Sådan fejlfindes trådløse netværksforbindelser i Windows XP Service Pack 2

Oversættelser af artikler Oversættelser af artikler
Artikel-id: 870702
Vigtigt! I denne artikel beskrives, hvordan du kan reducere sikkerhedsindstillingerne, eller hvordan du kan deaktivere sikkerhedsfunktioner på en computer. Du kan foretage disse ændringer for at få løst et bestemt problem. Før du foretager sådanne ændringer, anbefaler vi, at du evaluerer de risici, der er forbundet med at bruge denne løsning i dit specielle miljø. Hvis du beslutter at bruge denne løsning, bør du træffe passende yderligere forholdsregler for at beskytte dit system.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

INTRODUKTION

Fejlfinding af trådløse netværk med Windows XP kræver indsamling af oplysninger, kontrol af drivere, verificering af kompatibelt hardware og konfiguration af trådløst netværk.

Oplysninger, der skal indsamles

Før du starter fejlfinding, skal du sikre, at du har besvaret følgende spørgsmål:
 • Hvad er symptomet? Hvis det er en fejlmeddelelse, skal du notere hele fejlmeddelelsen.
 • Hvilket trådløst kort er brugt? Notér producenten og modelnummeret.
 • Hvilken driverversion bruges til kortet? Kig i Enhedshåndtering, eller klik på Konfigurer i dialogboksen Egenskaber for den trådløse forbindelse.
 • Hvilket adgangspunkt bruges? Notér producenten og modelnummeret.
 • Er de trådløse indstillinger konfigureret via Windows eller via et tredjepartsprogram? Hvis der er brugt et tredjepartsprogram, hvad er så programmet og dets versionsnummer?
 • Kører Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser? Følg disse trin for at afgøre, om Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser kører:
  1. Klik på Start, peg på Alle programmer, klik på Tilbehør, og klik derefter på Kommandoprompt.
  2. Indtast sc query wzcsvc, og tryk derefter på ENTER.
  3. Hvis Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser kører, vises ordene "STATE: # RUNNING".
 • Hvis problemet ligger i brugergrænsefladen, skal du lave et skærmbillede af problemet, hvis du kan. Du kan lave et skærmbillede ved at trykke på ALT+PRINT SCRN.

Yderligere Information

Grundlæggende fejlfinding

Følg disse trin for at foretage fejlfinding af trådløse netværk i Windows XP:
 1. Kontroller Windows Catalog på http://www.windowsmarketplace.com for at afgøre, om der findes en Windows XP-kompatibel driver til dit trådløse kort.
  • Hvis der findes en kompatibel driver, skal du installere den opdaterede driver, før du udfører nogen yderligere fejlfindingsprocedurer.
  • Hvis der ikke findes en kompatibel driver, kan du være nødt til at bruge netværkskortet, men konfigurationen af det og dets funktioner kan være meget begrænsede.
 2. Afgør , om den driver, du bruger, genkender Windows XP Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser. Det gør du ved at følge disse trin:
  1. Klik på Start, klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Netværks- og internetforbindelser.
  2. Klik på Netværksforbindelser, højreklik på Trådløs netværksforbindelse, og klik derefter på Egenskaber.
  3. Få vist de tilgængelige indstillinger:

