Kaip rasti Office 2003 naujinimus

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 883677 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Microsoft Office 2000 versijos ?is straipsnis, ?r. 266134.
Microsoft Office XP versijos ?is straipsnis, ?r. 305095.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?iame straipsnyje apra?oma, kaip surasti galimus naujinimus, Microsoft Office 2003.

Daugiau informacijos

Atnaujinimai yra prieinami Office 2003 i? Microsoft Download Center. Nor?dami rasti galimus Office 2003 naujinimus, eikite ? Microsoft interneto svetain?je:
Parsisi?sti dedam? Office naujinimus

Kaip ?sitikinti, kad turite naujausi? informacij?

Naudoti Windows Update aptikti ir ?diegti reikia Microsoft Office 2003 naujinimus. Nor?dami tai padaryti, atidarykite su Windows naujinimaslange. Spustel?kite ie?koti naujinim?prad?ti proceso metu. Kai nustatymas bus baigtas, j?s gausite rekomenduojamus naujinimus, s?ra??. Spustel?kite parinkt?Diegti naujinimus ir u?baigti proces?.

Microsoft Office Outlook 2003 nepageidaujamo el. pa?to filtr? atnaujinim?

"Outlook 2003" nepageidaujamo el. pa?to filtr? atnaujinim? atskirai nuo Outlook 2003 naujinimo arba Office 2003 pakeitim? paket? ROM.

Daugiau informacijos apie naujausi? Outlook 2003 nepageidaujamo el. pa?to filtras, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? eiti ? Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
872976 Kaip ?sigyti naujausi? Outlook nepageidaujamo el. pa?to filtras

Microsoft Office Tablet PC atnaujinimai

"Microsoft" i?leido "Office 2003 Tablet PC update: pagerintas ra?alo pripa?inimo" naujinim?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=31634D79-34AD-494D-8108-80085ACE23BE

Savyb?s

Straipsnio ID: 883677 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. gruod?io 8 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Office Professional Edition 2003
  • Microsoft Office Small Business Edition 2003
  • Microsoft Office Basic Edition 2003
  • Microsoft Office Access 2003
  • Microsoft Office InfoPath 2003
  • Microsoft Office OneNote 2003
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office Publisher 2003
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbupdate kbhowto kbmt KB883677 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 883677

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com