Identifikator ?lanka: 885222 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o menjanju registra. Pre nego ?to izmenite registar, postarajte se da napravite rezervnu kopiju i uverite se da ste shvatili kako da povratite registar ukoliko se pojavi problem. Za informacije o tome kako da napravite rezervnu kopiju, povratite i uredite registar, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows Registra (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Nakon ?to a?urirate Va? ra?unar programom Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), performanse Va?eg 1394a ili 1394b FireWire ure?aja mogu biti zna?ajno smanjene. Digitalna kamera koja radi pri brzino S400 je primer takvog ure?aja.

UZROK

Problem se javlja ako pove?ete 1394a ili 1394b FireWire ure?aj na 1394b port. Problem se javlja jer program Windows XP SP2 pri nadogradnji menja 1394b portove u S100 brzinu.

RE?ENJE

Informacije o a?uriranju

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft centra za preuzimanje:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmi Update for Windows XP (KB885222) paket sada.

Datum objavljivanja: 17.12.04.

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka i pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Kako mo?ete da dobijete Microsoft datoteke za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je ispitao prisustvo virusa u ovoj datoteci. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje prisustva virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka je sa?uvana na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Preduslovi

Da biste instalirali ovu dopunu, morate imati instaliran program Windows XP SP2.

Informacija o ponovnom pokretanju

Nakon instaliranja ove dopune morate ponovo pokrenuti Va? ra?unar.

Informacija o zameni dopune

Ova dopuna se ne zamenjuje nikakvom kasnijom vru?om zakrpom ili dopunom.

Informacija o registru

Upozorenje Ako nepravilno koristite program Registry Editor, mo?ete izazvati ozbiljne probleme koji mogu zahtevati ponovno instaliranje Va?eg operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da ste u stanju da re?ite probleme koji nastaju usled nepravilnog kori??enja programa Registry Editor. Program Registry Editor koristite na sopstveni rizik.

Nakon ?to instalirate dopunu, ako dodate kontroler domena za novi 1394 ure?aj na ra?unar, morate dodati ili izmeniti stavku SidSpeed u Windows registru za novi 1394 kontroler domena. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, zatim izaberite stavku Pokreni, ukucajte regedit i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registra i zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\1394_hc_hw_id\1394_instance_id\Device Parameters
 3. Ako vrednost SidSpeed ne postoji u desnom oknu nakon ?to kliknete na potklju? Parametri ure?aja u koraku 2, kreirajte ga. Da biste to uradili, postavite pokaziva? na stavku na Novi u meniju Ure?ivanje, kliknite na DWORD Vrednost, ukucajte SidSpeed i zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na SidSpeed i zatim izaberite stavku Izmeni.
 5. U okviru Podaci o vrednosti ukucajte jednu od vrednosti koje su prikazane u slede?oj tabeli i zatim kliknite na dugme U redu.
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  VrednostBrzina
  0S100 brzina
  1S200 brzina
  2S400 brzina (podrazumevana vrednost)
  3S400/S800 brzina (Windows XP Service Pack 1 [SP1] vrednost)
  Napomena Ako poku?ate da upotrebite vrednost koja je ve?a od 3, SidSpeed ?e koristiti vrednost 0 (S100 brzina).
 6. Iza?ite iz programa Registry Editor.
Da biste prona?li informacije o FireWire kontroleru, sledite ove korake:
 1. Otvorite program Device Manager. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom mi?a na Moj ra?unar u meniju Start, izaberite stavku Upravljanje i zatim kliknite na Device Manager pod opcijom Sistemske alatke. Tako?e mo?ete izabrati stavku Svojstva pod opcijom Moj ra?unar i zatim kliknuti na Device Manager na kartici Hardver.
 2. Prona?ite Va? FireWire kontroler u odeljku IEEE 1934 Bus kontroler domena.
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku FireWire kontrolera, izaberite stavku Svojstva i zatim izaberite karticu Detalji.
 4. Kliknite na Id instance ure?aja. Vide?ete nisku brojeva i slova koja je sli?na slede?oj:
  PCI\VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00\4&19FD8D60&0&60F0
  Informacija izme?u dva znaka predstavljena kosom crtom nalevo (\) je ?1394_hc_hw_id". ?VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00? u ovom primeru ozna?ava identifikator hardvera. Informacija koja sledi drugi znak predstavljen kosom crtom nalevo (\) je ?1394_instance_id?. ?4&19FD8D60&0&60F0? u ovom primeru je identifikator instance.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove dopune ima atribute datoteke (ili atribute kasnije datoteke) koji su prikazani u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka su prikazani u Koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pogledate informacije o datoteci, one su konvertovane u lokalno vreme. Da biste prona?li razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona pod alatkom ?Datum i vreme? na Kontrolnoj tabli.
  Datum    Vreme    Verzija   Veli?ina    Ime datoteke
  -----------------------------------------------------------------
  04.11.2004. 20:59 5.1.2600.2549  6,656 Cstupd1394sidspeed.dll 
  04.11.2004. 19:33 5.1.2600.2549 61,184 Ohci1394.sys

STATUS

Microsoft potvr?uje da je to problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na".

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih dopuna (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 885222 - Poslednji pregled: 31. mart 2006. - Revizija: 4.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
Klju?ne re?i: 
kbbug kbfix kbqfe atdownload kbwinxppresp3fix kbhotfixserver KB885222

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com