Po inštalácii aktualizácie zabezpečenia MS04-038 sa zobrazí chybové hlásenie "Explorer.EXE - Vstupný bod nebol nájdený - vstupný bod procedúry SHCreateThreadRef sa nepodarilo nájsť v dynamicky...

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 888162 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

V tomto článku sa popisuje postup obnovenia počítača, ktorý hlási chybu po inštalácii aktualizácie zabezpečeniaMS04-038.

Príznaky

Keď nainštalujete aktualizáciu zabezpečenia MS04-038 v systéme Microsoft Windows XP, po spustení počítača sa zobrazí nasledovné chybové hlásenie:
Explorer.EXE - Vstupný bod nebol nájdený - vstupný bod procedúry SHCreateThreadRef sa nepodarilo nájsť v dynamicky prepojovanej knižnici Shlwapi.dll

Príčina

Táto chyba sa vyskytne, ak sa aktualizácia MS04-038 nainštaluje na počítač s nesprávne nainštalovaným balíkom Windows XP Service Pack 2. Ak zlyhá inštalácia balíka Windows XP SP2, zvyčajne prebehne automatické vrátenie zmien, ktoré vráti počítač do stavu pred inštaláciou balíka Windows XP SP2. Ak automatické vrátenie zmien neprebehne, proces obnovy balíka Service Pack čiastočne odinštaluje balík Windows XP SP2 po reštarte počítača. (Automatické vrátenie zmien nemusí prebehnúť napríklad v prípade výpadku elektrického prúdu počas inštalácie balíka Windows XP SP2.) Po opätovnom reštarte počítača sa zobrazí hlásenie, ktoré vás vyzve, aby ste manuálne odstránili zvyšky nesprávnej inštalácie pomocou funkcie Pridanie alebo odstránenie programov v okne Ovládací panel.

Ak nebudete postupovať podľa tohto odporúčania a nepoužijete funkciu Pridanie alebo odstránenie programov na odstránenie zvyškov nesprávnej inštalácie, v počítači budú súbory zo stavu pred inštaláciou balíka Windows XP SP2 a databáza Registry bude obsahovať informácie z balíka Windows XP SP2.

Ak počítač obsahuje súbory zo stavu pred inštaláciou Windows XP SP2 a databáza Registry obsahuje informácie z balíka Windows XP SP2, lokalita Windows Update alebo funkcia Automatické aktualizácie ponúkne aktualizáciu zabezpečenia MS04-038, verziu Windows XP SP2.

Riešenie

Na obnovenie počítača použite nasledovný postup:
 1. Spustite počítač a prihláste sa ako zvyčajne.

  Poznámka Ak sa počítač nespustí správne, spustite ho v núdzovom režime. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  315222 Popis možností spustenia núdzového režimu v systéme Windows XP
 2. Keď sa zobrazí chybové hlásenie, stlačením klávesov CTRL+SHIFT+ESC otvorte Správcu úloh. Každé ďalšie chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí, môžete ignorovať.
 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Nová úloha (Spustiť...).
 4. Do poľa Otvoriť zadajte reťazec control appwiz.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK. Každé ďalšie chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí, môžete ignorovať.

  Poznámka Ak sa neotvorí okno nástroja Pridanie alebo odstránenie programov (Appwiz.cpl), do poľa Nová úloha (Spustiť...) zadajte nasledovný príkaz, ktorým odstránite opravu programu Internet Explorer, a prejdite na krok 5:
  %windir%\$NtUninstallKB834707$\spuninst\spuninst.exe
 5. V okne Pridanie alebo odstránenie programov kliknite na položku Windows XP Hotfix – KB834707, kliknite na položku Odstrániť a potom postupujte podľa inštrukcií.
 6. Keď bude k dispozícii tlačidlo Dokončiť, kliknite na tlačidlo Dokončiť a reštartujte počítač aj v prípade, keď si myslíte, že proces odstraňovania nebol dokončený. Všetky hlásenia o ďalšom softvéri alebo rýchlych opravách, ktoré sa počas procesu inštalujú, môžete ignorovať.

