คำอธิบายของโปรแกรมอรรถประโยชน์ของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน SQL เซิร์ฟเวอร์ Read80Trace และ OSTRESS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 887057 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ทีมสนับสนุนของ Microsoft SQL Server ใช้หลาย ๆ ยูทิลิตี้เขียนเป็นการภายในเพื่อทำให้ง่ายต่อการทำงานกับลูกค้าโดยทั่วไป สนับสนุนกรณี ยูทิลิตี้เหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ต่อนักพัฒนาฐานข้อมูล และ ผู้ดูแลระบบที่ทำงานกับ Microsoft SQL Server 2000

นี้ บทความอธิบายเกี่ยวกับอรรถประโยชน์หลักสอง โปรแกรมอรรถประโยชน์ Read80Trace และ OSTRESS โปรแกรมอรรถประโยชน์ ยูทิลิตี้เหล่านี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft SQL Server สนับสนุนอรรถประโยชน์ของการบริการข้อมูลสนับสนุน (SQLEEUtils) บทความนี้ยังให้ การเชื่อมโยงเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์เหล่านี้

หมายเหตุ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Read80Trace และโปรแกรมอรรถประโยชน์ OSTRESS การจัดหาให้ เป็น-ไม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์สนับสนุนบริการของ Microsoft (PSS) ไม่สนับสนุนหรือการปรับปรุง สำหรับยูทิลิตี้เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมอรรถประโยชน์ Read80Trace

โปรแกรมอรรถประโยชน์ Read80Trace คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้ เมื่อต้องการประมวลผลไฟล์การสืบค้นกลับที่สร้างขึ้น โดย SQL Server 2000 Read80Trace ยูทิลิตี้สร้างแฟ้มภาษา (RML) ของมาร์กอัป replay เป็นผลลัพธ์ Read80Trace ยูทิลิตี้สามารถนำฐานข้อมูล โดยใช้ข้อมูลมาตรฐานที่สามารถนอกจากนี้ มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ

หมายเหตุ สำหรับการรวม และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน โปรแกรมอรรถประโยชน์ Read80Trace ต้องมีฐานข้อมูลปลายทางเป็น SQL Server 2000 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ฐานข้อมูล

RML จะเป็นรูปแบบแฟ้ม XML ที่ใช้เพื่ออธิบายการ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนการเชื่อมต่อที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ในแฟ้ม RML, XML โหนมีองค์ประกอบที่อธิบายถึงการเชื่อมต่อ ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของ การ<CONNECT>โหนด:</CONNECT>
<CONNECT>

  <SEQ>1</SEQ>
  <NEXTSEQ>2</NEXTSEQ>

  <CMD><![CDATA[-- network protocol: TCP/IP
    set quoted_identifier on
    set implicit_transactions on
    set cursor_close_on_commit off
    set ansi_warnings on
    set ansi_padding on
    set ansi_nulls on
    set concat_null_yields_null on
    set language us_english
    set dateformat mdy
    set datefirst 7
  ]]></CMD>

  <USER>TestUser</USER>
  <HOST>MyHost</HOST>
  <APPNAME>Microsoft Query Analyzer</APPNAME>
  <NETWORK>TCP/IP</NETWORK>
  <DBID>8</DBID>
  <PACKETSIZE>4096</PACKETSIZE>

</CONNECT>
หมายเหตุ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของโหน XML และองค์ประกอบในแต่ละ โหน โปรดดูส่วน "(R) eplay (M) arkup (L) anguage" ในสมุดบัญชี SQLEEUtils แบบออนไลน์

เมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Read80Trace เพื่อสร้างแฟ้ม RML จะมีสร้างแฟ้ม RML หนึ่งสำหรับแต่ละการเชื่อมต่อในลำดับของไฟล์การสืบค้นกลับ ที่ ไดเรกทีฟของ RML ใช้ โดยโปรแกรมอรรถประโยชน์ OSTRESS นี้ในการแสดงกิจกรรมของการ การเชื่อมต่อที่เฉพาะเจาะจง

เมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Read80Trace เพื่อโหลด ฐานข้อมูล PerfAnalysis SQL Server สำหรับกิจกรรมที่จัดทำแนวโน้มและการวิเคราะห์ การ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Read80Trace ใช้อินเทอร์เฟซสำหรับการโหลดจำนวนมากที่ชื่อ IRowsetFastLoad จาก SQLOLEDB สามารถโหลดการฐานข้อมูลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างรวดเร็ว แบบมาตรฐาน รูปแบบข้อมูลโดยทั่วไปจะลดขนาดของข้อมูลให้สิบหนึ่งเพื่อ twentieth หนึ่งของ ขนาดของไฟล์การสืบค้นกลับเดิม แถวเดียวเท่านั้นจะถูกบันทึกไว้เฉพาะ ชุด แม้ว่าทั้งเหตุการณ์SQL:BatchStartingและSQL:BatchCompletedเหตุการณ์จับภาพ นอกจากนี้ ข้อความของแต่ละเหตุการณ์นั้น เพื่อกำหนดลวดลายที่ไม่ซ้ำกันให้เป็นปกติ และแต่ละเหตุการณ์เก็บการอ้างอิงถึง รูปแบบของแบบสอบถามแทนที่เป็นข้อความของแต่ละเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้ แบบสอบถามที่สองที่เลือกจากตารางแต่แบบสอบถามใช้อักษรที่แตกต่างกัน ค่า โปรแกรมอรรถประโยชน์ Read80Trace normalizes ไปยังแบบฟอร์มเดียวกัน และคะแนนกลับไป รูปแบบแบบสอบถามที่ไม่ซ้ำกัน แบบฟอร์มมาตรฐานนี้ยังเป็นประโยชน์ใน การรวบรวมข้อมูลที่จะเรียนรู้ข้อมูลสะสมหรือข้อมูลที่ค่าเฉลี่ยสำหรับ ลักษณะที่ปรากฏของแบบสอบถามเฉพาะที่ถูกส่ง โดยไคลเอนต์ทั้งหมด แอปพลิเคชัน

โปรแกรมอรรถประโยชน์ OSTRESS

โปรแกรมอรรถประโยชน์ OSTRESS ที่มียูทิลิตี้การตั้งค่าแบบสอบถามใช้ ODBC multithreaded โปรแกรมอรรถประโยชน์ OSTRESS การอ่านสำหรับการป้อนค่าจากพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง บรรทัดคำสั่ง พารามิเตอร์อาจมีแฟ้ม RML ที่ผลิต โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Read80Trace นี้หรือ มาตรฐานไปเป็นตัวคั่นแฟ้มสคริปต์ SQL ในโหมดปัญหา เธรดหนึ่งถูกสร้างขึ้น สำหรับแต่ละการเชื่อมต่อ และเธรดทั้งหมดทำงานอย่างเร็วที่เป็นไปได้โดยไม่ต้อง หากต้องการปรับให้ตรงกันระหว่างเธรด คุณสามารถใช้โหมดนี้เพื่อสร้างเฉพาะ ชนิดของปัญหาที่การโหลดบนเซิร์ฟเวอร์ โหมด replay ช่วยให้คุณซิงโครไนส์เหตุการณ์ ด้วยการทำให้แน่ใจว่า พวกเขาเล่นในลำดับที่พวกเขาครั้งแรก เกิดขึ้น โปรแกรมอรรถประโยชน์ OSTRESS ยังเล่นกลับเหตุการณ์ มีญาติแบบเดียวกัน ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์ ลักษณะการทำงานต่อไปนี้เป็นผู้ให้บริการ OSTRESS ยูทิลิตี้เล่นใหม่ และจะไม่มีในเครื่องมือ replay ของผู้สร้างโปรไฟล์:
 • เหตุการณ์ RPC replay เป็นเสียงเรียกขั้นตอนระยะไกล
 • ความสนใจการเล่นใหม่
 • ธุรกรรม DTC replay
นอกจากนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ OSTRESS ถูกบรรทัดคำสั่งตาม และคุณ สามารถเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ OSTRESS นี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอัตโนมัติหรือสคริปต์ทดสอบ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ของผู้สร้างโปรไฟล์ของ SQL และไฟล์การสืบค้นกลับ แวะไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa173918 (SQL.80)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 887057 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbhowto kbmt KB887057 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:887057
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com