Cum se depanează conexiunile de re?ea wireless în Windows XP pachet Service Pack 2

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 870702 - View products that this article applies to.
Important Acest articol con?ine informa?ii care vă arată cum să seta?i un nivel scăzut de securitate sau cum să dezactiva?i caracteristicile de securitate de pe un calculator. Puteți face aceste modificări pentru a rezolva o anumită problemă. Înainte de a face aceste modificări, vă recomandăm să evalua?i riscurile asociate cu utilizarea această solu?ie în mediul dvs. Dacă decide?i să utiliza?i această solu?ie, efectua?i orice pa?i suplimentari adecva?i pentru a contribui la protejarea sistemului.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

INTRODUCERE

Rezolvarea problemelor de re?ea wireless cu Windows XP necesită colectarea de informa?ii, verificarea driverele, verificarea hardware compatibil ?i configurarea setărilor fără fir.

Informa?ii colectate

Înainte de a începe depanarea, asigura?i-vă că a?i răspuns la următoarele întrebări:
 • Ce este simptomul? Dacă acesta este un mesaj de eroare, notați mesajul de eroare complet.
 • Ce placă fără fir este utilizată? Nota?i producătorul ?i model număr.
 • Care este versiunea de driver pentru card? Căuta?i în Manager dispozitive sau face?i clic pe configurare în casetă de dialog Proprietă?i de conexiune fără fir.
 • Care punct de acces este în uz? Nota?i producătorul ?i model număr.
 • Setările fără fir sunt configurate utilizând Windows sau utilizând un program ter?? În cazul în care este utilizat un program ter?, ceea ce este programul ?i numărul de versiune?
 • Se execută Serviciul Wireless Zero Configuration? Pentru a determina dacă se execută Serviciul Wireless Zero Configuration, urma?i ace?ti pa?i:
  1. Faceți clic pe Start și apoi faceți clic pe Run.Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


  2. În caseta Deschidere , tasta?i cmd, apoi face?i clic pe OK. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


  3. Tip SC query wzcsvc, apoi apăsa?i ENTER.Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


  4. Dacă serviciul Windows Zero Configuration se execută, cuvintele "stare: #EXECUTĂ"va apărea. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


 • În cazul în care problema este în interfa?a cu utilizatorul, colectează o captură de ecran a problemei, dacă po?i. Pentru a colecta o poză a ecranului, apăsați ALT + PRINT SCRN.

Informații suplimentare

Depanarea de bază

Pentru a depana conexiunile de re?ea wireless în Windows XP, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Verifica?i Catalogul Windows la http://www.windowsmarketplace.com pentru a determina dacă există un driver compatibil cu Windows XP care este disponibil pentru adaptorul fără fir.
  • Dacă există un driver compatibil, instala?i driverul actualizat înainte de a efectua orice proceduri de depanare suplimentare.
  • Dacă nu există un driver compatibil, este posibil să reu?i?i să utiliza?i adaptor de rețea, dar sa configura?ia ?i func?ionalită?ile sale vor fi foarte limitate.
 2. Determina?i dacă driverul pe care îl utiliza?i recunoa?te serviciul Windows XP Wireless Zero Configuration. Pentru a face acest lucru, urma?i ace?ti pa?i:
  1. Face?i clic pe Start, ?i apoi face?i clic pe Panou de control. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


  2. În panoul din dreapta, face?i clic pe re?ea ?i conexiuni la Internet. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


  3. În panoul din dreapta, face?i clic pe Conexiuni în re?ea. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


  4. Face?i clic dreapta pe Conexiunea de re?ea wireless ?i apoi face?i clic pe Proprietă?i. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


  5. Vede?i op?iunile disponibile:
   • Dacă nu vede?i pictograma conexiune de re?ea wireless în folderul conexiuni în re?ea sau dacă nu puteți vizualiza proprietă?ile, există o problemă cu driverul pentru adaptor de rețea fără fir. Pentru a depana această problemă, consulta?i Probleme de instalare a driverului sec?iune.
   • Dacă ave?i posibilitatea să vizualiza?i proprietă?ile pentru pictograma conexiunii de re?ea wireless, dar nu vede?i o filă de Re?ele fără fir , consulta?i Drivere care nu acceptă serviciul Wireless Zero Configuration sec?iune pentru a continua depanarea.
   • În cazul în care se pot vedea proprietă?ile ?i pute?i vedea ?i utiliza?i fila Re?ele fără fir , consulta?i Drivere care acceptă serviciul Wireless Zero Configuration sec?iune pentru a continua depanarea.
   • Dacă lipse?te fila autentificare din proprietă?ile Conexiunii de re?ea wireless , asigura?i-vă că se execută Serviciul Wireless Zero Configuration.