Problemer med driverinstallation

Hvis der ikke vises noget ikon for Trådløs netværksforbindelse i mappen Netværksforbindelser, eller hvis du ikke kan få vist egenskaberne for ikonet Trådløs netværksforbindelse, kan der være et problem med driverinstallationen. Hvis du vil foretage fejlfinding af problemet, skal du kontrollere, at du har den nyeste driver fra enhedsproducenten, og derefter følge disse trin til at fastslå årsagen til problemet:
 1. Klik på Start, højreklik på Denne computer, klik derefter på Administrer.
 2. Klik på Enhedshåndtering, og dobbeltklik derefter på Andre enheder, og kig efter det trådløse netværkskort. Hvis du finder kortet i mappen Andre enheder, er der ikke installeret nogen driver. Du kan løse problemet ved at hente og installere en driver fra enhedsproducenten.
 3. Hvis du ikke finder kortet i mappen Andre enheder, skal du kigge i mappen Netværkskort.
 4. Når du finder det trådløse netværkskort, skal du notere navnet på producenten og kortmodellen.
 5. Højreklik på ikonet for det trådløse netværkskort, og klik derefter på Egenskaber. Kontroller, at meddelelsen Enheden fungerer korrekt vises under Enhedsstatus.
 6. Hvis det trådløse netværkskort ikke findes i mappen Netværksforbindelser, er det enten et problem med enheden, eller driveren er muligvis ikke installeret. I så fald vises en fejl under Enhedsstatus.

  Du kan søge i Microsoft Knowledge Base efter oplysninger om fejlkoden, som kan bruges til at foretage fejlfinding af problemet. For at søge i Knowledge Base skal du gå til følgende Microsoft-websted:
  http://support.microsoft.com/gp/gsssearchhelp

Drivere, der ikke understøtter Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser

Hvis du kan se egenskaberne for ikonet Trådløs netværksforbindelse, men du ikke kan se fanen Trådløse netværk, understøtter netværkskortets driver ikke Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser fuldstændigt, eller Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser er ikke startet. Du kan muligvis konfigurere Windows XP til at bruge forbindelsen, men indstillingerne kan variere efter netværkskort og den anvendte driver. For at løse problemet kan du prøve at oprette en arbejdsforbindelse ved at følge disse trin.

Bemærk! Hvis du ikke kan oprette en arbejdsforbindelse, skal du kontakte enhedsproducenten for at få oplysninger om, hvordan kortet konfigureres til Windows XP.
 1. Kontroller, at Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser kører. Det gør du ved at følge disse trin:
  1. Klik på Start, peg på Alle programmer, klik på Tilbehør, og klik derefter på Kommandoprompt.
  2. Indtast sc query wzcsvc, og tryk derefter på ENTER.
  3. Hvis Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser kører, vises ordene "STATE: # RUNNING".
 2. Klik på Start, klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Netværksforbindelser.
 3. Højreklik på Trådløs netværksforbindelse, og klik derefter på Egenskaber.
 4. Klik på Konfigurer, og klik derefter på fanen Avanceret.
 5. Konfigurer dit trådløse netværk ved at bruge de tilgængelige indstillingsmuligheder. De tilgængelige indstillinger og navnene på dem kan variere afhængigt af driverproducent. På nedenstående liste beskrives de grundlæggende indstillinger under Egenskab:
  • SSID (Service Set Identifier): Denne indstilling skal svare til konfigurationen af dit trådløse adgangspunkt eller din router. Hvis du ikke har et adgangspunkt, vil denne værdi være den samme på alle computere på det trådløse netværk.
  • Wireless Equivalent Protocol (WEP) eller Kryptering

   Advarsel! Følgende trin kan gøre din computer eller dit netværk mere sårbart over for angreb fra hackere eller skadelig software som f.eks. virus. Vi anbefaler ikke denne mulighed, men vi giver disse oplysninger, så du selv kan vælge at implementere løsningen, som du vil. Brug af dette trin sker på egen risiko.

   Som test kan du deaktivere WEP på både adgangspunktet og i disse egenskaber.

