คำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft 14 กันยายน 2547

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 873374 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวกระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft เดือนกันยายน 2547 เราได้สร้างเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft ซึ่งจะตรวจหาว่าคุณมีโปรแกรม Microsoft โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" หรือไม่ หากเครื่องมือตรวจพบโปรแกรมดังกล่าว คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บเพจซึ่งมีข้อมูลความปลอดภัยและกระดานข่าวความปลอดภัยล่าสุด

เราขอแนะนำให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update ของ Microsoft และเว็บไซต์ Office Update ของ Microsoft เป็นประจำ เพื่อติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เราได้เปิดตัวกระดานข่าวความปลอดภัย MS04-028 กระดานข่าวความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัย รวมทั้งข้อมูลรายการแฟ้มและตัวเลือกการปรับใช้ เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms04-028.mspx

หมายเหตุ บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือ หากคุณคลิก ไม่ใช่ ในส่วน "วิธีการเรียกใช้เครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft" คุณสามารถไปที่การดาวน์โหลดเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft โดยคลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้

http://download.microsoft.com/download/4/9/f/49f511d3-adae-4dd7-aedd-1c7f81f633ec/gdidettool.exe

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้สิทธิ์แบบผู้ดูแล หรือคุณต้องเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ดูแลสำหรับการเรียกใช้เครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft หากคุณไม่มีสิทธิ์แบบผู้ดูแล คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อเรียกใช้เครื่องมือ
คุณไม่มีสิทธิพิเศษของผู้ดูแลในการใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ การติดตั้งบางอย่างไม่สามารถดำเนินการให้เรียบร้อยได้เว้นแต่ผู้ดูแลจะเรียกใช้
เมื่อคุณคลิก ดำเนินการต่อ และยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
คุณไม่มีสิทธิพิเศษของผู้ดูแลในการใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ การติดตั้งนี้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเว้นแต่ผู้ดูแลจะเรียกใช้

วิธีการขอรับเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft จากเว็บไซต์ Windows Update หรือจากศูนย์ดาวน์โหลด

 1. เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=71CD9E74-7142-4780-83E5-CE54401DA1D1


  หมายเหตุ
  • เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft จากเว็บไซต์ Windows Update ต่อไปนี้ของ Microsoft: http://windowsupdate.microsoft.com

   หากคุณดาวน์โหลดเครื่องมือจากเว็บไซต์ Windows Update คุณสามารถเรียกใช้เครื่องมือได้ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมืออีกครั้ง คุณต้องดาวน์โหลดเครื่องมือจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
  • หากคุณดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft จากเว็บไซต์ Windows Update ให้เริ่มทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จากขั้นตอนที่ 2 ของส่วน "วิธีการเรียกใช้เครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft"
 2. คลิก ดาวน์โหลด แล้วคลิก บันทึก

  หากต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft ในภาษาอื่น ให้คลิกรายการแบบหล่นลง เปลี่ยนภาษา แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ
 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น เลือกที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft แล้วคลิก บันทึก
 4. คลิก ปิด เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว

วิธีการขอรับเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft จากเว็บไซต์ Windows Update หรือจากศูนย์ดาวน์โหลด

 1. ในที่ตั้งซึ่งคุณบันทึกเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Gdidettool.exe
 2. คลิก ใช่ เพื่อยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
 3. หากเครื่องมือตรวจหา GDI+ ของ Microsoft ตรวจพบโปรแกรม Microsoft โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งซึ่งระบุอยู่ในส่วน "การใช้งาน" คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้
  เครื่องมือซอฟต์แวร์ตรวจพบว่าคุณกำลังเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย Microsoft มีการปรับปรุงความปลอดภัยซึ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยนี้

  คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และการปรับปรุงความปลอดภัยที่จำเป็นใช่หรือไม่ (โปรดสังเกตว่าหากคุณคลิก ไม่ใช่ เครื่องมือนี้จะไม่พร้อมท์คุณอีก)
 4. หากคุณได้รับข้อความ ให้ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้
  • คลิก ไม่ใช่ ที่ข้อความในขั้นตอนที่ 2 แล้วคลิก ตกลง คุณได้รับข้อความต่อไปนี้
   เครื่องมือซอฟต์แวร์ตรวจพบว่าคุณกำลังเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หากคุณไม่ติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยล่าสุด ระบบของคุณอาจมีความเสี่ยง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และวิธีการติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยล่าสุด หรือวิธีการเรียกใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์อีกครั้ง เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปที่

   http://support.microsoft.com/?kbid=873374
   เมื่อคุณทำตามขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เครื่องมือตรวจหา GDI+ จะเลิกการทำงาน
  • คลิก ใช่ ที่ข้อความในขั้นตอนที่ 2 เมื่อคุณคลิก ใช่ คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางเข้าไปที่ Microsoft TechNet Security Resource Center เพื่อดูข้อมูลความปลอดภัยและกระดานข่าวความปลอดภัยล่าสุด ขอแนะนำให้เลือกตัวเลือกนี้

ติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย Microsoft Windows จากเว็บไซต์ Windows Update ของ Microsoft

เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ Windows Update ของ Microsoft เพื่อดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Windows รุ่นที่คุณติดตั้งหรือไม่ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัย Windows โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com

ติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับโปรแกรม Microsoft Office จากเว็บไซต์ Microsoft Office Update

เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft Office Update เพื่อดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยโปรแกรม Microsoft Office โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/th-th/downloads/default.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 873374 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 ธันวาคม 2550 - Revision: 3.5
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft Digital Image Pro Suite 9.0
 • Microsoft Picture It! Digital Image Pro 9.0
 • Microsoft Greetings 2002 Standard Edition
 • Microsoft Picture It! Digital Image Pro 7.0
 • Microsoft Picture It! 2002 Standard Edition
 • Microsoft Picture It! Photo 2002 Premium Edition
 • Microsoft Picture It! Publishing 2002 Platinum Edition
 • Microsoft Picture It! 2002 Publishing Gold
 • Microsoft Picture It! 9.0 Premium Edition
 • Microsoft Picture It! Photo 7.0 Premium Edition
 • Microsoft Picture It! Photo 7.0 Premium Edition
 • Picture It! on MSN
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers
 • Microsoft Office XP Developer Edition
Keywords: 
kbqfe atdownload kbsecbulletin kbsecurity KB873374

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com