วัตถุ Active Directory ที่ตกรุ่นแล้วสร้างเหตุการณ์ ID 1988 ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 870695 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ของคุณ เหตุการณ์ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรี:

ชนิด: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มา: การจำลองแบบ NTDS
ประเภท: จำลองแบบ
รหัสเหตุการณ์: 1988
ผู้ใช้: การเข้าสู่ระบบ AUTHORITY\ANONYMOUS NT
คอมพิวเตอร์:Computer_name
คำอธิบาย::
ตัวควบคุมโดเมนเฉพาะได้พยายามที่จะทำซ้ำวัตถุต่อไปนี้จากตัวควบคุมโดเมนต้นทางต่อไปนี้ วัตถุนี้ไม่มีอยู่บนตัวควบคุมโดเมนเฉพาะที่เนื่องจากดังกล่าวอาจถูกลบ และเก็บเบจเรียบร้อยแล้ว

แหล่งตัวควบคุมโดเมน:
based_domain_controller_FQDN guid
วัตถุ:
object_distinguished_name
วัตถุ GUID:
object_GUID

จำลองแบบจะไม่ดำเนินต่อกับตัวควบคุมโดเมนต้นทางจนกระทั่งได้แก้ไขสถานการณ์นี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากตัวควบคุมโดเมนต้นทางมี outdated วัตถุที่ถูกออกจากการจำลองแบบสำหรับอายุการใช้งานของ tombstone มากกว่าหนึ่ง ตัวควบคุมโดเมนต้นทางที่ระบุในข้อความเหตุการณ์ วัตถุที่ล้าสมัยเหล่านี้จะอ้างอิงถึงเป็นวัตถุ lingering ตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ในสถานะออฟไลน์สำหรับข้อความยาวเกินกว่าค่าของการตั้งค่าอายุการใช้งาน tombstone อาจประกอบด้วยวัตถุที่ถูกลบในตัวควบคุมโดเมนอื่นหรือเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง ค่าอายุการใช้งาน tombstone เริ่มต้นคือ 60 วัน นอกจากนี้ tombstones สำหรับออบเจ็กต์เหล่านี้อาจไม่มี เมื่อคุณนำตัวควบคุมโดเมนที่ล้าสมัยกลับออนไลน์ นั้นไม่ได้รับแจ้งการลบออบเจ็กต์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือ Repadmin เพื่อเอาวัตถุ lingering จากพาร์ติชันไดเรกทอรี กระบวนการrepadmin /removelingeringobjectsคำสั่งใดต่อไปนี้:
 1. designates ตัวควบคุมโดเมนที่มีการปรับปรุงตามหน่วยงานจัดเก็บ ตัวควบคุมโดเมนนี้ทำหน้าที่เป็นแบบจำลองของไดเรกทอรีที่มีสิทธิ์
 2. เปรียบเทียบไดเรกทอรี Active Directory บริการวัตถุฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีสิทธิ์กับออปเจ็กต์ที่อยู่บนคู่การจำลองแบบต้นฉบับที่ประกอบด้วยวัตถุที่ lingering
 3. เป็นลบออบเจ็กต์ lingering หรือล็อกการลบที่อาจเกิดขึ้นกับแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรี ลักษณะการทำงานขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้การ/advisory_modeพารามิเตอร์
เมื่อต้องการใช้การrepadmin /removelingeringobjectsคำสั่ง การทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:เมื่อต้องการใช้การrepadmin /removelingeringobjectsคำสั่ง ตัวควบคุมโดเมนต้นทางและตัวควบคุมโดเมนปลายทางที่ต้องใช้งาน Windows Server 2003
 1. ติดตั้งเครื่องมือ Repadmin เครื่องมือ Repadmin มีอยู่ในเครื่องใน Windows Server 2003 สนับสนุนมือที่มีอยู่ใน Windows Server 2003 CD-ROM การติดตั้งเครื่องมือสนับสนุน คลิกสองครั้งSuptools.msiในการCD_Drive: \Support\Tools โฟลเดอร์
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:repadmin /removelingeringobjectsDestination_domain_controllerSource_domain_controller_GUIDDirectory_partition/advisory_modeแล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ:กระบวนการ/advisory_modeพารามิเตอร์จะเป็นตัวเลือก คุณสามารถใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อให้แน่ใจว่า มีวัตถุ lingering ที่รายงานในเหตุการณ์ ID 1988 อยู่ในฐานข้อมูล Active Directory บนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณ suspect มีออปเจ็กต์ lingering เมื่อคุณใช้พารามิเตอร์นี้ ออปเจ็กต์ lingering จะไม่ถูกลบออก แทนโหมด /advisory_พารามิเตอร์ช่วยให้คุณดูผลลัพธ์ของคำสั่งก่อนที่คุณดำเนินการลบวัตถุใด ๆ จากโฟลเดอร์ เราขอแนะนำให้ คุณใช้เสมอโหมด /advisory_พารามิเตอร์ก่อนที่คุณใช้ Repadmin เมื่อต้องการลบออบเจ็กต์ lingering
  • Destination_domain_controllerมีชื่อของระบบ (DNS) ชื่อโดเมนหรือที่อยู่ IP ของตัวควบคุมโดเมนที่มี lingering วัตถุ ในเหตุการณ์ ID 1988 นี้ค่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไว้ในฟิลด์ตัวควบคุมโดเมนต้นทาง

