วิธีการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายใน Windows XP Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 870702 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ บทความนี้มีคำอธิบายวิธีการลดระดับการตั้งค่าความปลอดภัย หรือวิธีปิดคุณลักษณะความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาบางอย่าง ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณตัดสินใจที่จะใช้การแก้ไขนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อช่วยป้องกันระบบของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

การแก้ไขปัญหาสำหรับเครือข่ายไร้สายที่เกิดกับ Windows XP ต้องมีการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบโปรแกรมควบคุม การตรวจสอบความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ และการกำหนดค่าเครือข่ายไร้สาย

ข้อมูลที่จะต้องรวบรวม

ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตอบคำถามต่อไปนี้แล้ว:
 • มีอาการอะไร ถ้ามีข้อผิดพลาด หมายเหตุข้อความข้อผิดพลาดทั้งหมด
 • มีการใช้งานการ์ดไวร์เลสหรือไม่ บันทึกผู้ผลิตและหมายเลขรุ่น
 • รุ่นของโปรแกรมควบคุมสำหรับการ์ดคือรุ่นอะไร มองหาในตัวจัดการอุปกรณ์หรือคลิก กำหนดค่า ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 • มีการใช้จุดเข้าใช้งานหรือไม่ บันทึกผู้ผลิตและหมายเลขรุ่น
 • การตั้งค่าไร้สายถูกกำหนดค่าโดยใช้ Windows หรือ โดยการใช้โปรแกรมของบริษัทอื่นหรือไม่ ถ้าคุณใช้โปรแกรมของบริษัทอื่น โปรแกรมนี้คือโปรแกรมอะไรและมีหมายเลขรุ่นอะไร
 • เซอร์วิส Wireless Zero Configuration กำลังทำงานอยู่หรือไม่ เมื่อต้องการตรวจสอบว่าเซอร์วิส Wireless Zero Configuration กำลังทำงานอยู่หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ cmd แล้วคลิก ตกลง (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  3. พิมพ์ sc query wzcsvc แล้วกด ENTER (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  4. หากกำลังใช้งานเซอร์วิส Windows Zero Configuration คำว่า "STATE : # RUNNING" จะปรากฏขึ้น (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 • หากปัญหาอยู่ในส่วนติดต่อผู้ใช้ รวบรวมภาพหน้าจอของปัญหา หากทำได้ เพื่อรวบรวมภาพหน้าจอ กดแป้นพิมพ์ ALT + PRINT SCRN

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการแก้ปัญหาพื้นฐาน

เมื่อต้องการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายใน Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบ Windows Catalog ที่ http://www.windowsmarketplace.com เพื่อดูว่ามีโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้กับ Windows XP สำหรับอะแดปเตอร์ไร้สายของคุณหรือไม่
  • หากมีโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้ ให้ติดตั้งตัวปรับปรุงของโปรแกรมควบคุมก่อนที่จะทำการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม
  • หากไม่มีโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้ คุณอาจสามารถใช้งานอะแดปเตอร์เครือข่ายได้ แต่อาจกำหนดค่าและรูปแบบการทำงานได้อย่างจำกัดมาก
 2. ตรวจสอบว่าโปรแกรมควบคุมที่คุณกำลังใช้รู้จักเซอร์วิส Windows XP Wireless Zero Configuration หรือไม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  2. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิก เครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิก การเชื่อมต่อเครือข่าย (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  4. คลิกขวาที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย แล้วคลิก คุณสมบัติ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  5. ดูตัวเลือกที่มี:
   • ถ้าคุณไม่เห็นไอคอน การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ใน โฟลเดอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย หรือหากไม่สามารถดูคุณสมบัติได้ แสดงว่ามีปัญหากับโปรแกรมควบคุมสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูที่ส่วน ปัญหาการติดตั้งโปรแกรมควบคุม
   • หากคุณสามารถดูคุณสมบัติสำหรับไอคอน การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ได้ แต่คุณไม่เห็นแท็บ เครือข่ายไร้สาย ให้ดูที่ส่วน โปรแกรมควบคุมต่างๆ ที่ไม่สนับสนุนเซอร์วิส Wireless Zero Configuration เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
   • หากคุณสามารถดูคุณสมบัติได้ และหากคุณเห็นและเข้าใช้งานแท็บ เครือข่ายไร้สาย ได้ ให้ดูที่ส่วน โปรแกรมควบคุมต่างๆ ที่สนับสนุนเซอร์วิส Wireless Zero Configuration เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
   • ถ้าแท็บ การตรวจสอบความถูกต้อง ไม่อยู่ในคุณสมบัติ การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ให้ตรวจดูว่าเซอร์วิส Wireless Zero Configuration กำลังทำงานอยู่

