"การปรับปรุง Windows พบข้อผิดพลาด และไม่สามารถแสดงเพจที่ร้องขอ" เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 883614 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ถ้าคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงผ่าน Windows Update ในขณะที่หยุดบริการการปรับปรุงอัตโนมัติหรือ Background Intelligent Transfer Service (BITS) คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โปรแกรมปรับปรุง Windows พบข้อผิดพลาด และไม่สามารถแสดงหน้าการร้องขอ ไม่ได้เริ่มบริการ "Automatic Updates" (WUAUSERV) จำเป็น หรือ Background Intelligent Transfer Service (BITS) ถูกปิดใช้งาน ข้อผิดพลาด 0x8DDD0018

การแก้ไข

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บิตและเซอร์วิส Automatic Updates จะเริ่มต้น และเริ่มต้นถ้ามีการหยุดทำงาน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด services.mscแล้ว คลิกตกลง
 2. ในรายการของบริการ คลิกขวาAutomatic Updatesแล้ว คลิ กคุณสมบัติ
 3. ในรายการชนิดการเริ่มต้นคลิกอัตโนมัติแล้ว คลิ กนำไปใช้
 4. ถ้าถูกตั้งค่าสถานะการบริการหยุดทำงานคลิกเริ่มและจากนั้น คลิกตกลง
 5. คลิกขวาBackground Intelligent Transfer Serviceและจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 6. ในรายการชนิดการเริ่มต้นคลิกด้วยตนเองแล้ว คลิ กนำไปใช้
 7. ถ้าถูกตั้งค่าสถานะการบริการหยุดทำงานคลิกเริ่มและจากนั้น คลิกตกลง

ถ้าบริการการปรับปรุงอัตโนมัติหรือ Background Intelligent Transfer Service ไม่ปรากฏในรายการของบริการ ด้วยตนเองสามารถเพิ่มลงในรายการนี้:
 1. ถ้าบริการการปรับปรุงอัตโนมัติหายไป แล้ว คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกตกลง:
  setupapi %windir%\System32\rundll32.exe, %windir%\inf\au.inf InstallHinfSection DefaultInstall 132
  ถ้า Background Intelligent Transfer Service หายไป แล้ว คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกตกลง:
  setupapi %windir%\System32\rundll32.exe, %windir%\inf\qmgr.inf InstallHinfSection DefaultInstall 132
  หมายเหตุ คำสั่งเหล่านี้ถูกเทียบ
 2. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ใส่แผ่นซีดีของระบบปฏิบัติการของคุณ ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้ในการคัดลอกแฟ้มจากกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง:
  %windir%\ServicePackFiles\i386
  ตำแหน่งที่ตั้งนี้ประกอบด้วยแฟ้ม service pack ปรับปรุงล่าสุด ถ้าคุณไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ การคัดลอกแฟ้มจำเป็นต้องใส่แผ่นซีดีของระบบปฏิบัติการของคุณ และจากนั้น คลิกตกลง
สิ่งสำคัญ หลังจากที่มีเพิ่มบริการเหล่านี้ คุณต้องทำตามขั้นตอนดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เพื่อยืนยันว่า มีการเริ่มต้นบริการทั้งสอง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 883614 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 ตุลาคม 2556 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbwindowsupdate kberrmsg kbtshoot kbprb kbmt KB883614 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:883614

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com