Probleme de instalare a driverului

Dacă nu vede?i pictograma conexiune de re?ea wireless în folderul conexiuni în re?ea sau dacă nu puteți vizualiza proprietă?ile pentru pictograma conexiunii de re?ea wireless, este posibil să existe o problemă cu instalarea driverului. Pentru a depana această problemă, verifica?i că ave?i ultimul driver disponibil de la producătorul dispozitivului, apoi urma?i ace?ti pa?i pentru a determina cauza problemei:
 1. Face?i clic pe Start, faceți clic dreapta pe Computerul meu ?i apoi face?i clic pe gestionare. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 2. Face?i clic pe Manager dispozitive, apoi face?i dublu clic pe Alte dispozitive ?i căuta?i adaptor de rețea fără fir. Dacă găsi?i adaptorul în folderul Other Devices, a fost instalat niciun driver. Pentru a rezolva această problemă, ob?ine?i ?i instala?i un driver de la producătorul dispozitivului. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 3. Dacă nu găsi?i adaptorul în folderul Other Devices, căuta?i în folderul Network Adapters. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 4. Atunci când găsi?i adaptor de rețea fără fir, nota?i nume de sign-in producătorului ?i modelul adaptorului.
 5. Face?i clic dreapta pe pictograma pentru adaptor de rețea fără fir ?i apoi face?i clic pe Proprietă?i. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 6. Verifica?i că mesajul "dispozitiv func?ionează corect" se afi?ează sub Device status. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 7. Dacă adaptor de rețea fără fir nu este în folderul conexiuni în re?ea, există o problemă cu dispozitivul sau driverul nu poate fi instalat. În acest caz, ve?i vedea o eroare sub Device status.

  Căuta?i în baza de cuno?tin?e Microsoft pentru informa?ii despre cod de eroare, se utilizează în depanarea problemei. Pentru a căuta în baza de cuno?tin?e, vizita?i următorul site Web Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/GP/gsssearchhelp

Drivere care nu acceptă serviciul Wireless Zero Configuration

Dacă pute?i vizualiza proprietă?ile pictograma conexiunii de re?ea wireless, dar nu vede?i fila re?ele fără fir, driverul adaptorului de re?ea nu are suport complet Serviciul Wireless Zero Configuration, sau nu este pornit Serviciul Wireless Zero Configuration.Este posibil să reu?i?i să configura?i Windows XP pentru a utiliza conexiunea, dar opțiunile de configurare pot varia adaptor de rețea ?i driverul care sunt în uz. Pentru a rezolva această problemă, încercați să creați o conexiune func?ională urmând ace?ti pa?i.

NotăDacă nu puteți crea o conexiune func?ională, contacta?i producătorul dispozitivului pentru sfaturi despre cum se configurează adaptorul pentru Windows XP.
 1. Verifica?i că se execută Serviciul Wireless Zero Configuration. Pentru a face acest lucru, urma?i ace?ti pa?i:
  1. Faceți clic pe Start și apoi faceți clic pe Run. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


  2. În caseta Deschidere , tasta?i cmd, apoi face?i clic pe OK. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


  3. Tip SC query wzcsvc, apoi apăsa?i ENTER. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


  4. Dacă serviciul Windows Zero Configuration se execută, cuvintele "stare: #EXECUTĂ"va apărea. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


 2. Face?i clic pe Start, face?i clic pe Panou de control ?i apoi face?i clic pe Conexiuni în re?ea. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 3. Face?i clic dreapta pe Conexiunea de re?ea wireless ?i apoi face?i clic pe Proprietă?i. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 4. În fila General, faceți clic pe configurare. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 5. Face?i clic pe fila complex ?i apoi configura?i re?eaua fără fir utilizând op?iunile disponibile de configurare. Op?iunile disponibile ?i nume de sign-in op?iunilor pot varia în func?ie de producătorul driverului.Următoarea listă descrie op?iunile de configurare bază sub proprietate:
  • Service Set Identifier (SSID): această setare trebuie să corespundă cu configura?ia ruterul sau punctul de acces fără fir. Dacă nu ave?i un punct de acces, această valoare va fi la fel pe toate computerele din re?eaua fără fir. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


  • Wireless Equivalent Protocol (WEP) sau de criptare

   Avertisment Următorul pas poate face computerul sau re?eaua mai vulnerabile la atacuri produse de utilizatori rău inten?iona?i sau de software rău inten?ionat, precum viru?ii. Nu recomandăm această op?iune, dar oferim aceste informa?ii, astfel încât pute?i alege să implementa?i această op?iune la propria discretie. Utiliza?i acest pas pe propriul risc.

   Pentru testare, dezactiva?i WEP din punctul de acces ?i din aceste proprietă?i.

