פורסם אוסף עדכונים עבור Internet Explorer 6 Service Pack 1

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 873377 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

ייתכן שעדכון אבטחה 834707, המתועד בעלון האבטחה MS04-004 של מיקרוסופט לא יכלול את התיקונים החמים של Internet Explorer 6 service pack 1 (SP1)?, שפורסמו לאחר פרסום עלון האבטחה של מיקרוסופט MS04-038. אוסף העדכונים 873377 כולל את תיקוני האבטחה המצטברים הכלולים בעדכון האבטחה 834707. אוסף העדכונים 873377 כולל גם תיקונים חמים ל- Internet Explorer 6 SP1, שפורסמו לאחר פרסום עלון האבטחה MS04-004 של מיקרוסופט. אוסף העדכונים 873377 זמין במרכז ההורדות של מיקרוסופט. עליך להתקין את אוסף העדכונים 873377 אם דרושים לך כמה מהתיקונים החמים של Internet Explorer 6 SP1 (Version 6.00.2800.1106)?, הרשומים בסעיף "רשימת התיקונים החמים הכלולים באוסף עדכונים זה".

הערה אם Internet Explorer 6 SP1 (Version 6.00.2800.1106)? אינו פועל במחשב שלך, אינך זקוק לאוסף העדכונים 873377. במקום זאת, באפשרותך להתקין את עדכון האבטחה 834707, המתועד בעלון האבטחה MS04-038 של מיקרוסופט. עדכון האבטחה 834707 עבור גירסאות אחרות של Internet Explorer כולל תיקונים חמים שפורסמו לאחר עדכון האבטחה 832894. עדכון האבטחה 834707 כולל גם את תיקוני האבטחה המצטברים המתועדים בעלון האבטחה MS04-038 של מיקרוסופט.

מבוא

אוסף עדכונים זמין עבור Microsoft Internet Explorer 6 SP1 (גירסה 6.00.2800.1106). אוסף העדכונים 873377 כולל את עדכון האבטחה 834707 (MS04-038) ואת התיקונים החמים של Internet Explorer 6 SP1 שפורסמו לאחר עדכון האבטחה MS04-004.

עבור Internet Explorer 6 Service Pack 1 עבור Windows 2000 Service Pack 3,? Windows 2000 Service Pack 4,? Windows XP,? Windows XP Service Pack 1,? Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a,? Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6,? Windows 98,? Windows 98 Second Edition ו- Windows Millennium Edition, רוב התיקונים החמים של Internet Explorer אינם כלולים בעדכון האבטחה MS04-038. כאשר תתקין אחד או כמה מתיקוני האבטחה MS04-038 עבור Internet Explorer 6 SP1, התיקונים החמים של Internet Explorer אשר פורסמו מאז MS04-004 יוסרו, אם התיקון החם מחליף אחד או כמה מהקבצים הרשומים בסעיף "פרטי עדכון האבטחה" בעלון האבטחה MS04-038 של מיקרוסופט. החל בעלון האבטחה MS04-025, תיקונים חמים מצטברים של Internet Explorer זמינים באוסף עדכונים נפרד, הכולל הן את התיקונים החמים המצטברים והן את תיקוני האבטחה הכלולים בעדכון האבטחה האחרון של Internet Explorer. לדוגמה, אוסף העדכונים 871260 כולל את תיקוני האבטחה המצטברים ב- MS04-025 ואת התיקונים החמים שפורסמו מאז MS04-004. אוסף העדכונים 873377 כולל את תיקוני האבטחה המצטברים ב- MS04-038 ואת התיקונים החמים שפורסמו מאז MS04-004. לקבלת מידע נוסף אודות תיקונים חמים באוסף העדכונים 873377, עיין בסעיף רשימת עדכוני התוכנה הכלולים באוסף עדכונים זה.

עבור Internet Explorer 6 עבור Microsoft Windows XP Service Pack 2,? Windows Server 2003 ו- Windows מהדורת 64 סיביות Version 2003, עדכוני האבטחה MS04-038 מכילים תיקונים חמים שפורסמו לאחר MS04-004, תיקונים חמים שפורסמו לאחר MS04-025 ותיקונים חמים עבור כל בעיות האבטחה ש- MS04-038 פותר. עם זאת, גירסאות התיקונים החמים של הקבצים הכלולים בעדכון אבטחה זה, יותקנו רק אם התקנת בעבר תיקון חם ל- Internet Explorer כדי לתקן אחד או יותר מהקבצים הרשומים בסעיף "פרטי עדכון האבטחה" בעלון זה.

עבור ?Internet Explorer 5.x ו- Internet Explorer 6 עבור Windows XP, עדכוני האבטחה MS04-038 כוללים תיקונים חמים שפורסמו לאחר MS04-004, תיקונים חמים שפורסמו לאחר MS04-025 ותיקוני אבטחה מצטברים ב- MS04-038. גירסאות התיקונים החמים של הקבצים הכלולות בעדכון אבטחה זה, יותקנו בין אם התקנת בעבר תיקון חם ל- Internet Explorer כדי לעדכן אחד או כמה מהקבצים הרשומים בסעיף "פרטי עדכון האבטחה" בעלון זה, ובין אם לאו.

