คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ตอบสนองหลังจากคุณรีสตาร์ทหลังการติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows XP Tablet PC Edition 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 885626 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ปัญหาเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ตอบสนอง (แฮงค์) เมื่อคุณรีสตาร์ทหลังการติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows XP Tablet PC Edition 2005 ปัญหานี้เกิดขึ้นกับเครื่องจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนัก ซึ่งใช้รุ่นพื้นฐานของระบบอินพุต/เอาต์พุตพื้นฐาน (BIOS) ซึ่งไม่สนับสนุนหน่วยประมวลผล Intel Pentium 4 และ Intel Celeron D โดยขึ้นกับลำดับ Prescott C-0

อาการ

เมื่อคุณพยายามรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้การติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows XP Tablet PC Edition 2005 เสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์กลับไม่ตอบสนอง (แฮงค์)

คุณจะพบปัญหานี้ เมื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เมื่อทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์:
 • Normal (ปกติ)
 • Last Known Good Configuration (ค่าคอนฟิกปกติล่าสุดที่รู้จัก)
 • Safe Mode
 • Safe Mode with Command Prompt

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้น หากมีเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้เป็นจริง:
 • คอมพิวเตอร์ของคุณใช้โปรเซสเซอร์ Intel Pentium 4 หรือ Intel Celeron D ซึ่งใช้โปรเซสเซอร์สเตปแบบ Prescott C-0
 • คอมพิวเตอร์ของคุณมีไบออสรุ่นที่นอกเหนือจากที่ระบุ

  หมายเหตุ รุ่นของ BIOS ที่นอกเหนือจากที่ระบุจะไม่สนับสนุนโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแก้ไข

การแก้ปัญหานี้ ทำได้โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1

ติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ที่คุณซื้อเพื่อขออัพเดทรุ่นไบออส (BIOS) ที่สนับสนุนโปรเซสเซอร์ภายในเครื่อง

วิธีการที่ 2

หากคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Windows XP SP2 คุณสามารถติดตั้ง Critical Update for Windows XP (KB885626) แล้วติดตั้ง Windows XP SP2

ข้อมูลอัพเดท

ไฟล์ต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Critical Update สำหรับ Windows XP (KB885626) ตอนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft Support ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการโหลดไฟล์สนับสนุนจาก Microsoft support ได้จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนไฟล์นี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการโพสต์ไฟล์นั้นๆ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์โดยผู้ไม่มีสิทธิ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

การแก้ปัญหานี้ หากคุณได้ติดตั้ง Windows XP SP2 แล้วและคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ คุณสามารถใช้การแก้ปัญหาแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ได้จนกระทั่งคุณได้ติดตั้งอัพเดทไฟล์ Update.sys หรือจนกว่าจะได้รับรุ่นอัพเดทของ BIOS

หมายเหตุ คุณต้องทำตามขั้นตอนทั้งหมดก่อนที่จะอัพเดทซอฟท์แวร์เพิ่มเติมอื่นๆ ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีการที่ 1: ใช้ Windows XP Recovery Console

การใช้ Windows XP Recovery Console เพื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใส่แผ่น Windows XP startup disk ลงในฟล็อปปี้ไดรฟ์ หรือใส่แผ่นซีดี Windows XP ลงในไดรฟ์ CD หรือ DVD แล้วบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างและใช้งานแผ่น Setup disks ของ Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  310994 วิธีการสร้างแผ่น Setup boot disks ของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 2. คลิกเพื่อเลือกตัวเลือกหนึ่งรายการหรือมากกว่า เพื่อบูตคอมพิวเตอร์จากไดรฟ์ CD หรือไดรฟ์ DVD หากระบบสอบถามและแจ้งให้ทำ
 3. ที่หน้าจอ Setup ให้กด R เพื่อเปิดหน้า Recovery Console
 4. พิมพ์หมายเลขของการติดตั้ง Windows XP SP2 ซึ่งทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง คุณต้องพิมพ์ตัวเลขนี้ แม้จะมีการติดตั้งเพียงครั้งเดียวก็ตาม
 5. พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (administrator) แล้วกด ENTER
 6. ที่คอมมานด์พร้อมต์ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:

  cd system32\drivers

 7. ที่คอมมานด์พร้อมต์ ให้พิมพ์ ren update.sys update.sp2 แล้วกดปุ่ม ENTER
 8. ที่คอมมานด์พร้อมต์ ให้พิมพ์ exit แล้วกด ENTER
 9. การโหลดไฟล์อัพเดท BIOS ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่ออัพเดทคอมพิวเตอร์ของคุณ
 10. เริ่มใช้งาน Windows XP SP2
 11. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
 12. ที่คอมมานด์พร้อมต์ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 13. ที่คอมมานด์พร้อมต์ ให้พิมพ์ move update.sp2 update.sys แล้วกดปุ่ม ENTER
 14. ใช้ Critical Update for Windows XP (KB885626) ซึ่งแสดงไว้ในส่วนต้นของบทความนี้

