Kelios versijos apie Comctl32.dll gali sukelti Windows XP stiliaus ir Windows klasikinis stilius windows atvykti ? Windows XP

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 884883 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Dirbant programoje, kuri ?kelia versija 5 ir 6 Comctl32.dll fail? ? Microsoft Windows XP versij?, programa gali nustoti reaguoti, ir pa?eidimas gali atsirasti Comctl32.dll faile.

Pastaba J?s taip galite matyti mi?rus lango stilius, kai i?kyla ?i problema. Jei programa pasirenka Comctl32.dll 6 versija, programa gali Rodyti Windows XP stiliaus (Comctl32 6 versija) lang?. Ta?iau, jei i?kyla ?i problema, programa gali Rodyti Windows XP stiliaus ir Classic stili? (Comctl32 versija 5) langus.

Sprendimas

Parsisi?sti informacij?

?? fail? galima atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro:


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 884883 paket? dabar.

I?leidimo data: Bir?elio 16, 2005

Daugiau informacijos apie tai, kaip atsisi?sti Microsoft Support failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

Turite tur?ti Windows XP Service Pack 1 (SP1) arba Windows XP Service Pack 2 (SP2) norint taikyti ?ias kar?t?sias pataisas.

D?l papildomos informacijos, kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
322389Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?

I? naujo paleiskite informacija

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite perkrauti kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos yra ne pakeisti bet v?liau kar?tosios pataisos.

Failo informacija

Angl? kalba ?ios kar?tosios pataisos yra fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite su Laiko juosta Skirtuke data ir laikas ?rankio valdymo skyde.

Windows XP Service Pack 1


  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  07-Apr-2005 18:53 6.0.2800.1659   925,184 Comctl32.dll   
  07-Apr-2005 18:53 5.82.2800.1659  561,152 Comctl32.dll   
  05-Apr-2005 01:39 6.0.2800.1659  1,005,056 Explorer.exe   
  20-Aug-2004 22:01 6.0.2800.1579   82,432 Fldrclnr.dll   
  07-Apr-2005 18:53 6.0.2800.1659  8,348,672 Shell32.dll   
  20-Aug-2004 22:01 5.1.2600.1579   700,928 Sxs.dll     
  05-Apr-2005 01:09 5.1.2600.1659   594,432 Xpsp2res.dll   

Windows XP Service Pack 2


  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  07-Apr-2005 18:48 5.82.2900.2649  617,472 Comctl32.dll   
  07-Apr-2005 02:48 6.0.2900.2649  1,053,696 Comctl32.dll   
  07-Apr-2005 09:33 6.0.2900.2649  1,032,192 Explorer.exe   


B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 884883 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
atdownload kbqfe kbhotfixserver kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbfix kbbug kbmt KB884883 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 884883

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com