คำอธิบายของ Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 887623 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค และ เกี่ยวกับวิธีการขอรับรายการของปัญหาที่แก้ไข service pack นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง service pack และ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

บทนำ

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ ปรับปรุงเสถียรภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แก้ไขที่มีอยู่ใน SharePoint Portal Server SP2 บางอย่างไว้ก่อนหน้านี้ได้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก sharepoint Portal Server SP2 รวมการแก้ไขการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงที่หนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดของ service pack

รายการที่สามารถดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่แก้ไข service pack

สมุดงาน Microsoft Excel ที่มีอยู่ซึ่งประกอบด้วยรายการของปัญหาการ Pack 1 SharePoint Portal Server 2003 post-Service ที่แก้ไข โดย SharePoint Portal Server 2003 SP2

หมายเหตุ:สมุดงานที่อยู่ในภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office2003System_SP2Changes.exe
วันวางจำหน่าย: 18 ตุลาคม 2005

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการของปัญหาที่แก้ไข service pack

sharepoint Portal Server 2003 SP2 แก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

906337การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน SharePoint Portal Server 2003 โดย SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาที่พบระหว่างการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

 • คุณพยายามติดตั้ง Microsoft SharePoint Portal Server บัญชีผู้ดูแลจะไม่มีสิทธิ์ในการเริ่มต้นชุดงานหรือบริการ ในสถานการณ์เช่นนี้ การใช้งาน CPU ไปถึง 100 เปอร์เซ็นต์(%) ถอนการติดนอกจากนี้ SharePoint Portal Server จะตั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  907376เมื่อคุณพยายามติดตั้ง SharePoint Portal Server 2003 กระบวนการติดตั้งย้อนกลับ
 • เมื่อฐานข้อมูลของ SharePoint Portal Server 2003 มีเกรดล้มเหลว หรือถูกยกเลิก โดยผู้ใช้ คุณต้องเปลี่ยนรีจิสทรีเพื่อเริ่มต้นการปรับรุ่นฐานข้อมูล

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  907308คุณไม่สามารถเริ่มต้นการปรับรุ่นฐานข้อมูลของ SharePoint Portal Server 2003

ปัญหาที่ทราบหลังจากการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

หลังจากที่คุณติดตั้ง service pack ของ Microsoft Office คุณคือการได้รับพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์โดยไม่คาดคิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
905726คุณได้โดยไม่คาดคิดได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง Office ในเซอร์วิสแพ็คหรือการปรับปรุงของ Office

รายละเอียดของการติดตั้ง

วิธีการขอรับ และติดตั้ง service pack

ติดตั้ง SharePoint Portal Server 2003 SP2 และคำสั่งด้วยการติดตั้ง และ กลยุทธ์การปรับใช้ พบในศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เมื่อต้องการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=171DC9A7-B4BA-4759-BD64-6B7D851A97EF
หมายเหตุ:ก่อนที่คุณติดตั้ง SharePoint Portal Server 2003 SP2 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 x 64 Edition ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

905854ข้อมูลข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้ง SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 x 64 Edition

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

service pack ประกอบด้วยแฟ้มที่มีรุ่นที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่น
Aclrepair.mstUnversioned
Chsbrkr.dll11.0.8126.0
Chtbrkr.dll11.0.8126.0
Config.sqlUnversioned
Configup.sqlUnversioned
Content.sqlUnversioned
Contentup.sqlUnversioned
Dfastlog.dll11.0.8126.0
Diaglogs.asxUnversioned
Enablewatson.mstUnversioned
Vaiddmanager.dll11.0.8126.0
Filteng.dll11.0.8126.0
Helphtml.wsapsubc.htmUnversioned
Korwbrkr.dll11.0.8126.0
Lrpolish.dll1.08.0000.0000
Mimefilt.dll11.0.8126.0
Msir5jp.dll5.00.2130.0000
Mssca.mstUnversioned
Msscntrs.dll11.0.8126.0
Mssctlbm.dll11.0.8126.0
Mssdmn.exe11.0.8126.0
Mssdmn.exe.configUnversioned
Mssearch.exe11.0.8126.0
Mssitlbm.dll11.0.8126.0
Mssitlb.dll11.0.8126.0
Mssmsg.dll11.0.8126.0
Mssmulpi.dll11.0.8126.0
Mssphm.dll11.0.8126.0
Mssph.dll11.0.8126.0
Mssrch.dll11.0.8126.0
Msstools.dll11.0.8126.0
Mxdefalt.xmlUnversioned
Nlhtml.dll11.0.8126.0
Nls400.dll5.00.4217.0000
Notesph.dll11.0.8126.0
Notestup.exe11.0.8126.0
Offfilt.dll11.0.8126.0
Ows.jsUnversioned
Pkmnpw.dll11.0.8126.0
Portal.dll11.0.8126.0
Profile.sqlUnversioned
Profilup.sqlUnversioned
Propdefs.dll11.0.8126.0
Ptcrt.asxUnversioned
Purge.mstUnversioned
Putildm.dll11.0.8126.0
Query9x.dll11.0.8126.0
Resmgru.dll11.0.8126.0
Rtmmsifilehash.mstUnversioned
Service.sqlUnversioned
Servicecontrol.mstUnversioned
Serviceup.sqlUnversioned
Settngs.gifUnversioned
Spdisco.aspxUnversioned
Splogo.gifUnversioned
Spsadmin.exe11.0.8126.0
Spsback.exe11.0.8126.0
Spsutil.dll11.0.8126.0
Srchadm.dll11.0.8126.0
Srchadm.dll11.0.8126.0
Srchom.dll11.0.8126.0
Ssocli.dll11.0.8126.0
Ssoom.dll11.0.8126.0
Ssoperf.dll11.0.8126.0
Ssosrv.exe11.0.8126.0
Sso.sch.sqlUnversioned
Sso.up.sqlUnversioned
Subpi.dll11.0.8126.0
Thawbrkr.dll11.0.8126.0
Tocdoclibschema.xmlUnversioned
Topicdoclibschema.xmlUnversioned
Tquery.dll11.0.8126.0
Triggerdatabaseupdate.mstUnversioned
Xmlfilter.dll11.0.8126.0

Information for administrators about .msp files

ผู้ดูแล service pack ประกอบด้วยแฟ้มเต็ม Microsoft Windows Installer แฟ้ม (แฟ้ม.msp) ที่รวมอยู่ในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้เอง แฟ้ม.msp ต่อไปนี้คือกระจายในเซอร์วิสแพ็คนี้:
V2sp2packlet.msp
หมายเหตุของการติดตั้งเพิ่มเติม
 • เมื่อคุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค ไม่มีกล่องโต้ตอบของผู้ใช้ปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • หลังจากที่คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์สำหรับการปรับรุ่นให้เสร็จสมบูรณ์
 • มีการปรับเปลี่ยน schema ของฐานข้อมูลเมื่อคุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค ดังนั้น สำรองข้อมูลที่ถ่ายเมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงานวางจำหน่ายฉบับสองโปรแกรมต่อไปนี้ ไม่สามารถคืนค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้ง SharePoint Portal Server 2003 SP2 ติดตั้ง:
  • เซิร์ฟเวอร์ของ SharePoint Portal Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • sharepoint Portal Server 2003 สนับสนุน R6 หมายเหตุ Lotus IBM ก็ต่อเมื่อคุณติดตั้ง SharePoint Portal Server 2003 SP2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 887623 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
Keywords: 
kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload kbmt KB887623 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:887623

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com