ปัญหาการติดตั้งโปรแกรมควบคุม

หากคุณไม่เห็นไอคอน การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ในโฟลเดอร์ การเชื่อมต่อเครือข่าย หรือหากไม่สามารถดูคุณสมบัติต่างๆ ของไอคอน การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ได้ แสดงว่าอาจมีปัญหากับการติดตั้งโปรแกรมควบคุม เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรวจดูว่าคุณมีโปรแกรมควบคุมล่าสุดจากบริษัทผู้ผลิต และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจหาสาเหตุของปัญหา:
 1. คลิก เริ่ม คลิกขวา My Computer แล้วคลิก จัดการ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 2. คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ แล้วคลิกสองครั้งที่ อุปกรณ์อื่นๆ แล้วค้นหาอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย ถ้าคุณค้นหาอะแดปเตอร์ในโฟลเดอร์ Other Devices โปรแกรมควบคุมไม่ได้ถูกติดตั้ง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมจากผู้ผลิตอุปกรณ์ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 3. ถ้าคุณไม่พบอะแดปเตอร์ในโฟลเดอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ให้ค้นหาในโฟลเดอร์ อะแดปเตอร์เครือข่าย (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 4. เมื่อคุณพบอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย ให้บันทึกชื่อของผู้ผลิตและรุ่นของอะแดปเตอร์
 5. คลิกขวาที่ไอคอน อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย แล้วคลิก คุณสมบัติ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 6. ตรวจสอบว่าข้อความ "อุปกรณ์ทำงานอย่างถูกต้อง" ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของ สถานะอุปกรณ์ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 7. หากไม่พบอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายในโฟลเดอร์ Network Connections แสดงว่ามีปัญหากับอุปกรณ์หรืออาจยังไม่ติดตั้งโปรแกรมควบคุม ในกรณีนี้ คุณจะเห็นข้อผิดพลาดที่ด้านล่างของ สถานะอุปกรณ์

  คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดได้จากฐานความรู้ของ Microsoft เพื่อใช้ในเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft ที่
  http://support.microsoft.com/gp/gsssearchhelp

โปรแกรมควบคุมต่างๆ ที่ไม่สามารถใช้ได้กับเซอร์วิส Wireless Zero Configuration

หากคุณสามารถดูคุณสมบัติสำหรับไอคอน การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ได้ แต่คุณไม่เห็นแท็บ เครือข่ายไร้สาย แสดงว่าโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายไม่สนับสนุนเซอร์วิส Wireless Zero Configuration อย่างสมบูรณ์ หรือเซอร์วิส Wireless Zero Configuration ไม่ได้เริ่มทำงาน คุณอาจสามารถกำหนดค่า Windows XP ให้ใช้การเชื่อมต่อได้ แต่ตัวเลือกการกำหนดค่าอาจแตกต่างไปตามอะแดปเตอร์เครือข่ายแต่ละชนิดและโปรแกรมควบคุมที่ใช้งาน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลองสร้างการเชื่อมต่อที่ใช้งานได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ หากคุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อที่ใช้งานได้ ให้ติดต่อบริษัทผู้ผลิตเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าอะแดปเตอร์สำหรับ Windows XP
 1. ตรวจสอบว่าเซอร์วิส Wireless Zero Configuration กำลังทำงานอยู่หรือไม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ cmd แล้วคลิก ตกลง (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  3. พิมพ์ sc query wzcsvc แล้วกด ENTER (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  4. หากกำลังใช้งานเซอร์วิส Windows Zero Configuration คำว่า "STATE : # RUNNING" จะปรากฏขึ้น (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 2. คลิก เริ่มต้น แล้วคลิก แผงควบคุม จากนั้นคลิก การเชื่อมต่อเครือข่าย (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 3. คลิกขวาที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย แล้วคลิก คุณสมบัติ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 4. บนแท็บ ทั่วไป คลิก กำหนดค่า (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 5. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายของคุณโดยใช้ตัวเลือกการกำหนดค่าต่างๆ ที่ใช้ได้ ตัวเลือกต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้และชื่อตัวเลือกอาจแตกต่างไปตามผู้ผลิตแต่ละราย รายชื่อต่อไปนี้อธิบายถึงตัวเลือกการกำหนดค่าพื้นฐานภายใต้ คุณสมบัติ:
  • Service Set Identifier (SSID): การตั้งค่านี้จะต้องจับคู่การกำหนดค่าของจุดเข้าใช้งานไร้สายหรือเราเตอร์ของคุณ หากไม่มีจุดเข้าใช้งาน ค่านี้จะเหมือนกันบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในเครือข่ายไร้สายของคุณ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  • Wireless Equivalent Protocol (WEP) หรือการเข้ารหัส

