Chybové hlásenie pri pokuse spustiť Sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete po aktualizácii na systém Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3 alebo Windows XP Tablet PC Edition 2005

Preklady článku Preklady článku
V Sprievodcovi nastavením bezdrôtovej siete a vo funkcii Zobraziť dostupné bezdrôtové siete sa používa služba Wireless Zero Configuration. Na základe toho spoločne zabezpečujú funkčnosť systému Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), Service Pack 3 (SP3) a systému Microsoft Windows XP Table PC Edition 2005. Ak služba Wireless Zero Configuration nie je k dispozícii, zobrazí sa chybové hlásenie, ktoré vás presmeruje na tento článok.

Odkazy

Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
815485 Prehľad aktualizácie zabezpečenia chráneného prístupu Wi-Fi (WPA) v systéme Windows XP
313242 Riešenie problémov s pripojením bezdrôtovej siete v systéme Windows XP

Ďalšie informácie

Takéto správanie sa vyskytuje z niekoľkých dôvodov. Niektorí výrobcovia počítačov a hardvéru poskytujú svoj vlastný konfiguračný softvér, ktorý nahradí službu Wireless Zero Configuration, ktorá je súčasťou systému Windows. V tomto prípade musíte na konfiguráciu bezdrôtovej siete použiť softvér, ktorý poskytuje výrobca. Ak chcete na konfiguráciu bezdrôtového zariadenia použiť Sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete alebo funkciu Zobraziť dostupné bezdrôtové siete, pozrite si dokumentáciu dodanú spolu s počítačom alebo sieťovou kartou pre bezdrôtovú sieť. Túto dokumentáciu použite na zistenie, či môžete použiť službu Wireless Zero Configuration na konfiguráciu bezdrôtovej siete. Niekedy nie je možné použiť funkcie systému Windows.

Ak chcete, aby sme sa pokúsili nakonfigurovať službu Wireless Zero Configuration pre všetky profily bezdrôtových sietí, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak sa chcete o konfiguráciu služby Wireless Zero Configuration pokúsiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Ak chcete, aby sa konfigurácia služby Wireless Zero Configuration vykonala automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.


Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50469


Poznámka Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

Poznámka Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol tento problém, môžete automatickú opravu uložiť na disk flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť v problémovom počítači.


Ja to vyriešim

Ak sa počítač alebo bezdrôtový sieťový adaptér nedodávajú spolu s vlastným softvérom pre bezdrôtovú sieť, použite nasledujúci postup:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz ncpa.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Kliknite na položku Sieťové pripojenia.
  3. V okne Sieťové pripojenia kliknutím vyberte bezdrôtové pripojenie a potom kliknite na možnosť Zmeniť nastavenie pripojenia.
  4. Na karte Bezdrôtové siete začiarknite kliknutím políčko Použiť systém Windows na konfiguráciu bezdrôtovej siete.
Službu Wireless Zero Configuration spustite pomocou týchto krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte reťazec %SystemRoot%\system32\services.msc /s a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Dvakrát kliknite na možnosť Wireless Zero Configuration.
  3. V zozname Typ spustenia kliknite na možnosť Automaticky a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
  4. V časti Stav služby kliknite na tlačidlo Spustiť a potom na tlačidlo OK.

Ak sa po spustení služby zobrazí chybové hlásenie, pozrite si kapitolu Odkazy, kde nájdete viac informácií o riešení problémov.

Informácie o tomto článku

ID článku: 871122
Posledná revízia: 10. júna 2013
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:: Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Chcete odoslať pripomienky k tomuto článku?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.