วิธีการใช้สแกนเนอร์โมดูล ValidatePath ของ ASP.NET (VPModuleScanner.js)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 887290 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้แฟ้ม Microsoft ASP.NET ValidatePath โมดูสแกนเนอร์ (VPModuleScanner.js) แฟ้ม VPModuleScanner.js ทดสอบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบว่า มีการติดตั้งโมดูล ValidatePath ASP.NET VPModuleScanner.js รายงานว่า มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • มีการติดตั้งโมดูล ValidatatePath ASP.NET บนระบบที่สแกน
 • ไม่มีการติดตั้งโมดูล ValidatatePath ASP.NET บนระบบที่สแกน
 • ไม่สามารถรับสถานะการติดตั้งของโมดูล ValidatePath หนึ่งเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
  • ไม่มีการติดตั้งบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) บนคอมพิวเตอร์ที่สแกน
  • ไม่มีการติดตั้ง asp.net บนคอมพิวเตอร์ที่สแกน
  • exeperienced ตรวจสอบข้อผิดพลาดขณะกำลังสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสามารถใช้แฟ้ม VPModuleScanner.js กับแฟ้ม VPMultimachineWrapper.js การสแกนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาปัญหา canonicalization กับ ASP.NET คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887289โมดูล http เพื่อตรวจสอบปัญหา canonicalization กับ ASP.NET
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของ ASP.NET คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
318785ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คบน.NET Framework

ข้อมูลการดาวน์โหลด

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ VPModuleScanner

วันวางจำหน่าย: 14 ตุลาคม 2004

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อจำกัดที่ทราบอยู่แล้วและการตัดสินค้าจากคลัง

 • คุณต้องมีการเข้าถึงระดับผู้ดูแลเมื่อต้อง การเรียกใช้เครื่องมือนี้จากระยะไกล หรือภายใน
 • คุณไม่สามารถระบุข้อมูลประจำตัวของการเรียกใช้เครื่องมือนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้การเรียกใช้คำสั่งเพื่อเริ่มเซสชันบรรทัดคำสั่งที่มีข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรันเป็นคำสั่ง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  294676วิธีการเปิดใช้งาน และใช้คำสั่ง "ที่รันเป็น" เมื่อเรียกใช้โปรแกรมใน Windows
 • VPModuleScanner.js บริการไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ที่ใช้พร็อกซีอินเทอร์เฟซ (ADSI) เพื่อเชื่อมต่อกับ metabase แบบระยะไกล ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รันสคริปต์ต้องมีคอมโพเนนต์ย่อยแฟ้มทั่วไปของ IIS ที่ติดตั้ง มิฉะนั้น เครื่องมือรายงานว่า IIS ไม่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์
 • เครื่องมือนี้อาศัยอยู่กับคีย์ที่ใช้ในการรีจิสทรีเพื่อกำหนดว่า สคริปต์ inner หมดเวลา ดังนั้น คุณต้องรันอินสแตนซ์เดียวเท่านั้นที่เครื่องมือในแต่ละเครื่อง
 • กับ IIS รุ่น 6.0 เท่านั้น คอมพิวเตอร์รายงานสถานะของโมดูล ValidatePath แม้ว่า ASP.NET ถูกปิดใช้งานผ่านรายการส่วนขยายของการบริการเว็บ
 • สแกนเนอร์รายงาน "ASP.NET ไม่ได้ใช้งานอยู่" ถ้า Microsoft .NET Framework มีการติดตั้งก่อน IIS ในกรณีนี้ IIS ได้ไม่มีการแมป ASP.NET และไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของ ASP.NET

เทคโนโลยีที่ใช้

VPModuleScanner.js ใช้เทคโนโลยีการต่อไปนี้ที่อาจถูกปิดใช้งาน หรือจำกัดในสภาพแวดล้อมขององค์กรหรือ datacenter:
 • ADSI: VPModuleScanner.js ใช้ DCOM ในการเชื่อมต่อไป IIS metabase
 • smb การแชร์การเชื่อมต่อ และเรียกคืนแฟ้มจากผู้ดูแลระบบระยะไกลใช้ร่วมกัน ผู้ดูแลระบบระยะไกลที่ใช้ร่วมกันต้องเปิดใช้งาน
 • ต้องลงทะเบียนคอมโพเนนต์ COM FileSystemObject (Scrrun.dll) บนคอมพิวเตอร์ที่รันสคริปต์ คอมโพเนนต์ FSO ถูกใช้เพื่อเปิดแฟ้ม Machine.config บนระบบแฟ้มระยะไกล นโยบายการรักษาความปลอดภัยบางแนะนำให้ปิดการใช้งานคอมโพเนนต์นี้ในเซิร์ฟเวอร์ IIS การผลิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  การช่วยรักษาความปลอดภัย IIS 6.0
  http://www.microsoft.com/smallbusiness/support/articles/sec_IIS_6_0.mspx