  Upozornenie Aj keď sa počítač úspešne spustí bez chybových hlásení, stále sa nachádza v stave nedokončenej inštalácie balíka Windows XP SP2. Musíte vykonať zvyšné kroky a preinštalovať balík Windows XP SP2.
 7. Po reštarte počítača kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 8. Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov, potom kliknite na položku Windows XP Service Pack 2, kliknite na príkaz Odstrániť a postupujte podľa inštrukcií. Ak sa zobrazí hlásenie o softvéri, ktorý ste zrejme nainštalovali po inštalácii balíka Windows XP SP2, poznamenajte si jeho názvy. Tieto produkty budete musieť pravdepodobne po preinštalovaní balíka Windows XP SP2 preinštalovať.

  Poznámka Ak nemáte prístup k nástroju Pridanie alebo odstránenie programov, použite Správcu úloh podľa postupu v krokoch 1, 2 a 3. Odstráňte balík Windows XP Service Pack 2 nasledovným príkazom zadaným do poľa Nová úloha (Spustiť...):
  %windir%\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe
 9. Po reštarte počítača navštívte webovú lokalitu Windows Update. Preinštalujte balík Windows XP SP2.

  Viac informácií o inštalácii balíka Windows XP SP2 a o krokoch, ktoré môžete vykonať na zabezpečenie úspešnej inštalácie systému Windows XP, nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/bb629420.aspx
 10. Po úspešnej inštalácii balíka Windows XP SP2 navštívte webovú lokalitu Windows Update a nainštalujte všetky dôležité aktualizácie.
Ak tento postup nefunguje, môžete vykonať priame preinštalovanie. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
315341 Vykonanie priamej inovácie (preinštalovania) systému Windows XP

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.

Ďalšie informácie

Otázka 1: Nemyslím si, že môj počítač je v stave nedokončenej inštalácie balíka Windows XP SP2. Ako si môžem byť istý?

Odpoveď 1:. Po úspešnom odstránení rýchlej opravy Windows XP Hotfix – KB834707 použite jednu z nasledovných metód na zistenie, či sa počítač nachádza v stave nedokončenej inštalácie balíka Windows XP SP2..

Metóda 1

 1. Pomocou nástroja Pridanie alebo odstránenie programov skontrolujte, či je balík Windows XP SP2 nainštalovaný v počítači. Ak je balík Windows XP SP2 v zozname, pokračujte krokom 2. Ak sa v zozname nenachádza, balík Windows XP Service Pack 2 nie je nainštalovaný.
 2. Zistite verziu súboru Lsass.exe, ktorý sa nachádza v priečinku %Windir%\System32. Postup:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Hľadať a potom kliknite na položku Všetky súbory a priečinky.
  2. Do poľa Časť alebo celý názov súboru zadajte %windir%\system32\lsass.exe a kliknite na tlačidlo Hľadať.
  3. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor Lsass.exe, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na kartu Verzia.

   Poznámka Súbor Lsass.exe sa môže zobraziť bez prípony iba ako Lsass.
Ak je číslo verzie súboru Lsass.exe nižšie ako 5.1.2600.2096 a balík Windows Service Pack 2 je uvedený v okne nástroja Pridanie alebo odstránenie programov, počítač je v stave nedokončenej inštalácie balíka Windows XP SP2.

Metóda 2

Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte winver a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak je verzia uvedená ako „Verzia 5.1 (Zostava 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158: Service Pack 2“ alebo vyššia, máte správnu inštaláciu balíka Windows XP SP2. Ak je však uvedená verzia s číslom začínajúcim na 01, 02 alebo 03, počítač je v stave nedokončenej inštalácie balíka Windows XP SP2. Okrem toho, ak sa po „xpsp2“ zobrazí číslo menšie ako 040803, napríklad „Zostava 2600.xpsp2.030422-1633: Service Pack 2“, počítač je v stave nedokončenej inštalácie balíka Windows XP SP2.

Odkazy

Ďalšie informácie o balíku Windows XP SP2 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
322389 Ako získať najnovší balík Windows XP Service Pack (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Vlastnosti

ID článku: 888162 - Posledná kontrola: 25. septembra 2013 - Revízia: 7.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbacwsurvey kbtshoot KB888162

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com