לקבלת מידע נוסף אודות עדכוני האבטחה MS04-038? (834707), בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט בכתובת הבאה:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/bulletin/MS04-038.mspx

מידע נוסף

מידע אודות הורדה

Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)? עבור Windows 2000 ו- Windows XP

ניתן להוריד את הקבצים הבאים ממרכז ההורדות של מיקרוסופט:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה Windows 2000 ו- Windows XP כעת.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר ב- Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירות המקוון Online Services
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט עשתה שימוש בתוכנה העדכנית ביותר לאיתור וירוסים, אשר היתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בקובץ.

Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)? עבור Windows NT 4.0,? Windows Millennium Edition,? Windows 98 Second Edition ו- Windows 98

ניתן להוריד את הקבצים הבאים ממרכז ההורדות של מיקרוסופט:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה Windows NT 4.0,? Windows Me,? Windows 98 Second Edition ו- Windows 98 כעת.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג במאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירות המקוון Online Services (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט עשתה שימוש בתוכנה העדכנית ביותר לאיתור וירוסים, אשר היתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בקובץ.

Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)? (מהדורות 64 סיביות)

ניתן להוריד את הקבצים הבאים ממרכז ההורדות של מיקרוסופט:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה Windows XP מהדורת 64 סיביות Version 2002 כעת.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר ב- Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירות המקוון Online Services (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט עשתה שימוש בתוכנה העדכנית ביותר לאיתור וירוסים, אשר היתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בקובץ.

Windows Server 2003 (מהדורות 64 סיביות)

ניתן להוריד את הקבצים הבאים ממרכז ההורדות של מיקרוסופט:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה מהדורת Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 כעת.לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירות המקוון Online Services (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט עשתה שימוש בתוכנה העדכנית ביותר לאיתור וירוסים, אשר היתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בקובץ.

הערה תיקונים חמים שנוצרו לאחר עדכון האבטחה 832894 (MS04-004) כלולים בעדכון האבטחה 834707 אם במחשב שלך פועל Microsoft Windows Server 2003 (מהדורות 64 סיביות). אם תתקין את עדכון האבטחה 834707 (MS04-038) במחשב שפועל בו Windows Server 2003, המתקין יבדוק אם אחד או כמה מהקבצים המעודכנים כעת במחשב שלך עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של מיקרוסופט. אם התקנת בעבר תיקון חם כדי לעדכן אחד או יותר מהקבצים האלה, המתקין יעתיק את קובצי התיקונים החמים המצטברים אל המחשב לך. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר ב- Microsoft Knowledge Base:
824994 תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


Windows Server 2003

ניתן להוריד את הקבצים הבאים ממרכז ההורדות של מיקרוסופט:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה Windows Server 2003 כעת.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירות המקוון Online Services (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט עשתה שימוש בתוכנה העדכנית ביותר לאיתור וירוסים, אשר היתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בקובץ.

הערה תיקונים חמים שנוצרו לאחר עדכון האבטחה 832894 (MS04-004) כלולים בעדכון האבטחה 834707 אם במחשב שלך פועל Microsoft Windows Server 2003 (מהדורות 64 סיביות). אם תתקין את עדכון האבטחה 834707 (MS04-038) במחשב שפועל בו Windows Server 2003, המתקין יבדוק אם אחד או כמה מהקבצים המעודכנים כעת במחשב שלך עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של מיקרוסופט. אם התקנת בעבר תיקון חם כדי לעדכן אחד או יותר מהקבצים האלה, המתקין יעתיק את קובצי התיקונים החמים המצטברים אל המחשב לך. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר ב- Microsoft Knowledge Base:
824994 תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


Windows XP 64-Bit Edition, Version 2003

ניתן להוריד את הקבצים הבאים ממרכז ההורדות של מיקרוסופט:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה Windows Server 2003 מהדורת 64 סיביות כעת.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירות המקוון Online Services (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט עשתה שימוש בתוכנה העדכנית ביותר לאיתור וירוסים, אשר היתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בקובץ.

הערה תיקונים חמים שנוצרו לאחר עדכון האבטחה 832894 (MS04-004) כלולים בעדכון האבטחה 834707 אם במחשב שלך פועל Microsoft Windows Server 2003 (מהדורות 64 סיביות). אם תתקין את עדכון האבטחה 834707 (MS04-038) במחשב שפועל בו Windows Server 2003, המתקין יבדוק אם אחד או כמה מהקבצים המעודכנים כעת במחשב שלך עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של מיקרוסופט. אם התקנת בעבר תיקון חם כדי לעדכן אחד או יותר מהקבצים האלה, המתקין יעתיק את קובצי התיקונים החמים המצטברים אל המחשב לך. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר ב- Microsoft Knowledge Base:
824994 תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


Internet Explorer 6 עבור Windows XP

ניתן להוריד את הקבצים הבאים ממרכז ההורדות של מיקרוסופט:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה Windows XP כעת.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירות המקוון Online Services (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט עשתה שימוש בתוכנה העדכנית ביותר לאיתור וירוסים, אשר היתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בקובץ.

הערה תיקונים חמים שנוצרו לאחר עדכון האבטחה 832894 (MS04-004) כלולים בעדכון האבטחה 834707 אם במחשב שלך פועל Microsoft Windows XP. אם תתקין את עדכון האבטחה 834707 (MS04-038) במחשב שפועלת בו מערכת Windows XP, המתקין יעתיק את קובצי התיקונים החמים המצטברים למחשב שלך.

Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2)?

ניתן להוריד את הקבצים הבאים ממרכז ההורדות של מיקרוסופט:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה Internet Explorer 5.5 SP2 כעת.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירות המקוון Online Services (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט עשתה שימוש בתוכנה העדכנית ביותר לאיתור וירוסים, אשר היתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בקובץ.

