הודעת שגיאה בעת ניסיון להפעיל את אשף ההתקנה של הרשת האלחוטית לאחר עדכון ל-Windows XP Service Pack 2?, Service Pack 3 או ל-Windows XP Tablet PC Edition 2005?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
אשף ההתקנה של הרשת האלחוטית והתכונה הצג רשתות אלחוטיות זמינות נסמכים שניהם על השירות Wireless Zero Configuration כדי לספק את הפונקציונליות שלהם למערכת Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)? או Service Pack 3 (SP3)? ולמערכת Microsoft Windows XP Table PC Edition 2005. אם השירות Wireless Zero Configuration אינו זמין, מתקבלת הודעת שגיאה המפנה למאמר זה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
815485 סקירה כללית של עדכון אבטחה של Wi-Fi Protected Access ?(WPA) במערכת Windows XP
313242 כיצד לפתור בעיות בחיבורי רשתות אלחוטיות במערכת Windows XP

למידע נוסף

התנהגות זו מופיעה בגלל מספר סיבות. יצרנים מסוימים של מחשבים וחומרה מספקים תוכנת הגדרת תצורה משלהם, המחליפה את השירות האלחוטי ללא קביעת תצורה, המסופק במערכת Windows. במקרה זה יש להשתמש בתוכנה המסופקת על-ידי היצרן כדי לקבוע את תצורת הרשת האלחוטית. אם ברצונך להשתמש באשף ההתקנה של הרשת האלחוטית או בתכונה הצג רשתות אלחוטיות זמינות כדי לקבוע את תצורת ההתקן האלחוטי שלך, עיין בתיעוד המצורף למחשב או לכרטיס הרשת האלחוטית. השתמש בתיעוד זה כדי לקבוע אם באפשרותך להשתמש בשירות Wireless Zero Configuration לקביעת תצורת הרשת האלחוטית שלך. לעיתים לא ניתן להשתמש בפונקציונאליות זו של מערכת Windows.

כדי לנסות להגדיר מחדש את Wireless Zero Configuration עבור כל הפרופילים האלחוטיים, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לנסות להגדיר מחדש את Wireless Zero Configuration בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי

כדי להגדיר מחדש את Wireless Zero Configuration עבור כל הפרופילים האלחוטיים באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.


תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50469


הערה ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.

הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור, כך שתוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.


אני מעדיף לתקן בעצמי

אם המחשב או הרשת האלחוטית לא סופקו עם תוכנת רשת אלחוטית משל עצמם, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד ncpa.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. לחץ על חיבורי רשת.
  3. בחלון חיבורי רשת, לחץ כדי לסמן את החיבור האלחוטי שלך ולאחר מכן לחץ על שנה את ההגדרות של חיבור זה.
  4. בכרטיסייה רשתות אלחוטיות, לחץ כדי לסמן את התיבה השתמש ב-Windows כדי לקבוע את תצורת ההגדרות של הרשת האלחוטית שלי.
כדי להפעיל את השירות האלחוטי ללא קביעת תצורה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד ?%SystemRoot%\system32\services.msc /s ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. לחץ פעמיים על שירות אלחוטי ללא קביעת תצורה.
  3. ברשימה סוג הפעלה, לחץ על אוטומטי ולאחר מכן לחץ על החל.
  4. באזור מצב השירות, לחץ על הפעלה ולאחר מכן לחץ על אישור.

אם מתקבלת הודעת שגיאה בעת ניסיון להפעיל את השירות, עיין בחלק 'הפניות' כדי לקבל מידע נוסף בנושא פתרון בעיות.

אודות מאמר זה

מספר מאמר: 871122
הביקורת האחרונה: יום שני 10 יוני 2013
המידע במאמר זה חל על:: Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
האם תרצה לספק משוב על מאמר זה?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.