Naudodami Windows XP 2 pakeitim? paket? arba server? Windows 2003, gaunate stabdymo klaidos prane?im? "Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT)"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 887742 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kompiuteris, kuriame ?diegtas Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paketas (SP2) arba Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 arba Microsoft Windows Server 2003, netik?tai baigia darb?. Be to, m?lyname ekrane rodomas toks stabdymo klaidos prane?imas:
Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT)
Pastaba. Windows XP SP2 priemon?s ir komponentai ?traukti ? Windows XP Tablet PC Edition 2005.

PRIE?ASTIS

Problema kilo, nes faile Http.sys esanti kodo klaida suk?l? d?klo trikt?. Problema kyla, jei teisingi ?ie teiginiai:
 • Kompiuteryje ?diegtos TDI filtro tvarkykl?s. Paprastai TDI tvarkykles ?diegia antivirusin?s arba ugniasien?s programos.
 • ?diegtos TDI filtro tvarkykl?s, atsakydamos ? u?klaus? TDI_SET_EVENT_HANDLER I/O duoda atsakym? STATUS_PENDING, tod?l i?kvietimas apdorojamas kaip nesinchroninis APC.
Kai TDI filtro tvarkykl? nesinchroni?kai kitoje gijoje apdoroja u?klaus? TDI_SET_EVENT_HANDLER I/O, failo Http.sys kodo klaida gali sukelti d?klo trikt?. Pirmin?s gijos d?klas perra?omas, kai apdorojama I/O u?klausa. D?l to siun?iamas stabdymo klaidos prane?imas.

Pastaba. ?ios problemos nekyla, jei naudojama originali Windows XP arba Windows XP 1 pakeitim? paketo (SP1) versija.

SPRENDIMAS

Windows XP

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, dirbdami su Windows XP SP2, atsisi?skite ir ?diekite Windows XP skirt? naujin? 887742.

?? fail? galite atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 887742, skirt? Windows XP paketui.
I?leidimo data: 2004, lapkritis

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti Microsoft palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
Microsoft patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. Microsoft naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

Windows Server 2003

?iuo metu n?ra i?leista joki? naujausi? taisym? ar naujini?, pad?sian?i? i?spr?sti problemas, dirbant su Windows Server 2003.

B?SENA

Microsoft pripa?ino, kad tai yra Microsoft produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Windows XP

Problema i?spr?sta, suk?rus naujin? 887742, skirt? Windows XP.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Failo informacija

?io naujinio versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius failo priedus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (UTC). Per?i?rint failo informacij? jis konvertuojamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite Valdymo skydo ?rankio Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
  Data     Laikas  Versija    Dydis    Failo vardas  Platforma
  ---------------------------------------------------------------
  08-Oct-2004 15:18 5.1.2600.2525 262,400 Http.sys  x86

Savyb?s

Straipsnio ID: 887742 - Paskutin? per?i?ra: 2005 m. rugs?jo 19 d. - Per?i?ra: 2.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbqfe kbprb atdownload KB887742

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com