הערה תיקונים חמים שנוצרו לאחר עדכון האבטחה 832894 (MS04-004) כלולים בעדכון האבטחה 834707 אם במחשב שלך פועל Internet Explorer 5.5 SP2. אם תתקין את עדכון האבטחה 834707 (MS04-038) במחשב שפועל בו Internet Explorer 5.5 SP2, המתקין יעתיק את קובצי התיקונים החמים המצטברים למחשב שלך.

Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 (SP3)? עבור Windows 2000 SP3

ניתן להוריד את הקבצים הבאים ממרכז ההורדות של מיקרוסופט:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה Internet Explorer 5.01 SP3 כעת.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירות המקוון Online Services
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט עשתה שימוש בתוכנה העדכנית ביותר לאיתור וירוסים, אשר היתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בקובץ.

הערה תיקונים חמים שנוצרו לאחר עדכון האבטחה 832894 (MS04-004) כלולים בעדכון האבטחה 834707 אם במחשב שלך פועלת Internet Explorer 5.01 SP3 עבור Windows 2000 SP3. אם תתקין את עדכון האבטחה 834707 (MS04-038) במחשב שפועל בו Internet Explorer 5.01 SP3, המתקין יעתיק את קובצי התיקונים החמים המצטברים למחשב שלך.

Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 (SP4)? עבור Windows 2000

ניתן להוריד את הקבצים הבאים ממרכז ההורדות של מיקרוסופט:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה Internet Explorer 5.01 SP4 כעת.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירות המקוון Online Services (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט עשתה שימוש בתוכנה העדכנית ביותר לאיתור וירוסים, אשר היתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בקובץ.

הערה תיקונים חמים שנוצרו לאחר עדכון האבטחה 832894 (MS04-004) כלולים בעדכון האבטחה 834707 אם במחשב שלך פועל Internet Explorer 5.01 SP4 עבור Windows 2000 SP4. אם תתקין את עדכון האבטחה 834707 (MS04-038) במחשב שפועל בו Internet Explorer 5.01 SP4, המתקין יעתיק את קובצי התיקונים החמים המצטברים למחשב שלך.

פרטי ההתקנה

עליך להיות מחובר כמנהל כדי להתקין את אוסף העדכונים 873377 ואת עדכון האבטחה 832894. כדי להתקין גירסה של אוסף העדכונים 873377 שהורדה, הפעל את חבילת אוסף העדכונים 873377 שהורדת באמצעותבוררי ההתקנה המתאימים. אם במחשב שלך לא פועל Internet Explorer 6 SP1, התקן את עדכון האבטחה 834707 שהורדת באמצעות בוררי ההתקנה המתאימים.

אם אתה מנהל בחברה, באפשרותך לפרוס את אוסף העדכונים 873377 ואת עדכון האבטחה 832894 באמצעות Microsoft Systems Management Server (SMS) Feature Pack או באמצעות SMS 2003.? Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? יכול לזהות שאוסף העדכונים 873377 הותקן, ואם הוא אכן הותקן, לציין כראוי ש- MS04-038 קיים. ניתן לפרוס את עדכון האבטחה או את אוסף העדכונים באמצעות SMS, משום ש- MBSA מזהה את גירסאות הקבצים החדשות יותר של הסיכום כזהות מבחינת אבטחה לעדכון האבטחה MS04-038. לא ניתן להשתמש ב- MBSA כדי לקבוע אם אוסף העדכונים רלוונטי באופן ספציפי למחשב המוערך. לדוגמה, לא ניתן להשתמש ב- MBSA כדי לקבוע אם נעשה שימוש בתיקונים חמים שפורסמו לאחר MS04-004. ניתן להשתמש ב- MBSA רק כדי לקבוע אם האבטחה הבסיסית המינימלית שהוגדרה ב- MS04-038 אכן מתקיימת. לא ניתן להשתמש ב- Microsoft Software Update Services (SUS)? כדי לפרוס את אוסף העדכונים 873377. לקבלת מידע נוסף אודות פריסת אוסף העדכונים 873377 באמצעות SMS רק למחשבים שפועלים בהם תיקונים חמים שפורסמו לאחר MS04-004, או הסברים כיצד לקבוע אם אוסף העדכונים הותקן על מחשבי לקוח, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
867832 כיצד להפיץ תוכנה אבטחה שלא התגלו באמצעות Microsoft Baseline Security Analyzer ב-Systems Management Server 2003


באפשרותך לוודא שאוסף העדכונים 873377 או עדכון האבטחה 832894 הותקנו באמצעות אחת או כמה מהשיטות הבאות.

Windows Server 2003,? Windows XP מהדורת 64 סיביות, Version 2003,? Windows XP (כל הגירסאות) ו- Windows 2000

 • השווה את הגירסאות של הקבצים המעודכנים שבמחשב שלך לקבצים הרשומים בסעיף "פרטי הקובץ".
 • ודא שערך ה- DWORD?
  Installed
  מופיע במפתח הרישום שלהלן ושערך הנתונים שלו הוא 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KBnnnnnn


  הערה nnnnnn הוא מספר מאמר העדכון.

כל גירסאות Windows האחרות

 • השווה את הגירסאות של הקבצים המעודכנים שבמחשב שלך לקבצים הרשומים בסעיף "פרטי הקובץ".
 • ודא שערך ה- DWORD?
  IsInstalled
  מופיע במפתח הרישום הבא ושערך הנתונים שלו הוא 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{604ca0b5-fdc9-4b8b-ad35-6f6c92de96d9}?

