ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเรียกใช้ Wireless Network Setup Wizard หลังจากคุณปรับปรุงไปเป็น Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3 หรือ Windows XP Tablet PC Edition 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
The Wireless Network Setup Wizard และคุณลักษณะ View Available Wireless Networks ทั้งสองอย่างขึ้นกับบริการ Wireless Zero Configuration เพื่อให้การทำงานไปยัง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ Service Pack 3 (SP3) และ Microsoft Windows XP Table PC Edition 2005 หากไม่มีบริการ Wireless Zero Configuration คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่นำคุณมายังบทความนี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
815485 ภาพรวมของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย Wi-Fi Protected Access (WPA) ในWindows XP
313242 วิธีการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายใน Windows XP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลายประการ บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ให้ซอฟต์แวร์การกำหนดค่าของตนเองที่แทนที่บริการ Wireless Zero Configuration ที่มีให้ใน Windows ในกรณีดังกล่าว คุณต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีให้โดยบริษัทผู้ผลิตเพื่อกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ หากคุณต้องการใช้ Wireless Network Setup Wizard หรือคุณลักษณะ View Available Wireless Networks เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์ไร้สายของคุณ ให้ดูเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบัตรเครือข่ายไร้สายของคุณ ใช้เอกสารนี้เพื่อพิจารณาว่าคุณสามารถใช้บริการ Wireless Zero Configuration เพื่อกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายได้หรือไม่ บางครั้งคุณอาจไม่สามารถใช้การทำงานของ Windows ได้

เมื่อต้องการกำหนดค่า Wireless Zero Configuration ใหม่สำหรับโปรไฟล์ไร้สาย ให้ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณพยายามที่จะ กำหนดค่า Wireless Zero Configuration ใหม่ด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการกำหนดค่า Wireless Zero Configuration ใหม่สำหรับโปรไฟล์ไร้สายทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ให้คลิกลิงค์  แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50469


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา


ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

หากคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายไม่ได้มีมาพร้อมกับซอฟต์แวร์เครือข่ายไร้สายเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ ncpa.cpl และคลิกที่ OK
  2. คลิก Network Connections
  3. ใน Network Connections คลิกเพื่อเลือกการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ จากนั้นคลิก Change settings of this connection
  4. ในแท็บ Wireless Networks คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Use Windows to configure my wireless network settings
เมื่อต้องการเริ่มบริการ Wireless Zero Configuration ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ %SystemRoot%\system32\services.msc /s แล้วคลิก OK
  2. คลิกสองครั้งที่ Wireless Zero Configuration
  3. ในรายการ Startup type คลิก Automatic แล้วคลิก Apply
  4. ในพื้นที่ Service status คลิก Start แล้วคลิก OK

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเริ่มบริการ โปรดดูส่วน "อ้างอิง" เพื่อดูข้อมูลการแก้ปัญหาเพิ่มเติม

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 871122
บทวิจารณ์ล่าสุด: 10 มิถุนายน 2556
ใช้กับ: Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.