  ช่วยรักษาความปลอดภัย IIS 5.0 และ 5.1
  http://www.microsoft.com/smallbusiness/support/articles/sec_IIS_5_0_5_1.mspx

การใช้สแกนเนอร์ของโมดูล ValidatePath ASP.NET

VPModuleScanner.js สแกนคอมพิวเตอร์ที่คุณระบุสำหรับโมดูล ValidatePath ASP.NET ในสภาพแวดล้อมองค์กรที่ซึ่งคอมพิวเตอร์หลายเครื่องให้ถูกสแกน คุณสามารถใช้ VPModuleScanner.js ร่วมกับ VPMultiMachineWrapper.js

VPMultiMachineWrapper.js

Command-line switches

 • /lspecifies a file that contains a list of computers to scan. Computer names can be a NetBIOS name or IP address. There is one entry per line.
 • /ddomainnamelimitspecifies a Windows domain that should be scanned, wheredomainnameis the name of the domain andlimitis the limit of entries. The following example command scans the first 1,000 computers in the example.domain.com domain:
  VPMultiMachineWrapper.js /d example.domain.com 1000
  หมายเหตุ:The domain scan only looks for computer accounts that are inside the CN=Computers organizational unit (OU). This is the built-in OU where computer accounts are stored in Active Directory. However, if computer accounts are located in a custom OU such as OU=Web_Servers, the script does not find them.
 • /tspecifies the time-out for the inner script (VPModuleScanner.js). Certain calls in VPModuleScanner.js do not time out. This made it necessary to wrap VPModulescanner.js with VPMultimachineWrapper.js and to introduce a time-out that an administrator can use to specify how long VPMultimachineWrapper.js should wait for VPModulescanner.js to return. The following example scans the computers that are listed in the Computers.txt file. The inner script (VPModulescanner.js) times out after 30 seconds and a time-out entry is added to the log file:
  VPMultiMachineWrapper.JS /t 30 /l computers.txt
 • /ospecifies the location and name of the log file. If this switch is not specified, the tool logs to VPModuleScanner.log in the folder where the script is located. The name that you specify can be a file name or a full path to where you want the file to be located. The file is saved in a comma-delimited .csv file format so that you can open it with Microsoft Excel or with LOGPARSER. ถ้า/ois not specified, the output (VPModulescanner.log and VPModulescanner_trace.txt) is written to the current folder. The following example scans the first 100 computers of domain example.com and writes the log and trace output to the directory the system variable %temp% points to:PVMScanner.js /d example.com 100 /o %temp%\vpoutput.txt
 • /?displays Help.

What VPMultiMachineWrapper.js does

VPMultiMachineWrapper.js gathers a list of computers from either a text file or through an LDAP query from Active Directory. When VPMultiMachineWrapper.js has the complete list of computers, it starts a loop, calling VPModuleScanner.js for every computer.

ตรวจแก้จุดบกพร่อง

VPMultiMachineWrapper.js ล็อกของข้อความที่ใช้ในการตรวจแก้จุดบกพร่องในแฟ้ม VPMultiMachineWrapper_Trace.txt คุณสามารถใช้ไฟล์การสืบค้นกลับถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหา VPMultiMachineWrapper.js

VPModulesScanner.js ล็อกของข้อความที่ใช้ในการตรวจแก้จุดบกพร่องในแฟ้ม VPModulesScanner_Trace.txt คุณสามารถใช้ไฟล์การสืบค้นกลับถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหา VPModulesScanner.js

วิธีการเริ่มต้น VPModuleScanner.js

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของวิธี VPMultiMachineWrapper.js เริ่ม VPModuleScanner.js ที่ใช้งาน:
cscript //nologo //t:30 VPModuleScanner.js /o "c:\temp" Machine1
ตารางต่อไปนี้อธิบายสวิตช์ที่ใช้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
//t:30ค่าการหมดเวลา ในกรณีนี้ 30 วินาที ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมของสคริปต์
/o “ c:\temp ”ไดเรกทอรีของผลลัพธ์ที่ควรใช้ในการระบุ
Machine1ระบุการให้คอมพิวเตอร์จะสแกน

VPModuleScanner.js

สวิตช์บรรทัดคำสั่ง

 • /installติดตั้งการ mitigation ในนั้นภายในคอมพิวเตอร์
  หมายเหตุ:/installสามารถใช้เท่านั้นในแบบโลคัล การใช้/installพร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่ ชื่อสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณต้องมี VPModule.msi ในไดเรกทอรีเดียวกันเป็น VPModuleScanner.js
  VPModuleScanner.js ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง VPModule.MSI:
  MSIexec /install script_path\VPModule.msi /qn
 • /oระบุไดเรกทอรีสำหรับแฟ้มบันทึกการสแกน ถ้าคุณไม่ได้ระบุไดเรกทอรี รายงานถูกเขียนลง VPMultiMachineWrapper.log
 • <machinename></machinename>ระบุชื่อของคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ VPModuleScanner.js การส แกน ไม่สามารถใช้สวิตช์นี้ด้วย/install.
 • /?แสดงวิธีใช้