תנאים מוקדמים

מיקרוסופט בדקה את הגירסאות של Windows ושל Internet Explorer הרשומות במאמר זה כדי להעריך אם הן מושפעות מהפגיעויות, וכדי לוודא שהעדכון המתואר במאמר זה פותר את הפגיעויות האלה.

Internet Explorer 6 עבור Windows Server 2003


כדי להתקין את גירסאות Internet Explorer 6 עבור Windows Server 2003 של עדכון האבטחה 832894, עליך להפעיל את Internet Explorer 6 (גירסה 6.00.3790.0000) ב- Windows Server 2003 (מהדורות 32 סיביות או מהדורות 32 סיביות), או שעליך להפעיל את Internet Explorer 6 (גירסה 6.00.3790.0000) ב- Windows XP מהדורת 64 סיביות, Version 2003.

Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)?


כדי להתקין את גירסאות Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)? של אוסף העדכונים 873377, עליך להפעיל את Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106)? באחת מגירסאות Windows הבאות:
 • Windows XP מהדורת 64 סיביות, Version 2002?
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1)?
 • Windows XP?
 • Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)?
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)?
 • Windows NT Workstation ו- Server 4.0 Service Pack 6a (SP6a)?
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6)?
 • Windows Millennium Edition
 • Windows 98 Second Edition
 • Windows 98

Internet Explorer 6

כדי להתקין את גירסת Internet Explorer 6 של עדכון אבטחה 834707 (MS04-038), עליך להפעיל את Internet Explorer 6 (גירסה 6.00.2600.0000) ב- Windows XP.

Internet Explorer 5.5 SP2

כדי להתקין את גירסת Internet Explorer 5.5 SP2 של עדכון אבטחה 834707 (MS04-038), עליך להפעיל את Windows Millennium Edition.

Internet Explorer 5.01

כדי להתקין את גירסאות Internet Explorer 5.01 של עדכוני אבטחה 834707 (MS04-038), עליך להפעיל את Internet Explorer 5.01 SP4 (גירסה 5.00.3700.1000) ב- Windows 2000 SP4 או שעליך להפעיל את Internet Explorer 5.01 SP3 (גירסה 5.00.3502.1000) ב- Windows 2000 SP3.

הערה

 • גירסאות של Windows וגירסאת של Internet Explorer שאינן מפורטות במאמר זה נמצאות בשלב מתקדם של מחזור חיי המוצר או שאינן נתמכות עוד. גם אם באפשרותך להתקין חלק מחבילות העדכון המתוארות במאמר זה בגירסאות אלה של Windows ובגירסאות אלה של Internet Explorer, מיקרוסופט לא בדקה גירסאות אלה כדי לברר אם הן מושפעות מפגיעויות אלה או כדי לוודא שהעדכון המתואר במאמר זה מתייחס לפגיעויות אלה. מומלץ לשדרג את המערכת לגירסה הנתמכת של Windows ולגירסה הנתמכת של Internet Explorer ולאחר מכן להחיל את העדכון המתאים. אם אתה מפעיל את גירסת Windows או את גירסת Internet Explorer הנמצאות בשלב מתקדם של מחזור חיי המוצר, ואם חתמת על חוזה לתמיכה מורחבת, פנה אל מנהל הלקוח הטכני (TAM) שלך או אל יועץ פיתוח היישומים (ADC) שלך לקבלת מידע על עדכון לתצורה שלך.
 • כדי לדעת כיצד לקבוע איזו גירסה של Internet Explorer פועלת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
  164539 כיצד לקבוע איזו גירסה של Internet Explorer מותקנת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • לקבלת מידע נוסף על מחזור חיי התמיכה ברכיבי Windows, בקר באתר של מיקרוסופט שלהלן:
  http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=lifecycle
 • לקבלת מידע נוסף אודות הדרך להשגת ערכת Internet Explorer 6 SP1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעיין במאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
  328548 כיצד להשיג את מהדורת service pack העדכנית ביותר עבור Internet Explorer 6 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • לקבלת מידע נוסף אודות הדרך להשגת מהדורת ה- service pack העדכנית ביותר עבור Internet Explorer 5.5, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
  276369 כיצד להשיג את מהדורת service pack העדכנית ביותר עבור Internet Explorer 5.5 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • לקבלת מידע נוסף אודות הדרך להשגת Internet Explorer 5.01 SP3, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
  267954 כיצד להשיג את מהדורת service pack העדכנית ביותר עבור Internet Explorer 5.01 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

דרישות הפעלה מחדש

Internet Explorer 6

לגירסאות Internet Explorer 6 של עדכון זה, עליך להפעיל מחדש את המחשב שלך כדי להשלים את ההתקנה.

Internet Explorer 5.01 ו- Internet Explorer 5.5

לגירסאות Internet Explorer 5.01 ולגירסאות Internet Explorer 5.5 של עדכון זה, עליך להפעיל מחדש את המחשב שלך ואז להיכנס למערכת כמנהל, כדי להשלים את ההתקנה במחשבים מבוססי Windows NT 4.0 או Windows 2000.

