วิธีการปรับการตั้งค่า Office Access และ Jet ฐานข้อมูลเอ็นจินการประสิทธิภาพของเครือข่ายกับเครื่องไคลเอนต์ที่ใช้ Windows 2000 และใช้ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 889588 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณเรียกใช้ Microsoft Jet ขึ้นอยู่กับโปรแกรมโปรแกรมฐานข้อมูล เช่น Microsoft Office Access บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 หรือใช้ Microsoft Windows XP โปรแกรมอาจแสดงช้า และ responsive น้อยกว่าที่คุณคาดคิด บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถปรับประสิทธิภาพของเครือข่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 และใช้ Windows XP ทำเช่นนี้สามารถทำให้ Office Access และ Jet ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมโปรแกรม responsive มากขึ้น

บทนำ

หลังจากที่คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจากระบบปฏิบัติการที่ใช้ Microsoft Windows NT 4.0 กับระบบปฏิบัติการที่ใช้ Windows 2000 หรือระบบปฏิบัติการที่ใช้ Windows XP Professional คุณอาจพบการลดลงของประสิทธิภาพการทำงาน ของการเข้า ถึง Office หรือโปรแกรม Jet ฐานข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ เช่น คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:
 • แฟ้ม.mdb ใช้เวลานานขึ้นเพื่อเปิดเกินกว่าที่คุณคาดว่า
 • แบบสอบถามในการเข้าใช้เวลานานเกินกว่าที่คุณคาดไว้มากในการเรียกใช้
 • เปิดแบบฟอร์มที่สร้างขึ้นจากตารางที่เชื่อมโยงใน Access จะยาวเกินกว่าที่คุณคาดคิด
 • ดำเนินการเข้าถึง เช่นแทรก ใช้เวลานานเกินกว่าที่คุณคาดคิด
 • ขั้นตอนการเข้าถึงทรัพยากรของเครือข่ายใช้เวลานานเกินกว่าที่คุณคาดคิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพของเครือข่ายของการเข้าถึงและ Jet ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมโปรแกรมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ตั้งค่าระบบไฟล์ของไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บฐานข้อมูลการเข้าถึงจุดสิ้นสุดหลัง
 • แคชและการปรับให้เหมาะสมวิธีการของไคลเอ็นต์
 • ตามปกติโปรแกรมที่ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลการเข้าถึงหรือ Jet และวิธีการ

แฟ้มการปรับให้เหมาะสมของเซิร์ฟเวอร์

วิธีการต่อไปนี้อธิบายวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของไฟล์ที่เก็บฐานการเข้าถึงหรือ Jet ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมข้อมูล

ใช้แบบแผนการ 8.3 แฟ้มชื่อคิด

การเข้าถึงการเรียกGetShortPathNameWฟังก์ชันผ่านเครือข่ายบนแต่ละแบบสอบถามผนวกถ้าชื่อแฟ้มฐานข้อมูลมีความยาวมากกว่า 8 ตัวหรือถ้าฐานข้อมูลที่อยู่ในชื่อของโฟลเดอร์ที่มีความยาวมากกว่า 8 ตัว

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นกับชื่อแฟ้ม และชื่อโฟลเดอร์ที่มีความยาวเกินกว่าขีดจำกัดของแผนการตั้งชื่อแบบ 8.3 ของแฟ้ม ที่ระบุ ชื่อแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ยาวจะเพิ่มเวลาที่จำเป็นสำหรับการสอบถามต้องทำให้สมบูรณ์ หากชื่อ ของแฟ้มฐานข้อมูลของคุณ หรือโฟลเดอร์ที่เป็นที่อยู่ของฐานข้อมูลของคุณมีความยาวมากกว่า 8 ตัว เปลี่ยนชื่อแฟ้มชื่อหรือชื่อโฟลเดอร์ ชื่อของแฟ้มและโฟลเดอร์ต้องยาวไม่เกิน 8 ตัว และนามสกุลของแฟ้มต้องยาวไม่เกินสามอักขระ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเส้นทางฐานข้อมูลที่มีขนาดสั้น 8.3 แผนแฟ้มและโฟลเดอร์ชื่อ:
\Folder_1\Folder_2\AccessDb.mdb
ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของเส้นทางฐานข้อมูลที่ใช้ชื่อแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีความยาวที่ใช้งาน:
\FolderForFirstDatabase\FolderForSecondDatabase\ThisIsA_BigDatabase.mdb
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อแฟ้มยาวใน Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
226403ชื่อแฟ้มสั้น ๆ (8.3) อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคัดลอก
อีกวิธีหนึ่งคือ ถ้าคุณกำลังใช้แยกฐานข้อมูล คุณสามารถแทนชื่อของแฟ้มและโฟลเดอร์ของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหน้า ด้วยแผน 8.3 เท่ากับ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีดังต่อไปนี้มีความยาวแฟ้มและโฟลเดอร์ชื่อฐานข้อมูลเส้นทาง:
\FolderForFirstDatabase\FolderForSecondDatabase\ThisIsA_BigDatabase.mdb
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อการเชื่อมโยงที่อยู่ในฐานข้อมูลหน้าไปยังแฟ้มต่อไปนี้ที่สั้นและชื่อโฟลเดอร์ที่เท่ากับ:
\Folder~1\Folder~2\Thisis~1.mdb
ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่มีฐานข้อมูลที่มีความยาวเส้นทาง ด้วยการแปลงชื่อไฟล์แบบสั้น:
Function mcrLink()

