ถึง 5 ที่อยู่ต่อไปในส่วนนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ หรือหากการคืนค่าการกำหนดค่าของฮาร์ดแวร์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำตามขั้นที่ 3 ถึง 5

ข้อควรระวัง หากคุณไปที่ขั้นที่ 3 โดยตรง และคุณไม่มีสำเนาสำรองล่าสุดของใบอนุญาตให้ใช้งาน คุณอาจไม่สามารถเล่นแฟ้มที่มีการป้องกันซึ่งคุณดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณพบปัญหานี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเนื้อหาเพื่อตรวจสอบวิธีการดาวน์โหลดใบอนุญาตให้ใช้งานใหม่ของแฟ้มเหล่านี้ ตัวอย่างของผู้ให้บริการเนื้อหาคือ ร้านค้าที่คุณซื้อแฟ้มที่มีการป้องกัน
 1. ทำสำเนาสำรองของใบอนุญาตให้ใช้งานของคุณ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใน Microsoft Windows Media Player บนเมนู เครื่องมือ คลิก จัดการใบอนุญาตให้ใช้งาน ใน Windows Media Player 10 หรือคลิก การจัดการใบอนุญาตให้ใช้งาน ใน Windows Media Player 7.x จนถึง Windows Media Player 9

   เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของสำเนาสำรอง ให้คลิก เปลี่ยน แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการจัดเก็บสำเนาสำรองของใบอนุญาตให้ใช้งาน
  2. คลิก สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้
  หมายเหตุ ผู้ออกใบอนุญาตให้ใช้งาน เช่น ร้านค้าออนไลน์ที่คุณซื้อแฟ้มที่มีการป้องกัน จะตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ในการทำสำรองข้อมูลใบอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะหรือไม่ ดังนั้น คุณอาจไม่สามารถทำสำรองข้อมูลใบอนุญาตให้ใช้งานทั้งหมดได้ ถ้าคุณไม่สามารถทำสำรองข้อมูลใบอนุญาตให้ใช้งานของแฟ้มเฉพาะ คุณไม่สามารถคืนค่าใบอนุญาตให้ใช้งานนั้นหลังจากที่เปลี่ยนคอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณไม่สามารถคืนค่าใบอนุญาตให้ใช้งาน คุณก็ไม่สามารถเล่นแฟ้มที่มีการป้องกันได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ออกใบอนุญาตให้ใช้งาน เพื่อดูว่ามีการรองรับคุณลักษณะ 'การสำรองและการคืนค่า' ของ Windows Media DRM หรือไม่
 2. ทำการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการ
 3. ตั้งค่า Windows Media DRM ใหม่โดยการลบแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ Windows Media DRM โปรดทราบว่าโฟลเดอร์ Windows Media DRM เป็นโฟลเดอร์ระบบที่ซ่อนไว้ เมื่อต้องการดูแฟ้มที่ซ่อนไว้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกที่ เริ่ม และคลิกที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน
  2. ที่เมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิกแท็บ มุมมอง
  3. คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ แล้วคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการที่มีการป้องกัน
  ข้อมูลต่อไปนี้เป็นตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปของโฟลเดอร์ Windows Media DRM ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบปฏิบัติการของคุณ:
  • Windows Vista: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM
  • Microsoft Windows 2000 และ Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\DRM
  • Windows 98: C:\Windows\All Users\DRM
  • Windows Millennium Edition: C:\Windows\DRM
  ถ้าคุณไม่พบโฟลเดอร์ Windows Media DRM ตำแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนของโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ถูกจัดเก็บอยู่บนรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคีย์นี้ชี้ไปที่เส้นทางที่ถูกต้อง:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRM\DataPath
  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น เส้นทางดังกล่าวแสดงอยู่ในรูปแบบไบนารี เมื่อต้องการดูเส้นทางในรูปแบบข้อความธรรมดา ให้คลิกสองครั้งที่ เส้นทางข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขค่าไบนารี เส้นทางจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ทางด้านขวา
 4. ทำให้ระบบ Windows Media DRM เป็นแบบเฉพาะ

  เมื่อต้องการติดตั้งคอมโพเนนต์ Windows Media DRM ล่าสุด ให้ดูที่คำแนะนำบนเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://go.microsoft.com/FWLink?LinkID=34506
 5. คืนค่าใบอนุญาตให้ใช้งานของคุณ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใน Windows Media Player บนเมนู เครื่องมือ คลิก จัดการใบอนุญาตให้ใช้งาน หากคุณมี Windows Media Player 10 หรือคลิก การจัดการใบอนุญาตให้ใช้งาน หากคุณมี Windows Media Player 7.x จนถึง Windows Media Player 9
  2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำเนาสำรองของใบอนุญาตให้ใช้งานของคุณ ใส่ฟลอปปีดิสก์ที่มีใบอนุญาตให้ใช้งานจัดเก็บอยู่ หากจำเป็น
  3. คลิก คืนค่าเดี๋ยวนี้
  หมายเหตุ ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับคำถามเกี่ยวกับ Windows Media Player และความเป็นส่วนตัว ให้ดูที่คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Windows Media Player เมื่อต้องการแสดงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลใน Windows Media Player คลิก ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล บนเมนู วิธีใช้

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 891664 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ธันวาคม 2550 - Revision: 2.1
ใช้กับ
 • Windows Media Format 9.5 Software Development Kit
 • Microsoft Windows Media Player 10
 • Microsoft Windows Media Player 7.1
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
 • Microsoft Windows Media Player 8.01
 • Microsoft Windows Media Player 8.01
Keywords: 
kbinfo kbtshoot kbprb KB891664

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com