คำอธิบายของ Visio 2003 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 887622 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office Visio 2003 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค และ เกี่ยวกับวิธีการขอรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยเซอร์วิสแพ็ค นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง service pack และ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

บทนำ

Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 2 (SP2) ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ ปรับปรุงเสถียรภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แก้ไขที่มีอยู่ใน Visio 2003 SP2 บางอย่างไว้ก่อนหน้านี้ได้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก visio 2003 SP2 รวมการแก้ไขการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงที่หนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดของ service pack

รายการที่สามารถดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่แก้ไข service pack

สมุดงาน Microsoft Excel ที่มีอยู่ซึ่งประกอบด้วยรายการของปัญหา Pack 1 post-Service Visio 2003 ที่มีแก้ไข โดย Visio 2003 SP2

หมายเหตุ:สมุดงานที่อยู่ในภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office2003System_SP2Changes.exe

วันวางจำหน่าย: 27 กันยายน 2005

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการของปัญหาที่แก้ไข service pack

visio 2003 SP2 แก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
906427การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขใน Visio 2003 โดย Visio 2003 Service Pack 2

การปรับปรุงเพิ่มเติมที่มี service pack

visio 2003 SP2 ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานกับโฟลเดอร์รูปร่างของฉัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
906521การเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันของโฟลเดอร์'รูปร่างของฉัน'ใน Visio 2003 หลังจากที่มีการติดตั้ง Visio 2003 Service Pack 2

ข่าวการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเซอร์วิสแพ็ค

visio 2003 SP2 เน้นปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้เกี่ยวกับบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยของ MS04-028:
833987ms04-028: บัฟเฟอร์ overrun ใน JPEG ที่ประมวลผล (GDI +) อาจทำให้เรียกใช้โค้ด

ปรับก่อนนำออกใช้ปรุงที่มี service pack

visio 2003 SP2 ประกอบด้วยการปรับดังต่อไปนี้ก่อนนำออกใช้ปรุง:

840663คำอธิบายของ Visio 2003 Service Pack 1
838345คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Visio 2003: 14 กันยายน 2004
892293คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับตัวตรวจการสะกดฝรั่งเศสของ Visio 2003 และอรรถาภิธาน: 12 เมษายน 2005

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาที่ทราบหลังจากการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

หลังจากที่คุณติดตั้ง service pack ของ Microsoft Office คุณคือการได้รับพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์โดยไม่คาดคิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
905726คุณได้โดยไม่คาดคิดได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง Office ในเซอร์วิสแพ็คหรือการปรับปรุงของ Office

รายละเอียดของการติดตั้ง

วิธีการขอรับ และติดตั้ง Visio 2003 Service Pack 2

visio 2003 Service Pack 2 พร้อม ด้วยคำแนะนำในการติดตั้งและกลยุทธ์การปรับใช้ ไม่สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เมื่อต้องการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C36D4B49-1910-4FF3-A525-47368F6E5FDD

visio 2003 Service Pack 2 สำหรับชุดอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายภาษา

ติดสำหรับฟังก์ชัน Visio 2003 เสร็จสมบูรณ์ ตั้ง Visio 2003 Service Pack 2 สำหรับชุดอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายภาษาถ้าคุณใช้ Microsoft Office Visio 2003 หลายภาษาผู้ใช้อินเทอร์เฟซ Pack เมื่อต้องการดาวน์โหลด Visio 2003 Service Pack 2 สำหรับชุดอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายภาษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9394D9BA-951C-406C-A88C-08DFA260A42B

ข้อมูลการลบ

จะมีตัวเลือกไม่มีการเอาดาวน์โหลดนี้ โดยใช้เครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม' เมื่อต้องการลบ Visio 2003 SP2 จากเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณต้องเอา Visio 2003 และ Visio 2003 จากแผ่นซีดีรอม Visio 2003 ต้นฉบับที่ติดตั้งใหม่แล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
873125คุณไม่สามารถลบเซอร์วิสแพ็คสำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2003