  คำเตือน ห้ามใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการติดตั้งไฟล์อัพเดท Update.sys
 15. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 2: เปิดใช้การติดตั้ง Windows อื่น

หากคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการกำหนดค่าคอนฟิกให้เริ่มทำงานจากการติดตั้ง Microsoft Windows หลายชุด ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์:
 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเลือกพาร์ทิชัน Windows ที่ใช้งาน
 2. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
 3. ที่คอมมานด์พร้อมต์ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:

  cd WinXPSP2\system32\drivers

  ในขั้นตอนนี้ WinXPSP2 คือพาธของไฟล์สำหรับไฟล์ Windows ซึ่งมีการติดตั้ง Windows XP SP2 ไว้
 4. ที่คอมมานด์พร้อมต์ ให้พิมพ์ move update.sys update.sp2 แล้วกดปุ่ม ENTER
 5. ที่คอมมานด์พร้อมต์ ให้พิมพ์ exit แล้วกด ENTER
 6. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเริ่มการติดตั้ง Windows XP SP2
 7. การโหลดไฟล์อัพเดท BIOS ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่ออัพเดทคอมพิวเตอร์ของคุณ
 8. เริ่มใช้งาน Windows XP SP2
 9. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
 10. ที่คอมมานด์พร้อมต์ ให้พิมพ์ตามนี้:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 11. ที่คอมมานด์พร้อมต์ ให้พิมพ์ move update.sp2 update.sys แล้วกดปุ่ม ENTER
 12. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 13. ใช้ Critical Update for Windows XP (KB885626) ซึ่งแสดงไว้ในส่วนต้นของบทความนี้

  คำเตือน ห้ามใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการติดตั้งไฟล์อัพเดท Update.sys

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows XP สามารถช่วยในเรื่องการอัปเดทโปรเซสเซอร์สเต็ปปิ้ง ซึ่งรันต่างหากกับ BIOS เพื่อให้การสนับสนุนแก่โปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งไว้ หากระบบปฏิบัติการไม่สามารถโหลดการอัปเดทสำหรับโปรเซสเซอร์ที่ Intel เตรียมไว้ให้ได้ อาจพบกับปัญหาเครื่องหยุดทำงานหรือไม่สามารถบูตได้ ในกรณีนี้ BIOS ไม่มีการสนับสนุนที่ต้องการ และส่วนของการอัพเดทที่มาจาก Intel มีมาให้ใน Windows XP ทำให้ระบบหยุดตอบสนอง

การตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้โปรเซสเซอร์ Intel Pentium 4 หรือ Intel Celeron D ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมแบบ Prescott C-0 และ BIOS ที่ไม่มีการสนับสนุนที่ต้องการ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. สร้างแผ่น startup disk โดยการดาวน์โหลด startup-disk รุ่นของ Intel Processor Frequency ID Utility การดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Intel:
  http://support.intel.com/support/processors/tools/frequencyid/sb/CS-007616.htm
 2. บูตเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้แผ่น startup disk ที่สร้างไว้ในขั้นที่ 1
 3. ที่แท็บ CPUID Data ดูรายละเอียดเฉพาะของคอมพิวเตอร์ของคุณ คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ได้รับผลจากเรื่องนี้มีรายละเอียดเฉพาะดังนี้:
  • CPU Family ค่า F
  • CPU Model ค่าเป็น 3
  • CPU Stepping ค่าเป็น 3
  • CPU Revision ค่าเป็น 3, 2, 1 หรือ 0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Intel:
http://support.intel.com/support/processors/sb/CS-015171.htm
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบทความนี้มีการกล่าวถึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีส่วนรับประกัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในแง่ของประสิทธิภาพการทำงามหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ Microsoft ให้รายละเอียดสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ ดังกล่าว เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับความสนับสนุนทางเทคนิคได้ รายละเอียดสำหรับการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 885626 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2550 - Revision: 3.2
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Keywords: 
kbtshoot kbqfe kbprb atdownload kbhotfixserver KB885626

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com