การแก้ไข: A " Server: ข่าวสารเกี่ยวกับ 7105 " เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ ๆ ได้ถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาด assertions อาจถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาด และคุณได้รับการ " Server: ความข่าวสารเกี่ยวกับ 8929 " แจ้งความผิดพลาดใน SQL Server 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 890755 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
BUG #: 473150 (SQL Server 8.0)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

Microsoft กระจายแก้ไข SQL Server 2000 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2000 ก่อนหน้าออก

เนื้อหาของบทความ

สรุป

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

บทนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ปัญหาต่อไปนี้จะได้รับการแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในส่วน "การแก้ปัญหา"
 • เมื่อคุณรัน Microsoft SQL Server 2000 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดใน Microsoft SQL Server 2000 ซ้ำ:
  Server: Msg 7105, Level 22, State 6, Line 1
  Page (1:123627), slot 1 for text, ntext, or image node does not exist.
  
  
 • assertions ที่ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาด:
  2004-10-14 15:44:12.70 spid225 SQL Server Assertion: File: <SpcAlloc.cpp>, line=379 
  Failed Assertion = 'pPage->IsType (Page::TEXT_MIX_PAGE)'.
  2004-10-14 15:44:12.70 spid225 Error: 3624, Severity: 20, State: 1.
  
 • เมื่อคุณรันการdbcc checkdbคำสั่งหรือdbcc checktableคำสั่งในตารางที่ประกอบด้วยคอลัมน์ข้อความที่ได้รับผลกระทบ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  Server: Msg 8929, Level 16, State 1, Line 1
  Object ID 253243957: Errors found in text ID 215987257344 owned by data record identified by RID = (1:521308:2) ID = 291334.
  Server: Msg 8965, Level 16, State 1, Line 1
  Table error: Object ID 253243957. The text, ntext, or image node at page (1:123627), slot 1, text ID 215987257344 is referenced by page (1:521308), slot 2, but was not seen in the scan.
  
  
สำหรับรายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้ ให้ดูส่วน "Microsoft SQL Server 2000 post-Service Pack 3 หรือ Microsoft SQL Server 2000 post-Service Pack 3a ฮอตฟิกซ์" ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • คุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2000 ด้วยรูปแบบข้อความสัมพันธ์
 • รูปแบบของความสัมพันธ์มีการตั้งค่าการใช้หมายเลขของตัวประมวลผลหลายตัวของเจ็ด

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

This hotfix requires SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3). For information about how to obtain SQL Server 2000 SP3, see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
290211How to obtain the latest SQL Server 2000 Service Pack

Additionally, this hotfix requires that you have SQL Server 2000 post-Service Pack 3hotfix build 2000.80.977 installed.For more information about SQL Server 2000 post-Service Pack 3 hotfix build 2000.80.977, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
888007You receive a "The product does not have a prerequisite update installed" error message when you try to install a SQL Server 2000 post-Service Pack 3 hotfix

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้


ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ This hotfix may not contain of all the files that you must have to fully update a product to the latest build.

