คุณได้รับข้อความแสดงความเป็น "ระบบจะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณในขณะนี้เนื่องจากไม่มีโดเมน" แจ้งความผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือใช้ Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 890953 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณพยายามที่จะเปลี่ยนรหัสผ่าน บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP หรือ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ระบบไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณในขณะนี้เนื่องจากไม่มีโดเมน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าโพรโทคอล NTLM ไม่สามารถกำหนดบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้องเมื่อคุณได้ถูกกำหนดในส่วนต่อท้ายของชื่อโดเมนอื่นในหลักชื่อผู้ใช้ (UPN)

เกิดปัญหานี้โดยปกติหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ระบบเครือข่ายประกอบด้วยความน่าเชื่อถือฟอเรสต์ระหว่าง forests ที่สอง
 • คุณพยายามที่จะใช้ส่วนต่อท้ายโดเมนอื่นจากฟอเรสต์หนึ่งเมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณในฟอเรสต์อื่น
ตัวอย่างเช่น พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ระบบเครือข่ายของคุณมีสอง forests Microsoft Windows Server 2003 ที่มีความเชื่อถือการ Kerberos แบบสองทิศทางระหว่างกัน ความเชื่อถือ Kerberos แบบสองทิศทางไม่น่าเชื่อถือ Federated ในสถานการณ์สมมตินี้ forests มีชื่อ A ฟอเรสต์และ B. ฟอเรสต์
 • บัญชีคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในฟอเรสต์ A และบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ในฟอเรสต์ B.
 • โดเมน Active Directory ของฟอเรสต์ A คือ ABC.COM A ฟอเรสต์ยังมีส่วนต่อท้าย UPN DEF.COM เพิ่มเติม
 • กำหนดเส้นทางส่วนต่อท้ายชื่อ UPN ถูกเปิดใช้งานในเว็บไซต์เชื่อถือ
 • ทั้งฟอเรสต์การรับรองความถูกต้องถูกเปิดใช้งานในเว็บไซต์เชื่อถือ
การดำเนินการต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 1. ผู้ใช้จาก B ฟอเรสต์จะบันทึกบนเวิร์กสเตชันที่ใช้ Windows XP Professional หรือเป็นเวิร์กสเตชันที่ใช้ Windows 2000 เวิร์กสเตชันที่มีอยู่ในฟอเรสต์ A ด้วยชื่อผู้ใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ @EXAMPLE.COM
 2. ผู้ใช้ presses CTRL + ALT + DEL และจากนั้น คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน.
 3. กระบวนการชื่อผู้ใช้:มีการเติมข้อมูลให้กับกล่องชื่อผู้ใช้@ example.com
 4. ผู้ใช้ชนิดรหัสผ่านเดิม ชนิดการรหัสผ่านใหม่ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ และจากนั้น คลิกตกลง.
 5. ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ระบบไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณในขณะนี้เนื่องจากไม่มีโดเมน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows XP

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Windows XP, 32-bit versions
Date     Time  Version    Size   File name
------------------------------------------------------
07-Dec-2004 13:14 5.1.2600.2578 132,608 Msv1_0.dll

windows XP สำหรับคอมพิวเตอร์ใช้ Itanium รุ่น 64 บิต
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  10-Jan-2005 23:13 5.1.2600.1618   374,784 Msv1_0.dll    IA-64
  10-Jan-2005 23:06 5.1.2600.1618   122,368 Wmsv1_0.dll   x86

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 2000

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size    File name
  -----------------------------------------------------------------------------
 
  23-Mar-2004 18:17 5.0.2195.6876  388,368 Advapi32.dll
  23-Mar-2004 18:17 5.0.2195.6866   69,904 Browser.dll
  23-Mar-2004 18:17 5.0.2195.6824  134,928 Dnsapi.dll
  23-Mar-2004 18:17 5.0.2195.6876   92,432 Dnsrslvr.dll
  23-Mar-2004 18:17 5.0.2195.6883   47,888 Eventlog.dll
  23-Mar-2004 18:17 5.0.2195.6890  143,632 Kdcsvc.dll
  10-Mar-2004 18:37 5.0.2195.6903  210,192 Kerberos.dll
  20-Sep-2003 16:32 5.0.2195.6824   71,888 Ksecdd.sys
  15-Oct-2004 10:16 5.0.2195.6987  513,296 Lsasrv.dll
  25-Feb-2004 15:59 5.0.2195.6902   33,552 Lsass.exe
  13-Jan-2005 02:04 5.0.2195.7020  117,520 Msv1_0.dll
  10-Jun-2004 08:58 5.0.2195.6949  309,008 Netapi32.dll
  23-Mar-2004 18:17 5.0.2195.6891  371,472 Netlogon.dll
  23-Mar-2004 18:17 5.0.2195.6896 1,028,880 Ntdsa.dll
  23-Mar-2004 18:17 5.0.2195.6897  388,368 Samsrv.dll
  23-Mar-2004 18:17 5.0.2195.6893  111,376 Scecli.dll
  23-Mar-2004 18:17 5.0.2195.6903  253,200 Scesrv.dll
  05-Jan-2005 20:29 5.0.2195.7017 6,278,656 Sp3res.dll
  14-Oct-2004 20:33 5.5.33.0      6,656 Spmsg.dll
  14-Oct-2004 20:38 5.5.33.0     169,984 Spuninst.exe
  23-Mar-2004 18:17 5.0.2195.6824   50,960 W32time.dll
  20-Sep-2003 16:32 5.0.2195.6824   57,104 W32tm.exe

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้ Active Directory กับ Microsoft Windows Server 2003 คุณสามารถใช้ส่วนต่อท้าย UPN อื่น ตัวอย่างเช่น บัญชีผู้ใช้ในโดเมนที่ชื่อ "ขายกระเป๋า" อาจมีชื่อเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องต่อไปนี้:
 • contoso\user1
 • user1@contoso.com
ทำส่วนต่อท้าย UPN การทดแทนให้เป็นไปได้เพื่อให้คุณสามารถสร้างชื่อบัญชีที่ถูกต้องเพิ่มเติม

โดยการระบุรายการของส่วนต่อท้าย UPN อื่น บัญชี user1 สามารถมีการเพิ่มเติมวิธีที่ระบุชื่อเข้าสู่ระบบ ตัวอย่างเช่น ชื่อเข้าสู่ระบบ user1@example.com สามารถถูกแมปเข้ากับชื่อเข้าสู่ระบบเดิมของ contoso\user1สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 890953 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwin2000presp5fix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbmt KB890953 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:890953

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com