คำอธิบายเกี่ยวกับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 และ Windows XP Professional x64 Edition

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 888733 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้แสดงรายการ และอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition และ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003

รุ่นเหล่านี้มีข้อมูลต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows XP Professional, x64 Edition:
 • Microsoft Windows Server 2003 มาตรฐาน x 64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Edition องค์กร x 64
 • Microsoft Windows Server 2003, Edition Datacenter x 64
windows XP Professional x64 Edition และ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 สนับสนุนตัวประมวลผล AMD64 ขั้นสูง Micro Devices (AMD) และตัวประมวลผล Intel เพิ่มหน่วยความจำ 64 เทคโนโลยี (EM64T) สถาปัตยกรรมของที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับส่วนขยาย 64 บิตเพื่อมาตรฐาน x ชุดคำสั่ง 86 ดังนั้น คุณสามารถเรียกใช้รุ่น 32 บิต และ 64 บิตโปรแกรมบน x 64 -ตัวประมวลผล - ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP Professional x64 Edition หรือ Windows Server 2003 รุ่น 64

ข้อมูลเพิ่มเติม

x รุ่นที่ใช้ x64 จะขึ้นอยู่กับแผนภูมิรหัสของ Windows Server 2003 กิจกรรมบริการและการสนับสนุนสำหรับรุ่นเหล่านี้ใช้ทรีของ Windows Server 2003 และไม่สามารถใช้แผนภูมิของไคลเอนต์ Windows XP windows XP Professional x64 Edition และ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 จะพร้อมใช้งานผ่านแหล่งที่มาต่อไปนี้:
 • บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (oem)
 • การรับประกันซอฟต์แวร์ของ Microsoft
 • นักพัฒนา Microsoft Network (MSDN)
แก้ไขทั้งหมดที่อยู่ภายใน Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) จะรวมอยู่ใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) นอกจากนี้ Windows Server 2003 SP1 มีเซ็กเมนต์ทรีรหัสบน Windows x64 ที่ทั้งหมดตามรุ่น ดังนั้น Windows XP Professional x64 Edition ไม่ต้องใช้ Windows XP SP2

ถ้าคุณซื้อฮาร์ดแวร์ 64 บิตในแพคเกจที่มีรุ่น 32 บิต ของ Windows Server 2003 หรือ Windows XP คุณสามารถปรับรุ่นสิทธิ์การใช้งานแบบ 32 บิตของคุณให้สิทธิ์การใช้งานแบบ 64 บิต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows XP Professional x64 Edition แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

หากฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับ Microsoft Windows รุ่น x64 ติดตั้งไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับการ Windows รุ่น x64 ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อาจกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition เองโดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณซื้อ Windows x64 edition เช่น Microsoft Windows Server 2003 x64 edition แยกต่างหาก โปรดติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 888733 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbpubtypekc kbinfo kbwinservperf kbtshoot kbmt KB888733 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:888733

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com