   หมายเหตุ:คุณสามารถใช้ได้dc_listถ้าคุณต้องการระบุตัวควบคุมโดเมนปลายทางหลายพารามิเตอร์ที่มี lingering วัตถุ เนื่องจากการลบออบเจ็กต์ lingering ไม่ได้ถูกจำลองแบบไปยังตัวควบคุมโดเมนอื่น คุณต้องการทำงานนี้repadmin /removelingeringobjectsคำสั่งจากตัวควบคุมโดเมนปลายทางและเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางที่มี lingering วัตถุทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการdc_listพารามิเตอร์ ชนิดrepadmin /listhelpที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER
  • Source_domain_controller_GUIDGUID ของตัวควบคุมโดเมนต้นทางที่คุณกำลังใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีสิทธิ์ของวัตถุ การขอรับ GUID ของตัวควบคุมโดเมนต้นทางของวัตถุ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

   วิธีที่ 1

   หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์repadmin /showrepl /vชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่มีสิทธิ์แล้ว กด ENTER วัตถุ GUID ของตัวควบคุมโดเมนที่แสดงอยู่ในนั้นวัตถุ dc GUIDเขตข้อมูล:

   วิธีที่สอง

   ใช้เครื่องมือไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการการค้นหาตำแหน่งของวัตถุ GUID ของตัวควบคุมโดเมนต้นทาง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไซต์และบริการ.
   2. ขยายไซต์ขยายไซต์ที่เป็นที่ตั้งของตัวควบคุมโดเมนที่มีสิทธิ์ของคุณ ขยายเซิร์ฟเวอร์แล้ว ขยายตัวควบคุมโดเมน
   3. คลิกขวาการตั้งค่า ntdsแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
   4. ดูค่าในการนามแฝงของ dnsกล่อง GUID ที่ปรากฏของหน้า_msdcsforest_root_name.comวัตถุ GUID ของตัวควบคุมโดเมน เครื่องมือ Repadmin ต้อง GUID เท่านั้น Do not include the_msdcsforest_root_domain_name.comcomponent in the Repadmin syntax.
  • Directory_partitionis the distinguished name (DN) of the directory partition that contains the lingering objects. This is part of theobject_distinguished_namein the event message.
 3. Repeat the procedure for the following partitions, as needed:
  • Domain directory partition (dc=domain_DN)
  • Configuration directory partition (cn=Configuration,dc=forest_root_DN)
  • Application directory partition or partitions
   (cn=Application_directory_partition_name, dc =domain_DN)
   (cn=Application_directory_partition_name, dc =forest_root_DN)
  • Schema directory partition (cn=Schema, cn=Configuration,dc=,dc=forest_root_DN)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Example of the command syntax

The following is an example of therepadmin /removelingeringobjectscommand syntax for the fictional Example.com domain:
C:\>repadmin /removelingeringobjectsdomain_controller.example.com A0AE6093-15F5-4DB8-836B-4495E3A15396 dc=example,dc=com /advisory_mode
If the command runs successfully, you receive the following message:
RemoveLingeringObjects successful ondomain_controller_name.ชื่อโดเมน.com


หมายเหตุ:To access the Repadmin tool advanced help, you can use the/experthelpพารามิเตอร์

Events that are associated with lingering object removal

When you remove the lingering objects, the domain controller with the lingering objects records all removal information. This information includes the source domain controller, the objects that are removed, and a total count of all the objects that are removed. During lingering object removal the following events are logged to the Directory Service log:

Event ID: 1937
Event source: NTDS
Category: Replication
คำอธิบาย::
lingering ลบวัตถุได้ถูกเริ่มบนตัวควบคุมโดเมนนี้ (DC) วัตถุทั้งหมดบน DC นี้จะมีอยู่ของการตรวจสอบบนแหล่งที่มา DC ต่อไปนี้ วัตถุที่ถูกลบออกไปและเบจรวบรวมจากแหล่งที่มา DC จะถูกลบออกจาก DC นี้ถ้าจะยังคงมีอยู่ แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ที่ตามมาจะแสดงรายการวัตถุที่ถูกลบทั้งหมด
DC ต้นทาง:Source_domain_controller_GUID._msdcsforest_root

รหัสเหตุการณ์: 1945
แหล่งที่มา: NTDS จำลองแบบ
ประเภท: จำลองแบบ
คำอธิบาย::
วัตถุ lingering การเอาออกจะลบวัตถุต่อไปนี้ คอลเลกชันที่เป็นลบและเบจพบบนตัวควบคุมโดเมนต้นทาง (DC) ไม่ replicating การลบการ DC นี้
วัตถุ: DC =DN_of_lingering_object
GUID วัตถุ:object_GUID
DC ต้นทาง:Source_domain_controller_GUID._msdcsforest_root

