ms04-044: ช่องโหว่ในเคอร์เนลของ Windows และ LSASS อาจยอมให้มีการยกระดับสิทธิ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 885835 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS04-44 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัย รวมทั้งแฟ้มถึงข้อมูลและใช้งานตัวเลือก เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

ลูกค้าทั่วไป::
http://www.microsoft.com/protect/computer/updates/bulletins/default.mspx


ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT::
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms04-044.mspx

ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows NT 4.0

ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0 ที่มีพาร์ติชันระบบที่ใหญ่กว่า 7.8 กิกะไบต์ (GB), คอมพิวเตอร์อาจรีสตาร์ได้ไม่ถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่แทนไฟล์ Ntoskrnl.exe ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
224526windows NT 4.0 สนับสนุนสูงสุดของพาร์ติชันระบบ 7.8 กิกะไบต์
317050"ข้อผิดพลาดของ I/O ที่ดิสก์: สถานะ = 00000001 " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ:คุณอาจพบปัญหานี้แม้ว่าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงแฟ้ม ntoskrnl.exe ที่ได้รับก่อนหน้านี้ได้สำเร็จแล้วบนคอมพิวเตอร์ที่มีพาร์ติชันระบบที่ใหญ่กว่า 7.8 GB เพื่อให้แน่ใจว่า แฟ้มที่อยู่ด้านล่างขอบ 7.8 กิกะไบต์ ลูกค้าบางอย่างได้เสร็จสมบูรณ์แล้วใช้ดิสก์อื่นในการวินิจฉัยอรรถประโยชน์อื่น ๆ หลัง จากติดตั้งการปรับปรุง แต่ก่อนที่ จะเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ลูกค้าบางอย่างที่มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเริ่มการทำงานจาก Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft Windows XP ให้ใช้คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์เหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้แฟ้ม NTLDR และ NTDETECT จากรุ่นของ Windows ที่สนับสนุนพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบระบบที่ใหญ่ขึ้น

ปัญหาที่ทราบ

891531Veritas Exec การสำรองข้อมูลการสำรองข้อมูลรุ่น 8.6 กำหนดเวลาล้มเหลวกับเหตุการณ์แอพลิเคชัน ID:57480 หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 885835 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 885835 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbhotfixserver kbmt KB885835 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:885835

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com