ทรัพยากรคลัสเตอร์ SQL Server ไปเป็นสถานะ "ล้มเหลว" เมื่อคุณพยายามนำทรัพยากรแบบออนไลน์ใน SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 883732 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ


เมื่อคุณพยายามนำทรัพยากรคลัสเตอร์ SQL Server ทางออนไลน์สำหรับอินสแตนซ์ที่เสมือนของ 200 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft0 ของ SQL Server 2005,หรือsql Server 2008คุณอาจพบลักษณะการทำงานต่อไปนี้:
 • ทรัพยากรคลัสเตอร์ของ SQL Server ต่อไปยังสถานะ "ล้มเหลว" และไม่มาแบบออนไลน์
 • คุณได้รับข้อความแสดงชุดของข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรคลัสเตอร์ของ SQL Server

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:

  เหตุการณ์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อยู่ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:

  วัน: 08/05/2004
  เวลา: 1:11:19 AM
  แหล่งที่มา: ClusSvc
  ประเภท: Mgr Failover
  ชนิด: ข้อผิดพลาด
  ID เหตุการณ์: 1069
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์:<computer name=""> </computer>

  คำอธิบาย::
  ทรัพยากรคลัสเตอร์ 'SQL Server (<sql server="" instance="" name="">)' ใน กลุ่มทรัพยากร '<cluster group="" name="">' ล้มเหลว </cluster></sql>

  เกิดข้อผิดพลาด 2

  ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อยู่ในแฟ้มบันทึกของคลัสเตอร์:

  00000644.00000944::2003/11/30-18:11:30.360 SQL Server <sqlserver>: [sqsrvres] ไม่สามารถอ่านคุณสมบัติ 'VirtualServerName' ข้อผิดพลาด: d. </sqlserver>

  00000644.00000944::2003/11/30-18:11:30.360 SQL Server <sqlserver>: [sqsrvres] OnlineThread: d ข้อผิดพลาดการนำทางออนไลน์ทรัพยากร</sqlserver>


  เกิดข้อผิดพลาด 3

  ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อยู่ในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server:

  เซิร์ฟเวอร์ 17:00:37.27 2003-11-30 ข้อผิดพลาด: ความรุนแรง 17826 : สถานะ 18 : 1
  เซิร์ฟเวอร์ 17:00:37.27 2003-11-30 ไม่ไม่ได้เซ็ตอัพสุทธิไลบรารี 'SSNETLIB'
  2003-11-30 17:00:37.27 spid13 เริ่มต้นอัพฐานข้อมูล 'SPB'
  2003-11-30 17:00:37.27 spid12 เริ่มต้นอัพฐานข้อมูล 'BD_MTA'
  2003-11-30 17:00:37.27 spid14 เริ่มต้นอัพฐานข้อมูล 'BD_SPF'
  เซิร์ฟเวอร์ 17:00:37.27 2003-11-30 ข้อผิดพลาด: ความรุนแรง 17059 : สถานะ 18 : 0
  เซิร์ฟเวอร์ 17:00:37.27 2003-11-30 ข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ-1073723998:
  2003-11-30 17:00:37.27 เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถโหลด netlibs ใด ๆ
  2003-11-30 17:00:37.27 เซิร์ฟเวอร์ SQL Server สามารถ spawn FRunCM เธรดไม่ได้

สาเหตุ

คีย์รีจิสทรีเฉพาะของทรัพยากรที่สอดคล้องกับทรัพยากรคลัสเตอร์ SQL Server ที่คุณกำลังพยายามนำทางออนไลน์ ขาดหายไป ปัญหานี้ยังเกิดขึ้นหากค่าที่ตรงกับคีย์รีจิสทรีเฉพาะของทรัพยากรไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


สร้างใหม่อีกเพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องด้วยตนเองครั้งเฉพาะทรัพยากรรีจิสทรีคีย์ที่ตรงกับ SQL Server cluster ทรัพยากร โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ใน Registry Editor ค้นหา และเลือกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Resources\ <guid>\Parameters</guid>
 3. สร้างค่ารีจิสทรีต่อไปนี้ในการ
  พารามิเตอร์
  รีจิสทรีคีย์:

  สำหรับกรณีที่เป็นค่าเริ่มต้นของ SQL Server:
  • InstanceName

   ค่าชื่อ: InstanceName
   ค่าชนิด: REG_SZ
   ค่าข้อมูล: MSSQLSERVER
  • VirtualServerName

   ค่าชื่อ: VirtualServerName
   ค่าชนิด: REG_SZ
   ข้อมูลค่า::<name of="" the="" virtual="" sql="" server=""></name>
  สำหรับอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server:
  • InstanceName

   ค่าชื่อ: InstanceName
   ค่าชนิด: REG_SZ
   ข้อมูลค่า::<sql server="" instance="" name="" corresponding="" to="" the="" virtual="" server=""></sql>
  • VirtualServerName

   ค่าชื่อ: VirtualServerName
   ค่าชนิด: REG_SZ
   ข้อมูลค่า::<name of="" the="" virtual="" sql="" server=""></name>
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
หลังจากที่คุณสร้างคีย์รีจิสทรีเฉพาะของทรัพยากร คุณสามารถนำทรัพยากรคลัสเตอร์ SQL Server แบบออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ถ้าคุณสังเกตเห็นว่า ทรัพยากรคลัสเตอร์ที่บริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่ถูก brought แบบออนไลน์ คุณต้องสร้างชุดเดียวกันของคีย์การเฉพาะของทรัพยากรที่สอดคล้องกับทรัพยากรคลัสเตอร์ของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
810056คุณต้องใช้คีย์รีจิสทรี resouce เฉพาะสำหรับ SQL Server คลัสเตอร์ resouces

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 883732 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
Keywords: 
kbsql2005cluster kbregistry kbtshoot kbresource kberrmsg kbevent kbclustering kbprb kbmt KB883732 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:883732

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com