בוררי ההתקנה

Windows Server 2003, Windows XP ו- Windows 2000

גירסאות Windows Server 2003,? Windows XP ו- Windows 2000 של אוסף העדכונים 873377 ושל עדכון האבטחה 834707 (MS04-038) תומכות בבוררי ההתקנה הבאים:
 • ?/???: הצג את רשימת בוררי ההתקנה.
 • ?/u: השתמש במצב 'ללא התערבות'.
 • ?/n: אל תגבה קבצים המיועדים להסרה.
 • ?/o: החלף קובצי OEM מבלי להציג בקשה.
 • ?/z: אל תפעיל מחדש את המחשב בסיום ההתקנה.
 • ?/q: השתמש במצב 'שקט' (ללא אינטראקציה מצד המשתמש).
 • ?/l: רשום את התיקונים החמים שהותקנו.
 • ?/x: חלץ את הקבצים מבלי להפעיל את תוכנית ההתקנה.
ניתן לצרף את הבוררים האלה לכדי פקודה אחת. לדוגמה, כדי להתקין את אוסף העדכונים של Windows Server 2003 מהדורת 32 סיביות ללא כל התערבות מצד המשתמש, השתמש בפקודה הבאה:
WindowsServer2003-KB834707-x86-enu.exe /u /q
כדי להתקין את גירסת Windows Server 2003 ?(32 סיביות) של עדכון האבטחה 867801 מבלי לכפות על המחשב הפעלה מחדש, השתמש בפקודה הבאה:
WindowsServer2003-KB834707-x86-enu.exe /z

כל הגירסאות האחרות

חבילות העדכון האחרות עבור עדכון האבטחה 834707 (MS04-038) ואוסף העדכונים 873377 תומכות בבוררים הבאים:
 • ?/q: השתמש במצב 'שקט' או הסתר הודעות בעת חילוץ הקבצים.
 • ?/q:u: השתמש במצב 'שקט-משתמש'. מצב 'שקט-משתמש' מציג כמה תיבות דו-שיח בפני המשתמש.
 • ?/q:a: השתמש במצב 'שקט-מנהל'. מצב 'שקט-מנהל' אינו מציג תיבת דו-שיח כלשהי בפני המשתמש.
 • ?/t: path: ציין את מיקום התיקייה הזמנית המשמשת את תוכנית ההתקנה או את תיקיית היעד לשם חילוץ הקבצים (כשאתה משתמש בבורר ?/c).?
 • ?/c: חלץ את הקבצים מבלי להתקין אותם. אם לא תציין את הבורר ?/t: path, תתבקש להגדיר תיקיית יעד.
 • ?/c: path: ציין את הנתיב ואת שם קובץ ?.inf או קובץ ?.exe של תוכנית ההתקנה.
 • ?/r:n: לעולם אל תפעיל מחדש את המחשב בסיום התקנה.
 • ?/r:i: בקש מהמשתמש להפעיל מחדש את המחשב אם נדרשת הפעלה מחדש, אלא אם בורר זה נמצא בשימוש עם הבורר ?/q:a?.
 • ?/r:a: בצע הפעלה מחדש של המחשב תמיד בסיום התקנה.
 • ?/r:s: הפעל מחדש את המחשב בסיום התקנה מבלי לשאול את המשתמש.
 • ?/n:v: אל תבדוק את הגירסה. השתמש בבורר זה בזהירות כדי להתקין את העדכון בכל גירסה של Internet Explorer.
ניתן לצרף את הבוררים האלה לכדי פקודה אחת. לדוגמה, כדי להתקין את אוסף העדכונים של Internet Explorer 6 SP1? (?32 סיביות) ללא התערבות משתמש ומבלי לכפות על המחשב הפעלה מחדש, השתמש בפקודה הבאה:
IE6.0sp1-KB873377-x86-ENU.exe /q:a /r:n

רשימת עדכוני התוכנה הכלולים באוסף עדכונים זה

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
838386מיקוד דף האינטרנט אובד בעת לחיצה על פס הגלילה ב- Internet Explorer 6 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
822071לא ניתן לצפות בתמונות PNG מסוימות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
830511Internet Explorer נסגר באופן בלתי צפוי בעת הקשה על F1 בתיבת הדו-שיח 'דף אינטרנט' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
823386דפי HTML מופיעים באופן חלקי, דפי HTML אינם מופיעים, או שהרשת מפסיקה להגיב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
841237Internet Explorer מפסיק להגיב או נסגר כשהוא מוריד הרכבת מטה-נתונים מכווצת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
871260אוסף עדכונים זמין עבור גרסאות ?5.x ו- 6.0 של Internet Explorer

מידע אודות הקובץ

הגירסה האנגלית של אוסף עדכונים זה היא בעלת תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מאוחרות יותר) הרשומות בטבלה שלהלן. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי השעון האוניברסלי המתואם (UTC). כאשר תציג את פרטי הקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין שעון UTC לבין השעון המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.

Internet Explorer 6.0 SP1 עבור Windows XP and Windows 2000 (873377)?

  
תאריך  שעה  גירסה        גודל שם הקובץ 
-------------------------------------------------------------- 
29.9.04 06:44 6.0.2800.1596  1,030,144 Browseui.dll 
24.9.04 19:07 6.0.2800.1475   69,632 Inseng.dll 
29.9.04 06:42 6.0.2800.1477  2,809,856 Mshtml.dll 
29.9.04 06:44 6.0.2800.1596  1,346,048 Shdocvw.dll 
20.8.04 19:01 6.0.2800.1584   422,912 Shlwapi.dll 
24.9.04 21:41 6.0.2800.1475   489,984 Urlmon.dll 
24.9.04 21:41 6.0.2800.1475   592,896 Wininet.dll

Internet Explorer 6.0 SP1 עבור Windows NT 4.0,? Windows Millennium Edition,? Windows 98 Second Edition ו- Windows 98 (873377)?