   คำเตือน ขั้นตอนต่อไปนี้อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่เป็นอันตรายหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัส เราไม่แนะนำตัวเลือกนี้ แต่เราจะให้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถเลือกที่จะใช้ตัวเลือกนี้ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณเอง ใช้ขั้นตอนนี้โดยยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง

   สำหรับวัตถุประสงค์ในการทดสอบ ปิด WEP ที่จุดเข้าใช้งานทั้งสอง และในคุณสมบัติเหล่านี้

   หมายเหตุ WEP ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการถูกโจมตีโดยผู้ใช้ที่เป็นอันตรายหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสที่ใช้ปริมาณการใช้งานเครือข่ายขาเข้าที่ไม่พึงประสงค์เพื่อโจมตีคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ขั้นตอนนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อช่วยป้องกันระบบของคุณ เปิดใช้งาน WEP กลับหลังจากคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
  • โหมดหรือประเภทเครือข่าย: หากคุณมีจุดเข้าใช้งาน ให้กำหนดตัวเลือกนี้ไว้ที่ โครงสร้างพื้นฐาน หากไม่มีจุดเข้าใช้งานและคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบเครื่องต่อเครื่อง กำหนดตัวเลือกนี้ให้เป็น เฉพาะกิจ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  • อัตราข้อมูล: กำหนดตัวเลือกนี้ให้เป็น อัตโนมัติ หรือเป็น 11 Mbps
  • ประหยัดพลังงาน: เพื่อแก้ปัญหา ให้กำหนดค่า ประหยัดพลังงาน ไว้ที่ ปิด หรือ ปิดใช้งาน หลังจากการเชื่อมต่อทำงานถูกต้องแล้ว คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 6. หลังจากกำหนดค่าตัวเลือกเหล่านี้แล้ว คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้
 7. ทดสอบเพื่อดูถ้าการเชื่อมต่อของคุณทำงาน ถ้า X สีแดงปรากฏเหนือไอคอนการเชื่อมต่อในโฟลเดอร์ การเชื่อมต่อเครือข่าย หรือหากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้แก้ปัญหาต่อไป
 8. คลิก เริ่ม คลิกขวา My Computer แล้วคลิก จัดการ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 9. ใน การจัดการคอมพิวเตอร์ ให้ดับเบิลคลิก เซอร์วิสและโปรแกรมประยุกต์ แล้วคลิก เซอร์วิส (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 10. คลิกขวา Wireless Zero Configuration แล้วคลิก คุณสมบัติ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 11. ในช่อง ชนิดการเริ่มต้นระบบ ให้คลิกเพื่อเลือก ปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 12. ปิด การจัดการคอมพิวเตอร์ แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
ด้วยการกำหนดค่านี้ คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายได้หากการกำหนดค่าเครือข่ายอื่นๆ ถูกต้อง หากไอคอน การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ปรากฏขึ้นในพื้นที่แจ้งเตือนเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานได้ แสดงว่าการเชื่อมต่อไร้สายสามารถทำงานได้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเครือข่าย TCP/IP มาตรฐาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ TCP/IP โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314067 วิธีแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ TCP/IP ใน Windows XP

