คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อใช้ Outlook Express หรือ Outlook เพื่อเข้าสู่บัญชี Hotmail ของคุณ

การแปลบทความ การแปลบทความ
มีเพียงบัญชีผู้ใช้ Hotmail ที่เสียค่าบริการเท่านั้นที่จะทำงานกับ Microsoft Outlook Express ได้อย่างถูกต้อง Outlook 2003 และ Outlook 2007 สามารถใช้ตัวเชื่อมต่อ Outlook เพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Hotmail ฟรีของคุณ

บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

อาการของปัญหา

หลังจากที่คุณได้กำหนดค่า Microsoft Outlook Express หรือ Microsoft Outlook ให้เข้าสู่บัญชี Hotmail ของคุณแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ขณะพยายามดาวน์โหลดโฟลเดอร์ Hotmail ของคุณ และเมื่อคุณพยายามส่งหรือรับข้อความอีเมล:
Unknown Error
ถ้าคุณคลิก รายละเอียด ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้จะปรากฏขึ้น:
HTTPMAIL: 10:09:18 [rx]

HTTP/1.1 402 Access to Hotmail via Outlook & Outlook Express now requires a subscription. กรุณาลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่ http://join.msn.com/hotmailplus/overview
หากคุณใช้ Outlook Express ในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Could not connect to Hotmail as username@hotmail.com.

Hotmail no longer allows email access via Outlook Express for free Hotmail/MSN accounts.

ขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการที่ 1 สำหรับ Outlook Express ใช้วิธีการที่ 2 สำหรับ Outlook 2003 และ Outlook 2007

วิธีการที่ 1: ใช้ Windows Live Mail แทน Outlook Express

Windows Live Mail คือโปรแกรมอีเมลที่คุณติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows Live Mail จะเก็บข้อความไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ นั่นหมายความว่าคุณสามารถเข้าใช้ อ่าน และสร้างข้อความอีเมลได้แม้คุณจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หลังจากที่คุณเชื่อมต่อ Windows Live Mail จะส่งและรับข้อความและปรับปรุงบัญชีผู้ใช้ของคุณ Windows Live Mail ทำงานร่วมกับบริการอีเมลแบบใช้เว็บยอดนิยม เช่น Hotmail, AOL mail, Google mail และ Yahoo! mail Windows Live Mail ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อกำหนดค่าบริการอีเมลยอดนิยมต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการติดตั้ง Windows Live Mail โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://get.live.com/wlmail/overview

วิธีการที่ 2: ใช้ Outlook 2003 และ Outlook 2007 ร่วมกับตัวเชื่อมต่อ Outlook

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้บัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail ใน Outlook โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/th-th/outlook/HA102218231054.aspx

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 878462
บทวิจารณ์ล่าสุด: 23 ตุลาคม 2552
ใช้กับ: Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Windows XP Home Edition (Microsoft Outlook Express 6.0), Microsoft Windows XP Professional Edition (Microsoft Outlook Express 6.0), (Microsoft Outlook Express 6.0), Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.