  
תאריך  שעה  גירסה        גודל שם הקובץ 
-------------------------------------------------------------- 
29.9.04 06:44 6.0.2800.1596  1,030,144 Browseui.dll 
24.9.04 19:07 6.0.2800.1475   69,632 Inseng.dll 
29.9.04 06:42 6.0.2800.1477  2,809,856 Mshtml.dll 
29.9.04 06:44 6.0.2800.1596  1,346,048 Shdocvw.dll 
20.8.04 19:01 6.0.2800.1584   422,912 Shlwapi.dll 
24.9.04 21:41 6.0.2800.1475   489,984 Urlmon.dll 
24.9.04 21:41 6.0.2800.1475   592,896 Wininet.dll

Internet Explorer 6.0 SP1 עבור Windows XP מהדורת 64 סיביות, גירסה 2002 (873377)

תאריך  שעה  גירסה        גודל שם הקובץ 
-------------------------------------------------------------- 
28.9.04 18:17 6.0.2800.1596  2,869,760 Browseui.dll   ?IA-64 
22.6.04 07:42 6.0.2800.1449   77,824 Iecustom.dll   ?IA-64 
24.9.04 20:03 6.0.2800.1475   230,912 Inseng.dll    ?IA-64 
29.9.04 06:09 6.0.2800.1477  9,115,136 Mshtml.dll    ?IA-64 
28.9.04 18:15 6.0.2800.1596  3,667,968 Shdocvw.dll   ?IA-64 
20.8.04 18:52 6.0.2800.1584  1,117,184 Shlwapi.dll   ?IA-64 
24.9.04 20:03 6.0.2800.1475  1,430,528 Urlmon.dll    ?IA-64 
24.9.04 20:04 6.0.2800.1475  1,802,240 Wininet.dll   ?IA-64 
29.9.04 06:44 6.0.2800.1596  1,030,144 Wbrowseui.dll   ?x86 
24.9.04 19:07 6.0.2800.1475   69,632 Winseng.dll    ?x86 
29.9.04 06:42 6.0.2800.1477  2,809,856 Wmshtml.dll    ?x86 
29.9.04 06:44 6.0.2800.1596  1,346,048 Wshdocvw.dll   ?x86 
20.8.04 19:01 6.0.2800.1584   422,912 Wshlwapi.dll   ?x86 
24.9.04 21:41 6.0.2800.1475   489,984 Wurlmon.dll    ?x86 
24.9.04 21:41 6.0.2800.1475   592,896 Wwininet.dll   ?x86

Windows Server 2003 (834707)?

  
תאריך  שעה  גירסה        גודל שם הקובץ   ענף שירות 
------------------------------------------------------------------------------ 
29.9.04 19:40 6.0.3790.212  1,057,792 Browseui.dll   ?RTMGDR 
29.9.04 19:40 6.0.3790.218    73,216 Inseng.dll    ?RTMGDR 
29.9.04 19:40 6.0.3790.219  2,924,544 Mshtml.dll    ?RTMGDR 
29.9.04 19:40 6.0.3790.212  1,395,200 Shdocvw.dll   ? RTMGDR 
29.9.04 19:40 6.0.3790.212   287,232 Shlwapi.dll   ? RTMGDR 
29.9.04 19:40 6.0.3790.218   513,536 Urlmon.dll   ? RTMGDR 
29.9.04 19:40 6.0.3790.218   624,640 Wininet.dll   ?RTMGDR 
29.9.04 19:25 6.0.3790.218  1,057,792 Browseui.dll   ?RTMQFE 
29.9.04 19:25 6.0.3790.218    73,216 Inseng.dll    ?RTMQFE 
29.9.04 19:25 6.0.3790.219  2,924,544 Mshtml.dll    ?RTMQFE 
29.9.04 19:25 6.0.3790.214  1,395,712 Shdocvw.dll   ?RTMQFE 
29.9.04 19:25 6.0.3790.212   287,232 Shlwapi.dll   ?RTMQFE 
29.9.04 19:25 6.0.3790.218   513,536 Urlmon.dll    ?RTMQFE 
29.9.04 16:25 6.0.3790.218   625,152 Wininet.dll   ?RTMQFE

Windows Server 2003 ?(64 סיביות) (834707)

