ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถปรับปรุงรายการของแหล่งที่มาสำหรับผลิตภัณฑ์" ถูกบันทึกลงในแฟ้ม Srcupdatemgr.log ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ระบบ Management Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 886687 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

Microsoft ระบบ Management Server (SMS) 2003 ไม่สามารถปรับปรุงรายการแหล่งที่มาสำหรับโปรแกรมโดยใช้ Windows Installer ติดตั้งไว้ก่อนหน้า อาการนี้เกิดขึ้นแม้ว่าโปรแกรมโดยใช้ Windows Installer โฆษณาถูกรัน โดยผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกของ SMS ข้อผิดพลาดอาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Srcupdatemgr.log บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ SMS:
 • ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ 831198 และผู้ใช้ที่เรียกใช้โปรแกรมไม่มีสิทธิ์เพียงพอ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม SrcUpdateMgr.log:
  ปรับปรุงรายการแหล่งที่มาล้มเหลวสำหรับผลิตภัณฑ์ { 90280409 11 - 6000 - D 3-8CFE-0050048383C9 }, ข้อผิดพลาด 80070005


  หมายเหตุ:แฟ้ม SrcUpdateMgr.log จะอยู่ในโฟลเดอร์ \Winnt\Wystem32\Ccm\Logs บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ SMS
 • ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนอ้างอิงถึงในบทความฐานความรู้ 831198 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม SrcUpdateMgr.log คำนึงถึงสิทธิ์ของผู้ใช้:
  ไม่สามารถปรับปรุงรายการของแหล่งที่มาสำหรับผลิตภัณฑ์ { 90280409 11 - 6000 - D 3-8CFE-0050048383C9 }, ข้อผิดพลาด 80070645


  หมายเหตุ:แฟ้ม SrcUpdateMgr.log จะอยู่ในโฟลเดอร์ \Winnt\Wystem32\Ccm\Logs บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ SMS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในหมายเลขของบทความฐานความรู้ของ Microsoft 831198 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
831198ชุดซอฟต์แวร์ไม่มีการติดตั้งไคลเอนต์ระบบ Management Server 2003

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการตั้งค่านโยบายกลุ่ม "เสมอติดตั้งด้วยสิทธิ์ที่ยกระดับ" Windows Installer ถูกเปิดใช้งาน ในกรณีนี้ ผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์แบบจำกัดไม่สามารถเข้าถึงรายการแหล่งที่มาของการปรับปรุงสำหรับโปรแกรมที่ติดตั้ง ซึ่งทำให้ SMS ล้มเหลวเมื่อมีพยายามปรับปรุงรายการแหล่งที่มาสำหรับการติดตั้งการไม่จัดการต่อผู้ใช้ทั้งหมด โดยใช้บริบทของผู้ใช้มีสิทธิ์แบบจำกัด

สิ่งสำคัญเราขอแนะนำว่า คุณไม่เปิดใช้การตั้งค่านโยบายกลุ่ม "เสมอติดตั้งด้วยสิทธิ์ที่ยกระดับ" คอมพิวเตอร์ที่มีการเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายกลุ่ม "เสมอติดตั้งด้วยสิทธิ์ที่ยกระดับ" มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับระบบการจัดการ Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
885643วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของระบบการจัดการ Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
sms 2003
     Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  14-Jun-2004 17:50 2.0.156.0     254,455 Deployac.exe   
  25-Dec-2003 15:35          274,944 Sms2003ac-kb886687-x86.msp
  25-Dec-2003 13:30 2.50.2726.154   40,960 Smsse.dll    
  25-Dec-2003 15:35 2.50.2726.155   169,984 Srcupdatemgr.dll 
  05-Nov-2004 01:23            558 Smsconfig.inf
  25-Dec-2003 13:30 2.50.2726.154   40,960 Smsse.dll    
sms 2003 Service Pack 1
     Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  14-Jun-2004 17:50 2.0.156.0     254,455 Deployac.exe   
  20-Oct-2004 11:10           3,204 Patch.ini
  20-Oct-2004 11:10          282,112 Sms2003ac-sp1-kb886687-x86.msp
  25-Dec-2003 13:30 2.50.2726.154   40,960 Smsse.dll    
  20-Oct-2004 11:10 2.50.3174.1115  178,176 Srcupdatemgr.dll 
  15-Dec-2004 20:37            562 Smsconfig.inf
  25-Dec-2003 13:30 2.50.2726.154   40,960 Smsse.dll    

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือนหากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณต้องสร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีใหม่ และเปิดใช้งานแล้ว ใน "ผู้ใช้ในการเปิดใช้งานการค้นหาแหล่งที่มาในขณะที่นโยบาย กลุ่มของตัวติดตั้ง Windows ยกระดับที่เซ็ตทำ.To นี้ ตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแล
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ใน Registry Editor ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
 4. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 5. ประเภท:AllowLockdownBrowseสำหรับ DWORD ในค่าชื่อ และกด enter
 6. คลิกขวาค่า DWORD และจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน.
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 8. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 9. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:mmcในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 10. ในกล่องโต้ตอบสแน็ปอิน MMC คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอินในการแฟ้ม:เมนู
 11. ในการเพิ่ม/เอาออกสแนปอินกล่องโต้ตอบ คลิกadd.
 12. ในการเพิ่มสแนปอินแบบสแตนด์อโลนกล่องโต้ตอบ คลิกนโยบายกลุ่มแล้ว คลิกadd.
 13. ในการวัตถุนโยบาย กลุ่มที่เลือกกล่องโต้ตอบ คลิกคอมพิวเตอร์เครื่องนี้คลิกเสร็จสิ้นคลิกปิดแล้ว คลิกตกลง.
 14. ในสแนปอิน ขยายนโยบายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsแล้ว คลิกWindows Installer.
 15. คลิกสองครั้งเปิดการใช้งานของผู้ใช้สามารถค้นหาแหล่งที่มาในขณะที่ elevated.
 16. ในการการตั้งค่าแท็บ คลิกที่เปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลง.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐาน ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 886687 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix kbmt KB886687 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:886687

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com