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

The service pack contains files that have the versions that are listed in the following table.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่น
Aec.dll11.0.5509.0
Aecutils.dll11.0.5509.0
Alrtintl.dll11.0.6565.0
Bstorm.dll11.0.5509.0
Dbengr.dll11.0.5509.0
Dw20.exe11.0.6560.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Dwgdp.dll11.0.5509.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Extract.dll11.0.5415.0
Facility.dll11.0.5415.0
Fm20.dll11.0.6550.0
Fpext.msgUnversioned
Fpsrvutl.dll11.0.6565.0
Fpwec.dll11.0.6551.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Gdiplus.dll6.0.3275.0
Ieawsdc.dll11.0.6008.0
Intlband.htmUnversioned
Intldate.dll11.0.6550.0
Logelems.dll11.0.5415.0
Mcps.dll11.0.6551.0
Modeleng.dll11.0.5415.0
Msb1enfr.itsUnversioned
Msb1fren.itsUnversioned
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3fr.lexUnversioned
Mso.aclUnversioned
Mso.dll11.0.6568.0
Msohelp.exe11.0.6550.0
Msointl.dll11.0.6565.0
Mssp3en.lexUnversioned
Mssp3ena.lexUnversioned
Mssp3fr.dll5.0.6466.0
Mssp3fr.lex5.0.6466.0
Msth3es.dll3.0.0.2
Msth3es.lexUnversioned
Msth3fr.dll7.0.2.12
Msth3fr.lexUnversioned
Mstordb.exe11.0.6551.0
Mstore.exe11.0.6551.0
Mstores.dll11.0.6551.0
Msxml5.dll5.10.2927.0
Oinfo11.ocx11.0.6550.0
Oinfop11.mofUnversioned
Orgchart.dll11.0.5509.0
Orgchart.vsl11.0.5527.0
Owsclt.dll11.0.6551.0
Riched20.dll5.50.99.2010
Setlang.exe11.0.6550.0
Slintl.dll11.0.6565.0
Solutils.dll11.0.5509.0
Stsupld.dll11.0.6551.0
Timesoln.dll11.0.5509.0
Timesoln.vsl11.0.5527.0
Uml.dll11.0.5509.0
Uml.vsl11.0.4301.0
Umlvs.dll11.0.5509.0
Usp10.dll1.471.4063.0
Vbe6.dll6.4.99.72
Visbrgr.dll11.0.5509.0
Visintl.dll11.0.4301.0
Visio.exe11.0.5509.0
Vislib.dll11.0.5509.0
คุณไม่มีการติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มที่ระบุไว้ในตาราง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของ Visio 2003 ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
821549วิธีการตรวจสอบรุ่นของผลิตภัณฑ์ Office 2003

ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลเกี่ยวกับแฟ้ม.msp

ผู้ดูแล service pack ประกอบด้วยแฟ้มเต็ม Microsoft Windows Installer แฟ้ม (แฟ้ม.msp) ที่รวมอยู่ในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้เอง แฟ้ม.msp ต่อไปนี้คือกระจายในเซอร์วิสแพ็คนี้:
Visiosp2ff.msp

ลักษณะการทำงานสำหรับการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะสำหรับผู้ดูแล

ถ้าคุณปรับปรุงจุดการติดตั้งที่ผู้ดูแลระบบของคุณ และ recache แล้ว และการติดตั้ง Visio 2003 บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณสามารถเรียกใช้บรรทัดคำสั่งที่มีการติดตั้งใหม่ =[รายชื่อของลักษณะการทำงาน]คุณสมบัติ คุณสมบัตินี้ระบุว่า คุณต้องการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะใน Visio 2003 จากรูปแบบสำหรับผู้ดูแล สำหรับ Visio 2003 SP2 ค่าสำหรับ [รายการคุณลักษณะ] จะเป็นดังนี้:
ติดตั้งใหม่ =ทั้งหมด
สำหรับขั้นตอนอย่างละเอียดที่อธิบายวิธีการปรับปรุงรูปสำหรับผู้ดูแลและวิธีการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ให้ดูที่ส่วน "Updating ไคลเอนต์จากรูปดูแล patched" ในหัวข้อ "อัพกระจาย Office 2003 เดทผลิตภัณฑ์" เมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น "อัพกระจาย Office 2003 เดทผลิตภัณฑ์" แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402381033.aspx
ศูนย์การปรับปรุง Office จัดการระบบสำหรับผู้ชาญด้าน it IT Office มีข้อมูลล่าสุดในการจัดการโปรแกรมปรับปรุงและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับรุ่น Office ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์กลางการปรับปรุงของ Office Admin แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/office/bb267346.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 887622 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Visio Professional 2003
Keywords: 
kbmui kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload kbmt KB887622 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:887622

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com