วิธีการอ่านแฟ้มบันทึก

แฟ้มบันทึกใช้รูปแบบต่อไปนี้:
datetime เซิร์ฟเวอร์ netfx_version_string, machinestatus, patchstatus
รายการต่อไปนี้อธิบายองค์ประกอบของรูปแบบนี้:
 • DATETIME ระบุวันและเวลาที่เมื่อมีสร้างรายการการตรวจสอบ
 • servername คือ ชื่อ NetBIOS หรืออยู่ IP ของระบบที่สแกนแล้ว
 • NETFX_VERSION_STRING คือ รุ่นทำ.NET ที่มีการติดตั้งบนระบบที่สแกน รายการนี้ถูกกำหนดเป็นไม่รู้จักถ้าไม่พบคอมพิวเตอร์
 • MACHINESTATUS คือ สถานะของคอมพิวเตอร์ สตริงการสถานะคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้จะเป็นไปได้:
  • ติดตั้ง iisติดตั้ง iis และ.NET Framework และ ASP.NET จะเปิดใช้งาน
  • ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ iisคอมพิวเตอร์ที่การสแกน (ไคลเอนต์) ไม่สแกนได้เนื่องจากไม่มีการแฟ้มทั่วไปของ iisคอมโพเนนต์ในการติดตั้ง
  • (ข้อผิดพลาดerrnumber: คำอธิบายข้อผิดพลาด)มีรายงานข้อผิดพลาดขณะพยายามเชื่อมต่อ กับ IIS หรือใน ระหว่างการสแกน
  • ไม่พบแฟ้มการกำหนดค่าสคริปต์การกำหนดเส้นทาง UNC ระยะไกล แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อใช้ร่วมกันผู้ดูแลระบบระยะไกล ปัญหานี้เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปิดบริการ Server บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล หรือ ถ้าใช้ร่วมกันผู้ดูแลถูกปิดใช้งาน
 • PATCHSTATUS ระบุว่า มีการติดตั้งการปรับปรุง สตริสถานะการปรับปรุงต่อไปนี้จะเป็นไปได้:
  • โมดูลที่ไม่มีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไม่มี httpModule ValidatePath ที่ติดตั้ง
  • โมดูลในการติดตั้งคอมพิวเตอร์มี httpModule ValidatePath ที่ติดตั้ง
  • สถานะที่ไม่รู้จักไม่สามารถรับสถานะของการปรับปรุง
ต่อไปนี้เป็นระบบตัวอย่างรายการ:
 • 5-10-2004 12:00:05 PDT, SERVER1 ไม่ทราบ ไม่ทราบ ข้อผิดพลาด (0x800A0046: ปฏิเสธการอนุญาต), สถานะที่ไม่รู้จัก
  ผู้ใช้ที่รันสคริปต์ไม่มีสิทธิ์ในการดูแลบนเซิร์ฟเวอร์
 • 5-10-2004 12:00:06 PDT, SERVER2, v1.1.4322 ติดตั้ง IIS โมดูลในการติดตั้ง
  มีการติดตั้ง VPmodule บน SERVER2
 • 5-10-2004 12:00:07 PDT, SERVER3, v1.1.4322 ติดตั้ง IIS โมดูลที่ไม่มีการติดตั้ง
  ไม่มีการติดตั้ง VPmodule บน SERVER3
คุณสามารถใช้ VPModuleScanner.js เป็นสคริปต์การ SMS ใช้รหัสการส่งคืนสินค้าต่อไปนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ SMS:
 • 20000ไม่มีการติดตั้ง VPmodule บนระบบ
 • 20001ไม่พบ Machine.config ไม่ติดตั้ง iis
 • 0VPmodule ติดตั้งอยู่
 • <other></other>มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการให้รหัสที่ข้างต้นไม่ได้บัญชีสำหรับ
The following are log file error messages in MACHINESTATUS:
 • Error(0x800A01CE: The remote server machine does not exist or is unavailable)IIS is not installed on the scanned computer or the computer that is specified is not responding.
 • Error(0x800A0046: Permission denied)The user who is performing the scan does not have administrator rights on the scanned computer.
 • Error(0x80070424: )Only the IIS Common Files component is installed on the scanned computer.
 • Unknown,Error(0x80070422: )The IIS Administration Service is disabled.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about LOGPARSER, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
840671The IIS 6.0 Resource Kit tools
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
887405วิธีการใช้ Windows Installer และ Group Policy VPModule.msi ในโดเมน Active Directory มีการใช้งาน
887404วิธีการใช้ระบบการจัดการ Server 2003 ใช้งานโมดูล ValidatePath
887787คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากบริการรายงานหลังจากที่คุณติดตั้งโมดูล ValidatePath ASP.NET

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 887290 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
Keywords: 
kbsecurity atdownload kbmt KB887290 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:887290

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com