Rozszerzone metapliki (EMF) są wolne lub nie są odtwarzane na wszystkich w systemie Windows XP lub Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 884562 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po otwarciu rozszerzonego metapliku (EMF), szczególnie rozszerzony metaplik, który znajduje się na dysku sieciowym, Microsoft Windows Komputer z systemem XP lub na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 odtwarzanie pliku EMF zbyt wolno lub mogą nie odtwarzać się wcale.

Uwaga Ten problem może występować w następujących programach:
 • Niestandardowy program, który umożliwia odtwarzanie rozszerzone Metapliki
 • Obraz systemu Windows i Podgląd faksów

Przyczyna

Ten problem może wystąpić po zainstalowaniu aktualizacji dla systemu operacyjnego Windows w następujących zabezpieczeń systemu Windows aktualizacja:
835732 MS04-011: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows

Rozwiązanie

System Windows XP

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę poprawkę, musi mieć usługi systemu Microsoft Windows XP Dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub zainstalowanego systemu Windows XP Service Pack 2 (SP2) sieci komputer. Dla dodatkowych informacje dotyczące najnowszego dodatku service pack dla systemu Windows XP, kliknij następujące numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 bazy wiedzyJak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows XP

Informacje dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje nowsza poprawka.

Informacje dotyczące rejestru

Nie trzeba tworzyć ani modyfikować żadnych kluczy rejestru, aby uaktywnić wszystkie poprawki, które ten pakiet zawiera.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma plik atrybuty (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w formacie uniwersalnego czasu (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby ró?nic? mi?dzy czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Czas Strefy Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows XP Z dodatkiem Service Pack 1
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  15-Oct-2004 16:58 5.1.2600.1599   267,776 Gdi32.dll    
  15-Oct-2004 17:58 5.1.2600.1596   36,864 Mf3216.dll    
System Windows XP Z dodatkiem Service Pack 2
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  15-Oct-2004 17:17 5.1.2600.2530   278,016 Gdi32.dll    

System Windows 2000

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma w tej sekcji, należy przesłać żądanie z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Microsoft Windows 2000 Z dodatkiem Service Pack 4 (SP4)

Informacje dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki ponieważ niektóre pliki systemowe zostaną zastąpione.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje nowsza poprawka.

Informacje dotyczące rejestru

Nie trzeba tworzyć ani modyfikować żadnych kluczy rejestru, aby uaktywnić wszystkie poprawki, które ten pakiet zawiera.

Informacje o plikach poprawki

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma plik atrybuty (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w formacie uniwersalnego czasu (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby ró?nic? mi?dzy czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Czas Strefy Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
Date Time Version Size File name 
------------------------------------------------------------ 
10-Jan-2005 04:29 5.0.2195.7011 231,696 Gdi32.dll 
10-Jan-2005 04:29 5.0.2195.7011 37,136 Mf3216.dll

Stan

Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Dotyczy".

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij przycisk następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Numer ID artykułu: 884562 - Ostatnia weryfikacja: 16 stycznia 2015 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwin2000presp5fix kbwin2000sp5fix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbmt KB884562 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 884562

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com