  
תאריך     שעה  גירסה      גודל שם הקובץ   פלטפורמה   ענף שירות 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
29.9.04 16:40 6.0.3790.212  2,536,960 Browseui.dll   ?IA-64    RTMGDR 
29.9.04 16:40 6.0.3790.218   217,600 Inseng.dll    ?IA-64    RTMGDR 
29.9.04 16:40 6.0.3790.219  8,228,864 Mshtml.dll    ?IA-64    RTMGDR 
29.9.04 16:40 6.0.3790.212  3,362,304 Shdocvw.dll   ?IA-64    RTMGDR 
29.9.04 16:40 6.0.3790.212   738,816 Shlwapi.dll   ?IA-64    RTMGDR 
29.9.04 16:40 6.0.3790.218  1,278,976 Urlmon.dll    ?IA-64    RTMGDR 
29.9.04 16:40 6.0.3790.218  1,503,232 Wininet.dll   ?IA-64    RTMGDR 
29.9.04 16:40 6.0.3790.212  1,057,792 Wbrowseui.dll  ?x86    RTMGDR 
29.9.04 16:40 6.0.3790.218    73,216 Winseng.dll   ?x86    RTMGDR 
29.9.04 16:40 6.0.3790.219  2,924,544 Wmshtml.dll   ?x86    RTMGDR 
29.9.04 16:40 6.0.3790.212  1,395,200 Wshdocvw.dll   ?x86    RTMGDR 
29.9.04 16:40 6.0.3790.212   287,232 Wshlwapi.dll   ?x86    RTMGDR 
29.9.04 16:40 6.0.3790.218   513,536 Wurlmon.dll   ?x86    RTMGDR 
29.9.04 16:40 6.0.3790.218   624,640 Wwininet.dll   ?x86    RTMGDR 
29.9.04 16:21 6.0.3790.218  2,536,960 Browseui.dll   ?IA-64    RTMQFE 
29.9.04 16:21 6.0.3790.218   217,600 Inseng.dll    ?IA-64    RTMQFE 
29.9.04 16:21 6.0.3790.219  8,230,400 Mshtml.dll    ?IA-64    RTMQFE 
29.9.04 16:21 6.0.3790.214  3,364,864 Shdocvw.dll   ?IA-64    RTMQFE 
29.9.04 16:21 6.0.3790.212   738,816 Shlwapi.dll   ?IA-64    RTMQFE 
29.9.04 16:21 6.0.3790.218  1,278,976 Urlmon.dll    ?IA-64    RTMQFE 
29.9.04 16:21 6.0.3790.218  1,503,744 Wininet.dll   ?IA-64    RTMQFE 
29.9.04 16:25 6.0.3790.218  1,057,792 Wbrowseui.dll  ?x86    RTMQFE 
29.9.04 16:25 6.0.3790.218    73,216 Winseng.dll   ?x86    RTMQFE 
29.9.04 16:25 6.0.3790.219  2,924,544 Wmshtml.dll   ?x86    RTMQFE 
29.9.04 16:25 6.0.3790.214  1,395,712 Wshdocvw.dll   ?x86    RTMQFE 
29.9.04 16:25 6.0.3790.212   287,232 Wshlwapi.dll   ?x86    RTMQFE 
29.9.04 16:25 6.0.3790.218   513,536 Wurlmon.dll   ?x86    RTMQFE 
29.9.04 16:25 6.0.3790.218   625,152 Wwininet.dll   ?x86    RTMQFE

Internet Explorer 6.0 עבור Windows XP (834707)?

  
תאריך  שעה  גירסה        גודל שם הקובץ 
-------------------------------------------------------------- 
16.1.04 08:29 6.0.2737.1600  1,024,512 Browseui.dll 
22.6.04 07:42 6.0.2800.1449   31,744 Iecustom.dll 
26.8.04 15:17 6.0.2744.2600   69,632 Inseng.dll 
29.9.04 05:45 6.0.2745.2800  2,772,992 Mshtml.dll 
15.8.03 17:31 6.0.2722.900    34,304 Pngfilt.dll 
05.3.02 00:09 6.0.2715.400   548,864 Shdoclc.dll 
27.8.04 16:57 6.0.2750.167  1,332,224 Shdocvw.dll 
20.8.04 18:41 6.0.2750.167   393,728 Shlwapi.dll 
15.8.04 17:31 6.0.2715.400   109,568 Url.dll 
23.9.04 20:07 6.0.2745.2300   485,376 Urlmon.dll 
8.1.04  19:23 6.0.2737.800   585,216 Wininet.dll   

Internet Explorer 5.5 SP2 עבור Windows Millennium Edition (834707)?

  
תאריך  שעה  גירסה        גודל שם הקובץ 
-------------------------------------------------------------- 
4.7.04  09:30 5.50.4943.400   796,432 Browseui.dll 
26.8.04 15:36 5.50.4944.2600   75,024 Inseng.dll 
29.9.04 05:30 5.50.4945.2800 2,667,280 Mshtml.dll 
17.10.02 00:01 5.50.4922.900   48,912 Pngfilt.dll 
27.8.04 17:05 5.50.4944.2700 1,141,008 Shdocvw.dll 
23.8.04 21:05 5.50.4944.2300  293,648 Shlwapi.dll 
5.3.02  01:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll 
24.9.04 19:03 5.50.4945.2400  412,432 Urlmon.dll 
2.9.04  23:07 5.50.4945.200   464,144 Wininet.dll   

Internet Explorer 5.01 SP3 עבור Windows 2000 SP3 (834707)?

  
תאריך  שעה  גירסה        גודל שם הקובץ 
-------------------------------------------------------------- 
21.8.04 06:05 5.0.3533.2000   792,848 Browseui.dll 
26.8.04 15:33 5.0.3533.2600   74,000 Inseng.dll 
29.9.04 05:18 5.0.3534.2800  2,290,960 Mshtml.dll 
23.9.04 23:08 5.0.3534.2300   48,912 Pngfilt.dll 
27.8.04 19:08 5.0.3533.2700  1,100,048 Shdocvw.dll 
20.8.04 19:49 5.0.3900.6969   282,384 Shlwapi.dll 
5.3.02  01:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll 
23.9.04 21:50 5.0.3534.2300   412,944 Urlmon.dll 
2.9.04  21:26 5.0.3534.200   450,832 Wininet.dll   

Internet Explorer 5.01 SP4 עבור Windows 2000 SP4 (834707)?


