คุณไม่สามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้หลังจากที่คุณแก้ไขสิทธิ์ต่างๆ ใน Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 883275 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับหลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนสิทธิ์การรักษาความปลอดภัยบางอย่างบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows 2000 บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ละระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังอธิบายวิธีการแก้ไขแฟ้มเพจจิ้งออกที่คุณอาจพบหลังจากที่คุณแก้ไขปัญหาสิทธิ์การรักษาความปลอดภัย

อาการ

หลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนสิทธิ์ด้านความปลอดภัยสำหรับพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบของระบบ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • เมื่อคุณเริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้บนหน้าจอสีน้ำเงิน:
  ทำให้หยุดชะงัก: 0xC000021A {ผิดพลาดระบบร้ายแรง}

  กระบวนระบบการเตรียมใช้งานตัวจัดการทรานเซสชันการสิ้นสุดลงโดยไม่คาดคิดกับสถานะของ 0 xxxxxxxxx. ระบบจะถูกปิดลง
 • เมื่อคุณพยายามที่จะทำการดำเนินการซ่อมแซม การปรับรุ่นแบบแทน หรือติดตั้ง Microsoft Windows แบบขนาน คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  NTLDR is missing

สาเหตุ

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นถ้าบัญชีระบบไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อให้การเข้าถึงระบบแฟ้ม และโฟลเดอร์ระบบ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ตั้งค่าสิทธิ์บนพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบของ Windows เพื่อรวมกลุ่ม Everyone ใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการที่ระบุไว้ในหัวข้อต่อไปนี้

หมายเหตุ:ก่อนที่จะทำการตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ คุณจำเป็นต้องมีจัดเตรียมต่อไปนี้:
 • สำหรับ Windows Server 2003: การตั้งค่ากู้คืนระบบแบบอัตโนมัติ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติกู้คืนระบบใน Windows Server 2003 คลิเพื่อดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/eb397b22-aa00-4beb-9fea-f7e7a0cb706b1033.mspx
 • สำหรับ Windows XP: การตั้งค่ากู้คืนระบบแบบอัตโนมัติสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติกู้คืนระบบใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  818903ภาพรวมการกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติใน Windows XP
 • สำหรับ Windows 2000: ดิสก์สำหรับบูต
คุณยังสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากคุณมีไดรฟ์หรือพาร์ติชันที่คุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ

Microsoft Windows Server 2003

 1. เริ่มคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชุด Windows Server 2003 Automated System Recovery (ASR) ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึง Windows หลังจากที่คุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีนี้ ทำการติดตั้งใหม่ของ Windows Server 2003 ลงบนพาร์ติชันที่แยกต่างหากหรือไดรฟ์

  คำเตือนถ้าคุณติดตั้งการติดตั้งใหม่ของ Windows Server 2003 ในโฟลเดอร์เดียวกันเป็นการติดตั้งที่มีอยู่ คุณจะลบการติดตั้งที่มีอยู่ การรวมบัญชีที่มีอยู่ทั้งหมด

  ในระหว่างการติดตั้งแบบขนานของ Windows คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  ntldr, ARCLDR และ NTDETECT.COM ไม่สามารถคัดลอกไปยังไดรฟ์ c
  คุณสามารถปฏิเสธข้อความนี้ได้

  ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "NTLDR หายไป" หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ระบบปฏิบัติการ Missing" ปรับปรุงแฟ้ม Boot.ini ของ ASR การตั้งค่าให้ชี้ไปที่การติดตั้ง Windows ใหม่ ตัวอย่างเช่น ปรุงแฟ้ม Boot.ini ไปต่อไปนี้:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt2 = "Microsoft Windows Server 2003" /fastdetect
  เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ใช้ ASR การตั้งค่าการเข้าสู่ระบบการติดตั้ง Windows Server 2003 ใหม่
 2. หลังจากที่คุณเข้าสู่การติดตั้งใหม่ของ Windows Server 2003 เจ้าของโฟลเดอร์รากของระบบเดิม และจากนั้น กำหนดสิทธิ์ที่เหมาะสม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Explorer.exeแล้ว คลิกตกลง.
  2. ขยายMy Computerขยายไดรฟ์ที่ประกอบด้วยแฟ้มระบบเดิม คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มระบบเดิม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  3. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกขั้นสูง.
  4. ในการOwner:แท็บภายใต้เจ้าของการเปลี่ยนแปลงไปคลิกบัญชีที่คุณต้อง การให้ความเป็นเจ้าของให้ แล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
  5. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มระบบเดิม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  6. คลิกaddประเภท:Everyoneคลิกตรวจสอบชื่อแล้ว คลิกตกลง.
  7. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกEveryoneคลิกควบคุมทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง.
 3. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ เข้าสู่ระบบการติดตั้ง Windows Server 2003 เดิม และจากนั้น ตั้งค่าสิทธิ์ของ Windows การตั้งค่าสิทธิ์ของ Windows ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Explorer.exeแล้ว คลิกตกลง.
  2. ขยายMy Computerขยายไดรฟ์ที่ประกอบด้วยแฟ้มระบบเดิม คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มระบบเดิม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  3. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกผู้ดูแล:คลิกควบคุมทั้งหมดภายใต้อนุญาตให้แล้ว คลิกนำไปใช้.
  4. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกระบบ:คลิกควบคุมทั้งหมดภายใต้อนุญาตให้แล้ว คลิกนำไปใช้.
  5. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกEveryoneคลิกเอาออกแล้ว คลิกตกลง.

Microsoft Windows XP:

 1. เริ่มคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลใน Windows XP asr If you cannot access Windows after you start the computer this way, perform a new installation of Windows XP onto a separate partition or drive.

  คำเตือนIf you install a new installation of Windows XP in the same folder as the existing installation, you will delete the existing installation, including all the existing accounts.

  During the parallel installation of Windows, you may receive a message that is similar to the following:
  NTLDR, ARCLDR, and NTDETECT.COM could not be copied to drive C.
  You can safely ignore this message.

  If you receive a "Missing NTLDR" error message or a "Missing operating system" error message, update the Boot.ini file of the ASR set to point to the new installation of Windows XP. For example, update the Boot.ini file to the following:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt2 = "Microsoft XP Professional" /fastdetect
  When the installation process has completed, use the ASR set to log on to the new installation of Windows XP.
 2. After you log on to the new installation of Windows XP, take ownership of the original system root folder, and then assign the appropriate permissions. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Explorer.exeแล้ว คลิกตกลง.
  2. ขยายMy Computer, expand the drive that contains the original system files, right-click the drive that contains the original system files, and then clickคุณสมบัติ.
  3. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกขั้นสูง.
  4. ในการOwner:แท็บภายใต้Change owner to, click the account that you want to grant ownership to, and then clickตกลงสองครั้ง
  5. ขยายMy Computer, expand the drive that contains the original system files, right-click the drive that contains the original system files, and then clickคุณสมบัติ.
  6. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกaddประเภท:Everyoneคลิกตรวจสอบชื่อแล้ว คลิกตกลง.
  7. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกEveryoneคลิกควบคุมทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง.
 3. Restart your computer, log on to the original installation of Windows XP, and then reset the Windows permissions. To reset the Windows permissions, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Explorer.exeแล้ว คลิกตกลง.
  2. ขยายMy Computer, expand the drive that contains the original system files, right-click the folder that contains the original system files, and then clickคุณสมบัติ.
  3. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกผู้ดูแล:คลิกควบคุมทั้งหมดภายใต้อนุญาตให้แล้ว คลิกนำไปใช้.
  4. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกระบบ:คลิกควบคุมทั้งหมดภายใต้อนุญาตให้แล้ว คลิกนำไปใช้.
  5. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกEveryoneคลิกเอาออกแล้ว คลิกตกลง.

