ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "config.nt แฟ้มระบบไม่เหมาะสมสำหรับการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ MS-DOS และ Microsoft Windows" เมื่อคุณพยายามเรียกใช้โปรแกรมใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 889506 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:
 • คุณพยายามเรียกใช้โปรแกรม 16 บิต
 • คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS04-032 สำหรับ Microsoft Windows
 • คุณได้ปิดใช้งานการสร้างชื่อไฟล์ 8.3 สำหรับระบบแฟ้ม NTFS
เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม 16 บิตบน Windows 2000 โปรแกรมเรียกใช้ในการ Microsoft Windows NT เสมือน DOS เครื่องจักร (NTVDM) การ NTVDM มีกระบวนการ multithreaded ที่จำลองแวดล้อม Windows 16 บิตที่จะสามารถรันโปรแกรมที่ใช้ Windows 16 บิตเป็นเธรดที่แยกต่างหาก NTVDM ใช้ตัวแปรของระบบ TMP เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งให้เรียกใช้โปรแกรม โดยทั่วไป การตั้งค่าตัวแปรของระบบ TMP เป็นC:\WINNT\Temp รูปนี้โฟลเดอร์ใช้ที่ตั้ง 8.3 แฟ้มชื่อแบบแฟ้มใหม่ถูกสร้าง แทนการใช้ชื่อแฟ้มยาว

หลังจากที่มีการติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS04-032 สำหรับ Microsoft Windows, NTVDM ใช้ตัวแปรของผู้ใช้ TMP แทนของตัวแปรของระบบ TMP ถ้ามีการสร้างชื่อไฟล์ 8.3 ถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวแปรของผู้ใช้ TMP ใช้ชื่อแฟ้มยาว

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งระบบ:คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกตัวแปรของสภาพแวดล้อม.
 3. ในการตัวแปรของผู้ใช้สำหรับUser_Nameรายการ คลิกtmpแล้ว คลิกแก้ไข.
 4. ในการค่าตัวแปรกล่อง ชนิดc:\winnt\tempแล้ว คลิกตกลงสามครั้ง

  อีกวิธีหนึ่งคือ พิมพ์เส้นทางของโฟลเดอร์ที่ไม่ได้ใช้ชื่อแฟ้มยาวในการค่าตัวแปรกล่อง
 5. ปิด Control Panel
หมายเหตุ:เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้สำหรับผู้ใช้หลายคน คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ PathMan.exe เพื่อปรับปรุงตัวแปรของผู้ใช้ TMP โดยใช้สคริปต์การเข้าสู่ระบบ PathMan.exe รวมอยู่ใน Microsoft Windows 2000 Server ทรัพยากร Kit สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PathMan.exe คลิกวิธีใช้เครื่องมือในการ Windows 2000 Server ทรัพยากร Kit ขยายเครื่องมือการจัดการคอมพิวเตอร์แล้ว คลิกPathMan.exe.

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อสร้างชื่อไฟล์ 8.3 ถูกปิดใช้งาน รายการรีจิสทรี NtfsDisable8dot3NameCreation มีค่าเป็น 1 รายการรีจิสทรีนี้อยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
เนื่องจากหลายโปรแกรม 16 บิตไม่สามารถใช้ชื่อแฟ้มยาว เราขอแนะนำว่า คุณไม่ปิดสร้าง 8.3 ของชื่อแฟ้มในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้โปรแกรม 16 บิต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS04-032 สำหรับ Microsoft Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
840987ms04-032: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 889506 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbsecurity kbsetup kbappcompatibility kbtshoot kbprb kbmt KB889506 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:889506

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com