Identifikator ?lanka: 873235 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ako su evidencije transakcije pune, Microsoft SQL Server baza podataka postaje neupotrebljiva. Ovaj ?lanak opisuje kako da skratite ili smanjite evidencije transakcija ako postanu prevelike. Ovaj ?lanak tako?e opisuje kako mo?ete da spre?ite neo?ekivan rast evidencija transakcija.

Dodatne informacije

Prvi korak: Smanjivanje veli?ine evidencija transakcija

Drugi korak: Skra?ivanje neaktivnih transakcija u evidenciji transakcija

Tre?i korak: Smanjivanje datoteke evidencije transakcija

?etvrti korak: Spre?avanje neo?ekivanog rasta datoteka evidencije

Vi?e informacija o datotekama evidencije transakcija

Dodatni resursi

Vi?e informacija o smanjivanju veli?ine evidencije transakcija potra?ite na slede?oj Microsoft veb lokaciji:


Reference

Vi?e informacija o re?avanju problema sa zahtevom za dodatni prostor na disku tokom procesa oporavka potra?ite u temi ?Nedovoljno prostora na disku? u knjigama za SQL Server na mre?i. Vi?e informacija o arhitekturi evidencije transakcija potra?ite u slede?im temama u knjigama za SQL Server na mre?i:
 • Arhitektura evidencije transakcije
 • Logi?ka arhitektura evidencije transakcije
 • Fizi?ka arhitektura evidencije transakcija
Vi?e informacija o modelima oporavka u sistemu SQL Server 2000 potra?ite u slede?im temama u knjigama za SQL Server na mre?i:
 • Biranje modela oporavka
 • Jednostavan oporavak
 • Potpuni oporavak
 • Oporavak grupne evidencije
 • Menjanje modela oporavka

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 873235 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
Klju?ne re?i: 
kbsqlsetup kbdiskmemory kbdisasterrec kbhowto kbconfig kbinfo kbcip KB873235

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com