คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office 2003: 8 กุมภาพันธ์ 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 885828 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office 2003 ส่วน "บทความเนื้อหา" ต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุง

บทนำ

การปรับปรุงนี้เพิ่มความน่าเชื่อถือของสมาร์ทแท็กใน Microsoft Office 2003 โดยการจำกัดการวิธีที่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของสมาร์ทแท็กได้ นอกจากนี้

การปรับปรุงนี้ถูกรวมอยู่ใน Office 2003 Service Pack 2 เป็นอันดับแรกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดการปรับปรุง

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการปรับปรุงนี้แก้ไข

การปรับปรุงสำหรับ Office 2003 (KB885828) ช่วยแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
840656คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service Office 2003: 20 สิงหาคม 2004
885257คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service Office 2003: 13 กันยายน 2004
887593คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service Microsoft Office 2003: 12 ตุลาคม 2004

การปรับปรุงสำหรับ Office 2003 (KB885828) แก้ปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft
เปิดฐานข้อมูลของบันทึกย่อของ Lotus ไม่ถูกต้อง
ในเอกสาร Office 2003 มี เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังฐานข้อมูล Lotus Notes ฐานข้อมูลไม่ถูกต้องของบันทึกย่อเปิดใน Lotus Notes

การแก้ไขที่ประกอบด้วยการปรับปรุงนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้รูปแบบต่อไปนี้ของ Lotus Notes มาตรฐานสำหรับหมายเหตุของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล:
หมายเหตุ: / /
เมนูอาจจะไม่พร้อมใช้งานใน Word Viewer 2003
เมนูบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานใน Microsoft Office Word Viewer 2003 เช่นนั้นตัวช่วยสร้างคำตอบเมนูบนแถบเมนูหลัก ปัญหานี้เกิดขึ้นหาก Word Viewer ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่มี Office 2003 รุ่นภาษาเฉพาะ
คุณได้รับการพร้อมท์เพื่อดาวน์โหลดข้อ EUL ใน Excel Viewer 2003
ใน Microsoft Office Excel Viewer 2003 เมื่อคุณเปิดสมุดงานที่ใช้ข้อมูลสิทธิ์ในการจัดการ (IRM), คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ดาวน์โหลดใบอนุญาตผู้ใช้ (EUL) ถึงแม้ว่าคุณได้ดาวน์โหลด EUL เป็นรุ่นก่อนหน้านี้สำหรับสมุดงานเดียวกัน
แสดงในกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
กระบวนการเกี่ยวกับตัวแสดง Microsoft Excelกล่องโต้ตอบและเกี่ยวกับ Microsoft Word Viewerกล่องโต้ตอบแสดงอย่างไม่ถูกต้องการผลิตภัณฑ์นี้มีสิทธิบัตรเพื่อกล่อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ผลิตภัณฑ์นี้มีสิทธิบัตรเพื่อกล่องจะถูกเอาออกจากนั้นเกี่ยวกับตัวแสดง Microsoft Excelกล่องโต้ตอบ
word Viewer 2003 ใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องสำหรับเมนู
เมื่อคุณติดตั้ง Word Viewer 2003 สำหรับภาษาที่แตกต่างจากภาษาเริ่มต้นที่เปิดใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Word Viewer ใช้ภาษาเริ่มต้น สำหรับเมนู และกล่องโต้ตอบ
สมาร์ทแท็กจะถูกส่งไปกับข้อความอีเมลเมื่อลักษณะการทำงานถูกปิดใช้งาน
หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง สมาร์ทแท็กจะไม่ถูกลบออกจากข้อความอีเมล:
 • ใน Microsoft Office Word 2003 ที่คุณคลิกเพื่อยกเลิกการการบันทึกสมาร์ทแท็กในอีเมลกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นตัวเลือกอีเมลกล่องโต้ตอบ
 • คุณสามารถส่งเอกสารเป็นข้อความอีเมล เอกสารประกอบด้วยสมาร์ทแท็ก