  
תאריך  שעה  גירסה        גודל שם הקובץ 
-------------------------------------------------------------- 
21.8.04 03:11 5.0.3820.2000   792,848 Browseui.dll 
26.8.04 16:03 5.0.3820.2600   74,000 Inseng.dll 
29.9.04 05:06 5.0.3821.2800  2,290,960 Mshtml.dll 
23.9.04 23:08 5.0.3821.2300   48,912 Pngfilt.dll 
27.8.04 19:05 5.0.3820.2700  1,100,048 Shdocvw.dll 
20.8.04 19:49 5.0.3900.6969   282,384 Shlwapi.dll 
5.3.02  01:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll 
23.9.04 21:57 5.0.3821.2300   412,944 Urlmon.dll 
2.9.04  21:16 5.0.3821.200   450,832 Wininet.dll
Notes
 • אם תתקין את עדכון האבטחה 834707 (MS04-038) במחשב שפועלים בו Windows Server 2003 או Windows XP Service Pack 2, המתקין יבדוק אם אחד או כמה מהקבצים המתעדכנים כעת במחשב עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של מיקרוסופט. אם התקנת בעבר תיקון חם כדי לעדכן אחד או יותר מקבצים אלה, המתקין יעתיק את קובצי RTMQFE למחשב שלך. אם לא, המתקין יעתיק את קובצי RTMGDR למחשב שלך. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר ב- Microsoft Knowledge Base:
  824994 תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • בשל יחסי תלות בין קבצים ודרישות של תוכנית ההתקנה או הסרה, חבילות עדכון אלה עשויות להכיל גם קבצים נוספים.

מידע אודות הסרה

Windows Server 2003 ו- Windows XP מהדורת 64 סיביות, Version 2003

כדי להסיר עדכון זה, הסר את עדכון האבטחה 867801 (MS04-025). לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר ב- Microsoft Knowledge Base:
867801 ?MS04-025:? עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מנהלי מערכת יכולים להשתמש בשירות Spunist.exe כדי להסיר עדכון אבטחה זה. שירות Spuninst.exe נמצא בתיקייה ?%Windir% \$NTUninstallKBnnnnnn$\Spuninst folder. תוכנית שירות זו תומכת בבוררי ההתקנה הבאים:
 • ?/???: הצג את רשימת בוררי ההתקנה.
 • ?/u: השתמש במצב 'ללא התערבות'.
 • ?/f: אלץ תוכניות אחרות להיסגר כשהמחשב נסגר.
 • ?/z: אל תפעיל מחדש את המחשב בסיום ההתקנה.
 • ?/q: השתמש במצב 'שקט' (ללא אינטראקציה מצד המשתמש).

כל גירסאות Windows האחרות

כדי להסיר עדכון זה, השתמש בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' (או בכלי 'הוספה/הסרה של תוכניות') בלוח הבקרה. לחץ על Internet Explorer Q873377, ואז לחץ על שנה/הסר (או על הוסף/הסר).

מנהלי מערכות יכולים להשתמש בתוכנית שירות Ieuninst.exe כדי להסיר עדכון זה. סיכום עדכון זה מתקין את תוכנית השירות Ieuninst.exe בתיקייה %Windir%. תוכנית שירות זו תומכת בבוררי שורת הפקודה הבאים:
 • ?/???: הצג את רשימת הבוררים הנתמכים.
 • ?/z: אל תפעיל מחדש את המחשב בסיום ההתקנה.
 • ?/q: השתמש במצב 'שקט' (ללא אינטראקציה מצד המשתמש).
לדוגמה, כדי להסיר עדכון זה בשקט, השתמש בפקודה הבאה:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q873377.inf
הערה בפקודה זו מניחים שמערכת Windows מותקנת בתיקייה C:\Windows.

בעיות מוכרות

Windows Server 2003 ו- Windows XP מהדורת 64 סיביות, Version 2003

כדי להסיר כהלכה יותר מעדכון מצטבר אחד עבור Internet Explorer במחשב שפועלים בו Windows Server 2003 או Windows XP מהדורת 64 סיביות, Version 2003, עליך להסיר את העדכונים באותו סדר שבו התקנת אותם. לדוגמה, אם תתקין את 818529 ולאחר מכן תתקין את 828750, עליך להסיר את 828750 לפני שתסיר את 818529.

לקבלת מידע נוסף אודות בעיות מוכרות העלולות להתעורר לאחר התקנת עדכון זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
325192 בעיות לאחר התקנת עדכונים ל- Internet Explorer או ל- Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Windows XP,? Windows 2000,? Windows NT 4.0,? Windows Millennium Edition ו- Windows 98 Second Edition

 • לאחר הסרת סיכום העדכון 873377 ממחשב שפועלות בו מערכות Windows XP,? Windows 2000,? Windows NT 4.0,? Windows Millennium Edition?, או Windows 98 Second Edition, לא ניתן להסיר עדכונים מצטברים קודמים של Internet Explorer, כמו העדכון הקריטי 818529. תופעה זו קשורה בתכנון. ההסרה נתמכת רק עבור העדכון המצטבר האחרון שהתקנת.
 • לקבלת מידע נוסף אודות בעיות מוכרות העלולות להתעורר לאחר התקנת עדכון זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
  325192 בעיות לאחר התקנת עדכונים ל- Internet Explorer או ל- Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 873377 - Last Review: יום שני 27 יוני 2005 - Revision: 6.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • the operating system: Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
מילות מפתח 
kbhowtomaster kbsecurity atdownload kbtocoff KB873377

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com