โปรแกรมควบคุมต่างๆ ที่สามารถใช้ได้กับเซอร์วิส Wireless Zero Configuration

หากสามารถใช้งานแท็บ เครือข่ายไร้สาย ในคุณสมบัติของการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย แสดงว่าโปรแกรมควบคุมรู้จักและสนับสนุน Zero Configuration ของ Windows XP สำหรับเครือข่ายไร้สาย เมื่อต้องการกำหนดค่า Windows XP สำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่มต้น แล้วคลิก แผงควบคุม จากนั้นคลิก การเชื่อมต่อเครือข่าย (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 2. คลิกขวาที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย แล้วคลิก ดูเครือข่ายไร้สายที่มี (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 3. คลิกที่เครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิก เชื่อมต่อ ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อกำหนดค่าเครือข่าย หากเครือข่ายของคุณไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ตรวจสอบว่าจุดเข้าใช้งานเปิดทำงานอยู่และมีการกำหนดค่าแล้ว ขยับคอมพิวเตอร์และจุดเข้าใช้งานให้เข้าใกล้กัน แล้วทดสอบอีกครั้ง (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 4. หากเครือข่ายของคุณยังคงไม่ได้อยู่ในรายการเครือข่ายที่มีอยู่ ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าขั้นสูง เพื่อเปิดคุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 5. บนแท็บ เครือข่ายไร้สาย ให้คลิก เพิ่ม เพื่อกำหนดค่าสำหรับเครือข่ายเอง (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  เมื่อบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้ คุณสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติเมื่อสามารถใช้งานเครือข่ายได้ การตั้งค่าที่ใช้ได้รวมถึงรายการต่อไปนี้:
  • ชื่อเครือข่าย (SSID): การตั้งค่าชื่อ (SSID) ของเครือข่ายโดยทั่วไปจะตรงกับการกำหนดค่าจุดเข้าใช้งานไร้สายหรือเราเตอร์ของคุณ หากไม่มีจุดเข้าใช้งาน ค่านี้จะต้องเหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในเครือข่ายไร้สายของคุณ
  • การตรวจสอบความถูกต้องของเครือข่าย และ การเข้ารหัสลับข้อมูล: ตัวเลือกที่นี่รวมถึง เปิดแบ่งปันWPA และ WPA-PSK หากคุณใช้ WPA ก็ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติม หากคุณใช้ WPA-PSK ก็จำเป็นต้องมีรหัสผ่าน 8 ถึง 63 อักขระ
   หากคุณใช้การตรวจสอบความถูกต้องแบบ เปิด หรือ แบ่งปัน คุณก็สามารถป้อนคีย์ หรือระบุว่าจะใช้การให้คีย์โดยอัตโนมัติ ในการกำหนดค่าเครือข่ายในบ้านที่ใช้ WEP โดยปกติแล้วจะป้อนคีย์ด้วยตนเอง นอกจากนี้คุณอาจเลือกไม่มีการรักษาความปลอดภัย ด้วยการตั้งค่า การเข้ารหัสลับข้อมูล ไว้ที่ ปิดใช้งาน อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ คุณทำเช่นนี้ยกเว้นเป็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

   คำเตือน ขั้นตอนนี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากผู้ใช้หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอย่างเช่นไวรัสได้ เราไม่แนะนำตัวเลือกนี้ แต่เราจะให้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถเลือกที่จะใช้ตัวเลือกนี้ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณเอง ใช้ตัวเลือกนี้โดยยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง

   หากคุณต้องปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหา ให้ปิด WEP ทั้งที่คอมพิวเตอร์และจุดเข้าใช้งาน ปิด WEP ทั้งที่จุดเข้าใช้งานและที่คุณสมบัติเหล่านี้เพื่อทำการทดสอบ