แฟ้ม Excel Viewer 2003 วิธีใช้ในภาษาอังกฤษ
เมื่อคุณดูแฟ้มวิธีใช้สำหรับ Excel Viewer 2003 เหล่านั้นอยู่ในภาษาอังกฤษ ไฟล์วิธีใช้ที่ไม่อยู่ในภาษาเริ่มต้นสำหรับ Excel Viewer 2003
ตัวแสดง Excel ปัญหาเมื่อคุณเปิดสมุดงานที่ประกอบด้วยสคริปต์
เมื่อคุณใช้ Excel Viewer 2003 เปิดสมุดงาน Excel ที่ประกอบด้วยสคริปต์ ตัวแสดง Excel อาจหยุดการตอบสนอง หรือ Excel Viewer อาจมีปัญหา
5.1 DM ทำให้ Word 2003 ออกจากโปรแกรมโดยไม่คาดคิด
hummingbird DM 5.1 คือ โปรแกรมการจัดการเอกสาร ใน Word 2003 คุณทำงานกับเอกสาร Word 2003 ที่เช็คเอาท์ สำหรับการแก้ไข หรือการตรวจทานโดยใช้ Hummingbird DM 5.1 ในสถานการณ์สมมตินี้ Word 2003 อาจโดยไม่คาดคิดปิดอยู่ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::

Microsoft Word has encountered a problem and needs to close We are sorry for the inconvenience.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hummingbird ไปที่ Hummingbird เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.wais.com/index.html?cks=y
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้


ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุง

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft Office Visio 2003 หรือ Microsoft Office โครงการ 2003 ติดตั้งอยู่ คุณตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม Mso.dll รุ่นของแฟ้มคือก่อนหน้า 11.0.6408.0 This indicates that the Mso.dll file has been replaced with an older version of the file.

This issue occurs when the Mso.dll file becomes corrupted.

To resolve this issue, clickตรวจหา และซ่อมแซมon a Help menu in any Office program.For additional information about how to use the Detect and Repair feature, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
821593How to install or repair and reinstall Office 2003 programs and features

รายละเอียดของการติดตั้ง

How to obtain and to install the update

The Microsoft Download Center contains the client update, the administrative updates, the installation instructions, and deployment strategies. To download this update from the Microsoft Download Center, visit the following Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=160FB267-810B-4B40-BC34-E55E25D07A7E

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุง

The update contains files with the versions that are listed in the following table.
  File name   Version
  -----------------------
  Mso.dll    11.0.6408.0
  Ietag.dll   11.0.6404.0
You do not have to install this update if you have later versions of the files that are listed in the table.For additional information about how to determine the version of Mso.dll that is installed on your computer, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
821549วิธีการตรวจสอบรุ่นของผลิตภัณฑ์ Office 2003

ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลเกี่ยวกับแฟ้ม.msp

The administrative update is made up of a full-file Microsoft Windows Installer file (.msp file) that is packaged in a self-extracting executable file. แฟ้ม .msp มีการกระจายไว้ในการปรับปรุงนี้:
MSOff.msp

Information for administrators about reinstalling specific components

If you update your administrative installation point, and then you recache and reinstall Office 2003 on client computers, you can run a command line that includes theREINSTALL=[list of features]คุณสมบัติ This property specifies whether you want to reinstall specific components of Office 2003 from the administrative image. For Update for Office 2003 (KB885828) , the value for[list of features]is as follows.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์Feature Name
การเข้าถึงของ Microsoft Office 2003ACCESSNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office Excel 2003EXCELNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office Word 2003WORDNonBootFiles,ProductFiles
ของ FrontPage Microsoft Office 2003, Microsoft Office OneNote 2003, InfoPath Microsoft Office 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office 2003 ผู้เผยแพร่FPSE เสร็จสมบูรณ์
Microsoft Office 2003 (เวอร์ชันทั้งหมด)หมายเหตุ ProductFiles WORDNonBootFiles, EXCELNonBootFiles : Microsoft Office 2003 Professional ยังใช้ลักษณะการทำงานในการ ACCESSNonBootFiles
Microsoft Office InterConnect 2004RMSFiles, ProductFiles
อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถแทนที่พารามิเตอร์ติดตั้งใหม่ =ทั้งหมดเมื่อต้องการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Microsoft Office ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

สำหรับขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อปรับปรุงรูปภาพในการจัดการ และการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ให้ดูที่ส่วน "Updating ไคลเอนต์จากรูปดูแล patched" ในหัวข้อนั้น "ติดกลยุทธ์สำหรับการปรับปรุง Office 2003 ตั้ง" เมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น "ติดกลยุทธ์สำหรับการปรับปรุง Office 2003 ตั้ง" แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011525741033.aspx
ศูนย์การปรับปรุง Office จัดการระบบสำหรับผู้ชาญด้าน it IT Office มีข้อมูลล่าสุดในการจัดการโปรแกรมปรับปรุงและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับรุ่น Office ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์กลางการปรับปรุงของ Office Admin แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/office/bb267346.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 885828 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
Keywords: 
kboffice2003sp2fix atdownload kbfix kbupdate kbmt KB885828 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:885828

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com