  DoCmd.TransferDatabase acLink, "Microsoft Access", "\\ServerName\sharename\Folder~1\Folder~2\Thisis~1.mdb", acTable, "tblName1", "tblName1", False

End Function
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่แทนชื่อของแฟ้มและโฟลเดอร์ของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหน้าแบบแผน 8.3 ที่เท่ากับ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
891176ประสิทธิภาพการทำงานที่ช้ากว่าในการ ใช้การเข้าถึง Jet ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม หรือหลังจากที่คุณปรับรุ่นจาก Windows NT 4.0 สำหรับ Windows 2000 หรือ Windows XP
Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

ปิดการหน่วงเวลาการแจ้งเตือนการละเมิดการใช้งานร่วมกัน

You can turn off the sharing violation notification delay to improve file server performance. To do this, follow these steps on the file server that stores the Access or Jet database engine-based program database.

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 3. คลิกขวาพารามิเตอร์ชี้ไปที่ใหม่คลิกค่า DWORDประเภท:SharingViolationDelayแล้ว กดป้อน.

  หมายเหตุ:When you create the SharingViolationDelay subkey entry, the default value that is assigned is 0x0. This is what we want.

  If the SharingViolationDelay subkey entry already exists, right-click theSharingViolationDelayentry, clickปรับเปลี่ยนประเภท:0แล้ว คลิกตกลง.
 4. คลิกขวาพารามิเตอร์ชี้ไปที่ใหม่คลิกค่า DWORDประเภท:SharingViolationRetries, and the pressป้อน.

  หมายเหตุ:When you create the SharingViolationRetries subkey entry, the default value that is assigned is 0x0. This is what we want.

  If the SharingViolationRetries subkey entry already exists, right-click theSharingViolationRetriesentry, clickปรับเปลี่ยนประเภท:0แล้ว คลิกตกลง.
 5. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
For more information about the sharing violation notification delay, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
150384Shared file access is delayed if the file is open on another computer

Move the back-end database file to an NTFS file system volume

If the Access or Jet database engine-based program database is located on a file allocation table (FAT)-based volume, you can improve performance by moving the back-end database file to an NTFS volume.For more information about NTFS, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
100108Overview of FAT, HPFS, and NTFS file systems
For more information about how to move Access or Jet database engine database files, search on “copy or move an Access file” in Access Help.

Disable automatic short file name generation

Disable automatic short file name generation on the NTFS file system. To do this, follow these steps on the file server that stores the Access or Jet database engine-based program database.สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem HKEY_LOCAL_MACHINE
 3. คลิกขวาNtfsDisable8dot3NameCreationคลิกปรับเปลี่ยนประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.
 4. ออกจาก Registry Editor แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ:หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง แฟ้มที่ใช้รูปแบบชื่อย่อจะยังคงมีอยู่ไปยังโปรแกรม 32 บิต อย่างไรก็ตาม แฟ้มที่ มีชื่อแฟ้มที่มีความยาวที่สร้างขึ้นหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงนี้อาจไม่พร้อมใช้งานโปรแกรม 16 บิต