   หมายเหตุ WEP ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการถูกโจมตีโดยผู้ใช้ที่เป็นอันตรายหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสที่ใช้ปริมาณการใช้งานเครือข่ายขาเข้าที่ไม่พึงประสงค์เพื่อโจมตีคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ขั้นตอนนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อช่วยป้องกันระบบของคุณ เปิดใช้งาน WEP กลับหลังจากคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  • ดัชนีคีย์ (ขั้นสูง): นี่คือการตั้งค่าหรือไม่ก็ได้ซึ่งระบุตำแหน่งที่สี่ซึ่งคีย์นี้ถูกเก็บไว้ใน: 0, 1, 2, หรือ 3
  • การใส่คีย์ให้ฉันโดยอัตโนมัติ: ตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้แสดงให้เห็นว่าคีย์จะได้มาจากเครือข่ายหรือถูกเก็บไว้ในอะแดปเตอร์เครือข่าย คุณจะต้องเปิดใช้งานคีย์นี้ก็ต่อเมื่อผู้ดูแลเครือข่ายหรือเอกสารประกอบของอะแดปเตอร์เครือข่ายระบุให้คุณเปิดใช้งานเท่านั้น
  • นี่เป็นเครือข่ายแบบคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ (เฉพาะกิจ) ไม่ได้ใช้จุดเข้าใช้งานไร้สาย: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้จะใช้ในการระบุเครือข่ายแบบคอมพิวเตอร์-ต่อคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีจุดเข้าใช้งาน ถ้าตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิก ขั้นสูง บนแท็บ เครือข่ายไร้สาย ในกล่องโต้ตอบ ขั้นสูง คุณสามารถคลิกเลือก เครือข่ายจุดเข้าใช้งาน (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน) เท่านั้น เพื่อเปิดใช้งานเครือข่ายเฉพาะกิจ
 6. หลังจากบันทึกการกำหนดค่านี้แล้ว ทำซ้ำกระบวนการนี้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายของคุณ
 7. หลังจากกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับคอมพิวเตอร์อื่นๆ คุณจะเห็นชื่อเครือข่าย SSID ในรายการ เครือข่ายที่ต้องการ หากคุณเห็นวงกลมสีน้ำเงิน แสดงว่าพบเครือข่ายแล้ว หากคุณเห็นเครื่องหมาย X สีแดง แสดงว่าอาจมีปัญหากับสัญญาณวิทยุระหว่างสถานีต่างๆ ในเครือข่ายหรือการกำหนดค่าอาจไม่ถูกต้อง ยืนยันว่าการตั้งค่าในเครือข่ายของคุณถูกต้อง แล้วขยับตำแหน่งคอมพิวเตอร์ให้เข้าใกล้จุดเข้าใช้งานหรือเราเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายไร้สาย

  หลังจากกำหนดค่าเสร็จแล้ว การเชื่อมต่อไร้สายจะได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

  หากคุณพบปัญหาเมื่อพยายามเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ในโฟลเดอร์ การเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อดูหน้าต่าง สถานะการเชื่อมต่อ ในหน้าต่าง สถานะการเชื่อมต่อ จะมีมิเตอร์วัดระดับความแรงของสัญญาณที่คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์ได้

สัญญาณแรง

หากยังคงมีปัญหาในการเชื่อมต่อแต่ระดับสัญญาณแรงดี แสดงว่ามีปัญหาอื่นในการกำหนดค่าเครือข่ายที่อาจขัดขวางการสื่อสาร เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเครือข่าย TCP/IP มาตรฐาน

สัญญาณอ่อน

หากยังคงมีปัญหาในการเชื่อมต่อและระดับสัญญาณไม่ดีีหรือไม่ได้รับสัญญาณ ให้ลองใช้ขั้นตอนในส่วน โปรแกรมควบคุมต่างๆ ที่ไม่สามารถใช้ได้กับเซอร์วิส Wireless Zero Configuration หากวิธีการที่อธิบายไว้ในส่วนดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจดูว่าอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายและจุดเข้าใช้งานทำงานได้ถูกต้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 870702 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 พฤษภาคม 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Keywords: 
kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbwizard kbwireless kbsettings kbperformance kbconfig kbconnectivity kbbroadband kbfirewall kberrmsg kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB870702

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com