รหัสเหตุการณ์: 1939
แหล่งที่มา: NTDS จำลองแบบ
ประเภท: จำลองแบบ
คำอธิบาย::
lingering วัตถุการเอาออกได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วบนตัวควบคุมโดเมนนี้ (DC) วัตถุทั้งหมดบน DC นี้มีมีอยู่ของการตรวจสอบบน DC แหล่งที่มา วัตถุที่ได้ถูกลบและเบจรวบรวมจากแหล่งที่มา DC ได้ถูกลบออกจาก DC นี้ แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แสดงรายการวัตถุทั้งหมดเช่น
DC ต้นทาง:Source_domain_controller_GUID._msdcsforest_root
ออปเจ็กต์ lingering 23 ที่ถูกลบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุ lingering การเอาออกใน Windows Server 2003 ดูหัวข้อ "Lingering ลบวัตถุ" ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/1465D773-B763-45EC-B971-C23CDC27400E1033.mspx

รายงาน falsely lingering วัตถุ

ถ้าคุณตรวจสอบตัวควบคุมโดเมน โดยใช้เครื่องมือ Repadmin ร่วมกับremovelingeringobjectsไวยากรณ์ในโหมดคำแนะนำ คุณอาจพบว่า บางวัตถุที่ถูกลบไปแล้วรายงานเป็น lingering ในการบันทึกเหตุการณ์บริการไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
รหัสเหตุการณ์: 1946
แหล่งของเหตุการณ์: NTDS
ประเภท: จำลองแบบ
คำอธิบาย::
คำอธิบาย MyDC: Active Directory ได้ระบุวัตถุ lingering ต่อไปนี้ในตัวควบคุมโดเมนเฉพาะในโหมดคำแนะนำ วัตถุได้ถูกลบ และเบจที่เก็บรวบรวมไว้ในตัวควบคุมโดเมนต้นทางต่อไปนี้ยังยังคงอยู่บนตัวควบคุมโดเมนเฉพาะ
วัตถุ: DC = MyObject\0ADEL:object_GUID, CN =ที่ถูกลบ
วัตถุ DC =ขายกระเป๋า DC =วัตถุ com GUID:object_GUID
Source_domain_controller_GUID._msdcsforest_root

เหตุการณ์นี้อาจถูกบันทึกไว้เมื่อวัตถุที่ถูกลบอยู่เบจที่เก็บรวบรวมไว้ในตัวควบคุมโดเมนต้นทาง แต่วัตถุที่ถูกลบจะยังไม่เบจที่เก็บรวบรวมไว้ในตัวควบคุมโดเมนปลายทาง ในกรณีนี้ เครื่องมือ Repadmin objectGuid ของวัตถุที่ตรวจพบ และรายงานเป็นวัตถุ lingering นอกจากนี้ objectGuid ของวัตถุจะยังคงอยู่บนตัวควบคุมโดเมนปลายทาง แต่ objectGuid ของวัตถุไม่มีอยู่บนตัวควบคุมโดเมนต้นทาง เนื่องจากวัตถุนี้จะถูกเอาออกในระหว่างรอบถัดไปของคอลเลกชันเบจ คุณสามารถละเว้นเหตุการณ์จำลองแบบ 1946 NTDS ทั้งหมดที่ประกอบด้วย GUID ของวัตถุได้

เมื่อวัตถุถูกลบออกไป การisDeletedแอตทริบิวต์ที่กำหนดไว้เป็นTrue. การเปลี่ยนแปลงของการisDeletedแอตทริบิวต์ไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุสุดท้ายที่ถูกจำลองแบบ คอลเลกชันเบจอ้างอิงถึงการเอาออกของวัตถุจากฐานข้อมูล NTDS คอลเลกชันเบจคือ กระบวนการเฉพาะบนตัวควบคุมโดเมน การเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้ายไม่ถูกจำลองแบบ ในบางกรณี วัตถุรายงานเป็น lingering เมื่อถูกสร้างขึ้นบนตัวควบคุมโดเมนปลายทาง แต่จำลองวัตถุได้ไม่ได้รับแบบตัวควบคุมโดเมนของแหล่งที่มา คุณสามารถตรวจสอบนี้ โดยใช้เครื่องมือ Repadmin ร่วมกับremovelingeringobjectsไวยากรณ์หลังจากช่วงเวลาการหน่วงเวลาการจำลองแบบทั่วไป ถ้าวัตถุไม่รายงานเป็น lingering คุณอาจจะปฏิเสธดังกล่าวเป็นวัตถุ lingering falsely รายงาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 870695 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Keywords: 
kbactivedirectoryrepl kbactivedirectory kbhowto kbprb kbmt KB870695 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:870695

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com