IIS reageert niet nadat u MS04021 op een IIS 4.0-server hebt geïnstalleerd

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 873401 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Symptomen

Als u de beveiligingsupdate MS04-021 installeert op een Microsoft Windows NT 4.0-server waarop Microsoft Internet Information Server (IIS) 4.0 wordt uitgevoerd en er ook bepaalde ISAPI-filters (Internet Server API) worden geïnstalleerd, reageert het proces Inetinfo.exe niet en treedt er een toegangsfoutuitzondering op.

Op servers waarop dit probleem optreedt, bevat het bestand the Drwtsn32.log een fout op de volgende regel:
FAULT ->68c16296 39b8ac010000   cmp   [eax+0x1ac],edi    ds:000001ac=????????

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als een ISAPI-filter wordt geregistreerd voor de melding SF_NOTIFY_PREPROC_HEADERS, en de aanvraag van deze melding afhandelt. In dit geval wordt geprobeerd toegang te krijgen tot een metagegevensobject dat niet bestaat, en doet er zich een toegangsfout voor.

Oplossing

Microsoft heeft nu een ondersteunde correctie voor dit probleem beschikbaar gesteld. Deze correctie is echter alleen bedoeld om het probleem te verhelpen dat in dit artikel wordt beschreven. Voer de correctie alleen uit op computers waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

U kunt dit probleem verhelpen door de correctie op te vragen bij Microsoft Product Support Services. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Product Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;NL;CNTACT
OPMERKING: in speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft Product Support Services van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.

Voorwaarden

Voor deze hotfix is Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a vereist.

Opmerking Het wordt aangeraden MS04-021 te installeren op alle servers met Windows NT 4.0 voordat u deze hotfix installeert.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten. De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie      Grootte Bestandsnaam
  --------------------------------------------------------------
  16-Jul-2004 13:39 4.2.789.1     515,072 Adsiis.dll    
  16-Jul-2004 13:40 4.2.789.1     851,456 Asp.dll
  16-Jul-2004 13:39 4.2.789.1     140,288 Httpodbc.dll   
  16-Jul-2004 13:38 4.2.789.1     172,544 Iislog.dll    
  16-Jul-2004 13:38 4.2.789.1     490,496 Infocomm.dll
  16-Jul-2004 13:38 4.2.789.1     67,584 Iscomlog.dll   
  16-Jul-2004 13:39 4.2.789.1     95,232 Ssinc.dll    
  16-Jul-2004 13:39 4.2.789.1     61,440 Sspifilt.dll   
  16-Jul-2004 13:39 4.2.789.1     538,112 W3svc.dll    
  16-Jul-2004 13:39 4.2.789.1     219,136 Wam.dll   
				
Opmerking Als gevolg van afhankelijkheden tussen bestanden is voor deze hotfix Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a vereist.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in Windows NT 4.0.

Meer informatie

Dit probleem wordt veroorzaakt door de volgende filters:
 • Microsoft Proxy 2.0 Web Proxy-filter
 • Entrust getAccess-filter
 • Netegrity SiteMinder-filter
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
841373 MS04-021: beveiligingsupdate voor IIS 4.0

Eigenschappen

Artikel ID: 873401 - Laatste beoordeling: woensdag 29 januari 2014 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Internet Information Server 4.0
Trefwoorden: 
kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbfix kbqfe kbbug KB873401

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com