สำหรับการเพิ่มเติมข้อมูลแฟ้มอัตโนมัติที่สั้นชื่อสร้างในระบบไฟล์ NTFS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
121007วิธีการปิดการใช้งานการสร้างการตั้งชื่อแบบ 8.3 บนพาร์ติชัน NTFS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
210638วิธีการปิดใช้งานการสร้างชื่อไฟล์แบบสั้นโดยอัตโนมัติ
ถ้ามีการเข้าถึงหรือ Jet ฐานข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูลแฟ้มของคุณอยู่ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของ Windows Server 2003 คุณสามารถปิด aliasing ระบบแฟ้ม aliasing คือ คุณลักษณะที่มีอยู่ใน Windows Server 2003 ลักษณะการทำงานนี้ให้ชื่อแฟ้มยาวหลาย หรือชื่อไฟล์แบบสั้นหลาย ๆ อ้างถึงแฟ้มเดียวกัน การปิดใช้งานแฟ้มระบบ aliasing สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มการแคเซิร์ฟเวอร์บริการที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

สิ่งสำคัญถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 แฟ้มระบบ aliasing เช่น mounting หรือ reparse จุด เราไม่แนะนำให้ คุณทำตามขั้นตอนนี้

เมื่อต้องการปิดใช้งานแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ aliasing ทำตามขั้นตอนใน Windows Server 2003 ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บฐานการเข้าถึงหรือ Jet ฐานข้อมูลเอ็นจินการข้อมูล

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 3. คลิกขวาพารามิเตอร์ชี้ไปที่ใหม่คลิกค่า DWORDประเภท:NoAliasingOnFileSystemแล้ว กด ENTER
 4. คลิกขวาNoAliasingOnFileSystemคลิกปรับเปลี่ยนประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.
 5. ออกจาก Registry Editor แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การปรับให้เหมาะสมของไคลเอ็นต์

วิธีการต่อไปนี้อธิบายวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานบนไคลเอนต์ที่จะเข้าถึงฐาน Jet หรือการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมข้อมูล

การเปิดใช้งานการแคชื่อของแฟ้มขั้นสูง

แค โดยค่าเริ่มต้น ระบบปฏิบัติใช้ Windows 2000 และใช้ Windows XP เท่านั้นชชื่อไฟล์แบบสั้นและชื่อย่อของโฟลเดอร์ นั่นคือ แฟ้มชื่อและชื่อโฟลเดอร์ที่สอดคล้องกับแบบแผนการคิด 8.3 คุณสามารถใช้ขั้นสูงแคบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือใช้ Windows XP เพื่อให้แคนั้นจะยังชยาวชื่อแฟ้มและโฟลเดอร์ชื่อยาว ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณเข้าถึงแฟ้มบนเครือข่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดการใช้งานการแคชขั้นสูงเกี่ยวกับ Windows XP Service Pack 1 และรุ่นก่อนหน้า คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
834350ของคุณการเข้าถึงทรัพยากรของเครือข่ายได้ช้าลงใน Windows XP ที่ไม่ใช่ใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดการใช้งานการแคชขั้นสูงใน Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
843418คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อคุณเข้าถึงทรัพยากรของเครือข่ายหรือเมื่อคุณใช้ Microsoft Access ใน Windows 2000
หมายเหตุ:windows XP Service Pack 2 และ Windows Server 2003 แล้วรวมชนิดของการแคชขั้นสูง อย่างไรก็ตาม คุณต้องตั้งค่ารายการรีจิสทรี InfoCacheLevel ในคีย์ต่อไปนี้รีจิสทรีย่อยกับค่าเลขฐานสิบหกของ 0x10 สำหรับ optimized ประสิทธิภาพการทำงาน:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb\Parameters

ปรับให้เหมาะสมผนวกแบบสอบถามบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

windows XP โดยใช้คอมพิวเตอร์ล้างแคชและการเขียนที่ฐานข้อมูลทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มสำหรับแต่ละผนวกธุรกรรมที่เกิดขึ้น คุณสามารถปรับการตั้งค่าผนวกแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน และการเปลี่ยน Windows รีจิสทรีรายการ DisableFlushOnCleanup บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับแก้ผนวกแบบสอบถามบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
825433ประสิทธิภาพที่ดีเมื่อคุณผนวกข้อมูลไปยังฐานข้อมูลใช้แฟ้มใช้ร่วมกันจากไคลเอนต์ที่ใช้ Windows XP

Optimize the Access or Jet database engine-based database routines and methods

The following recommendations can improve the performance of the routines and methods that are used by Access or Jet database engine-based programs.
 • Use a split database configuration. A split database configuration is also known as a front-end and back-end database configuration.For more information about how to configure a split database, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  162522Issues when you redistribute an Access application as a split database application
 • Install the latest service pack that is available for your Windows operating system on the client computers and on the file server computer.
 • Install Jet 4.0 Service Pack 8 or a later version on the client computer.For more information about how to obtain the latest service pack for the Jet database engine, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  239114วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับโปรแกรมของฐานข้อมูล Microsoft Jet 4.0
 • Configure all database front-end computers to maintain an open connection to the back-end database files. To do this, create a table in the back-end database file that contains one text field and one record. For example, create a table that has the following configuration:
  Table Name: tblConnect
  Field Name: Field1
  Data type: Text
  First record: “Connection”