Microsoft Windows 2000

 1. เริ่มคอมพิวเตอร์ โดยใช้ดิสก์สำหรับเริ่มระบบ Windows 2000 ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึง Windows หลังจากที่คุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีนี้ ทำการติดตั้งใหม่ของ Windows 2000 ลงบนพาร์ติชันที่แยกต่างหากหรือไดรฟ์

  คำเตือนถ้าคุณติดตั้งการติดตั้งใหม่ของ Windows 2000 ในโฟลเดอร์เดียวกันเป็นการติดตั้งที่มีอยู่ คุณจะลบการติดตั้งที่มีอยู่ การรวมบัญชีที่มีอยู่ทั้งหมด

  ในระหว่างการติดตั้งแบบขนานของ Windows คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  ntldr, ARCLDR และ NTDETECT.COM ไม่สามารถคัดลอกไปยังไดรฟ์ c
  คุณสามารถปฏิเสธข้อความนี้ได้

  ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "NTLDR หายไป" หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ระบบปฏิบัติการ Missing" ปรับปรุงแฟ้ม Boot.ini บนดิสก์สำหรับเริ่มระบบของ Windows 2000 ให้ชี้ไปที่การติดตั้งใหม่ของ Windows 2000 ตัวอย่างเช่น ปรุงแฟ้ม Boot.ini ไปต่อไปนี้:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt2 = "Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
  เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ใช้ดิสก์สำหรับเริ่มระบบเพื่อเข้าสู่ระบบ Windows 2000 การติดตั้งใหม่
 2. หลังจากที่คุณเข้าสู่การติดตั้งใหม่ของ Windows 2000 เจ้าของโฟลเดอร์รากของระบบเดิม และจากนั้น กำหนดสิทธิ์ที่เหมาะสม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Explorer.exeแล้ว คลิกตกลง.
  2. ขยายMy Computerขยายไดรฟ์ที่ประกอบด้วยแฟ้มระบบเดิม คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มระบบเดิม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  3. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกขั้นสูง.
  4. ในการOwner:แท็บภายใต้เจ้าของการเปลี่ยนแปลงไปคลิกบัญชีคุณต้อง การให้ความเป็นเจ้าของให้ แล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
  5. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มระบบเดิม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  6. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกaddประเภท:ระบบ ผู้ดูแลคลิกตรวจสอบชื่อแล้ว คลิกตกลง.
  7. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกEveryoneคลิกควบคุมทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง.
 3. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ เข้าสู่ระบบการติดตั้งต้นฉบับของ Windows 2000 ตั้งค่าสิทธิ์ของ Windows ใหม่ แล้ว ลบกลุ่ม Everyone โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Explorer.exeแล้ว คลิกตกลง.
  2. ขยายMy Computerขยายไดรฟ์ที่ประกอบด้วยแฟ้มระบบเดิม คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มระบบเดิม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  3. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกผู้ดูแล:คลิกควบคุมทั้งหมดคลิกระบบ:คลิกควบคุมทั้งหมดแล้ว คลิกนำไปใช้.
  4. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกEveryoneจากนั้น คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:
   • ควบคุมทั้งหมด
   • ปรับเปลี่ยน
   • อ่าน และปฏิบัติการ
   • แสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์
   • Read
   • การเขียน
  5. คลิกตกลง.

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อ Windows เริ่มทำงาน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
หน่วยความจำเสมือนจำกัดระบบของคุณมีแฟ้มเพจจิ้งไม่มี หรือแฟ้มเพจจิ้งมีขนาดเล็กเกินไป
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

Windows Server 2003

 1. คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ. กระบวนการคุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 2. ในการคุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบ คลิกการขั้นสูงแท็บ
 3. ในการขั้นสูงแท็บ คลิกการตั้งค่าภายใต้ประสิทธิภาพการทำงาน. กระบวนการตัวเลือกประสิทธิภาพกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 4. ในการตัวเลือกประสิทธิภาพกล่องโต้ตอบ คลิกการขั้นสูงแท็บ
 5. ในการขั้นสูงแท็บ คลิกเปลี่ยนแปลง. กระบวนการหน่วยความจำเสมือนกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 6. ภายใต้ไดรฟ์ [ชื่อไดรฟ์ข้อมูล]ในการหน่วยความจำเสมือนกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกไดรฟ์คุณต้องการสร้างแฟ้มเพจจิ้งใหม่ หรือตำแหน่งคุณต้องการปรับเปลี่ยนแฟ้มเพจจิ้งมีอยู่
 7. ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • เมื่อต้องสร้างแฟ้มเพจจิ้งใหม่ คลิกขนาดที่กำหนดเองพิมพ์ขนาดของแฟ้มเพจจิ้งในนั้นขนาดเริ่มต้น (MB)กล่อง และจากนั้น พิมพ์ขนาดแฟ้มเพจจิ้งที่มีขนาดใหญ่ในนั้นขนาดสูงสุด (MB)กล่อง
  • เมื่อต้องเพิ่มขนาดของแฟ้มเพจจิ้ง พิมพ์ขนาดแฟ้มเพจจิ้งที่มีขนาดใหญ่ในนั้นขนาดสูงสุด (MB)กล่อง
 8. คลิกตั้งค่าแล้ว คลิกตกลงสามครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมด

Windows XP:

 1. คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ. กระบวนการคุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 2. ในการคุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบ คลิกการขั้นสูงแท็บ
 3. ภายใต้ประสิทธิภาพการทำงานคลิกการตั้งค่า. กระบวนการตัวเลือกประสิทธิภาพกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 4. ในการตัวเลือกประสิทธิภาพกล่องโต้ตอบ คลิกการขั้นสูงแท็บ
 5. ภายใต้หน่วยความจำเสมือนคลิกเปลี่ยนแปลง. กระบวนการหน่วยความจำเสมือนกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 6. ภายใต้ไดรฟ์ [ชื่อไดรฟ์ข้อมูล]ในการหน่วยความจำเสมือนกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกไดรฟ์คุณต้องการสร้างแฟ้มเพจจิ้งใหม่ หรือตำแหน่งคุณต้องการปรับเปลี่ยนแฟ้มเพจจิ้งมีอยู่
 7. ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • เมื่อต้องสร้างแฟ้มเพจจิ้งใหม่ คลิกขนาดที่กำหนดเองพิมพ์ขนาดของแฟ้มเพจจิ้งในนั้นInitial Size (MB)box, and then type a larger paging file size in theMaximum size (MB)กล่อง
  • To increase the paging file size, type a larger paging file size in theMaximum size (MB)กล่อง
 8. คลิกตั้งค่าแล้ว คลิกตกลงthree times to close all the dialog boxes.

Windows 2000:

 1. คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ. กระบวนการคุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 2. ในการคุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบ คลิกการขั้นสูงแท็บ
 3. ในการขั้นสูงแท็บ คลิกตัวเลือกประสิทธิภาพ.
 4. ในการตัวเลือกประสิทธิภาพกล่องโต้ตอบ คลิกเปลี่ยนแปลง. กระบวนการหน่วยความจำเสมือนกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 5. ภายใต้ไดรฟ์[Volume Label]ในการหน่วยความจำเสมือนdialog box, click the drive where you want to create a new paging file or where you want to modify an existing paging file.
 6. ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • To create a new paging file, type a paging file size in theขนาดเริ่มต้น (MB)box, and then type a larger paging file size in theMaximum size (MB)กล่อง
  • To increase the paging file size, type a larger paging file size in theMaximum size (MB)กล่อง
 7. คลิกตั้งค่าแล้ว คลิกตกลงthree times to close all the dialog boxes.

ข้อมูลอ้างอิง

For additional information about how to apply the default NTFS file system security to a Windows 2000 boot partition, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
237399ไม่มีใช้สิทธิ์ของ NTFS เป็นค่าเริ่มต้นไปยังพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบที่แปลงแล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ทำการติดตั้งแบบขนาน ของ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
266465วิธีการที่ทำการติดตั้งแบบขนานของ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนแฟ้ม Boot.ini คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
311578วิธีการแก้ไขแฟ้ม Boot.ini ใน Windows 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด "NTLDR is missing" คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
318728วิธีการแก้ปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด "NTLDR is missing" ใน Windows 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขความผิดพลาด "NTLDR is missing" ใน Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
320397คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "NTLDR is missing" เมื่อคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ดิสก์สำหรับบูต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
101668วิธีการใช้ดิสก์สำหรับเริ่มระบบ Windows เพื่อป้องกันความล้มเหลวในการเริ่มระบบใน Windows 2000 หรือ Windows NT

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 883275 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbsecurity kbpermissions kbtshoot kbprb kbmt KB883275 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:883275

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com