   Notă WEP este proiectat pentru a ajuta la protejarea computerului împotriva atacurilor utilizatorilor rău inten?iona?i sau de software rău inten?ionat, cum ar fi viru?i care utilizează trafic de rețea de intrare nesolicitat pentru a ataca un computer. Dacă decide?i să implementa?i acest pas, efectua?i orice pa?i suplimentari adecva?i pentru a contribui la protejarea sistemului. Activa?i WEP înapoi imediat după ce a?i terminat depanarea conexiunile de re?ea.
  • Mode sau Network Type: Dacă ave?i un punct de acces, seta?i această op?iune la infrastructură. Dacă nu ave?i un punct de acces ?i dacă vă conecta?i computerul la un alt computer, seta?i această op?iune la Ad-Hoc. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


  • Data Rate: seta?i această op?iune la automată sau la 11 Mbps.
  • De economisire a energiei: pentru depanare, seta?i De economisire a energiei pentru a dezactiva sau a dezactivat. După ce conexiunea func?ionează corect, pute?i modifica această setare.Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


 6. După ce configura?i aceste op?iuni, face?i clic pe OK pentru a salva modificările pe care le-a?i efectuat.
 7. Testa?i pentru a vedea dacă func?ionează conexiunea. Dacă un X ro?u este afi?at peste pictograma conexiunii în folderul conexiuni în re?ea sau dacă nu este posibilă conectarea, continuați depanarea.
 8. Face?i clic pe Start, faceți clic dreapta pe Computerul meu ?i apoi face?i clic pe gestionare. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 9. În Computer Management, face?i dublu clic pe serviciile ?i aplica?iile ?i apoi face?i clic pe consolidare servicii. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 10. Face?i clic dreapta pe Wireless Zero Configuration, ?i apoi face?i clic pe Proprietă?i. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 11. În caseta tip de pornire , face?i clic pentru a selecta dezactivat, ?i apoi face?i clic pe OK. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 12. Închide?i Computer Management, ?i apoi reporni?i computerul.Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas
Cu această configura?ie, se poate conecta la re?eaua fără fir dacă cealaltă configura?ie de re?ea este corectă. Dacă pictograma conexiune de re?ea wireless se afi?ează în zonă de notificare ca o conexiune func?ională, conexiunea fără fir va func?iona.Pentru a rezolva celelalte probleme, utiliza?i tehnicile de depanare standard re?ea TCP/IP.

Pentru informa?ii suplimentare despre depanare TCP/IP, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în baza de cuno?tin?e Microsoft:
314067 Cum se depanează conectivitatea TCP/IP în Windows XP

Drivere care acceptă serviciul Wireless Zero Configuration

Dacă fila Re?ele fără fir din proprietă?ile conexiunii de re?ea wireless este disponibilă, driverul recunoa?te suportul Windows XP Zero Configuration pentru re?ele fără fir.Pentru a configura Windows XP pentru re?eaua fără fir, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, face?i clic pe Panou de control ?i apoi face?i clic pe Conexiuni în re?ea. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 2. Face?i clic dreapta pe Conexiunea de re?ea wireless ?i apoi face?i clic pe vizualizare Proiect re?ele fără fir disponibile. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 3. Clic pe re?eaua la care dori?i să vă conecta?i, ?i apoi face?i clic pe Conectare. Urma?i pa?ii din Expertul de configurare a re?elei. Dacă re?eaua nu este listată, verifica?i că este pornit punctul de acces ?i configurat, muta?i computerul ?i accesul mai aproape ?i apoi testa?i din nou. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 4. Dacă re?eaua tot nu este listată ca re?ea disponibilă, face?i clic pe modificare setări avansate pentru a deschide proprietă?ile conexiunii de re?ea wireless. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


 5. În fila Re?ele fără fir , face?i clic pe Adăugare pentru a configura manual setările pentru o re?ea. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Captura de ecran pentru acest pas


  Atunci când salva?i aceste setări, se pot folosi automat atunci când re?eaua este disponibilă. Setările disponibile includ următoarele:
  • Nume re?ea (SSID): The Network name (SSID) setarea de obicei coincide cu configura?ia ruterul sau punctul de acces fără fir. Dacă nu ave?i un punct de acces, această valoare trebuie să fie la fel pe toate computerele din re?eaua fără fir.
  • Autentificare în re?ea ?i criptare date: op?iuni aici includ Deschidere, Shared, WPA?i WPA-PSK. Dacă utilizați WPA, este necesară nicio configurare suplimentare. Dacă utiliza?i WPA-PSK, este necesară o parolă de 8 - 63 caractere.
   Dacă utiliza?i Deschidere sau Shared autentificare, pute?i fie introduce?i o cheie sau indică faptul că o cheie este furnizată automat. În configura?ii de re?ea de domiciliu care utilizează WEP, cheia este de obicei introdus manual. Pute?i alege, de asemenea, nici o garan?ie setând criptare date la dezactivat. Cu toate acestea, nu recomandăm că aceasta, cu excep?ia ca pas de depanare.