  Link this table to your front-end database and create a form that is based on the table. Open the database by using a hidden form with your startup routine. Your startup routine can be put in a macro or in a startup form, as in the following example:
  DoCmd.OpenForm " tblConnect",acNormal ,,,,acHidden
  อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเปิดชุดระเบียนที่ใช้ตารางนี้ ตัวแปรชุดระเบียนได้เพื่อที่ถูกประกาศในส่วนที่ใช้ในการประกาศส่วนกลางของโมดูล นอกจากนี้ยังมีต้องปิดเมื่อคุณออกจากฐานข้อมูลหน้า
 • ใช้แบบฟอร์มแทนของตารางเมื่อผู้ใช้หลายคนเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสำหรับรายการของข้อมูล

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ optimizing สมรรถนะของฐานข้อมูล

เราขอแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้สำหรับ optimizing ประสิทธิภาพของโปรแกรมที่ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลการเข้าถึงหรือ Jet:
 • ปรับการตั้งค่ารหัสโปรแกรมฐานข้อมูลในโมดูลการเข้าถึงที่มีทรัพยากร intensive ดำเนิน เช่น loops เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใส่รหัสการวนซ้ำกับงบ BeginTrans และ CommitTrans เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้:
  BeginTrans
  		 Loop code
  CommitTrans
  ซึ่งช่วยให้โปรแกรมฐานข้อมูล Jet accumulate หลายการปรับปรุง และเขียนเป็นชุดเดียวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับการตั้งค่ารหัสในโมดูลการเข้าถึง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  208858ACC2000: Optimizing สำหรับประสิทธิภาพการทำงานของไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์
 • เลิกการล็อกถูกใช้ โดยค่าเริ่มต้น บนไคลเอ็นต์ของ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เลิกการล็อกได้ไม่ถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกการเลิกการล็อกใน Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  296264การกำหนดค่าคอนฟิกโอกาสในการล็อกใน Windows
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลิกการล็อกและประสิทธิภาพการทำงาน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  303528วิธีการที่เก็บฐานข้อมูล Jet 4.0 ในสภาพการทำงานสูงสุด
 • การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของแฟ้มที่เก็บฐานการเข้าถึงหรือ Jet ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมข้อมูล โดยการใช้ไดรฟ์ที่ถูกแมปแทนเส้นทาง UNC
เมื่อต้องการปรับปรุงสมรรถนะของฐานข้อมูล ให้ลองย้ายการเข้าถึงหรือ Jet ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมโปรแกรมของคุณไปยัง Microsoft SQL Server รุ่นของไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์จะยิ่งเหมาะรุ่นเซิร์ฟเวอร์ของไฟล์ที่ไม่ใช่สำหรับฐานข้อมูลการใช้งานอยู่ที่ให้บริการเชื่อมต่อมาก การใช้ SQL Server สามารถจจะเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่ม robustness

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึง Jet ประสิทธิภาพโปรแกรมและเครือข่ายของฐานข้อมูล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
275085BUG: ประสิทธิภาพช้าในตารางที่มีการเชื่อมโยงใน Access 2002 และการเข้าถึง Office 2003
261000BUG: ประสิทธิภาพช้าลงในตารางที่เชื่อมโยงใน Access 2000
209126Information about query performance in an Access database
288631Defragment and compact database to improve performance
209126Information about query performance in an Access database
290181Slow performance when user opens an object with Name AutoCorrect enabled in Microsoft Access
240434How to improve performance of applications using Jet 4.0
289533Where to find information about designing a database in Microsoft Access
870753Description of the Jet 4.0 database engine post-837001 hotfix package: July 21, 2004
303528How to keep a Jet 4.0 database in top working condition
208858Optimizing for client/server performance
239114วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับโปรแกรมของฐานข้อมูล Microsoft Jet 4.0
891176ประสิทธิภาพการทำงานที่ช้ากว่าในการ ใช้การเข้าถึง Jet ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม หรือหลังจากที่คุณปรับรุ่นจาก Windows NT 4.0 สำหรับ Windows 2000 หรือ Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 889588 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbnetwork kbdatabase kbperformance kbopenfile kbhowto kbmt KB889588 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:889588

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com