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
SQL Server 2000, 32-bit versions
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   664,128 Autoplt.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   78,400 Console.exe   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   332,352 Ctasksui.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   315,968 Custtask.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   33,340 Dbmslpcn.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0  1,905,216 Dtspkg.dll    
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   528,960 Dtspump.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   41,536 Dtsrun.exe    
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0  1,557,052 Dtsui.dll    
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   639,552 Dtswiz.dll    
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   352,828 Isqlw.exe    
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   82,492 Itwiz.exe    
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   90,692 Msgprox.dll   
  19-May-2004 23:43 8.11.40209.0   209,408 Mssdi98.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   62,024 Odsole70.dll   
  23-Nov-2004 20:08 2000.80.990.0   25,144 Opends60.dll   
  23-Nov-2004 19:33           17,576 Opends60.lib
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   57,904 Osql.exe     
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   279,104 Pfutil80.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   143,940 Qrdrsvc.exe   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   221,768 Replprov.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   307,784 Replrec.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   287,304 Rinitcom.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   78,416 Sdiclnt.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   66,112 Semmap.dll    
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   57,916 Semnt.dll    
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   492,096 Semobj.dll
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   53,832 Snapshot.exe   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   28,672 Sqlagent.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   311,872 Sqlagent.exe   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   168,001 Sqlakw32.dll   
  23-Nov-2004 19:06           4,352 Sqlakw32.lib
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   33,344 Sqlctr80.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   815,676 Sqldata.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0  4,215,360 Sqldmo.dll
  23-Nov-2004 20:07           25,172 Sqldumper.exe  
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   156,224 Sqlmaint.exe   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   180,792 Sqlmap70.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   188,992 Sqlmmc.dll    
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   401,984 Sqlqry.dll    
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  23-Nov-2004 20:08 2000.80.990.0  7,716,945 Sqlservr.exe   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   590,396 Sqlsort.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   106,588 Sqsrvres.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   33,340 Ssmsgnet.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   33,340 Ssmslpcn.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   33,340 Ssmsqlgc.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   33,340 Ssmssnet.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   25,148 Ssnmpn70.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   123,456 Stardds.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   158,240 Svrnetcn.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   76,416 Svrnetcn.exe   
  23-Nov-2004 20:08 2000.80.990.0   49,228 Ums.dll     
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   74,304 Xplog70.dll   
  23-Nov-2004 20:07 2000.80.990.0   98,872 Xpweb70.dll   
  23-Nov-2004 20:09           6,465 Hotfix1.inf
  23-Nov-2004 20:09           2,524 Hotfix2.inf
  30-Sep-2003 22:34 8.0.21213.0    352,256 Msvcr71.dll   
  30-Sep-2003 22:34 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe     
  30-Sep-2003 22:34 2000.80.534.0   127,548 Sqdedev.dll   
  30-Sep-2003 22:34 2000.80.194.0   180,290 Sqlunirl.dll   
  23-Nov-2004 19:01 2000.80.990.0   159,813 Replres.rll
  23-Nov-2004 19:24 2000.80.990.0   172,032 Semobj.rll
  23-Nov-2004 18:53 2000.80.990.0   28,672 Sqlevn70.rll
  23-Nov-2004 19:16 2000.80.990.0   479,232 Sqlmmc.rll

SQL Server 2000, 64-bit version
  Date     Time  Version      Size  File name	Platform
  --------------------------------------------------------------------
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   56,832 Dbmslpcn.dll   IA-64
  24-Nov-2004 03:30 2000.80.990.0   528,960 Dtspump.dll   x86
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   185,856 Msgprox.dll   IA-64
  19-May-2004 23:43 8.11.40517.0   722,944 Mssdi98.dll   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   151,040 Odsole70.dll   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   27,136 Opends60.dll
  23-Nov-2004 20:18           19,880 Opends60.lib
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   148,992 Osql.exe     IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   353,280 Qrdrsvc.exe   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   534,528 Replprov.dll
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   769,024 Replrec.dll   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   650,240 Rinitcom.dll   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   160,768 Semmap.dll    IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   132,608 Semnt.dll    IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   88,576 Snapshot.exe   IA-64
  24-Nov-2004 03:30 2000.80.990.0   10,240 Sqlagent.dll
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0  1,055,232 Sqlagent.exe
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   90,112 Sqlboot.dll   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   32,256 Sqlctr80.dll   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   812,032 Sqldata.dll   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0 13,845,504 Sqldmo.dll    IA-64
  24-Nov-2004 03:31           39,936 Sqldumper.exe  IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   493,568 Sqlmaint.exe   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   23,040 Sqlmap70.dll   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   152,064 Sqlrepss.dll
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0 25,252,864 Sqlservr.exe   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   616,960 Sqlsort.dll
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   120,320 Sqlvdi.dll    IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   227,328 Sqsrvres.dll   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   53,760 Ssmslpcn.dll   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   59,904 Ssmsqlgc.dll   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   256,000 Ssnetlib.dll
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   20,992 Ssnmpn70.dll   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   430,080 Svrnetcn.dll   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   185,856 Svrnetcn.exe   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   183,296 Xplog70.dll   IA-64
  24-Nov-2004 03:31 2000.80.990.0   187,392 Xpweb70.dll   IA-64
  21-Jul-2004 17:38 2000.80.962.0   57,904 Osql.exe     x86
  30-Sep-2003 22:23 2000.80.760.0   269,824 Sqdedev.dll   IA-64
  23-Nov-2004 20:32 2000.80.990.0   146,432 Replres.rll
  23-Nov-2004 20:19 2000.80.990.0   19,968 Sqlevn70.rll


หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

For additional information about the naming schema for SQL Server updates, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
822499New naming schema for Microsoft SQL Server software update packages
For additional information about the terminology that Microsoft uses when software is updated after it is released, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 890755 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbbug kbfix kbsqlserv2000presp4fix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB890755 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:890755

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com