ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด DsRemoveDsDomainW 0x2015" เมื่อคุณใช้ Ntdsutil พยายามที่จะลบข้อมูลเมตาของตัวควบคุมโดเมนที่ถูกเอาออกจากเครือข่ายของคุณใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 887424 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Ntdsutil ความพยายามที่ลบข้อมูลเมตาของตัวควบคุมโดเมนที่ถูกเอาออกจากเครือข่ายของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด DsRemoveDsDomainW 0x2015 การ (บริการไดเรกทอรีสามารถทำการดำเนินการที่ร้องขอบนวัตถุเป็นโหนดปลายสุดเท่านั้น)

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมประยุกต์การแบ่งพาร์ติชันบริบทการตั้งชื่อ (DC = DomainDnsZones) สำหรับลูก โดเมนจะไม่ถูกลบออกเมื่อมีการเอาออกไปจากตัวควบคุมโดเมน Active Directory ได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ntdsutilแล้ว กด ENTER
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง Ntdsutil พิมพ์การจัดการโดเมนแล้ว กด ENTER
 3. ประเภท:การเชื่อมต่อแล้ว กด ENTER
 4. ประเภท:เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์Domain_Controller_Nameแล้ว กด ENTER
 5. หลังจากที่ข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น พิมพ์QUITแล้ว กด ENTER:
  การเชื่อมต่อกับDomain_Controller_Nameใช้ข้อมูลประจำตัวของที่อยู่ภายในเครื่องล็อกอินผู้ใช้
 6. ที่พรอมต์จัดการโดเมน พิมพ์รายการแล้ว กด ENTER
 7. หมายเหตุรายการต่อไปนี้:
  DC = DomainDnsZones, DC =Child_Domain, dc =นามสกุล
  ตัวอย่างเช่น ถ้าโดเมนลูกเป็น Contoso.com สังเกตรายการต่อไปนี้:
  DC = DomainDnsZones, DC = contoso, DC = com
 8. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  ลบ nc dc = domaindnszones, dc =Child_Domain, dc =นามสกุล
  หมายเหตุ:ในคำสั่งนี้Child_Domainแสดงชื่อของโดเมนลูกที่คุณต้องการเอาออก ตัวอย่างเช่น ถ้าโดเมนลูก Contoso.com พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  ลบ nc dc = domaindnszones, dc = contoso, dc = com
 9. ออกจาก Ntdsutil

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 887424 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbnetwork kbwinservnetwork kbtshoot kbprb kbmt KB887424 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:887424

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com