   Avertisment Acest pas poate face computerul sau re?eaua mai vulnerabile la atacuri produse de utilizatori rău inten?iona?i sau de software rău inten?ionat, precum viru?ii. Nu recomandăm această op?iune, dar oferim aceste informa?ii, astfel încât pute?i alege să implementa?i această op?iune la propria discretie. Utiliza?i această op?iune pe propriul risc.

   Dacă trebuie să dezactiva?i securitate pentru depanare, dezactiva?i WEP pe computer și de punctul de acces. Dezactiva?i WEP din punctul de acces ?i din aceste proprietă?i în scop de testare.

   NotăWEP este proiectat pentru a ajuta la protejarea computerului împotriva atacurilor utilizatorilor rău inten?iona?i sau de software rău inten?ionat, cum ar fi viru?i care utilizează trafic de rețea de intrare nesolicitat pentru a ataca un computer. Dacă decide?i să implementa?i acest pas, efectua?i orice pa?i suplimentari adecva?i pentru a ajuta la protejarea sistemului. Activa?i WEP înapoi imediat după ce a?i terminat depanarea conexiunile de re?ea. Captura de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Captura de ecran pentru acest pas


  • Cheie de index (complex): aceasta este o setare op?ional care specifică care dintre pozi?iile patru cheia este stocat în: 0, 1, 2 sau 3.
  • Cheia este prevăzută pentru mine automat: Această op?iune, casetă de validare, indică faptul că, cheia este furnizată de re?ea sau stocată pe adaptor de rețea. Trebuie să activa?i numai această cheie de la administratorul de re?ea sau documenta?ia adaptorului de re?ea stabile?te că o activa?i.
  • Aceasta este o re?ea computer-computer (ad-hoc); punctele de acces fără fir nu sunt folosite: această casetă de selectare se utilizează pentru a specifica o re?ea computer-computer care nu are un punct de acces. Dacă această op?iune este disponibilă, face?i clic pe complex în fila re?ele fără fir. În casetă de dialog complex , face?i clic pentru a selecta punctul de acces re?ele (modul infrastructură) numai pentru a activa o rețea ad hoc.
 6. După ce salva?i această configura?ie, repeta?i acest proces pe alte computere din re?ea.
 7. După ce configura?i setările pentru celelalte computere, ve?i vedea nume de sign-in re?elei SSID în Listă tabel de re?ele preferate . Dacă vede?i un cerc albastru, re?eaua a fost găsită; Dacă vede?i un X ro?u, este posibil să existe o problemă de semnal radio între sta?iile din re?ea sau configura?ia este incorectă. Confirma?i că setările de re?ea sunt corecte ?i muta?i computerul mai aproape la punctul de acces sau ruterul sau celălalt computer din re?eaua fără fir.

  După ce termina?i pa?ii de configurare, conexiunea fără fir va fi configurată corect.

  Dacă întâmpina?i probleme atunci când încerca?i să vă conecta?i la re?ea, face?i dublu clic pe pictograma de conexiune de re?ea wireless în folderul conexiuni în re?ea pentru a vizualiza fereastra de Stare conexiune . În fereastra Stare conexiune , există o puterii semnalului care se pot utiliza pentru a verifica puterea semnalului dintre computere.

Semnal puternic

Dacă aveți în continuare probleme de conectare, dar semnalul este bun, o problemă de configurare diferite de re?ea care împiedică comunicarea. Pentru a rezolva această problemă, utiliza?i tehnicile de depanare standard TCP/IP.

Semnal slab

Dacă aveți în continuare probleme de conectare ?i semnalul nu este bun sau nu se prime?te niciun semnal, încerca?i pa?ii din sec?iunea de drivere care nu acceptă serviciul Wireless Zero Configuration . Dacă metoda descrisă în această sec?iune nu rezolvă problema, contacta?i producătorul pentru a stabili dacă adaptoarele de re?ea wireless ?i punctul de acces func?ionează corect.

Proprietă?i

ID articol: 870702 - Ultima examinare: 19 ianuarie 2015 - Revizie: 5.0
Se aplică la:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Cuvinte cheie: 
kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbwizard kbwireless kbsettings kbperformance kbconfig kbconnectivity kbbroadband kbfirewall kberrmsg kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot kbmt KB870702 KbMtro
Traducere automată
IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată ?i poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate ?i articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cuno?tin?e în mai multe limbi. Articolele traduse automat ?i post-editate pot con?ine gre?eli de vocabular, sintaxă ?i/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactită?ile, erorile sau daunele cauzate de traducerea gre?ită a con?inutului sau de utilizarea acestuia de către clien?i. Găsi?i mai multe informa?ii despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.
Face?i clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 870702

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com