   Bemærk!WEP er designet til at beskytte computeren mod angreb fra hackere eller skadeligt software som vira, der bruger uønsket indkommende netværkstrafik til at angribe din computer. Hvis du beslutter at bruge dette trin, bør du træffe passende yderligere forholdsregler for at beskytte dit system. Aktiver WEP igen, så snart du er færdig med at udføre fejlfinding af dine netværksforbindelser.
  • Tilstand eller Netværkstype: Hvis du har et adgangspunkt, skal du angive denne indstilling til Infrastruktur. Hvis du ikke har et adgangspunkt, og hvis din computer er sluttet til en anden computer, skal du angive indstillingen til Ad Hoc.
  • Datahastighed: Indstil denne til Auto eller til 11 Mbps.
  • Strømsparer: Ved fejlfinding skal du indstille Strømsparer til Fra eller til Deaktiveret. Når forbindelsen fungerer korrekt, kan du ændre indstillingen igen.
 6. Når du har foretaget disse indstillinger, skal du klikke på OK for at gemme de foretagne ændringer.
 7. Test, om forbindelsen fungerer. Hvis der vises et rødt X over forbindelsesikonet i mappen Netværksforbindelser, eller hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du fortsætte fejlfindingen.
 8. Klik på Start, højreklik på Denne computer, klik derefter på Administrer.
 9. Under Computeradministration skal du dobbeltklikke på Tjenester og programmer og derefter klikke på Tjenester.
 10. Højreklik på Automatisk konfiguration af trådløse enheder, og klik derefter på Egenskaber.
 11. Marker Deaktiveret i boksen Starttype, og klik derefter på OK.
 12. Luk Computeradministration, og genstart computeren.
Med denne konfiguration kan du oprette forbindelse til det trådløse netværk, hvis de andre netværksindstillinger er korrekte. Hvis ikonet Trådløs netværksforbindelse vises i meddelelsesområdet som en arbejdsforbindelse, fungerer den trådløse forbindelse. Alle resterende problemer skal løses ved hjælp af generelle fejlfindingsteknikker for TCP/IP-netværk.

Yderligere oplysninger om fejlfinding TCP/IP finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
314067 Sådan foretages fejlfinding af TCP/IP-forbindelse med Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)

Drivere, der understøtter Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser

Hvis fanen Trådløse netværk er tilgængelig under egenskaberne for Trådløs netværksforbindelse, finder driveren den konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser i Windows XP. Følg disse trin for at konfigurere Windows XP i det trådløse netværk:
 1. Klik på Start, klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Netværksforbindelser.
 2. Højreklik på Trådløs netværksforbindelse, og klik derefter på Vis trådløse netværk, der er tilgængelige.
 3. Klik på det netværk, du vil oprette forbindelse til, og klik derefter på Tilslut. Følg trinnene i guiden for at konfigurere netværket. Hvis netværket ikke findes på listen, skal du kontrollere, at adgangspunktet er tændt og konfigureret. Flyt computeren og adgangspunktet tættere på hinanden, og prøv igen.
 4. Hvis netværket stadig ikke findes som et tilgængeligt netværk, skal du klikke på Avanceret for at åbne egenskaberne for den trådløse netværksforbindelse.
 5. Under fanen Trådløse netværk skal du klikke på Tilføj for manuelt at konfigurere indstillinger for et netværk. Når du gemmer disse indstillinger, kan du bruge dem automatisk, når netværket er tilgængeligt. De tilgængelige indstillinger omfatter følgende.
  • Netværksnavn (SSID): Denne indstilling svarer typisk til konfigurationen af dit trådløse adgangspunkt eller din router. Hvis du ikke har et adgangspunkt, skal denne værdi være den samme på alle computere på det trådløse netværk.
  • Netværksgodkendelse og Datakryptering: Indstillingerne her omfatter Åben, Delt, WPA og WPA-PSK. Hvis du bruger WPA, kræves ingen yderligere konfiguration. Hvis du bruger WPA-PSK, kræves en adgangskode med 8-63 tegn.
   Hvis du bruger Åben eller Delt godkendelse, kan du enten indtaste en nøgle eller angive, at der automatisk skal angives en nøgle. I konfigurationer af hjemmenetværk, der bruger WEP, indtastes denne nøgle normalt manuelt. Du kan også vælge ingen sikkerhed ved at indstille Datakryptering til Deaktiveret. Vi anbefaler dog ikke, at du gør dette, medmindre det er som et midlertidigt trin i fejlfinding.

   Advarsel! Dette trin kan gøre din computer eller dit netværk mere sårbart over for angreb fra hackere eller skadelig software som virus. Vi anbefaler ikke denne mulighed, men vi giver disse oplysninger, så du selv kan vælge at implementere løsningen, som du vil. Brug af denne indstilling sker på egen risiko.

   Hvis du skal deaktivere sikkerhed af hensyn til fejlfinding, skal du deaktivere WEP på både computeren og adgangspunktet. Som test kan du deaktivere WEP på både adgangspunktet og i disse egenskaber.

   Bemærk!WEP er designet til at beskytte computeren mod angreb fra hackere eller skadeligt software som vira, der bruger uønsket indkommende netværkstrafik til at angribe din computer. Hvis du beslutter at bruge dette trin, bør du træffe passende yderligere forholdsregler for at beskytte dit system. Aktiver WEP igen, så snart du er færdig med at udføre fejlfinding af dine netværksforbindelser.
  • Nøgleindeks (avanceret): Dette er en valgfri indstilling, der angiver, på hvilken af fire placeringer, nøglen er lagret: 0, 1, 2 eller 3.
  • Denne nøgle angives automatisk for mig: Dette afkrydsningsfelt angiver, at nøglen leveres af netværket eller er lagret på netværkskortet. Du skal kun aktivere denne nøgle, når netværksadministratoren eller dokumentationen til netværkskortet specificerer, at du skal aktivere den.
  • Dette er et netværk, hvor computere har direkte forbindelse til hinanden. Der bliver ikke brugt trådløse adgangspunkter: Dette afkrydsningsfelt bruges til at angive et netværk, hvor computere har direkte forbindelse til hinanden, og hvor der ikke indgår et adgangspunkt. Hvis denne indstilling ikke er tilgængelig, skal du klikke på Avanceret under fanen Trådløst netværk. I dialogboksen Avanceret kan du markere Kun netværk med adgangspunkt (infrastruktur) for at aktivere et ad hoc-netværk.
 6. Når du har gemt denne konfiguration, skal du gentage processen på de andre computere på netværket.
 7. Når du har foretaget indstillingerne på de andre computere, får du vist netværksnavnet SSID på listen Foretrukne netværk. Hvis der vises en blå cirkel, er netværket blevet fundet. Hvis der vises et rødt X, kan der være et problem med radiosignalet mellem stationer på netværket, eller konfigurationen er ukorrekt. Bekræft, at indstillingerne på netværket er korrekte, og flyt computeren tættere på enten adgangspunktet eller routeren eller på den anden computer på det trådløse netværk.

  Når du har gennemført konfigurationstrinnene, er den trådløse forbindelse konfigureret korrekt.

  Hvis der forekommer problemer, når du forsøger at oprette forbindelse til netværket, skal du dobbeltklikke på ikonet Trådløs netværksforbindelse i mappen Netværksforbindelser for at få vist vinduet Forbindelsesstatus.... I vinduet Forbindelsesstatus... vises en signalstyrkemåler, som du kan bruge til at verificere styrken af signalet mellem computere.

Stærkt signal

Hvis du stadig har problemer med at oprette forbindelse, men signalstyrken er god, kan der være et andet problem med netværkskonfigurationen, der forhindrer kommunikationen. Du kan løse dette problem ved hjælp af generelle fejlfindingsteknikker for TCP/IP-netværk.

Svagt signal

Hvis du stadig her problemer med at oprette forbindelse, og signalstyrken ikke er god, eller der ikke modtages noget signal, kan du prøve trinnene i afsnittet Drivere, der ikke understøtter Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser. Hvis metoden, der er beskrevet i dette afsnit, ikke løser problemet, kan du kontakte producenten for at afgøre, om det trådløse netværkskort og adgangspunktet fungerer korrekt.

Egenskaber

Artikel-id: 870702 - Seneste redigering: 28. marts 2012 - Redigering: 3.0
Nøgleord: 
kbscreenshot kbgraphxlink kbwizard kbwireless kbsettings kbperformance kbconfig kbconnectivity kbbroadband kbfirewall kberrmsg kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB870702

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com